Gert

Aangemaakte reacties

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
 • Auteur
  Berichten
 • Gert
  Deelnemer

   Bob/Rob, wederom bedankt voor jullie bijdragen.
   Rob, mbt je laatste opmerking moet je uitgaven  toch juist vet aangeven, we hebben het toch met alles over de VVE, of snap ik het niet? Wel een goeie …. De vraag of een uitgave statutair verantwoord is zou eigenlijk steeds door Bestuur en (VZ)Vergadering gesteld/getoetst moeten worden aan iedere uitgave. Kom daar maar eens om ….
   Aangezien men de uitgave(n) in mijn opgebrachte geval uit het reservefonds wil doen ben ik ook in andere gerelateerde onderwerpen en forums eens gaan lezen. Kom daar veel bekenden (dezelfde personen?) tegen. Om kort te gaan lees ik daar het nodige over de 0,5% herbouwwaarde/jaar die er, naar ik begrijp, aankomt en over een goed MJOB/MJOP. Maar (1) wat is dan de herbouwwaarde en (2) wat is een goed MJOB (en beheerder) en (3) hoeveel reserve moet er in de pot blijven zitten? Hoe beter het MJOB hoe minder nodig in de pot zou ik zeggen. Bij ons worden er posten geschrapt of niet meegenomen die volgens mij wel meegenomen zouden moeten worden. Enfin, dat is goed voor een nieuwe thread.
   Voor nu weet ik wel even genoeg, oftewel ik stop er voor nu even mee. Het duizelt me af en toe, er zijn zoveel regels, die ook weer vaak met mekaar samenhangen. Ga ook binnenkort uit pure interesse als gewoon VVE-lid naar een Bestuurdersbijeenkomst jullie wellicht bekend. Ben benieuwd wat ik daar opsteek.
   Met vriendelijke groet, Gert
    

   Gert
   Deelnemer

    Allen, ben onderweg en reageren via mijn slimme telefoon valt niet mee, maar lezen en reageren op het Forum is iets (Carla’s hobby) wat me niet loslaat.
    Carla, bedankt voor jouw bijdrage (dacht al dat je meelas en -leest). IK begrijp alles wat je zegt, maar mbt je opmerking dat de regelgeving hiervoor (tav onderhoud) overduidelijk is zoek ik liefst een overzicht. Heeft iemand dat? Anders moet ik dat uit de discussie en elders samenstellen.
    En mbt GEEN onderhoud kan er toch cfm MR92 Art 38 anders besloten worden door de Vergadering, maar dan uitsluitend via voorschotbijdrage? Onderstaande para haalt dat toch weer onderuit? En daar kun je dan alleen weer onderuit als je er geen voordeel aan hebt! En daar besluit de Vergadering dan weer over, of uiteindelijk de rechter …. Of zie ik dat verkeerd?
    Mbt het reservefonds ref. BW5: 126.1 (bedankt Bob/Rob, dit is voor het eerst dat ik dit lees, erg he, maar dit bewijst het nut van dit Forum) is het toch ook zeer vaag …. ‘De vereniging houdt een reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten.’ Dat staat toch vrij aan iedere uitleg! Welke andere kosten? En is dit alles wat er in de regelgeving over dit reservefonds (bedankt voor de puntjes op de i Bob) staat?
    Tot zover vanaf mijn slimme telefoon …
    Hgr. Gert

    Gert
    Deelnemer

     Beste Rob en Bob,
     Ik word wel wijzer van jullie opmerkingen. Dat ik uiteindelijk een rechtsgang zou moeten maken was me ook al duidelijk. Ik heb de case juist op het Forum geplaatst om goede argumenten gebaseerd op de regelgeving en (juiste) interpretatie daarvan te verkrijgen en die geven jullie mij.
     MR92 Art. 32 gaat over gelden onttrekken aan het reservefonds en dat kan ook alleen maar cfm. Art.4 2e zin voor begrote MJOB (dus onderhoud) en inbegrepen noodzakelijke vernieuwingen. Daar zit dus weer een uitleg, want wat is noodzakelijk … een vernieuwing op basis van onderhoud of ook anderszins omdat het bv mooier is. Dat moet naar mijn mening dan ook met ONDERHOUD te maken hebben en Carla (wanneer kom je op de lijn?) heeft dit woord ook al eens in hoofdletters geschreven, dat het allemaal gaat om ONDERHOUD. Daar ben ik het hartgrondig mee eens, maar als de vergadering het gewoon mooi vindt en het geld er voor over heeft uit het reservefonds …..
     Nog even naar Bobs vraag mbt de betegeling voor de entree. Een gedeelte tot de kadastrale grens is van de VvE en loopt 4m door tot aan de stoeprand op gemeentegrond. Dit laatste en de strook voor de tuinen van de benedenwoningen (totaal ca. 45x4m) zou dan in bruikleen gegeven worden door de gemeente in te richten als tweewielerstalling.
     Wordt vervolgd ….
     Gert

     Gert
     Deelnemer

      Ik verwijs naar punt (3a/b) Bruikleenovereenkomst met gemeente.
      Wie kan er nog wat zinnigs zeggen of een VvE überhaupt gerechtigd is om een bruikleenovereenkomst aan te gaan?
      Eens met Rob, zoiets staat toch buiten het bestaande eigendom per splitsingsakte en valt daarmee per definitie buiten de competentie van een VvE (bestuur). Iets anders is het wanneer de betreffende grond in eigendom zou komen van de VvE, maar daar is dan een gekwalificeerd besluit van de vergadering voor nodig, een overdrachtsakte en wijziging splitsingsakte.
      Alvast bedankt,
      Gert

      Gert
      Deelnemer

       Sorry het is Rob, mijn excuses Rob! Bob reageert ook wel op dit Forum.

       Gert
       Deelnemer

        Beste Bob,
        Bedankt voor je snelle reactie. Ik geef eerst nog even wat meer achtergrond.
        Achtergrond
        Ik heb bewust zaken uit mekaar getrokken omdat ieder deel zijn eigen beoordeling en besluitvorming nodig heeft, vind ik. Kijk, probleem is dat dit in zijn geheel (met een gelikte artist impression) zonder kostengegevens op de agenda van jl. ALV is geplaatst. Het was zelfs een stempunt! Ik kon om persoonlijke redenen niet zelf bij de vergadering aanwezig zijn en heb hier bezwaar tegen gemaakt omdat je dus alle gegevens voor een stemming VOORAF aan iedere eigenaar met de agenda moet meesturen. Tevens heb ik mijn bedenkingen (zo noem ik het maar even) schriftelijk in een ingekomen stuk aan de Vz Vergadering en Vz. Bestuur gestuurd. Dit is dus niet behandeld! In de vergadering is er een eerste begroting van 4 aanbieders ter tafel gebracht. Daar heb ik het getal van €75k en de opsplitsing vandaan. Het bestuur heeft al overeenstemming met de gemeente en daar wensen ze niet op terug te komen, want dat is al in de ALV van vorig jaar ‘besloten’. Hier heb ik ook schriftelijk bezwaar tegen gemaakt. Belachelijk en bestuurlijk volledig onjuist want dat kan nooit als de vergadering nog niet volledig geïnformeerd is en besloten heeft. De financiering moet dus volledig uit het reservefonds komen. Argument is dat er toch genoeg geld inzit en er is al €50k opgenomen in het MJOB voor deze renovaties. Het plan wordt als een (1) geheel gepresenteerd en er is gestemd om hiermee door te gaan en definitieve vaste-prijs-offertes aan te vragen. Met €75k en 100 woningen komt dat dus neer op 5 maandbijdragen/woning! In een volgende vergadering moet alles dan gepresenteerd en besloten worden. Dit om even de situatie te schetsen. Hier wens ik dus geen genoegen mee te nemen.
        Mijn reactie
        Nu mijn reactie op jouw inbreng. Het is allemaal niet zo voor de hand liggend ….
        (1a) Bestrating. Blijkbaar ben je het hier ook wel over eens. En betaling uit het reservefonds lijkt ook verantwoord.
        (1b) Bloembakken. Wat is je argument waarom je geen verband ziet? En omdat het geen uitvloeisel van onderhoud is, wie zou dan niet verplicht zijn om eraan mee te betalen? Zij die dat niet willen?
        (2a/b) Gevel. Ook geen uitvloeisel van onderhoud, want alles is nog goed en schilderen staat gewoon gepland in MJOB. Welk voordeel zou een eigenaar als zodanig dan hieruit trekken? Het is veel duurder dan alleen schilderen. Verfraaiing entree en daardoor waardevermeerdering appartement? Dat zou dan ook gelden voor bloembakken.
        (3a/b) Bruikleen gemeentegrond – fietsenstalling en onderhoud. Dat ik daar geen voordeel aan heb is mij duidelijk, maar ook hier argument verfraaiing/waardevermeerdering. Heb hier eerder nadeel van … de fietsen komen nu zelfs in grote getale buiten voor het pand te staan en het is eerder een aanmoedigings- dan een ontmoedigingsbeleid, wat het zou moeten zijn. En, nogmaals fietsen bewoners horen in de berging en motoren op de parkeerplaats. Het gaat feitelijk om een paar scooters en fietsen voor bezoekers.
        (3c) Camera parkeerplaatsen. Hier zeg je niets over.
        Kijk, grote probleem is dat zowel beheerder (ook Vz. Vergadering) als het Bestuur zich niet verdiepen in de regelgeving en zich daar absoluut niet aan wensen te houden. Daar heb ik al vele voorbeelden van en discussies over gehad, maar daar hebben ze gewoon lak aan. Men wilde mij zelfs in de vergadering een spreekverbod opleggen of schorsen en op mails krijg ik ook vaak geen of een nietszeggend antwoord. Tevens is er een grooteigenaar die net onder 50% van de stemmen heeft en beheerder krijgt altijd een volmacht om met de vergadering mee te stemmen. Een bruikleenovereenkomst, dat is al ‘besloten’ … dit bestuur tekent zoiets gewoon en trekt straks gewoon €75k uit het reservefonds, en dan? Tussen gelijk hebben en gelijk krijgen zit hier een groot verschil en om de gang naar de rechter te maken ….
        Bob, ik zie weer uit naar je reactie en die van anderen …

       6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)