Anoniem

Aangemaakte reacties

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 288)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: Secretaris van buiten #13403
  Anoniem
  Deelnemer

   Ik denk dat een ‘buitenstaander’ een bestuursfunctie kan vervullen. Voorwaarde is dat de persoon door één van de eigenaren hiervoor gemachtigd is.

   In reactie op: Dubbelglas #35157
   Anoniem
   Deelnemer

    Juridisch is dit ook een lastige kwestie. Als je dubbelglas laat plaatsen, treedt er natrekking op. Het glas wordt onderdeel van het gebouw en de eigendom van het glas en de aansprakelijkheid komt daarmee terecht bij de gezamenlijke eigenaren.
    Dat maakt het lastig in verzekeringskwesties, maar ook wanneer er onderhoud gepleegd moet worden. Ik snap de VVE wel dat ze deze problematiek uit de weg gaan.

    In reactie op: Tapijt algemene ruimten. VvE of individueel per etage? #35086
    Anoniem
    Deelnemer

     Dank voor alle bijdragen. Ik sluit hierbij graag mijn project af. Wens allen nog fijne en gezonde dagen.

     In reactie op: Tapijt algemene ruimten. VvE of individueel per etage? #35083
     Anoniem
     Deelnemer

      Brandveiligheid is ok en gelukkig is er nog geen binnenbrandje en gaan we er heel zorgvuldig mee om. Dank voor de reacties.

      In reactie op: Tapijt algemene ruimten. VvE of individueel per etage? #13138
      Anoniem
      Deelnemer

       Dank voor de reactie mako724. Direct na de oplevering is door onze VvE besloten om op de gemeenschappelijke hallen op de 3 bovenetages, in de lift en in het trappenhuis uniforme vloerbedekking aan te leggen met een afschrijvingsperiode van 20 jaar. Die tijd is nu voorbij en een deel is aan vervanging toe. Destijds was er geen probleem met de betaling vanuit de VvE en nu is een bewoner op de begane grond van mening dat de bovenliggende etages dit collectief moeten betalen. We koesteren de goede sfeer in het totale appartement en vrezen dat dit een aanleiding zou kunnen zijn voor discussies….Vandaar de vraag. Maar we zullen naar bevind vaan zaken handelen en vertrouwen op een goede oplossing. Dank

       In reactie op: Balustrade dakterras #12975
       Anoniem
       Deelnemer

        Thanks. Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 1992 van KNB. In de akte van splitsing staat er voor zover ik kan zien niets vermeld.
        In modelreglement staat o.a. volgende.
        F. GEBRUIK, BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTEN EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZAKEN
        Artikel 9
        1. Tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken worden ondermeer gerekend, voor zover aanwezig:
        a. de funderingen, de dragende muren en de kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metselwerk, alsmede de vloeren met uitzondering van de afwerklagen in de privé gedeelten, de buitengevels, waaronder begrepen de raamkozijnen met glas, de deuren welke zich in de buitengevel bevinden of de scheiding vormen tussen het gemeenschappelijk en het privé gedeelte, de balkonconstructies, de borstweringen, de galerijen, de terrassen en de gangen, de daken, de schoorstenen en de ventilatiekanalen, de trappenhuizen en de hellingbanen, het hek- en traliewerk voor zover het geen privé tuinafscheidingen betreft, alsmede het (standaard) hang- en sluitwerk aan kozijnen welke aan de buitengevel van het gebouw zitten;
        b. de technische installaties met de daarbij behorende leidingen, met name voor de centrale verwarming (met inbegrip van de radiatoren en radiatorkranen in de privé gedeelten) en voor luchtbehandeling, de vuilafvoer, de leidingen voor de afvoer van hemelwater en de riolering, de leidingen voor gas en water en verder de hydrofoor, de electriciteits- en telefoonleidingen, de gemeenschappelijke antenne, de bliksembeveiliging, de liften, de alarminstallatie en de systemen voor oproep en deuropeners, alles voor zover die installaties niet uitsluitend ten dienste van één privé gedeelte strekken.

        • Deze reactie is gewijzigd 3 maanden, 4 weken geleden door .
        In reactie op: Dakisolatie voor rekening VvE of individueel? #12945
        Anoniem
        Deelnemer

         In onze VVE (13 appartementen + diverse gemeenschappelijke ruimten, ondergebracht in een carree-boerderij) is het onderhoud van de daken voor rekening van de VVE. In het kader van het energiezuiniger maken van de woning wil een eigenaar zijn dak isoleren. Dit was blijkbaar bij de restauratie, 33 jaar geleden, in zijn woning nog niet gebeurd; de overige daken zijn wel geisoleerd. Zijn de kosten hiervan nu voor rekening van de VVE of voor de eigenaar?

         Ik raad u aan om de bewoners van het huis te verzamelen en met hen de isolatie van het dak te bespreken omdat de isolatie ruwweg gesloopt wordt !

         In reactie op: Glasschade scheidingswand balkon #12930
         Anoniem
         Deelnemer

          Bedankt voor jullie reacties. We beschikken helaas niet over een glasverzekering. Het VVE beheer verwijst ook naar artikel 8 punt 6. Ik betwijfel alleen of dit ook zo is.

          In reactie op: Glasschade scheidingswand balkon #12928
          Anoniem
          Deelnemer

           Heb je een afwijzing van het bestuur of is dit een vooraf-check?
           Indien nog niet gemeld: gewoon defect melden.
           Indien wel gemeld, wat is dan hun afwijzingstekst geweest?

           In reactie op: Bestuursverkiezing, hoe word je gekozen? #12920
           Anoniem
           Deelnemer

            Bedankt voor bovenstaande informatie. Bij ons is er geen maximum gesteld aan het aantal VvE bestuursleden. En er wordt gestreefd naar een oneven aantal. Nu stel ik me kandidaat voor een minderheidsgroep. Bij stemmen (niet formeel geregeld) stemt men voor of tegen. Dus komt de minderheid nooit aan de bak. In de Tweede Kamer tel je toch ook stemmen zonder voor/tegen de kandidaat?
            Anderzijds als iedereen zich kandidaat zou stellen zou in een niet gelimiteerd bestuur iedereen, desnoods met 1 stem gekozen zijn en is de verkiezing onnodig.
            Wat is de manier om de minderheid toch in het bestuur te laten komen?
            We werken met een licht aangepast mr2006

            In reactie op: Bestuur hanteert onjuiste kostenverdeling #12864
            Anoniem
            Deelnemer

             Bedankt. Ik ga het allemaal eens rustig op een rij zetten.

             Anoniem
             Deelnemer

              Hartelijk dank voor de bijdragen en adviezen…

              Anoniem
              Deelnemer

               Hallo Rene,
               Tot op heden is de samenwerking ook altijd positief geweest, echter voert men nu een nieuw beleid t.o.v. de verkoop van de woningen, en hoop dat die goede verstandhouding er ook blijft.
               Thanks voor je feedback,
               Groeten
               Jaap

               • Deze reactie is gewijzigd 3 maanden, 4 weken geleden door .
               Anoniem
               Deelnemer

                Geachte heer Rene,
                Wij zien huurders echt niet als mindere bewoners, on tegendeel, echter krijgt op deze manier de eigenaar eeer het meerderheidsbelang. Zelfs dat is geen probleem. Echter de groene aspiraties van deze woning stichting kunnen leiden tot enorme kosten voor de huidige eigenaren.
                In de complexen rondom ons heen is door deze stichting voor meer dan € 500.00,00 per complex, om van het energielabel F naar een B te komen.
                Wij gaan ook verduurzamen maar dat duurt nog minimaal 5 jaar.
                Aangezien zij nu weer de meerderheid vormen en de verkoop van de woningen niet meer hun prio is zijn er onder de eigenaren zorgen ontstaan.

                • Deze reactie is gewijzigd 3 maanden, 4 weken geleden door .
                In reactie op: Eenmalige VVE betaling i.v.m. wijziging betalingsverdeling #12804
                Anoniem
                Deelnemer

                 loop van de week bij jurist langs om dit nog eens goed door te spreken

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 288)