Rob

Aangemaakte reacties

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 1,536)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: Haperende Vve #108305
  Rob
  Deelnemer

   De CV ketel behoort tot jouw privé eigendommen, daar mag de installateur dus verder niets aan doen, behalve opnieuw aansluiten op het nieuwe rookgaskanaal.
   In ieder geval is ‘slopen’ sowieso geen optie !

   Het zou kunnen dat de oude HR ketel niet voorzien is van een terugslagklep en daardoor niet op het nieuwe rookgaskanaal aangesloten zou mogen worden.
   Het is natuurlijk vreemd dat het bestuur of de installateur jou daar geen antwoorden op wil geven !

   In reactie op: Toegang verlenen aan beunhaas? #108300
   Rob
   Deelnemer

    De splitsingsakte is daar duidelijk over.
    “… Indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of gemeenschappelijke zaken de toegang tot of het gebruik van een privé gedeelte naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is, is iedere desbetreffende eigenaar en gebruiker verplicht hiertoe zijn toestemming en medewerking te verlenen. Eventuele schade die hieruit voortvloeit, wordt door de vereniging vergoed.”

    Zie ook dit artikel op NederlandVVE.

    In reactie op: bevoegdheid bestuur voor uitgeven geld #106044
    Rob
    Deelnemer

     welk rechtsmiddel heb ik tot mijn beschikking om een bestuur dat zonder toestemming van de ALV grote sommen geld uitgeeft tot de orde te roepen?

     Je zou het kunnen voorleggen in de jaarlijkse vergadering bij het bespreken van de jaarrekening.

     In reactie op: (Weigering) automatische deuropener vanuit WMO #87327
     Rob
     Deelnemer

      Vanuit oogpunt van de VVE, volgens de meeste AvS-en mogen nieuwe installaties die niet ten bate komen van alle eigenaren niet zomaar ten laste van het reservefonds komen.

      Maar dan de vraag, is een elektrische deurdranger een installatie.
      Zelf ging ik er ook altijd vanuit dat dat zo zou zijn, echter, in een kwestie waarin een eigenaar naar de rechter stapte om een besluit over het vervangen van deurdrangers door elektrische deurdrangers te laten vernietigen, oordeelde die rechter dat een elektrische deurdranger géén installatie is, zoals bedoeld in MR1992 artikel 38

      PS voor topicstarter, in zowel mijn oude, als huidige VvE zijn de elektrische deurdrangers ook door de WMO geplaatst en onderhouden.
      In beide gevallen zijn de deurdrangers echter wel, na verhuizing van de betreffende bewoners, overgegaan naar de VvE.

      In reactie op: Warmtemeters vs splitsingsacte #85555
      Rob
      Deelnemer

       Splitsingsakte is leidend. Als daar van afgeweken wordt, dient de splitsingsakte aangepaste te worden.

       Tenzij het in de wet verplicht is gesteld, in dat geval gaat de wet boven de AVS.

       Rob
       Deelnemer

        …. En een beheerder die voorzitter is, is alles behalve “professioneel management”.

        Verklaar je nader !

        Rob
        Deelnemer

         Dat hangt helemaal af van de overeenkomst die jullie met Pro VVE BV aangaan.
         Indien zij uitsluitend het technisch en administratief beheer voor jullie gaan doen, zal er inderdaad ook een eigen bestuur binnen de VvE moeten zijn.
         Als jullie overeenkomen dat zij ook de bestuurstaak op zich nemen is dat in principe niet nodig.

         In beide gevallen moet er conform art. 32 lid 5 echter wél uit de eigenaars of hun echtgenoten een voorzitter en een plaatsvervangend benoemd worden.
         Deze laatstgenoemde zal conform lid 6 belast zijn met de leiding van de vergadering.

         Rob
         Deelnemer

          Ik probeer vast te stellen wat de juridische structuur moet zijn.

          Zie MR1973 artikel 32 lid 5, … Door de vergadering wordt uit de eigenaars of hun echtgenoten een voorzitter en een plaatsvervangend
          voorzitter benoemd.

          artikel 40 lid 1, … Het bestuur van de vereniging berust bij de administrateur, die benoemd wordt door de vergadering. Deze zal ook een plaatsvervangend administrateur kunnen benoemen.

          en

          BW2:48, … Ontbreekt een raad van commissarissen en wordt omtrent de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

          Rob
          Deelnemer

           Waarom zou je dat persé willen in een VvE met slechts 3 leden.
           Ik zie niet in wat daar nu zo praktisch zou zijn.

           In reactie op: bankrekeningen #52258
           Rob
           Deelnemer

            Het lijkt mij dat dit niet mogelijk is.
            In de AVS is meestal vastgelegd dat de VvE een bankrekening op naam van de VvE moet hebben.
            Bij mijn weten hebben hoofd- en onder VvE’s verschillende namen.

            In reactie op: Servicebijdrage bij verhuizing maar nog geen verkoop #49973
            Rob
            Deelnemer

             Sterker nog:
             Betalingsachterstand moet door het bestuur van de VvE gemeld worden bij de notaris als die notaris de koop/verkoop gaat passeren.
             Alleen dan is die achterstand te verhalen op de nieuwe eigenaar. In beginsel is namelijk die nieuwe eigenaar aansprakelijk voor de betalingen tot een jaar terug (dus ook voor die achterstand). Maar dan wel melden!

             Hoewel ik het daar helemaal mee eens ben, zou ik daar als VvE toch geen afwachtende houding in aannemen en dat moment afwachten.
             Het lijkt mij verstandig een actief incassobeleid te hanteren en dus ook de huidige eigenaar aanschrijven/aanmanen om de maandelijkse bijdragen te betalen.

             In reactie op: Servicebijdrage bij verhuizing maar nog geen verkoop #49922
             Rob
             Deelnemer

              Nee, dat klopt niet.
              Ze zal moeten blijven betalen tot het moment van overdracht van het appartement aan de nieuwe eigenaar.

              In reactie op: Geld lenen uit reservefonds? #49836
              Rob
              Deelnemer

               Een VvE die voor bankier gaat spelen vind ik persoonlijk nooit zo’n goed idee, als het al past binnen de doelstelling van een VvE.
               De constructie om geld te lenen uit het eigen reservefonds is volgens mij ook een bron van mogelijke ellende.

               Hoe gaat men dat bijvoorbeeld regelen met deelnemende eigenaren die binnen de afbetalingstermijn van 10 jaar gaan verhuizen en geen belang meer hebben bij het oplaadpunt.

               Het lijkt mij niet de bedoeling dat een reservefonds, dat gedurende geruime tijd is opgebouwd voor gepland toekomstig onderhoud of voor gebruik bij mogelijke calamiteiten, zomaar wordt aangewend voor nieuwe inzichten of ideeën, hoe goed bedoeld ze ook zijn.

               Helemaal met je eens.

               Het lijkt mij eerder voor de hand liggen om voor zo’n nieuwe investering een lening af te sluiten

               Bij mijn weten is het niet mogelijk om als VvE een dergelijke lening af te sluiten zonder dat alle eigenaren daaraan zouden hoeven mee te doen.

               In reactie op: Aanpassingen VvE-forum #49565
               Rob
               Deelnemer

                Het zou denk ik fijn zijn als er ook foto’s of pdf-files in de berichten geplaatst zouden kunnen worden.
                Volgens mij is daar wel behoefte aan zo nu en dan.

                In reactie op: Geld lenen uit reservefonds? #49556
                Rob
                Deelnemer

                 Op zich denk ik wel dat de VvE op grond van MR1992 artikel 32 lid 1 in beginsel zou mogen besluiten om geld van het reservefonds te gebruiken voor deze nieuwe installatie.
                 Echter, in MR1992 art. 38 lid 8 is ook te lezen “… De eigenaar die van
                 zodanige maatregel geen voordeel trekt is niet verplicht in de kosten hiervan bij te dragen.”

                 Door gelden uit het reservefonds te halen zou je in die situatie naar mijn mening tóch (indirect) bijdragen aan die kosten.

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 1,536)