Peter

Aangemaakte reacties

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 31)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: Vergadering en volmacht niet geldig? #2374
  Peter
  Deelnemer

   Ik ben zeer hittebestendig. [overroeled: tekst verwijderd wegens strijd met de huisregels]

   De reageerders hier zijn zeer beperkt,en de manier waarop hier met reacties van mensen met enkel ervaringen en geen juridische achtergrond word omgegaan weerhoud andere er juist van om te reageren. Dit is dan ook mijn allerlaatste post voor ik mijn account opzeg. Ik blijf nog even actief om te kijken of bob hittebestendig is.

   @Paul. De wetgeving, regelgeving en jurisprudentie rond VvE recht bieden geen garantie voor de uitkomst van deze situatie. Belangen van individuen wegen altijd zwaar mee in een oordeel van een rechter. En zoals hier in nederland overduidelijk is, de brutale hebben de halve wereld.

   Succes Paul.

   Vaarwel VvE forum.

   In reactie op: Vergadering en volmacht niet geldig? #2372
   Peter
   Deelnemer

    @bob. Als ik alles wat ik van een ander zijn visie vind moet aanvullen en betwisten ben ik volgend jaar nog bezig. Ik vind dit heel storend. Mijn visie is gebaseerd op mijn ervaringen binnen onze VvE. Dit is mijn ervaring en ik reageer om dezlfde reden als jij, om een ander een zo breed mogelijke blik op de mogelijkheden te geven. Iedere VvE is uniek en iedereen heeft zijn eigen visie en ervaringen. Je hoeft het niet met mij eens te zijn. maar door een ander zijn visie aan te halen om je eigen visie kracht bij te zetten, verbreed je de mogelijkheden juist niet.

    @paul
    . Linksom of rechtsom, om je eigen belangen te behartigen moet je een risico nemen. Je verbouwd je woning of schuur of je stapt naar de rechter. Gezien je zelf al aangaf dat het waarschijnlijk om de gun-factor gaat sta je in beiden situaties wel sterk lijkt mij. Gewoon verbouwen heb je snel resultaat maar zullen de risico’s groter zijn. Gezien jou belang gezinsuitbreiding is en het woongenot van jou gezin, zullen deze zwaar wegen. Maar ja, denkt de rechter die er eventueel voor je komt te staan er ook zo over.
    De beste oplossing is verkopen en iets kopen wat van jou zelf is. Dit ga ik ook doen zodra ik die mogelijkheid heb. En ik raad ook iedereen in mijn omgeving aan om nooit iets binnen een VvE te kopen. Mensen zijn nu eenmaal niet redelijk en billijk. En binnen een VvE heb je nu eenmaal altijd meer met je buren te maken dan dat je een eigen huis hebt.
     
    Groeten Peter.

    In reactie op: Vergadering en volmacht niet geldig? #2369
    Peter
    Deelnemer

     Lijkt mij een beetje onnodig om een ander zijn visie onderuit proberen te halen.
     Als de uitbreiding van jou woning binnen jou privégedeelte valt, je hiervoor een vergunning krijgt van de gemeente, deze verbouwing de hechtheid van constructie van het pand niet in gevaar brengt, er andere eigenaren zijn die ook verbouwd/uitgebreid hebben en deze uitbreiding geen nadelige gevolgen heeft voor de andere eigenaars dan heb je meer kans op een positieve uitspraak van de rechter.
     Als al het hierboven genoemde van toepassing is op jou situatie. Zou je de uitbreiding aan je woning toch gewoon uit kunnen voeren. Zouden jou buren dan een procedure starten tegen jou uitbreiding moeten zij het belang aantonen waarom dit niet zou mogen. Alleen het argument dit wil ik niet want dit mag niet volgens de regels is dan niet voldoende. Raar maar binnen de kromme nederlandse rechtspraak zeer effectief.
     Dit is mijn visie. Maar iedereen heeft zijn eigen visie. Rechters ook, dit zijn net mensen met ieder een eigen visie en een eigen mening.
     Groeten Peter.

     In reactie op: Vergadering en volmacht niet geldig? #2367
     Peter
     Deelnemer

      Hey Paul,
      Waarschijnlijk moet je toestemming van de ALV hebben voor de verbouwing van je schuur.
      Met betrekking tot de uitbreiding van je woning zou je de splitsingstekening kunnen raadplegen om de breuklijnen van de appartementsrechten te achterhalen. Dan zou je bij een juridische procedure sterker staan als de uitbreiding binnen jou privégedeelte valt.
      Ook de VvE en alle eigenaren moeten redelijkheid en billijkheid meenemen in hun oordeel over het te nemen besluit.
      Je kan de schuur gewoon zonder toestemming verbouwen. De overige eigenaren kunnen dit niet tegenhouden maar wel naar de rechter stappen en het naderhand eventueel terug laten draaien.
      Of je neemt de lange weg en dient zelf een verzoek in bij de kantonrechter tot vernietiging van het besluit en vraagt een vervangende machtiging aan voor de verbouwing. Ik denk dat je hier sterker staat en er meer eer van hebt.
      Groeten Peter.

      In reactie op: Vergadering en volmacht niet geldig? #2363
      Peter
      Deelnemer

       Beste Paul.
       Wat is de motivatie van de overige leden om tegen jou eerste uitbouw te stemmen?
       Als dit alleen maar de gun-factor is zal dit nu ook een probleem kunnen zijn.
        
       Gr peter

       In reactie op: Benodigd hoeveelheid stemmen voor besluit #2356
       Peter
       Deelnemer

        De stemverhoudingen zijn:
        Absolute meerderheid. 50% + 1 van de aanwezige stemmen. (besluiten die niet onder alle het onderstaande vallen)
        Gekwalificeerde meerderheid. 3/4de van 2/3de van het totale aantal stemmen. (Waarvoor dit geld staat in het modelreglement hoofdstuk statuten).
        Unaniem 100%. (Dit geld voor besluiten die niet op de agenda van de ALV staan)
         

        In reactie op: Benodigd hoeveelheid stemmen voor besluit #2352
        Peter
        Deelnemer

         Beste Verbaasd,
         Zoals ik uw verhaal lees bent u wel degelijk het bestuur. De titel Voorzitter wordt binnen een vereniging als titel voor een functionaris van een bestuur gezien. Zeker gezien u alle functies van het bestuur ook uitvoert en u ook als functionaris staat ingeschreven bij de KvK.
         De algemene ledenvergadering is het enige orgaan binnen een VvE die beslissingen mag nemen. Dus had de eigenaar het slot nooit mogen vervangen. Deze rekening mag u als bestuur ook niet betalen gezien er geen besluit over genomen is door de ALV. U bent als bestuur verplicht te handelen in het belang van de VvE.
         Als de twee eigenaren een vergadering aanvragen bent u verplicht deze te houden. De termijn hiervoor staat in het reglement/akte. Of de eiegenaren hierbij zijn is aan hen. Als er niet genoeg stemmen aanwezig zijn kunt u een tweede vergadering inplannen. Volg het reglement hierin op en dan doet u uw werk als bestuur. Laat u vooral niet intimideren door een eigenaar die toevallig 50% van de stemmen heeft.
         Mijn ervaring met dit soort situaties is dat je dit hoe kein dan ook hard aan moet pakken. Geef een duidelijk signaal af dat dit niet geaccepteerd word. Schrik de andere eigenaren ook niet af om bezwaar te maken en laat ze desnoods naar de rechter stappen. Het gaat erom dat de VvE duidelijk en helder in elkaar zit en niet of je goed met elkaar overweg kan. Je bent immers geen bestuur van een “vind me alsjeblieft aardig clubje”.
         Zorg er verder voor dat je notulen goed in elkaar zitten. En dat het kasboek/ de balansen van de rekeningen goed op orde zijn, als er iemand zijn servicekosten niet betaald zit dit er duidelijk bij.
         Voer je taak als bestuur goed uit.
         Groetjes Peter.

         In reactie op: Exclusief gebruiksrecht totdat splitsingsakte geregeld is? #2331
         Peter
         Deelnemer

          Beste Henk,
          een dergelijk besluit tot het exclusieve gebruiksrecht kan ook altijd weer worden ingetrokken door de algemene ledenvergadering. Dus dit geeft je geen garantie op het hebben en houden van een berging. De splitsingsakte is op het gebied van eigendom altijd leidend.
          deze situatie kan voor u tot een lang en lastig juridisch conflict lijden.
          met vriendelijke groet,
          Peter

          In reactie op: Eerste vergadering van het jaar #2240
          Peter
          Deelnemer

           Het gaat mij ook niet zo zeer om wat de reden voor vernietiging is van welk besluit dan ook. Als de rechtsgrond voor vernietiging er is en een eigenaar daar mee naar de rechter stapt heb je onnodige problemen die je niet kunt negeren.  Dus kun je ze beter voorkomen.

           In reactie op: Eerste vergadering van het jaar #2235
           Peter
           Deelnemer

            @ Williamrozeboom,
            De rechtsgrond voor vernietiging van een besluit zoals ik het bedoel is het niet naleven van de reglementen. (voornamelijk 2.15.1.c)

            Artikel 130 BW 5

            1
            In afwijking van artikel 15 lid 3 van Boek 2 geschiedt de vernietiging van een besluit van een orgaan van de vereniging van eigenaars door een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek van degene die de vernietiging krachtens dit lid kan vorderen
            Artikel 15 BW 2
            1
            Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
            a
            wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen;
            b
            wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 8 worden geëist;
            c
            wegens strijd met een reglement.
            3
            Vernietiging geschiedt door een uitspraak van de rechtbank van de woonplaats van de rechtspersoon:
            a
            op een vordering tegen de rechtspersoon van iemand die een redelijk belang heeft bij de naleving van de verplichting die niet is nagekomen, of
            b
            op vordering van de rechtspersoon zelf, ingesteld krachtens bestuursbesluit tegen degene die door de voorzieningenrechter van de rechtbank is aangewezen op een daartoe gedaan verzoek van de rechtspersoon; in dat geval worden de kosten van het geding door de rechtspersoon gedragen.
            In reactie op: Voorzitter daagt als lid VvE voor kantonrechter. #2215
            Peter
            Deelnemer

             Bedankt voor je input, je hebt me al goed geadviseerd.
             Bedankt.

             In reactie op: Voorzitter daagt als lid VvE voor kantonrechter. #2214
             Peter
             Deelnemer

              Bestemming is “uitsluitend winkel of kantoor”

              In reactie op: Voorzitter daagt als lid VvE voor kantonrechter. #2211
              Peter
              Deelnemer

               @bob
               Ik heb je reactie in het topic van Wies gelezen.
               Aangezien alle leden tevens bestuurder zijn en alledrie hebben ingestemd met de vergadering, de verbouwing al in volle gang was, wij al op de hoogte waren van het doel hiervan en bezwaren al geuit hadden. Zou ik dit dan namens de VvE moeten/kunnen verdedigen als overmacht? Zo ja hoe zou ik dit dan kunnen opstellen in mijn verweerschrift?
               Al het voor de hand liggende heb ik al. Correspontie met betrekking tot beleggen vergadering, belangen VvE (pand bouwtechnisch niet geschikt), overlast bewoners etc.
               Grt Peter.

               In reactie op: Voorzitter daagt als lid VvE voor kantonrechter. #2210
               Peter
               Deelnemer

                We vermoeden dat als het besluit vernietigd word, hij aan de alv wil voorleggen “anders gebruiken dan de bestemming”(art.16 lid 4 MR1983). Dan zou een absolute meerderheid voldoende zijn. En die heeft hij alleen. Maar dan stappen wij naar de kantonrechter, want hij heeft het al laten verbouwen tot restaurant/eetcafé. Dat valt volgens mij niet onder “anders gebruiken dan de bestemming”.

                In reactie op: Eerste vergadering van het jaar #2203
                Peter
                Deelnemer

                 De rechtsgrond voor verzoek tot vernietiging blijft hetzelfde.

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 31)