Handleiding VvE vergadering organiseren

Om een VvE-vergadering te organiseren waar rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden, moet aan verschillende formaliteiten zijn voldaan. Voldoet u niet aan al deze formaliteiten, dan zijn de besluiten nietig of vernietigbaar. Door onderstaande handleiding te volgen, weet u zeker dat uw VvE-vergadering op de juiste wijze is georganiseerd.

Handleiding

1. REGLEMENT – Beschikt u over een kopie van de splitsingsakte? En heeft u de juiste versie van het modelreglement bij de hand? De modelreglementen treft u op deze pagina. In de akte van splitsing kunt u lezen welk modelreglement op uw VvE van toepassing is (meestal onder het kopje vaststellen reglement). Klik hier voor een handleiding splitsingsakte lezen voor tips bij het interpreteren van de akte.
2. NAMENLIJST – Controleer of u over alle namen en adressen van de VvE leden beschikt.

3. OPROEPTERMIJN – Controleer in de akte wat de oproeptermijn is voor de vergadering. De oproeptermijn hangt om te beginnen af van

VERDER LEZEN? Neem nu een abonnement bij Nederlandvve.nl door hier te klikken.