basdewolf

Aangemaakte reacties

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
 • Auteur
  Berichten
 • basdewolf
  Deelnemer

   Klopt, maar ik bedoel dat in zowel de akte van 1973 als die van 2017 glasschade los vermeld staat, naast het artikel waarin staat dat kozijnen (en ramen in die van 2017) gemeenschappelijk bezit zijn. Dus in beide gevallen draait de privegebruiker misschien op voor de kosten ongeacht of de kozijnen met/zonder glas gemeenschappelijk of privebezit zijn.

   basdewolf
   Deelnemer

    Zou het zo kunnen zijn dat ‘gezamelijk vs privé bezit’ en ‘wie verantwoordelijk is voor de kosten van schade’ 2 dingen zijn die los van elkaar gezien moeten worden? Dat de kozijnen met/zonder glas eigendom zijn van de VvE, maar dat glasschade wel voor de privégebruiker is. Klinkt niet meteen logisch, maar misschien dat op deze manier voorkomen wordt dat bewoners zonder toestemming dingen doen met hun ramen (denk aan gekleurd glas oid); en dat tegelijkertijd de privégebruikers verantwoordelijk zijn voor reparatie zoals aangegeven in artikel 10 (glasschade in of aan een privé gedeelte komt voor rekening van de betrokken eigenaar of gebruiker).
    In dit model van 2017 staan de volgende 2 vermeldingen van glas:
    Artikel 11 (gemeenschappelijke zaken):
    de raamkozijnen (inclusief ramen en het daarin aanwezige glas) alsmede
    deurkozijnen met de deuren (inclusief schuifdeuren) en drempels die zich bevinden
    in de (al dan niet aan balkons of terrassen grenzende) gevels en/of in de wanden
    die de scheiding vormen tussen Gemeenschappelijke Ruimten of tussen (een)
    Gemeenschappelijk(e) Ruimte(n) en een Privé-gedeelte, alsmede het daarbij
    behorende (standaard) hang- en sluitwerk, onverminderd het bepaalde in Artikel
    12.2 onder c, en de ventilatieroosters, suskasten en deurdrangers;

    Artikel 30:
    Glasschade in of aan een Privé-gedeelte komt voor rekening van iedere betrokken
    Eigenaar en Gebruiker indien en voor zover er geen verzekering bestaat in de zin van
    Artikel 19. Indien en voor zover wel een zodanige verzekering bestaat, draagt het Bestuur zorg voor de reparatie.

    Als je alleen deze 2 artikelen leest dan komt het er volgens mij op neer of “glasschade in of aan een Privé-gedeelte” kan gaan over een kozijn/raam dat volgens artikel 11 gemeenschappelijk is. Zo niet, dan draait de VvE op voor de kosten en zo ja, dan de bewoner.

    basdewolf
    Deelnemer

     Wat misschien nog wel goed is om hier aan toe te voegen is dat hoewel in de latere modelreglementen de kozijnen + glas als gemeenschappelijk bezit zijn aangeduid, de kosten bij glasschade wel voor de privé gebruiker zijn. Dit, behalve als de VvE verzekerd is voor glasschade, in dat geval zorgt de VvE voor de afhandeling van de kosten.

     basdewolf
     Deelnemer

      Ik heb net iemand van VEH gesproken en zij gaf aan dat dit inderdaad een lastige kwestie kan zijn omdat het van eigen interpretatie af hangt of glas onder “raamkozijnen” hoort of niet. Ze verwees naar artikel 3: “Indien er twijfel bestaat of een zaak tot de gemeenschappelijke gedeelten of de gemeenschappelijke zaken behoort, wordt hierover beslist door de vergadering“. Daarnaast legde ze uit dat de modelreglementen over de jaren heen steeds meer zijn uitgebreid onder andere omdat er steeds discussies zijn ontstaan over de interpretatie van de inhoud van de eerdere modelreglementen, vandaar ook dat “glas” in de latere versies wel is toegevoegd.
      Persoonlijk denk ik dat glas, scharnieren en alle andere (kleine) onderdelen die bij ramen, kozijnen, deuren etc. horen allemaal wél gemeenschappelijk zijn. Dat men dit oorspronkelijk als gemeenschappelijk heeft bedoeld, maar dat de lijst niet all-inclusive was omdat dit simpelweg niet te doen was/is. Het feit dat glas aan de latere modelreglementen is toegevoegd als zijnde gemeenschappelijk bezit geeft misschien ook aan dat (kanton)rechters(?) dit bij eerdere rechtszaken ook zo besloten hebben.
      Maargoed, uiteindelijk beslist dus de ALV adhv artikel 3.
      Bedankt voor jullie input!

      basdewolf
      Deelnemer

       Bedankt allemaal voor jullie input. Ik heb binnenkort contact met vereniging eigen huis, misschien dat zij hier nog wat aan toe kunnen voegen, ik zal jullie op de hoogte houden.

       basdewolf
       Deelnemer

        Hallo,
        Kan iemand mij misschien vertellen of onderstaande alinea betekent dat kozijnen (met/zonder glas) gemeenschappelijk of privébezit zijn? En zou er dan nog verschil kunnen zijn tussen kozijnen (met/zonder glas) in een raam op het balkon of in een uitbouw?
        Splitsingsakte (model 1973):
        Tot de gemeenschappelijke gedeelten worden ondermeer gerekend:
        “funderingen, dragende muren en kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metselwerk, alsmede de vloeren, de buitengevels, waaronder begrepen raamkozijnen, deuren, balkon-constructies, borstweringen, galerijen, terrassen en gangen, de daken, schoorstenen en ventilatiekanalen, de traphuizen en hellingbanen, alsmede het hek- en traliewerk;”
        Bedankt,
        Bas

        basdewolf
        Deelnemer

         Bedankt Rob en Ronald.
         Onder artikel 2 in onze akte staat het volgende, maar het is me niet duidelijk of de kozijnen (met of zonder glas) aan de buitenkant van het gebouw dan privé of gemeenschappelijk zijn.
         “funderingen, dragende muren en kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metselwerk, alsmede de vloeren, de buitengevels, waaronder begrepen raamkozijnen, deuren, balkon-constructies, borstweringen, galerijen, terrassen en gangen, de daken, schoorstenen en ventilatiekanalen, de traphuizen en hellingbanen, alsmede het hek- en traliewerk;
         Het gaat in dit geval om een uitbouw in haar tuin (uitbouwen hebben wij opgenomen in ons MJP dus zien wij als verantwoordelijkheid van de VvE), maar dit zou in principe nog steeds vallen onder “het geraamte van het gebouw” toch?

        7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)