MEC Vastgoedmanagement

Laagdrempelig en duidelijkheid is ons devies!

VvE Maatwerk Financiering

MEC Vastgoedmanagement weet als geen ander dat de reserves voor (urgent technisch) onderhoud en renovatie niet altijd toereikend zijn om de benodigde opdrachten te kunnen verstrekken.

Mec Vastgoedmanagement is de specialist voor financiering en (projectmanagement) van renovatie en groot onderhoud voor Verenigingen van Eigenaren. Wij werken in een unieke constructie met een gerenommeerde bancaire instelling, waardoor kredietacceptatie sneller en makkelijker verkoopt dan bij de standaard geldverstrekkers. Met een financieringsvorm die volledig op maat, fiscaal aantrekkelijk en flexibel is:

VvE’s hoeven alleen geld op te nemen als dat nodig is
Alleen over opgenomen bedragen wordt rente berekend
Boetevrije aflossing is op ieder moment mogelijk
De financieringsaanvraag hebben wij zo eenvoudig en zo gestructureerd mogelijk gemaakt zodat VvE besturen ontlast worden van overbodige administratieve rompslomp en goedkeuringsprocedures.

Meerjarenonderhoudsplanning

Heeft u een overzicht nodig van het onderhoud dat uw pand de aankomende 5 tot 10 jaar nodig heeft?
Wilt u voorkomen dat uw pand hoge onderhoudskosten met zich mee brengt? Wilt u een inschatting maken van de kosten die uw woning in de toekonst nodig heeft?

U kunt het beste een MJOP (meerjarenonderhoudsplan) laten opstellen. Dit plan geeft u inzicht in de huidige bouwkundige staat van uw pand. Het geeft u een helder overzicht van de werkzaamheden die u moet uitvoeren en op welk tijdstip, om achterstallig onderhoud te voorkomen. Naast de onderhoudsmaatregelen wordt ook een indicatie van de onderhoudskosten gemaakt. Door deze begroting kunt u financiele reserveringen maken en alvast groot onderhoud plannen.

U ontvangt een rapportage met de huidige bouwkundige staat van het pand, kostenindicaties en een planning omtrent het uitvoeren van de onderhoudsactiviteiten. Het achterstallig onderhoud dat direct aandacht verdient wordt in kaart gebracht, net zoals het onderhoud dat regelmatig of zeer zelden terugkomt. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het schilderwerk dat om de 3 tot 5 jaar moet worden uitgevoerd.

Waarom een MJOP:

Uitstel van onderhoud brengt hoge kosten met zich mee
Dat uw pand zijn waarde behoudt
Een planning voor het onderhoud nodig voor de aankomende 10 jaar
Inzicht in de financiele reserveringen ndoig voor het onderhoud
Daarnaast kan MEC Vastgoedmanagement zorg dragen dat het afgesproken Meerjaren Onderhoudsplan ten uitvoer wordt gebracht met de juiste partijen waardoor er juiste prijs/ kwaliteit verhouding gegarandeerd kan worden. Ook als er reeds bestaande relaties binnen desbetreffende VvE zijn, kunnen wij deze naadloos inpasbaar maken.

De kracht van ons concept is om de maandelijkse bijdrage te stabiliseren en zelfs waar mogelijk te verlagen voor een langere periode. Geen onduidelijkheden maar een reëel MJOP aan u aan te bieden welke reëel is en direct uitgevoerd kan gaan worden. Wij voeren tijdens het gehele traject het benodigde projectmanagement.

VvE Maatwerk

MEC vastgoedmanagement biedt een maatwerkpakket waarmee wij op alle onderhoudsaspecten van het vastgoed VvE’s kunnen ondersteunen en begeleiden met onafhankelijk advies.

Samen met het bestuur van de VvE worden de technische noodzaken en wensen van de VvE bepaald. Vervolgens maakt MEC Vastgoedmanagement met inachtneming van deze noodzaken en wensen een realistisch MeerjarenOnderhoudsPlan. Indien er reeds een MeerjarenOnderhoudsplan aanwezig is actualiseert, desgewenst, MEC Vastgoedmanagement deze.

MEC Vastgoedmanagement zal zorgdragen dat het afgesproken MeerjarenOnderhoudsplan ten uitvoer wordt gebracht met de juiste partijen waardoor er juiste prijs/ kwaliteit-verhouding gegarandeerd kan worden. Ook als er reeds bestaande relaties binnen desbetreffende VvE zijn, kunnen wij deze naadloos inpasbaar maken.

De kracht van ons concept is om de maandelijkse bijdrage stabiliseren en zelfs waar mogelijk te verlagen voor een langere periode. Geen onduidelijkheden maar een reëel MJOP aan u aan te bieden welke reëel is en direct uitgevoerd kan gaan worden. Wij voeren tijdens het gehele traject het benodigde projectmanagement.

Wij denken met u mee en indien gewenst wonen wij de VvE vergaderingen bij om de plannen toe te lichten en direct in contact te staan met de leden, zij zijn uiteindelijk de belangrijkste schakel zijn in het geheel. Hierdoor hebben wij korte lijnen en zal er aanzienlijk minder ruis op de lijn zijn.

MEC Vastgoedmanagement weet als geen ander dat de reserves voor (urgent technisch) onderhoud en renovatie niet altijd toereikend zijn om de benodigde opdrachten te kunnen verstrekken. Dit hoeft voor u als VvE geen belemmering te vormen daar wij een samenwerking hebben met een gerenommeerde bancaire instelling, hierdoor kunnen wij voor uw VvE bemiddelen in een financiering tegen een gunstig rentetarief met flexibele aflossingsmogelijkheden.

MEC Vastgoedmanagement heeft de kennis en kunde in huis om als partner te fungeren. Wij begrijpen waar het om draait en dat zijn de bewoners van het complex. Laagdrempelig en duidelijkheid is ons devies. Wij komen graag met u in gesprek om op een open manier naar oplossingen te zoeken of onze werkzaamheden en mogelijkheden nader toe te lichten.

Bedrijfsnaam MEC Vastgoedmanagement
E-mailadres mail44@nederlandvve.nl
Website http://www.mec-vgm.nl
Telefoonnummer Vast 010-7600339
Bezoekadres Postbus 480
3190 AK
Hoogvliet-Rotterdam