DikOz

Aangemaakte reacties

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 227)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: Beheer en Bestuur #36845
  DikOz
  Deelnemer

  Dat zou een bijzondere interpretatie van MR1992 art 38.2 zijn: De beslissing over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken berust bij het bestuur.
  Vergelijk de jaarbegroting: het bestuur wordt gemachtigd voor de bedragen en posten die daarop staan. Daarna is de beslissing aan het bestuur, behalve voor een paar met name genoemde zaken in het MR zoals meerjarige contracten.

  Lijkt mij praktisch en de bedoeling van 38.2 en overigens ook van 38.1.
  Waar baseer jij jouw mening op?

  • Deze reactie is gewijzigd 4 weken geleden door .
  In reactie op: Beheer en Bestuur #36824
  DikOz
  Deelnemer

  P.S.
  Ben heel benieuwd naar “Bijgevoegd nog een email van de importeur van deze rookmelders, daar komt iets heel anders uit dan [naam] jou doet geloven.”
  Waar gaat dat over? Wij zullen namelijk waarschijnlijk ook overgaan tot aanschaf van rookmelders in de gemeenschappelijke ruimtes incl. de garage.

  In reactie op: Beheer en Bestuur #36823
  DikOz
  Deelnemer

  Kan en mag dit zo maar?
  Als bestuurder zou ik jouw vragen wel beantwoord hebben, in dit geval laten beantwoorden door de technische commissie. Bij de gedetailleerdheid van de vragen, vraag ik mij wel af waarom je zelf niet deelneemt in de commissie die dit voorbereid heeft. Als bestuurder zou ik zeer blij zijn met zo’n bijdrage.

  Mij valt op dat het bestuur beslist over de offertekeuze. Volgens mij kan dat i.h.a. voor onderhoudszaken. Maar dit is geen onderhoudszaak. In dit geval geldt MR 1992 38.5: 2/3 meerderheid, ook als de uitgave op het MJOP staat. Ook geldt art 38.1: de vergadering beslist, niet het bestuur. Ik neem aan dat het bestuur dat allemaal vooraf heeft doorlopen.

  Bij ons wordt bij dit soort zaken een bestuursvoornemen gepubliceerd voordat de offerte gegund word. Opmerkingen etc. worden meegewogen en vragen worden beantwoord.

  In reactie op: Eigen risico glasverzekering #36819
  DikOz
  Deelnemer

  Met de beschreven stemverhoudingen lijkt het mij onmogelijk de Splitsingsakte te veranderen. Zaker als je meeneemt dat het wel vaker voorkomt dat de stemverhoudingen niet gerelateerd zijn aan de oppervlakte. Ook in het geval dat de kostenverdeling (breukdelen) wel afhankelijk is van oppervlakte.

  Ik zou naar een goede VVE-jurist stappen en vragen of het besluit om het eigen risico te verschuiven rechtsgeldig of vernietigbaar is. Een VVE moet namelijk een opstalverzekering afsluiten. Onderdeel daarvan is het enigen risico. MIj lijkt dat een onlosmakelijk onderdeel.
  In gerechtelijke uitspraken lees ik dat de openbare registers rechtszekerheid moeten bieden voor bijvoorbeeld nieuwe bewoners. Gevolg is dat een ALV besluit of een Huishoudelijk Reglement dus niet over van alles kan beslissen. Dat besluit staat niet in de openbare registers. (Complicatie is wel dat het de glasverzekering betreft.)

  Begrijp ik goed dat de beheerder zowel bestuurder als eigenaar is? Misschien levert dat ook nog een mogelijkheid op wegens belangenverstrengeling.

  • Deze reactie is gewijzigd 1 maand geleden door .
  DikOz
  Deelnemer

  Iemand enig idee of dit betekent dat het wetsvoorstel over de notificatieregeling voor VVE’s van de baan is? (als er geen sprake is van grootschalig renoveren?)

  Staatssecretaris Heijnen:
  De Europese richtlijn zegt dat dit met name bij grootschalige renovaties van gebouwen aan de orde is. We zullen natuurlijk wel moeten kijken hoe we die laadinfrastructuur zo goed mogelijk op orde krijgen. Op het moment dat je een grootschalige renovatie doet, kan ik me ook wel voorstellen dat het kosteneffectief en toekomstbestendig is om dan ook meteen die laadinfrastructuur mee te nemen, want we willen graag dat er in 2030 alleen nog maar elektrische auto’s verkocht mogen worden. Ik denk dus dat we alle mogelijkheden moeten aangrijpen die we hebben om op de toekomst voorbereid te zijn. Maar het is dus niet zo dat alle vve’s nu verplicht zijn om laadpalen te installeren. Dat geldt enkel bij grootschalige renovaties, volgens de Europese richtlijn.

  De voorzitter:
  U vervolgt …..

  bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112-2282.html
  31 305 Mobiliteitsbeleid
  Nr. 339 VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT
  Vastgesteld 6 mei 2022

  In reactie op: Bezwaar kosten #36791
  DikOz
  Deelnemer

  Vermoedelijk weet je het zelf ook wel: een In VVE is het antwoord op de vraag ‘ik gebruik de lift niet omdat ik trappen loop of omdat ik op de begane grond woon, moet ik nu wel meebetalen aan het lift onderhoud?’, Ja, als er niets over in de Splitsingsakte staat.
  In jullie geval vraag ik me wel of die vlonder(s) van goud is (zijn): minimaal 2 eigenaren, minimaal appartementen met 2 huurders, die vlonders kosten dus minimaal €70.000? Dan zou ik ook naar wegen voor minder kosten zoeken. Je zou eens kunnen kijken of dit als verbouwing valt te scharen onder artikel 38 lid 8, modelreglement 1992. Ook zijn er gerechtelijke uitspraken over jullie situatie met een grooteigenaar. Niet altijd heeft die automatische de meerderheid van stemmen. En heel belangrijk, wat staat er in de splitsingsakte? Worden die gouden vlonders soms ergens apart genoemd?

  In reactie op: Parkeerplaatsen en appartementen #36788
  DikOz
  Deelnemer

  @KV66 De Splitsings- en Eigendomsakte (Eigendomsbewijs) zijn toch verschillende aktes? De Splitsingsakte splitst het gezamenlijk eigendom bij ons. De eigenaars destijds ‘waren het eens’ over hun aandeel en staan in de akte genoemd. Daarna hoeft die Splitsingsakte niet meer veranderd te worden bij verkoop. De 1ste eigenaar heeft ook een Eigendomsakte en die wordt gebruikt op een nieuwe akte te maken voor de volgende eigenaar.

  In reactie op: Parkeerplaatsen en appartementen #36782
  DikOz
  Deelnemer

  Bij ons staat het als volgt in de Splitsingsakte:

  Hoofdstuk 1: Namen van de kopers, ze krijgen vanaf hier een nummer: Eigenaar nummer 1 t/m 10
  Hoofdstuk 2: Toekenning breukdelen aan eigenaar nummers
  Hoofdstuk 3: Splitsing gebouw in adressen met kadastrale nummers en met appartementnummers Ap1 t/m Ap10
  splitsing in garage met kadastrale nummers en met Garagenummers Ga1 t/m Ga10
  Hoofdstuk 4: (Splitsingsreglement)
  Hoofdstuk 5: Toekenning App nummer Ap1 en Garage nummer Ga1 aan Eigenaar nummer 1

  Als Hoofdstuk 1 mist (bijvoorbeeld geanonimiseerde versie) zou ik garages en appartement niet kunnen koppelen aan eigenaars.

  In reactie op: Toestemming architect #36772
  DikOz
  Deelnemer

  Rijssenbeek heeft vorige eeek een kolom over dit onderwerp geschreven. Daarin staat een verwijzing naar een eerdere kolom waarin jouw stellingname wordt onderschreven.

  In reactie op: glasvezel #36759
  DikOz
  Deelnemer

  Het is een formele vraag omdat de kosten van de aanleg voor KPN zijn (Ja toch?) en het gebouw een toekomst vaste Internet aansluiting krijgt. Maar het enige artikel dat in vond is MR 1992 art 38 (bijvoorbeeld lid 8). Dan zou het bestuur dus kunnen beslissen op grond van de kosten. Maar omdat dit geen onderhoud is (38.2) en de Vergadering beslist over het ‘beheer van de gemeenschappelijke gedeelten’, zou het bestuur dit toch echt aan de ALV moeten voorleggen.

  In reactie op: Waterschade appartement #36757
  DikOz
  Deelnemer

  Ik zou bijna het artikel hier “Waterleiding in betonvloer VvE: gemeenschappelijk of niet?” vergeten. Maar er is ook een uitspraak waarin ‘uitsluitende ten dienste van één appartement staat’ niet van belang is.
  Verder lijkt mij nog wel mee te tellen of die waterleiding origineel zo lag of met toestemming van de VVE is aangelegd. Zo nee, meer kans op eigen rekening.

  • Deze reactie is gewijzigd 2 maanden, 1 week geleden door .
  In reactie op: Waterschade appartement #36756
  DikOz
  Deelnemer

  Mogelijk, ja voor jou. Maar vermoedelijk Nee: alle kosten voor VVE.
  Als er gehakt moest worden zou je moeten kijken of gerechtelijk uitspraak/uitspraken ‘hakwek in beton voor leidingreparatie’ van toepassing is/zijn. De leidingen zijn dan namelijk vermoedelijk gemeenschappelijk, ook al stelt het modelreglement iets anders. Als gemeenschappelijk, zou de VVE het eigen risico ook moeten dragen.
  In jouw geval speelt ook nog dat de VVE het herstel heeft gedaan. Als zij niet vooraf hebben laten weten dat de kosten niet voor de VVE zijn, sta je sterk samen met het vorige argument en is mijn antwoord: kosten en risico voor de VVE.

  In reactie op: Bestuursfuncties #36755
  DikOz
  Deelnemer

  Bij een 1 persoonsbestuur bestaan die functies niet, maar de taken worden dan wel door 1 persoon vevuld. Dit onder de aanname dat bij jullie beide leden het bestuur hebben gekozen.

  MR 1992, Artikel 41.1
  Het bestuur berust bij één of meer bestuurders, die al dan niet uit de eigenaars door de vergadering worden benoemd. In het geval dat er meer bestuurders zijn, benoemen zij één hunner tot voorzitter van het bestuur. Tevens benoemen zij een secretaris en een penningmeester uit hun midden; beide functies kunnen in één persoon verenigd worden.

  En de 2-de persoon of een buitenstaander moet dan de functie ‘voorzitter van de vergadering’ op zich nemen
  33.7 Indien het bestuur uit meer dan een persoon bestaat, kunnen de functies van voorzitter van het bestuur en voorzitter van de vergadering in één persoon verenigd zijn. […..]
  Zoek in het reglement naar voorzitter voor andere zaken waarbij deze betrokken is.

  En jullie moeten beide tekenen voor overschrijvingen bij grote uitgaven:
  32.3. Over de in het vorige lid bedoelde gelden kan slechts door de voorzitter van de vergadering en één van de eigenaars, die daartoe door de vergadering zal worden aangewezen, en na bekomen machtiging daartoe van de vergadering, worden beschikt.

  In reactie op: Bestuursfuncties #36753
  DikOz
  Deelnemer

  Sorry er ging iets fout, wordt vervolgd

  • Deze reactie is gewijzigd 2 maanden, 1 week geleden door .
  In reactie op: VVE Belang forum #36735
  DikOz
  Deelnemer

  Als je Chrome gebruikt krijg je meer informatie: de site kan het verzoek niet aan of zoiets. Dat blanco scherm krijg ik ook (zo nu en dan op mijn mobiel). Indruk is dat in stille uren de site wel werkt.

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 227)