VvE Rapport Companen 2012

Dit onderzoeksrapport naar het functioneren van VvE’s is een uitgave van het voormalig ministerie van VROM (thans BZK). Het volledige rapport kunt u hier als pdf downloaden:

Rapport Companen over VvE’s 2012

Hieronder vindt u een overzicht van de inhoud van het rapport.

1. Inleiding en vraagstelling

1.1. Aanleiding en onderzoeksvragen
1.2. Onderzoeksopzet
1.3. Leeswijzer

2. Stand van zaken bij VvE’s

2.1. Veel VvE’s ingeschreven bij Kamer van Koophandel, maar nog niet alle
2.2. Samenstelling VvE’s (informatiebron: Kadaster)
2.3. Enkele kenmerken van de steekproef
2.4. Het functioneren van de VvE
2.5. Onderhoud
2.6. Toezicht notaris op VvE-verklaring bij overdracht of toedeling

3. Oordeel van VvE-beheerders over certificering

3.1. Productcertificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars
3.2. Certificering Vereniging van Eigenaars
3.3. Oordeel van gecertificeerde beheerders
3.4. Oordeel van niet gecertificeerde beheerders
3.5. Oordeel over VvE-certificering

4. Ideeën ter verbetering

4.1. Positiebepaling
4.2. Overzicht van denkbare verbeteringsmaatregelen

5. Samenvattende conclusies

 

Bijlage 1: Vragenlijst Verenigingen van Eigenaars Februari 2012
Bijlage 2: Vragenlijst VvE-beheerders