VvE splitsingsakte wijzigen

Splitsingsakte van de VvE wijzigen? Gebruik dan onderstaand stappenplan voor hulp bij het wijzigen van de splitsingsakte van de VvE.

JURIDISCH KADER

Wijziging van de Akte van Splitsing wordt geregeld in artikel 5:139 e.v. BW. Ook in boek 2 BW staan enkele regelingen over wijziging van de akte (statuten). Daarnaast kan het zo zijn dat in de akte zelf regels zijn opgenomen over het wijzigen van de splitsingsakte.

VEREISTE MEERDERHEID

Voor het wijzigen van de splitsingsakte is in beginsel unanimiteit vereist: dat wil zeggen dat alle eigenaren de gewijzigde akte moeten ondertekenen (5:139 lid 1 BW). Mocht het niet lukken om alle eigenaren hun handtekening te laten zetten, dan kan het besluit in een vergadering genomen worden als 80% van het totaal aantal stemmen in de VvE voor het besluit stemt (5:139 lid 2 BW). In de akte van splitsing kan overigens bepaald zijn dat er een grotere meerderheid van stemmen nodig is om de akte te wijzigen.

VERGADERING OM DE SPLITSINGSAKTE TE WIJZIGEN

De akte kan gewijzigd worden door het nemen van een daartoe strekkend vergaderbesluit. De uitnodiging voor deze vergadering moet minimaal 15 dagen van tevoren verzonden worden aan alle eigenaren. In de uitnodiging moet staan dat in deze vergadering een besluit genomen gaat worden over het wijzigen van de splitsingsakte. Als dat er niet in staat, dan kan het vergaderbesluit om de akte te wijzigen niet genomen worden (2:42 lid 1 BW), tenzij alle leden aanwezig zijn en het besluit unaniem genomen wordt (2:42 lid 3 BW).

Voor overige vereisten met betrekking tot het organiseren van een vergadering, zie de Handleiding Vergadering Organiseren. Voor meer informatie over stemverhoudingen in de VvE, klikt u hier.

VERDER LEZEN? Neem nu een abonnement bij Nederlandvve.nl door hier te klikken.