Bob

Aangemaakte reacties

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 2,089)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: tekstaanpassing in modelreglement #41393
  Bob
  Deelnemer

   Ik kijk hier toch met enige verbijstering naar; de bijna vanzelfsprekendheid om de naaste buur te vragen cq. te verplichten mee te betalen aan het in bedrijf houden van jouw nieuwe speeltje.

   Begrijp dit gevoel volkomen.

   Als je echt verbijsterd wilt worden/zijn zou ik zeggen kijk eens op welke wijze Hugo de Jonge meent de versnelling verduurzaming VvE’s voor elkaar te boksen. Echt bij de konijnen af. Hierna zal niet veel nog kunnen verbazen!

   In reactie op: Hoog rendement op VvE reserves mogelijk van de baan #41392
   Bob
   Deelnemer
    In reactie op: Rijksoverheid “Niet reserveren in reservefonds” #41388
    Bob
    Deelnemer

     My pleasure, same to you.

     In reactie op: Rijksoverheid “Niet reserveren in reservefonds” #41386
     Bob
     Deelnemer

      Herstel tikfout.

      De letterlijke wetstekst van 5:126 lid 3 BW (Burgerlijk Wetboek) luidt:

      In reactie op: Rijksoverheid “Niet reserveren in reservefonds” #41384
      Bob
      Deelnemer

       De nu van kracht zijnde wet is duidelijk. De letterlijke wetstekst van 5:126 lid 3 luidt:

       “In een reservefonds ten aanzien van een gebouw als bedoeld in het vorige lid, aanhef, worden de bijdragen gedeponeerd op een afzonderlijke betaalrekening of spaarrekening als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, ten name van de vereniging van eigenaars. Van de vorige volzin kan slechts worden afgeweken bij reglement, bij besluit van de vergadering van eigenaars, genomen met een meerderheid van ten minste vier vijfde van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt, of door middel van het ten behoeve van de bijdragen verstrekken van een bankgarantie ten name van de vereniging van eigenaars.”

       Bij jou VvE heeft iedere eigenaar 1 stem. Met 2 van de 3 eigenaars ga je nimmer de vereiste 4/5e (80%) halen en ga je niet aan de wet voldoen.
       Al jouw gegeven links kan (lees moet) je wat mij betreft vergeten.

       • Deze reactie is gewijzigd 1 week, 4 dagen geleden door .
       In reactie op: tekstaanpassing in modelreglement #41343
       Bob
       Deelnemer

        Afhankelijk van het binnen de eigen VvE vigerende MR verandert er feitelijk niet veel, slechts het procesinitiatief verschuift (als er meningsverschil optreedt) tussen individueel lid en de VvE.

        In reactie op: tekstaanpassing in modelreglement #41342
        Bob
        Deelnemer

         Voor Pierre.

         In MR1992 bestaat inderdaad de “voordeel”-regel. Ieder lid kon voor zichzelf vinden/bepalen of hij of zij voordeel had van de nieuwe voorziening.

         In MR2006 bepaalde hooguit de Vergadering wie er voordeel trok van de nieuwe voorziening. De door de Vergadering vastgestelde kostenverdeling moest in het HHR worden vastgelegd.

         Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot MR2017 waarin de facto bij nieuwe voorzieningen afwijken van de breukdelen niet meer kan.

         Zie mijn eerdere verwijzing 5:113 lid 2 BW.

         In reactie op: tekstaanpassing in modelreglement #41341
         Bob
         Deelnemer

          Met dien verstande dat een ringleiding wordt aangesloten op een gemeenschappelijke elektra-voorziening, de elektriciteitsvoorziening apart moet worden bemeterd (ook nog eens per laadpunt), een aanslag is op de zwaarte van de gemeenschappelijke elektra-aansluiting enzovoorts enzovoorts. Een ringleiding voor aanleg van meerdere (vele !) laadpunten is zoals gezegd van een totaal andere orde (niet eens een haakje aan de muur, maar tape die weer zonder schade is te verwijderen).
          Verder graag terug naar de oorspronkelijke vraag van TS.

          In reactie op: tekstaanpassing in modelreglement #41338
          Bob
          Deelnemer

           Wat ik wel aangeef is dat een van het breukdeel afwijkende kostenverdeling slecht mogelijk is wanneer die is vastgelegd in her Reglement (of natuurlijk een rechterlijke uitspraak).

           In reactie op: tekstaanpassing in modelreglement #41337
           Bob
           Deelnemer

            Wat mij betreft is jouw redenering non sequitur.

            Voorbeeld:

            Die ringleiding staat niet in de splitsingsakte. Valt dus niet binnen de werkingssfeer van de VvE.

            Als dit al waar zou zijn (des neen) vraag ik mij af waarom de Vergadering (jouw direct volgende zin in het betoog) over een ringleiding zou moeten beslissen. Een ringleiding is overigens van een totaal andere orde dan het eenvoudig ophangen van een kunstwerk.

            In reactie op: tekstaanpassing in modelreglement #41331
            Bob
            Deelnemer

             Op deze manier ontstaat mijns inziens strijd met 5:113 lid 2 BW, en daarmee nietigheid.

             In reactie op: Onduidelijkheid in splitsingsakte #41022
             Bob
             Deelnemer

              Hi Bob,

              Zoals op 3 mei en 4 oktober 2021 al aangegeven is wat mij betreft het aan de rechter vragen om de AvS te wijzigen niet de (meest kansrijke) manier om dit varkentje te wassen.

              Verzoekschrift als volgt inkleden.

              Primair.
              Verzoek vernietiging van de besluiten betreffende de jaarrekeningen van 2019 en 2020, samen met de bijbehorende besluiten ter vaststelling van de definitieve bijdragen voor 2019 en 2020.
              Tevens verzoek tot vernietiging van de besluiten waarbij de begrotingen voor 2021 en 2022 worden vastgesteld, samen met de bijbehorende besluiten waarmee de voorschotbijdragen voor 2021 en 2022 worden vastgesteld.
              Verzoek tot vernietiging baseren op strijd met redelijkheid en billijkheid gegeven de feitelijke situatie én onder verwijzing naar de kennelijke fout in de AvS.

              Subsidiair.
              Verklaring voor recht dat de voornoemde besluiten allen in strijd zijn met de (correcte) uitleg van de AvS en daarmee nietig.

              Vergeet niet om de rechter te vragen om een kostenveroordeling waarbij de VvE voor alle kosten (van en door de procedure) opdraait, én de kostenveroordeling te laten gelden voor alle leden, behalve jouzelf.
              Vraag een vonnis dat uitvoerbaar is bij voorraad.

              Bovenstaande had je eerder tot een concept van het verzoekschrift gebracht dat al heel goed in de richting zat.

              Kennelijk heb je nu toch verzocht de AvS te wijzigen.

              Hoop dat je in het verzoekschrift ook nog bovenstaande geciteerde hebt meegenomen.

              Dank voor het op de hoogte houden. Veel succes,

              Bob

              In reactie op: Onduidelijkheid in splitsingsakte #41010
              Bob
              Deelnemer

               Hi Bob,

               Deze informatie kun je voor €2,80 per appartementsrecht het eenvoudigst rechtstreeks bij het kadaster opvragen. Link: https://www.kadaster.nl/producten/woning/hypotheekinformatie

               Het zal aan het exacte verzoekschrift liggen dat de rechter ook de beperkt gerechtigden en beslagleggers direct wil betrekken. Helaas ken ik het verzoekschrift niet.

               Notaris betrekken niet doen dat gaat onnodig meer kosten.
               Vraag de rechter bij behandeling om de VvE jou deze kosten voor opvraag te laten vergoeden.

               MVG, Bob

               In reactie op: Onduidelijkheid in splitsingsakte #40890
               Bob
               Deelnemer

                Hi Bob,
                Goed om van je te horen!!
                Ondanks het feit dat ik hier op dit forum in principe niet meer post volg ik de zaken nog wel. Voor jou maak ik in voorkomend geval een uitzondering.
                Veel succes gewenst, gaat vast goedkomen.
                Met vriendelijke groet, de andere Bob

                In reactie op: Rente / rendement reserve VVE #40756
                Bob
                Deelnemer

                 Ik houd me voorlopig aan de lettertjes.

                 Beste Harry,

                 Dat doe je dus niet.

                 De besluiten die je/jullie hebben genomen in afwijking van BW en AvS zijn per definitie nietig.
                 Dat je/jullie daar mee wegkomen vanwege de (momentele/tijdelijke) unanimiteit doet aan dat simpele en harde feit niets af.
                 Jouw schijnbare gelijk zal zodra slechts één (nieuw) lid van de VvE zich niet aan betreffende besluiten houdt, of een betreffend besluit bij de rechter aanvecht, wijzigen in het grootste ongelijk dat je in werkelijkheid hebt.

                 We zijn het dus nog steeds niet met elkaar.

                 Met vriendelijke groet, Bob

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 2,089)