DikOz

Aangemaakte reacties

9 berichten aan het bekijken - 226 tot 234 (van in totaal 234)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: AVG proof #8805
  DikOz
  Deelnemer

  Ik heb ook naar een (die?) website gekeken die een ‘AVG-proof’ traject heeft doorlopen. Voor mij valt het onder iets is beter dan niets. Over het ‘altijd toestemming vragen’ zouden een aantal juristen eens bij elkaar moeten gaan zitten. En vervolgens VVE belang, Vereniging Eigenhuis en anderen inlichten. Ik ben het met je eens: toestemming vragen is eigenlijk de slechtste grondslag en verplicht tekenen is uit den boze.
  Ik ben 1 stap teruggegaan en vond dit: Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt voor AVG-keurmerken
  Hoewel het bericht van juni 2018 is, lijkt mij dit nog steeds an toepassing.

  In reactie op: A V G #8775
  DikOz
  Deelnemer

  Rob: “Ik vind het niet zo slecht dat de VvE en de beheerder samen optrekken om uiteindelijk zo zorgvuldig mogelijk met de persoonsgegevens van de VvE om te gaan.”
  Inderdaad, maar mij betreft kan de zin eindigen achter ‘optrekken’. Een van de problemen die ik zie is dat de AVG een andere overeenkomst eist (dus geen bewerkersovereenkomst), als de rol van beheerder “Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke” (art 26) krijgt/eist. Toestemming vanuit de leden, als nodig, moet dan aan 2 partijen gegeven worden: de VvE en de  Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke. De VvE zegt eigenlijk daar en daar ben ik niet voor verantwoordelijk, maar geeft en betaalt de opdracht wel. Ik denk dat ik nog wel een paar redenen kan vinden.
  In relatie daarmee, vorige week ben ik naar de onderwijsdag op 26 november voor o.a. VVE bestuurders geweest en heb de AVG sessie bijgewoond. Daar kwamen nogal wat meningen naar voren, zoals ‘altijd toestemming vragen’, ‘namen vermelden in de notulen’, is ‘middelen’ het kiezen voor een beheerder of het kiezen van de software’ en ook iets als het bovenstaande.
  Gesteld werd namelijk dat bijna elke beheerder een ‘gezamenlijk verantwoordelijke’ is. En er werd zelfs een criterium gegeven: alleen als de beheerder ‘slaafs’ het contract kon uitvoeren, zou deze een verwerker kunnen zijn.
  Ik denk dat op dit moment de meningen over de AVG in de VvE nog te verdeeld zijn en dat een ieder  gezond verstand moet loslaten op de AVG en niet zonder meer geloven wat kantoor xxx aanbeveelt. Op die lesmiddag werd met enige trots vermeld dat het standpunt over toestemming vragen afwijkt van dat van  VvE-belang en van de Vereniging eigen huis.
  Ik denk ook dat wat @ kv66 schrijft/vraagt typerend zal zijn voor VvE’s: wat moet ik doen nu mijn beheerder niets anders kan doen dan mij een standaard pakket aan voorwaarden toe te sturen? Met als gevolg het door kv66 genoemde standaard artikel als “” De VvE is verantwoordelijk ten aanzien van de door de Beheerder uit te voeren Verwerking(en) in opdracht van de VvE”.

  In reactie op: A V G #8692
  DikOz
  Deelnemer

  Een beheerder is in dienst van de VvE (als de VvE een bestuur heeft uit haar leden). Dan staat de de taak van de beheerder toch in de opdracht? Dan wordt de beheerder toch een verwerker.
  Ik zie die gedeelde verantwoordelijkheid niet. Wat is er dan de delen naar de beheerder toe? Het probleem dat ik zie is onduidelijkheid, terwijl verwerker zijn duidelijk is en past bij een opdrachtovereenkomst.  Maar ik moet hier misschien @ bob zeggen.
  Blijft voor mij de vraag waarom een beheerder zo graag verantwoordelijke wil zijn.

  In reactie op: A V G #8688
  DikOz
  Deelnemer

  kv66 schreef: Artikel luidt: ” De VvE is verantwoordelijk ten aanzien van de door de Beheerder uit te voeren Verwerking(en) in opdracht van de VvE”.
  Als de VvE/bestuur de verwerkingsverantwoordelijke is en de beheerder de verwerker zou ik dat artikel nooit accepteren. De AVG stelt al dat de verantwoordelijke verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens. Dus overbodig artikel, lijkt mij. Het klikt als indekking tegen schade claims.
  kv66 schreef: Het verwerkingsregister beslaat twee A4’tjes.
  Kan erg verwarrend zijn dat hier het woord verwerkingsregister wordt gebruikt.  Ik vermoed dat de administratief beheerder zo’n register-achtige formulering gebruikt als opdrachtomschrijving. Maar voor de VvE geldt art 30: “Elke verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke houdt een register van de verwerkingsactiviteiten ….”.  Dus niet de beheerder, maar de VvE heeft zo’n ‘echt’ register.
  Voor de beheerder geldt iets anders: art 28.3 “De verwerking door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of andere rechtshandeling …”. Dus gewoon een overeenkomst. Wel kan zo’n verwarrend register je helpen  jullie ‘echte’ register op te zetten. Dan bepaalt de VvE echter het formaat!
  Ik zie dat beheerders zich als verantwoordelijke opstellen. Dan gelden andere regels. Maar daarmede worden zij ook rechtstreeks verantwoordelijk.

  In reactie op: Register van eigenaren #8657
  DikOz
  Deelnemer

  Het register wordt toch niet alleen aangelegd omdat het moet, het wordt toch ook aangelegd omdat het een doel dient? Bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aam 1992: art 33.8 (verzenden agenda).
  En als de ALV besluit dat eigenaars kunnen kiezen voor email verzending, dan is dat voldoende reden het email adres van de betreffende leden wel vast te leggen. Wie had er in 1992 een email adres? Er staat toch niet in de AvS dat de VvE niet met de tijd mag meegaan!
  Ik zou de vraag ‘wat in het register?’ zelfs omdraaien en het register juist benutten om de AVG grondslagen ‘wettelijke verplichtingen’ en ‘gerechtvaardigde belangen’ (AVG art 6.1c/f) te kunnen gebruiken. Dan bepaalt dat mede de inhoud van het register en zorgt ervoor dat er geen onzinnige AVG toestemming aan de leden gevraagd moet worden.

  In reactie op: AVG en weigeren toestemming #8595
  DikOz
  Deelnemer

    …….. Voor de zekerheid ????? Want….. ?

  Wat mij opviel is dat de beantwoorder van de juridische VEH-afdeling discussie technieken gebruikte bij het beantwoorden van (mijn) opvolgende vragen. Zoiets als ‘ ja over elk antwoord kan wel weer iets opgemerkt worden’ en ‘de AVG is nieuw en er is nog veel onbekend’. Eigenlijk beantwoordt de VEH alleen de gestelde vraag en wordt er niet gediscussieerd over hun antwoord. Het verschil tussen de teksten van de kennisbank en de web site was overigens bij de beantwoorder niet bekend en ik werd 4-5 min in de wacht gezet voor een antwoord, na interne consultatie neem ik aan. En toen kwamen ze met het voorbeeld van de schilder …….
  Voor de duidelijkheid, ik vind dat ‘voor de zekerheid’ niet kan. Het overduidelijk dat:

  • de AVG voorschrijft dat de toestemming specifiek moet zijn: “de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden
  • voor VVE verwerkingen die voortvloeien uit het BW of AvS alsmede (Rijssenberg)  de reglementen en ALV besluiten, zo’n door de VEH bedoelde algemene, ‘voor de zekerheid’ toestemming strijdig is met de AVG: “De betrokkene heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken.”

   

  In reactie op: AVG en weigeren toestemming #8591
  DikOz
  Deelnemer

  Goed nieuws over het standpunt van de VEH over VVE en AVG en toetemming vragen.
  Op de website van de Vereniging Eigen Huis staat:  “Vraag expliciet toestemming aan VvE-leden. Een VvE moet toestemming van haar leden hebben om persoonsgegevens te verwerken.
  Maar op hun kennisbank (voor leden) staat:
  Vraag expliciet toestemming aan de leden wanneer er geen wettelijke grondslag is.
  De VvE moet van haar leden toestemming hebben om persoonsgegevens te verwerken als dit niet berust op de splitsingsakte en/of wet.
  Op de vraag aan de VEH waarom er een verschil is:

  • De website is globaler, de kennisbank een verdieping.
  • Voor de zekerheid toch maar altijd toestemming vragen dan dek je een opdracht aan de schilder ook af.

  Op dit forum is al vaker gesteld dat toestemming vragen niet nodig is, in de situatie zoals in hun kennisbank staat. Ik ga dat dan ook bij onze VvE gebruiken. Betekent wel eenmalig iets meer werk om de relatie tussen persoonsgegevens i.h.a. , bestuurstaken, BW,  Spitsingsakte en reglementen te helder te krijgen. Maar toestemming vragen en onderhouden kost veel meer werk.  En wel toestemming vragen kan echt niet voor zaken die wettelijk geregeld zijn: er is geen sprake van vrijelijk gegeven voor een lid.
   
   

  DikOz
  Deelnemer

  Die reactie uit Beieren is inderdaad het lezen waard, al is mijn Duits niet voldoende de kern van zijn/haar betoog te doorgronden. Het verwijderen van naamplaatjes is natuurlijk onzin.
  Mijn inzet is voor onze VvE een werkbare situatie te krijgen met in inachtneming van de AVG. Ik wordt nu bijvoorbeeld geconfronteerd met  het ‘verzoek’ de VvE toestemming te geven NAW, bank#, email en tel# te gebruiken. Alleen al omdat de vereniging Eigen Huis zegt dat toestemming een vereiste is: “De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een AVG-10-stappenplan ontwikkeld ……. Lees hieronder 4 belangrijke aandachtspunten voor VvE’s” en “2. Vraag expliciet toestemming aan VvE-leden. Een VvE moet toestemming van haar leden hebben om persoonsgegevens te verwerken. …..
  Als je dat 10 stappenplan van de AP opzoekt, staat daar wat anders:”Stap 10: Toestemming. Voor sommige gegevensverwerkingen hebt u toestemming nodig van de betrokkenen. De AVG stelt strengere eisen aan toestemming.
  Vanwege de overhead die het vragen om toestemming creëert (formulieren bewaren, weggooien etc), vanwege de gevolgen van toestemming vragen voor het functioneren van het bestuur in de toekomst en ook vanwege die strenge eisen zouden VvE’s en vooral VvE organisaties er alles aan moeten doen om te zien of andere grondslagen voldoende zijn voor verwerking dit soort simpele NAW gegevens. En dat handvat geeft Rijssenbeek.
   

  DikOz
  Deelnemer

  @ Marlon
  “Echter een loodgieter zal er ook aangebonden zijn, al zal administratie niet zijn primaire bezigheid zijn.” Dan zou in de stelling van Rijssenbeek het woord ‘primair’ weggelaten moeten worden? Ik vond het juist een goed handvat om zaken ‘lichter’ te regelen en doorslaan, zoals je aangeeft, te voorkomen. Daarom zoek ik naar een aanknopingspunt in de AVG voor primair.
  “De gegevens zijn dan ‘gerechtvaardigd’ en dat moet geen probleem zijn via de mail, ook al zou deze niet beveiligd zijn.” In de AVG is gerechtvaardigd een grondslag. Als verwerking mag op basis van de van toepassing zijnde grondslag, dan gelden toch vervolgens vele verplichtingen, waaronder ‘Beveiliging van de verwerking’ ?
  De loodgieter een email sturen met werkadressen moet kunnen. Zou een VvE dan  voor niet beveiligd kunnen aansluiten bij AVG art 32? Dat begint met ‘Rekening houdend met [….] treffen de verwerkingsverantwoordelijke en […]  technische en organisatorische maatregelen om een ‘op het risico afgestemd beveiligingsniveau’ te waarborgen, die, waar passend, onder meer het volgende omvatten
  En zou in dit loodgieter geval ‘op het risico afgestemd beveiligingsniveau’  kunnen inhouden dat niet-beveiligd voldoende is? (Er is altijd een zekere vorm van beveiliging bij email, maar niet beveiligd zou kunnen inhouden dat afluisteren niet beschermd wordt)

9 berichten aan het bekijken - 226 tot 234 (van in totaal 234)