VvE Boskwartier

Aangemaakte reacties

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 31)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: Documenten voor makelaars #7776
  VvE Boskwartier
  Deelnemer

   Door de bomen het bos niet meer zien….
   Alle bescheiden zoals: financieel jaarverslag / MJOP (Liquiditeitsplanning) / Begroting / Notulen ALV / Notulen vergadering Dagelijks Bestuur en noem maar op.
   Al die “documenten” dienen aan ieder lid te worden toegestuurd. Iedere eigenaar heeft die gegevens gewoon in zijn bezit. Maar ja, als het een luie/domme/slordige eigenaar is die niks heeft bewaard dan komt de makelaar bij het VvE bestuur.
   Wel bezwaar maken als het aan het bestuur wordt gevraagd, maar als de verkopende partij wel alle “documenten” aan de makelaar geeft – WAT DAN?????

   In reactie op: Notulen naam aanwezigen/afwezigen #7775
   VvE Boskwartier
   Deelnemer

    Als de Vergadering van Eigenaren (ALV) een besluit neemt is het toch wel gewenst te weten of het QUORUM aanwezig is en hoeveel leden voor of tegen hebben gestemd. En als men op een ALV zijn stem uitbrengt is het onzin dat dat geheim zou moeten blijven.
    Toch is het een enkele maal in onze VvE voorgekomen dat niet bekend is wie zijn stem uitbrach. Als er over PERSONEN moet worden gestemd gebeurt dat met een briefje met JA of NEE (of iets dergelijks). Over ZAKEN wordt altijd recht voor z’n raap gestemd en voor- en tegenstanders met naam genoemd. En het is onzin om zich op privacy te beroepen als het gaat om een voor- of tegenstem uit te brengen – blijf dan weg van de veradering of onthoud je van ” stemmen “

    In reactie op: AVG en weigeren toestemming #7659
    VvE Boskwartier
    Deelnemer

     Rob is van mening….. Ten eerste is het onjuist dat er om de zoveel tijd een keuze gemaakt zou moet worden tussen MJOP of de 0,5% van de herbouwwaarde, dat is niet wat er staat in genoemd wetsartikel.
     In jaar ” Y ” kiezen leden voor het bedrag voor het Reserve Fonds (R.F.) dat uit de MJOP komt rollen. Een aantal jaren later (4 jaar? 10 jaar? 6 jaar?) is door omstandigheden op de bouwmarkt de herbouwaarde van het appartementencomplex significant “anders”. En de leden / enkele leden wensen de dotatie aan het R,F. te herzien en te kiezen voor 0.5 & of de MJOP. En 10 of 20 jaar later kan er weer worden gekozen.
     Voor onze VvE is de stand van het huidige R.F. ongeveer 2 tot 3 maal het totale inkomen dat via de maandelijkse voorschotbijdrage door de leden aan de VvE wordt betaald.
     Verstrekken informatie: ALLE leden krijgen uitgebreid informatie – daar hoeft niemand om te vragen. Jaarverslag geeft overzicht (journaal) van iedere betaling en van ieder bedrag dat bij ons aan de bank wordt overgemaakt. Een kasboek hebben we niet (willen we niet) alles en letterlijk alles gaat via de bankrekening.
     De begroting wordt ieder jaar in de maand september aan alle leden verstrekt.
     Beide dossiers tellen ongeveer 20 bladzijden (cijfers + toelichting).
     Aan de Kas Commissie wordt iedere maand de cijfers (in uit saldi) gerapporteerd hoe de financiele vlag er bij staat.
     REDEN van die uitgebreide info is dat we alles zelf doen omdat we “beheerders” niet vertrouwen – de afgelopen jaren zijn vele VvE’s opgelicht en dat willen wij voorkomen.
     Waar de goedkeuring of toestemming om wezen omgaat is Camerabewaking (politie) en informatie verstrekken aan o.a. makelaar/notaris etc etc door Notulen/jaarverslag/begroting enz enz ter beschikking te stellen.

     In reactie op: AVG en weigeren toestemming #7646
     VvE Boskwartier
     Deelnemer

      Rob/Forma?Willian
      Er moet om de zoveel tijd door de ALV een keuze worden gemaakt tussen de MJOP en de 0.5 % herbouwwaarde. Voor een goed gefundeerde keuze dienen de leden te beschikken over een goed overzicht van de kosten en natuurlijk ook de voorschotbijdrage.
      Wet van 29 mei 2017, houdende wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)  zie Artikel 126
      Voor een juiste keuze tussen de twee mogelijkheden moeten leden de mogelijkheid hebben om te beschikken over een dossier waarin de inkomsten (per lid – per naam) en de uitgaven over een lange periode (“Y” jaar in het verleden en “X” jaar in de toekomst) .
      Gewoon een onderdeel van de Begroting of Budget. Het gaat niet om één onderdeel van wat aan de leden gepresenteerd moet worden, maar om de complete financiele wereld van een VvE.
       
       

      In reactie op: AVG en weigeren toestemming #7623
      VvE Boskwartier
      Deelnemer

       Vanmorgen een zeer verhelderend gesprek met de A.P. gehad.
       Voor simpele zaken is inderdaad geen toestemming nodig en kan het Dagelijks Bestuur zonder ingewikkelde-AVG-voorwaarden of regels uit de voeten.
       Voor overeenkomsten met leden is wel toestemming nodig – dus de hele rattaplan moet worden voorgelegd aan de leden die goedkeuring moeten hechten aan onder andere
       CAMERA BEWAKING – filmt 24/7 beelden – gaan na ‘n paar dagen over de muur – maar bewoners/leden die boodschappen gaan doen staan er ook op – op zich zelf geen probleem. We hebben een paar maal vandalen aan de deur gehad – camerabeelden naar de politie. Schade verhaald op de vandalen.
       Politie heeft in de afgelopen 20 jaar tweemaal verzocht om camerabeelden voor opsporingsdoeleinden.
       Er moet om de zoveel tijd door de ALV een keuze worden gemaakt tussen de MJOP en de 0.5 % herbouwwaarde. Voor een goed gefundeerde keuze dienen de leden te beschikken over een goed overzicht van de kosten en natuurlijk ook de voorschotbijdrage.
       Makelaar/koper/notaris/enz enz Ook hier is een goed gedocumenteerd dossier (Jaarverslag/Begroting) een must. Een koper wil/MOET alles weten over de centjes Maar ook wie zijn toekomstige buren zijn. Ik heb in de jaren 80 een appartement niet gekocht omdat er een aantal leden waren met schulden – de maandelijkse voorschotbijdrage was al jaren en jaren niet betaald. Oorzaken o.a. verblijf in buitenland. Welke landen laat ik maar ongenoemd.
       Waar het om gaat is dat er sprake is ALGEMENE VvE BELANGEN (camera bescherming leden en eigendommen van de VvE) en GERECHTVAARDIGE BELANGEN.
       Raad een ieder aan artikel 6 van de wet AVG te lezen.
       P.S. A.P. = Autoriteit Persoonsgegevens

       In reactie op: AVG en weigeren toestemming #7599
       VvE Boskwartier
       Deelnemer

        Naast de normale handelingen/werkzaamheden van secretaris en penningmeester komen nog andere partijen om de hoek kijken.
        Mutaties in het bestuur? huisbankier/KvK
        Verkoop van een appartementsrecht? notaris/makelaar en naar verluidt komt ook het Kadaster straks om de hoek kijken.
        Toekomstige koper van een appartementsrecht wil (EN TERECHT!!) informatie met betrekking tot de centjes (Reserve Fonds/MJOP/jaarverslag/notulen etc etc)
        Juist voor die extra zaken is toestemming van de leden naar mijn mening een must.
        Tot op heden is altijd zonder ook maar enig probleem iedere vraag van makelaar of huisbankier of KvK of makelaar door het Dagelijks Bstuur tegemoet gekomen. Voor een eigenaar die wil/moet verkopen wordt iedere medewerking op prijs gesteld. En dt moet voor alle leden ruim van te voren zin geregeld. Bij het advocatenkantoor heb ik eerlijk gezegd niets gezien over bovenstaande zaken.

        In reactie op: AVG en weigeren toestemming #7593
        VvE Boskwartier
        Deelnemer

         FORMA  en  ROB   en  BOB
         Bij VEH (Vereniging Eigen Huis) staat iets dat jullie zouden moeten lezen – het statement van Forma (toestemming niet nodig) strookt niet met de mening van VEH.
         Wel eens van de balk en de splinter gehoord?
         🙂

         In reactie op: AVG en weigeren toestemming #7591
         VvE Boskwartier
         Deelnemer

          FORMA schrijft ………….. Het gebruik van minimaal NAW-gegevens vloeit voort uit de splitsingsaktewaarin staat dat de VVE verplicht is een register bij te houden. De grond voor het gebruik van deze gegevens is dus een wettelijk document. De eigenaar hoeft daarvoor niet om toestemming te worden gevraagd. Deze gegevens kunnen dan ook worden gebruikt voor toezending van de jaarlijkse ALV-stukken.   In de te publiceren financiële stukken kan worden gewerkt met huisnummers………
          Het Dagelijks Bestuur is inderdaad verplicht om een register aan te houden met de NAW-gegevens van de leden/eigenaren en bewoners.
          De AVG dient er ook voor om te waarborgen dat de NAW-gegevens van de leden/bewoners niet voor andere doeleinden (buurtfeest/verkiezingen etc etc) worden gebruikt. Het REGISTER heeft op zich zelf niets e maken met de AVG.
          Het gaat om het verwerken van de NAW-informatie voor convocaties (ALV) en voor de boekhoudkundige overzichten (heeft Gerrit al betaald – moet Teun gemaand worden om een rekening te betalen). In de notulen worden de namen van de leden vaak genoemd  (verzoek van lid Jan ingewilligd en verzoek van Piet niet goedgekeurd).
          Bij de Autoriteit Persoonsgegevens is ‘n telefoonnummer beschikbaar gesteld en ik zal ze volgende week bellen.
          ROB ik ben gewend man en paard te noemen. Op de lange termijn werkt dat vaak het beste. En laten we eerlijk zijn: bij alle verenigingen/clubs/politieke partijen/families en noem maar op is er altijd een percentage (2% tot 5%) dat met een knuppel/zweep in het gareel moet worden gehouden.

          In reactie op: A V G #7536
          VvE Boskwartier
          Deelnemer

           KV66 schreef ….. “In het verwerkingsregister is een kolom die opsomt welke partijen de gegevens ontvangen. Dat zijn onder meer Notarissen, advocaten, incassobureaus, aannemers, opdrachtnemers…..”
           Ik zou alleen toestaan dat de notaris (koop/verkoop/hypotheek) de bank en de KvK (mutaties bestuur) gegevens van onze VvE kan/mag/moet ontvangen.
           Incassobureaus/aannemers/advocaten/opdrachtnemers hebben niets, maar dan ook niets met de AVG te maken. De glazenwasser of de poetsdame zijn opdrachtnemers en dienen de gegevens in te kunnen zien?  Toch van de gekke….
           Het komt mij voor dat “beheerder” zich met een “jantje van leiden” van alle “werk” probeert weg te blijven.
           m.vr.gr.

           In reactie op: Nieuwe Beheerder #7350
           VvE Boskwartier
           Deelnemer

            Beste PeeWee
            Er zijn 2 (twee) wegen
            WEG 1 Dagelijks Bestuur acht (met redenen omkleed) dat het tijd wordt om te onderzoeken of de huidige bestuurder (nog steeds) een markt-conform tarief in rekening brengt en vraagt de vergadering of men deze zienswijze deelt
            WEG 2 Dagelijks Bestuur vraagt een aantal beheerders (in spe) om ‘n kostenplaatje en met mnstens 3 (drie) offertes worden deze aan de Vergadering van Eigenaren (soms ALV genoemd) voorgelegd.
            Weg 2 is de beste!!!  Een voortvarend bestuur is altijd op zoek naar betrouwbare leveranciers. Of het nu de loodgieter, de tuinman, de beheerder, de energieleverancier of de schilder is, om de zoveel tijd onderzoeken of de huidige prijs en/of service nog steeds in orde is. En voor het vragen van offertes is het klinkklare nonsens om de ALV  om toestemming te verzoeken.
             
             

            In reactie op: Cameratoezicht in privacyprotocol ? #7309
            VvE Boskwartier
            Deelnemer

             Forma schreef:  “In de centrale hal en parkeergarage is bij ons sprake van cameratoezicht. Dit ter preventie en bij mogelijke incidenten zoals diefstal en vernieling.Moet dat ook meegenomen worden in het privacyprotocol? Daarin o.m. zeggen wat het doel is en hoe wordt omgegaan met opnames.”
             JA!!    Doel/Reden/Bewaking/Bescherming van leden (overval) bescherming eigendommen (deur/raam/brievenbus enz enz enz)
              

             In reactie op: A V G #7274
             VvE Boskwartier
             Deelnemer

              KV66
              Dat is jammer – jammer dat je je stoort aan hoofdletters en gebruik van “verdikte letters”
              Ik ben van mening dat een beheerder die stelt dat hij geen privacyverklaring nodig heeft, weet niets van hoed & rand laat staan waar de klepel hangt en weet al helemaal niets van de klok. Een beheerder die de financiele administratie van een VvE moet verzorgen is van mening dat de Algemene Verordening Gegevensverwerwrking (AVG) voor hem niet van toepassing is?? Mogelijk dat de brave zodensteker NIET liegt, maar dan is hij naar mijn bescheiden mening zo dom als het achterwerk van (bijna een dier beledigd) en is het wachten tot de bom barst (oftewel alles kwijt).
              m.m.vr.gr.

              In reactie op: A V G #7272
              VvE Boskwartier
              Deelnemer

               ……Die beheerder (ingefluisterd door zijn advocatenkantoor) zegt dat hij zelf geen privacyverklaring hoeft te hebben volgens de AVG…..
               De man die op het ogenblik terecht staat voor liquidaties in zijn mileu, is ooit begonnen met het stelen van een suikerklontje van zijn moeder. Staat nu voor de rechter beschudigd van vele moorden/opdrachten van moorden.
               Een beheerder die liegt dat een Privacyverklaring niet nodig is, LIEGT. En die beheerder die begint met zo’n kleine en domme leugen, liegt straks ook als het Reserve Fonds is verdwenen en gevraagd wordt hoe dat mogelijk is….
               Schop die beheerder de deur uit en v oorkom dt de VvE straks alle centjes kwijt is.
                
                

               In reactie op: A V G #7263
               VvE Boskwartier
               Deelnemer

                Forma schreef: “Een eigenaar hoeft toch niet expliciet toestemming te geven voor het bijhouden van zijn/haar naam, adres en woonplaats?”
                Neen – dat hoeft niet! zie art 125 lid 2 in boek 5 titel 9 B.W.
                Maar – er dient voorkomen te worden dat de persoonsgegevens van de leden aan anderen, aan derden worden doorgesluisd/gegeven/verkocht/verzonden.
                Ook is de AVG er op gericht dat de persoonsgegevens van de leden (al is het alleen maar NAW) in de VvE goed bewaakt en beschermd worden zodat derden (hackers) er niet in gaan rotzooien.
                Gr.

                In reactie op: A V G #7259
                VvE Boskwartier
                Deelnemer

                 Beste Bob
                 Hartelijk dank voor je artikel VERWERKEN IS
                 Schitterend – wordt door mij gelijk ingemetseld in de Privacyverklaring en ook in het Toestemmingsformulier dat onze leden straks dienen te tekenen (mesje voor het snijden in de vingers wordt bijgeleverd zodat de ganzeveer in bloed kan worden gedoopt voor het zetten van de signatuur)  Werkelijk uitstekend !!

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 31)