Verplicht keurmerk voor VvE-beheerders

 

Keurmerk voor VvE-beheerders verplicht vanuit BVVB

Sinds kort is er namelijk een verplicht branchekeurmerk voor VvE Beheerders. Dat keurmerk is ontwikkeld door BVVB. Vanaf april 2023 zullen alle aangesloten beheerders binnen twee jaar getest worden op naleving van de BVVB-gedragscode, op uitvoering belangrijkste bedrijfsprocessen en op verplichte educatie. Het Keurmerkinstituut in Zoetermeer, een onafhankelijke organisatie, doet de keuring. Als de beheerder voor de audit slaagt, is hij een zogenaamd ‘Gecertificeerd lid van het BVVB Keurmerk’. Om de twee jaar zal een herkeuring plaatsvinden. Het BVVB Keurmerk zorgt voor rust in markt. Inmiddels zijn al meer dan vijf leden gecertificeerd.

Is fraude door VvE-beheerder te voorkomen met een keurmerk?

Na de recente diefstal van VvE’s door een VvE-beheerder uit Hazerswoude, liet André de la Porte van Vereniging Eigen Huis aan Omroep West weten dat er wel een keurmerk is voor VvE-beheerders, maar dat dit niet verplicht is. Dat klopt weliswaar, maar daarentegen geldt dat het keurmerk voor leden van BVVB echter wel verplicht is. Daarbij komt dat het keurmerk van BVVB pluriformer en voor de beheerder financieel voordeliger is. De audits voor het behalen van de desbetreffende certificaten worden door onafhankelijke organisaties afgenomen. Dat voorkomt het principe dat de ‘slager zijn eigen vlees keurt’.

Keurmerk voor VvE-beheerder nationaal verplichten

Daan Fons, voorzitter van de BVVB geeft aan:

“Het is meer dan zuur, als het door de bewoners gespaarde geld door een beheerder wordt gestolen. Vergelijk het met de bevolking; niet elke VvE is vermogend. Desondanks blijft een frauderende beheerder, bij welke VvE dan ook, een slechte zaak en bezorgt hij de branche een slecht imago. Een van overheidswege verplicht Keurmerk voor VvE Beheerders staat garant voor betrouwbare en goed functionerende VvE Beheerders en derhalve voor goed functionerende VvE’s”

Hij vervolgt:

“Was het maar zover, zoals bijvoorbeeld in cv-branche. Vanaf 1 april 2023 is het verplicht om een gecertificeerde installateur in te schakelen voor het plaatsen van een nieuwe cv-installatie of het plegen van onderhoud aan de bestaande cv-installatie.”

De BVVB is dan ook bezig om nationaal draagvlak (lobby naar politiek, rijksoverheid, belangenorganisaties, etc.) te creëren voor een verplicht VvE Beheerders Keurmerk. De BVVB staat met het eigen BVVB Keurmerk daarmee in de startblokken. Nederlandvve.nl kan dit initiatief alleen maar steunen.