Speedy

Aangemaakte reacties

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
 • Auteur
  Berichten
 • Speedy
  Deelnemer

   neen, geen hoofdelijke stemming.
   De overgrote meerderheid was tegen en eiste handhaving!
   Aanwezig was bijna 76% (25.165 stemmen) van de maximaal 33.191 uit te brengen stemmen. Totaal 5 volmachten  en 22 personen/eigenaars. Een aantal eigenaren die al eerder hadden gekozen voor optie B (gedogen en wijz. HR bij ALV) waren helaas niet aanwezig.
   Tot zover. Mvg Theo

   Speedy
   Deelnemer

    Beste monaster,
    Het agendapunt “Problematiek blindering ramen” luidt als volgt:
    Er zijn veel reacties binnengekomen op de mail aan alle eigenaars over bovengenoemde kwestie. blindering ramen van terrasafscheidingen. De meningen over de oplossingsvarianten A (verwijderen) en B (gedogen en wijziging HR bij een volgende ALV) zijn verdeeld. Het bestuur stelt voor om uiteindelijk de te volgen koers vast te stellen. De VVE dient hierover een besluit te nemen.
    De overgrote meerderheid 75% van de aanwezigen bleef bij het standpunt A: “handhaven regel is regel” en dit is als zodanig door het bestuur geinterpreteerd als zijnde een mondeling besluit.
    Tot zover,  Mvg Theo

    Speedy
    Deelnemer

     Beste Bob en anderen,
     Zie hierbij de notulen hierover:
     Problematiek blindering ramen
     Na de mail d.d. 16 juni 2020 had het bestuur veel reacties ontvangen betreffende de kwestie blindering ramen van terrasafscheidingen. Het bestuur had daarom voorgesteld te komen tot een weging van de argumenten en het geheel aan consequenties van de keuzes voor de verschillende oplossingsrichtingen te overzien. Dit om de uiteindelijk te volgen koers vast te stellen.
     Er werden diverse argumenten aangehoord. Hierbij een opsomming;

     • Is er wel sprake van ramen? Het betreft een afscheiding tussen terras en galerij.
     • Regels uit het HHR worden niet altijd nageleefd.
     • Regels zijn regels; precedentwerking.
     • Regels naleven, anders voorleggen binnen een ALV vergadering.
     • Duidelijkheid vergemakkelijkt de onderlinge relatie.
     • 3e en 4e fiets in de gezamenlijke fietsen berging was ook een issue; Regels verzuimen blijkt niet altijd positief uit te pakken.
     • Regels zijn regels, maar waar ligt de norm van redelijkheid?
     • We vormen samen de VVE, we moeten dus samen tot een oplossing komen.
     • Een wijziging van het reglement betreffende de blindering van ramen voor de bovenste etage van “De Regent” zou een oplossing bieden.

     De discussie gehoord hebbende concludeert de voorzitter dat de meerderheid van de vergadering van mening is dat de blindering van de terrasafscheiding aan de galerij op de bovenste etage verwijderd dient te worden.
     Dit betekent dat het bestuur overgaat tot handhaving van het HHR en dat de procedure hiervoor in gang wordt gezet. Daarnaast zal in een volgende ALV een wijzigingsvoorstel voor het HHR op de agenda komen, omdat ook dat naar voren werd gebracht in de vergadering als een gangbare en redelijke manier om deze kwestie op te lossen.
     Verder is het ook zo dat ikzelf jammer genoeg ook deel uit maak van het bestuur en morgen gaat er een brief uit richting alle VVE-leden dat het voltallige bestuur opstapt i.v.m. onvoldoende vertrouwen door de meerderheid van de VVE-leden in het handelen van het bestuur!
     Graag jullie reactie of het zinvol is om hiervoor een procedure op te starten bij de kantonrechter en zo ja, maken wij een gerede kans om dit met een goede advocaat te winnen?
     Wederom alvast bedankt voor het meedenken!

     Speedy
     Deelnemer

      Ter verduidelijking:
      Beste Bob en belangstellenden,
      Het bestuur van de VVE heeft medio juni mede i.v.m. corona besloten om de kwestie mbt blindering van ramen aan de galerijzijde van het terras in een mail aan alle bewoners  twee opties voor te leggen waaruit men dan een keuze kon maken.

      • A: Er is sprake van een overtreding van het HR, niet wachten tot de ALV, regels gelden voor iedereen, de folies moeten worden verwijderd;
      • B: Een voorstel tot wijziging van het HR indienen bij de volgende ALV, wachten, het gaat hier om een uitzonderingssituatie welke geldt voor beide penthouses, de folies blijven zitten tot  de ALV.

      Hierop hebben de bewoners gereageerd door een stem uit te brengen op A dan wel optie B
      Het resultaat was dat de meerderheid tegen het gedogen was en de stemverhouding was 17 voor A en 13 voor optie B.
      Als vervolg hierop is eind vorige week een fysieke ALV geweest waar de “Problematiek blindering ramen” het belangrijkste agendapunt was!
      Er zijn veel reacties binnengekomen op de mail aan alle bewoners/eigenaars d.d. 14 juni 2020 over de kwestie blindering ramen van terrasafscheidingen. De meningen over de oplossingsvarianten A en B zijn verdeeld. Het bestuur stelt voor gezamenlijk te komen tot een weging van de argumenten en het geheel aan consequenties van de keuzes voor de verschillende oplossingsrichtingen te overzien. Dit om de uiteindelijk  te volgen koers vast te stellen. De VVE dient hierover een besluit te nemen.
      Tot zover en iedereen alvast bedankt voor uw reactie welke ik zeer op prijs stel!

      Speedy
      Deelnemer

       Aanvulling 7e alinea was te snel met de verzendknop: ….wel voor te leggen aan de kantonrechter om te laten beoordelen of de fotofolie wel of niet moet worden verwijderd.
       Tot slot; het Modelreglement 2006 is hier van toepassing.
       Met vriendelijke groet Theo

      5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)