Stappenplan Zonnepanelen VvE’s – Toelichting stap 3

<Terug naar toelichting bij stap 2 –  Terug naar stappenplan – Verder naar toelichting bij stap 4>

Het moment is aangebroken om de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor te stellen om een onderzoek te laten plaatsvinden of het plaatsen van zonne-panelen interessant is voor uw VvE. Voordat u verder gaat moet u immers eerst weten welke mogelijkheden er zijn en welke besparingen u daarmee kunt behalen. U legt het bestuur voor, om het uitvoeren van een onderzoek voor het plaatsen van zonnepanelen in stemming te brengen in de Algemene Leden Vergadering (ALV). Om een besluit te kunnen nemen moeten voldoende leden aanwezig zijn (quorum, definitie). Daarnaast moet het voorstel veelal met een gekwalificeerde meerderheid aangenomen worden. Dat wil zeggen met 2/3 of 3/4 van het totaal uitgebrachte stemmen. E.e.a. is verschillend bij de VvE’s en in de splitsingsakte c.q. –reglement staat precies vermeld hoe die stemverhouding is.

Na goedkeuring in de ALV verstrekt het VvE-bestuur opdracht aan een gespecialiseerd adviesbureau / bedrijf. Voor dit advies is immers niet alleen bouwkundige en installatietechnische kennis nodig, maar ook juridische en bedrijfseconomische. Het is namelijk een ingewikkelde materie die om een integraal oordeel vraagt. Zoek hier een bedrijf dat het advieswerk voor uw VvE kan verzorgen.

Tip

Indien u wilt weten hoe de stemverhouding binnen uw VvE is en komt u er met de splitsingsakte niet uit, neem dan contact op met VvE Belang via de Zonne-net Community.

<Terug naar toelichting bij stap 2 –  Terug naar stappenplan – Verder naar toelichting bij stap 4>