50/50 stemmen om beheer niet meer uit te besteden

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
 • Auteur
  Berichten
 • #2949
  vanHemert
  Deelnemer

   casus:

   Gehele administratie en beheer van een recent geactiveerde Vve met 6 appartementen wordt uitbesteed aan een bedrijf. 3 appartementen zijn van één grooteigenaar. De grooteigenaar (met nog meer onroerend goed) heeft geen zin in de dagelijkse bemoeienis van zijn huurder en laat alles over aan desbetreffende beheersmaatschappij.

   Nu wil ik, sinds kort eigenaar van 1 appartement (beroep: boekhouder) zelf kosteloos de administratie en beheer van de Vve op mij nemen.

   Gedachtengang is dat de administratie en beheer van een Vve met 6 appartementen mij op jaarbasis weinig tijd en moeite zal kosten, terwijl de beheerder de hoofdprijs vraagt. Bovendien vind ik het dubieus dat een grooteigenaar met nog veel ander onroerend goed, zijn vastgoedbeheerder heeft aangesteld als Vve-beheerder.

   3 stemmen zijn voor (3klein-eigenaren) en 3 stemmen zijn tegen (de grooteigenaar die zijn appartementen verhuurd) dat ik (eventueel samen met een andere eigenaar) de administratie en beheer ga voeren.

   Hoe nu verder?

   Mij lijkt dat het alleen maar voordelig is dat dit niet meer wordt uitbesteed aan een extern bedrijf, aangezien ik volledig capabel ben en het kosteloos wil doen. (behoudens dan de dubieuze redenen die de grooteigenaar kan hebben).

   Wat kunnen we doen?

   50% is toch te weinig. Is het zo dat er na verloop van tijd ook gestemd moet worden over het al dan niet voortzetten van de beheerdersovereenkomst? Dan kunnen wij dit weer blokkeren? Of zal de beheerder (die de vergadering organiseert) dan de stemming anders verwoorden? Zodat er bij een 50/50 uitkomst de beheerdersovereenkomst juist wordt verlengd?

   Gaarne uw expertise??

   Overigens is de gemeenschappelijke ruimte ernstig toe aan onderhoud en naar alle waarschijnlijkheid heeft de grooteigenaar geen zin om op korter termijn in de buidel te tasten. Dit denk ik naar aanleiding van gesprekken met de 3 huurders, die aangeven zelf onderhoud te hebben gepleegd aan tal van zaken omdat de verhuurder niets deed. (voorbeeld: slot van tussendeur was defect, verhuurder deed weken niets, waardoor onbevoegden met regelmaat naar binnen kwamen. Huurders hebben toen zelf sloten vervangen. Dit is 1 voorbeeld van velen.)

    

    

    

   #2954
   Bob
   Deelnemer

    Hi van Hemert,
    Vanwege de mogelijkheid dat je iets te snel van start gaat eerst even wat vragen.
    Je zegt dat de VvE net uit haar slaap is gehaald.
    Is er in een vergadering een bestuur benoemd, en wat is de samenstelling van het bestuur?
    Je zegt dat de groot-eigenaar zijn vastgoedbeheerder heeft aangesteld als VvE-beheerder.
    Is er in een vergadering door de VvE überhaupt besloten om het beheer uit te besteden, en is daarenboven ook besloten om nu precies die beheerder aan te stellen?
    Is er een op schrift gestelde beheersovereenkomst? Zo ja, wordt de beheersovereenkomst jaarlijks stilzwijgend verlengd, of is er iets anders bepaald?
    Voor alle zekerheid vast even; welk modelreglement is bij jullie van kracht, en hebben jullie misschien ook een HHR?
    Vriendelijke groet, Bob

    #2961
    vanHemert
    Deelnemer

     Bedankt voor je reactie Bob,
     aanvullende schets: 3 van de 6 woningen worden sinds lange tijd verhuurd door de grooteigenaar, de andere 3 zijn onlangs gerenoveerd door een andere grooteigenaar en zijn pas verkocht. ik woon er pas een 9 maanden, de anderen pas 4 maanden. Dus er is nog geen vergadering met de ‘nieuwe’ eigenaren geweest.
      
     Op alle vragen heb ik geen duidelijk antwoord. Ik denk dat het gehele ‘wakker worden’- proces is gestart vlak voordat de 3 opgeknapte appartementen te koop zijn gezet. Dus is alles bepaald door huidige grooteigenaar en de ex-eigenaar van de 3 verkochte appartementen.
     Het modelregelement is de meeste recente uit 2006 geloof ik. Ik denk niet dat er een HHR regelement is. Ik heb diverse stukken opgevraagd bij deze beheerder, waaronder de beheerdersovereenkomst, echter krijg ik geen reactie. 8 maanden geleden heb ik een kopie van de verzekeringspolis opgevraagd, die heb ik nog steeds niet ontvangen.
     Ik heb dus een sterk vermoeden dat deze persoon erg laks is, behalve met het betalen van zijn eigen facturen, en wil daarom ook de administratie zelf / onderling regelen.
     Wat kan ik het beste doen? Nog een keer alle opgevraagde stukken opeisen, en wordt er niets geleverd, dan een vergadering beleggen?
     Alvast dank,
     Pascal
      

     #2963
     Bob
     Deelnemer

      Hi Pascal,
      Het kan zijn dat ik je verkeerd begrijp, maar naar mijn idee wordt dit “pizza”, en moeten we beginnen bij “die bodem”.
      Uit jouw verhaal maak ik op dat je zou moeten beginnen om een analyse van de toestand te maken, om er achter te komen waar je precies staat. Nu je de antwoorden op mijn vragen niet met zekerheid kunt geven moet er eerst het nodige worden uitgezocht. Mij bekruipt het gevoel dat jouw VvE wel bestaat, maar dat de VvE niet zo wakker is als jij denkt.
      Als ik je mag raden zou je het volgende moeten doen.
      Vraag allereerst de akte van splitsing op bij het kadaster (compleet met splitsingstekening). De akte staat genoemd in de transportakte van jouw appartementsrecht (mogelijk dat “jouw” notaris je zo een akte van splitsing kan leveren, dat zou je even kunnen navragen). Lees de akte heel goed door, en zie welk modelreglement (MR) van kracht is verklaard, en wat de eventuele wijzigingen/aanvullingen op het vigerende MR zijn. In deze stukken vind je al de nodige antwoorden op mijn vragen.
      Ook zou je de groot-eigenaar (van de andere 3 appartementen) kunnen vragen of die op de hoogte is met enig bestuur en/of antwoorden op de vragen die bij jou leven. Binnen jouw VvE heb je te maken met 4 eigenaars, 3 particulieren en 1 eigenaar/verhuurder. Met de andere groot-eigenaar (zoals je die noemde en waarvan je kocht) heb je slechts te maken als verkoper van jouw appartementsrecht (relatie koper/verkoper). Dat is overigens wel de partij die jou de laatste jaarrekening, vergaderstukken enzovoorts had (moeten) kunnen overhandigen. Merk voor de duidelijkheid vast op dat met het vaststellen dat er 4 eigenaars zijn nog niets zeker is over stemverhoudingen en/of breukdelen. Daar heb je de stukken uit de vorige alinea voor nodig.
      Bovenstaande acties leveren met zekerheid de antwoorden op mijn vragen op, en vanaf dat punt kunnen we dan weer verder. Mocht de VvE al wel springlevend en actief zijn dan gaan we daarmee de strategie uitstippelen, maar mocht de VvE nog slapen dan zou je die zelf tot leven moeten brengen.
      Kortom, werk aan de winkel. Mocht ik je niet goed hebben begrepen dan hoor ik dat wel, en dan gaan we voor de volgende poging.
      Vriendelijke groet, Bob

      #2984
      vanHemert
      Deelnemer

       Wederom dank Rob voor je reactie.
       MR2006 is van kracht.
       Er zijn 6 gelijke stemmen.
       Er zijn geen jaarrekeningen, vergaderstukken etc, want VVe is altijd in diepe slaap geweest.
       Bestuur is de grooteigenaar (een B.V.)
       In de splitsingsakte staat dat er nog geen bedrag is vastgesteld voor de service-bijdragen.
       In mijn akte van levering staat letterlijk:
       Volgens een opgave van de verkoper functioneert de —— Vereniging van Eigenaars nog niet. ———————–
       Door het ontbreken van een opgave van het bestuur van de Vereniging van Eigenaars, kan een verklaring als bedoeld in artikel 5:122 van het Burgerlijk Wetboek niet aan deze akte worden gehecht. ————————————-
       De Vereniging van Eigenaars heeft thans geen andere —– schulden of verplichtingen dan die uit hoofde van de —- normale lasten en belastingen terzake van het gebouw met daarbij behorende grond en de exploitatie, verzekering en administratie daarvan. ———————————–
       De Vereniging heeft geen besluiten genomen waaruit voor de appartementseigenaars een aanmerkelijke verzwaring van — bestaande financiële verplichtingen en/of nieuwe ——– financiële verplichtingen van aanmerkelijke omvang —— voortvloeien. ——————————————–
        
       Maar er is dus wel een beheermaatschappij aangesteld, en die heeft een opstalverzekering afgesloten. Deze verzekering is afgesloten nadat ik hier naar geïnformeerd had. Echter ben ik nooit benaderd geweest alvorens de verzekering af te sluiten.
       Ik heb het idee dat die beheersmaatschappij ons (klein-eigenaren) in de maag is gesplitst door de groot-eigenaar. We moeten er alleen nog even achter komen of die aanstelling wel rechtsgeldig is verlopen, aangezien er in MIJN leveringsakte staat dat de VVE nog niet functioneert….Dan kan er toch ook niet zomaar een beheersmaatschappij worden ingeschakeld zonder hier mij over te informeren? Of hoort dit bij de ‘verplichtingen inzake normale lasten behorende bij administratie’?
        
       Ik hoop dat je me hier mee verder kan helpen,
       Pascal.
        

       #2985
       William
       Deelnemer

        Hoi Pascal,
        met dat laatste wordt waarschijnlijk de eenmalige mutatiekosten bedoeld. Het is voor jou zaak alles boven water te halen wat er momenteel speelt met/bij/omtrent de VvE, en nagaan in hoeverre deze is geactiveerd.
        Wellicht kun je van https://www.nederlandvve.nl  het stappenplan voor het activeren van een VvE nalopen en kijken hoe ver jouw VvE is. Het kan ook best zijn dat er in de splitsingsakte is bepaald dat het beheer de eerste periode (1, 2 of 3 jaar) wordt ondergebracht bij een bepaalde partij.
        In de splitsingsakte wordt overigens (nooit) niet bepaald hoe hoog je maandelijkse bijdrage is, alleen voor welke aandeel jij verantwoordelijk bent voor de kosten van de VvE. De begroting en de daaruitvoortvloeiende bijdragen bepalen jullie zelf, aan de hand van de te verwachten kosten in een boekjaar.

        #2986
        Bob
        Deelnemer

         Hi Pascal,
         Je geeft aan dat de groot-eigenaar het bestuur is. Dat zou dan ergens moeten zijn vastgelegd. De B.V. kan bijvoorbeeld als eerste bestuurder zijn aangewezen in de akte van splitsing. Dat is wel een belangrijk gegeven. Kun je mij vertellen waar het staat te lezen dat de groot-eigenaar het bestuur is, zodat er geen twijfel meer kan zijn over het feit dat/of er daadwerkelijk een bestuur bestaat?
         Het bestaan van een bestuur wordt feitelijk weersproken in jouw akte van levering waar staat dat de VvE nog niet functioneert. Als er wel (juridisch gezien) een bestuur zou zijn dan kan de VvE niet echt slapen, maar wel slecht functioneren. Het juist niet hebben van een bestuur geeft grond aan de constatering dat de notaris geen opgave heeft mogen ontvangen als benodigd in verband met de verklaring conform BW5:122.
         Het blijft dus (vanwege strijdigheid als hierboven) zaak om nu eerst met zekerheid vast te stellen of er nu wel of niet een bestuur is benoemd.
         Uit jouw verhaal maak ik, los van de vraag over het bestaan van een bestuur, op dat de groot-eigenaar zich (al dan niet terecht) wel als bestuur gedraagt. Ook wanneer de groot-eigenaar juridisch gezien bestuurder is behoort niet het bestuur maar de vergadering de eventuele beheerder aan te stellen. Een bestuur heeft verder wel de plicht om het gebouw te verzekeren, maar het is wederom aan de vergadering om een keuze te maken welke maatschappij het wordt.
         Mij bekruipt het gevoel dat er de facto nog geen bestuur zal zijn benoemd, en dat de groot-eigenaar (kan ook met de beste bedoeling zijn) zich volkomen onterecht bestuur acht. Hoe je het ook wendt of keert, we moeten nu eerst zeker stellen of er een benoemd bestuur bestaat. Mocht er inderdaad nog geen bestuur bestaan dan heb je het linkje van William nodig, maar wanneer er al wel een bestuur is dan wordt het een (heel) ander verhaal.
         By the way, ik heet Bob. Rob is ook (zeer vaak) actief op onder andere dit forum, maar we zijn dus met z’n tweeën. Geen enkel probleem hoor, ik ben er aan gewend (en Rob vermoed ik ook wel). 😉
         Vriendelijke groet, Bob

         #2988
         vanHemert
         Deelnemer

          Hoi Bob (excuus voor de naamsverwisseling),
           
          In de slotbepalingen van de splitsingsakte staat dat desbetreffende B.V. (groot-eigenaar) is benoemd tot bestuurder van de Vve (is ook ingeschreven bij de KvK). Ten tijde van deze splitsingsakte (2014) was desbetreffende groot-eigenaar nog eigenaar van alle 6 de appartementen. (heeft er hierna begin 2015 3 verkocht aan een andere B.V., die de 3 appartementen daarna apart heeft verkocht half/eind 2015.)
          Dus er is een bestuur en inschrijving bij de Kvk. Alleen geen jaarstukken of notulen.
          In mijn leveringsakte eind 2015 staat dat de Vve nog niet functioneert.
          In hoeverre is de aanstelling van de beheerder dan ‘onwettig’??
          Wederom, mijn dank is groot Bob.
           

          #2989
          Bob
          Deelnemer

           Hi Pascal,
           Graag gedaan hoor. Blij je op weg te kunnen helpen.
           Goed te horen dat er met zekerheid een bestuur is benoemd. Dan hoef je de VvE in elk geval niet uit een al dan niet diepe slaap te halen. De benoeming in de akte is geldig, en daar doet het aantal appartementsrechten in bezit van de groot-eigenaar niets aan toe of af.
           Als het goed is kun je zien dat in jouw transportakte voor wat betreft het appartementsrecht wordt ge-/verwezen naar de akte van splitsing.
           Het wordt nu dus het andere verhaal. Hier kom ik nog op terug. Wel vast even een goed bedoelde raad. De mogelijkheid bestaat (zoals ik al eerder schreef) dat de groot-eigenaar geheel te goeder trouw en met de beste bedoelingen een (veel) te grote broek aantrekt. Het zal niet de eerste groot-eigenaar zijn die absoluut geen verstand heeft van VvE’s. Het beste is om samen met de 2 andere particulieren in goede harmonie met de groot-eigenaar de VvE in goede banen te leiden.
           Tot later, met vriendelijke groet, Bob

           #2990
           vanHemert
           Deelnemer

            Hoi Bob,
            Het kan dat de groot-eigenaar geheel te goeder trouw is natuurlijk, maar…
             
            Ik heb een beetje het idee, dat hij (al dan niet met degene waarvan ik gekocht heb) destijds de Vve uit winterslaap heeft gehaald, puur vanwege het feit dat hij anders de appartementen niet verkocht kreeg. Ik heb het flauwe vermoeden dat hij niet de intentie heeft een reserve op te bouwen en helemaal geen zin heeft in onderhoud. Ik kom hiertoe door de verhalen die ik hoor van zijn huurders. Defecte sloten, deuren, viezigheid, etc. werd helemaal niets aangedaan. Huurders hebben uit pure noodzaak zelf zaken gerepareerd en vervangen omdat men geen thuis gaf. Het frappante in deze is dat degene die zijn vastgoed managed (huren incasseert en aanspreekpunt is voor de huurders)  dezelfde partij is die nu de VVE beheert! Is dat geen belangenverstrengeling.
            Enerzijds betaalt de grooteigenaar dat bedrijf voor het managen van al zijn tientallen huurpanden, en anderzijds wordt er vanuit de Vve bijdrage dat bedrijf ook betaalt voor het beheer van de Vve?!?! (waarschijnlijk beheert hij nog meer Vve’s via of voor de groot-eigenaar.)
            Bovendien staan er op internet diverse negatieve ervaringen te lezen m.b.t. de beheerder, die taken niet (goed) uitvoert maar wel continu facturen verstuurd (die die zelf moet overmaken).
            Komen we tot de kern van deze thread: Ik zou juist (samen met de andere bewoners/eigenaars) de Vve kosteloos willen beheren, zodat er wel wat wordt opgebouwd en wel wat gedaan wordt aan onderhoud. Dit in plaats van een beheerder spekken, die verstrengelde belangen heeft. Bijvoorbeeld: beheerder moet huren incasseren, maar geeft geen gehoor aan klachten van huurders. Ik denk dat men dan ook de Vve-bijdrage zo laag mogelijk wilt houden: m.a.w. alleen de verplichte verzekering betalen en de facturen van de beheerder, waarna de pot leeg is.
            De vraag is alleen: hoe kan dit worden bewerkstelligd, terwijl hij 3 van de 6 stemmen heeft. Blijkbaar is hij bestuurder (kan dat ooit verandert worden?), heeft hij al op 1 of ander manier die beheerder aangesteld (indien rechtsgeldig, kan dat ooit nog worden ongedaan gemaakt?) of zijn we met onze 3 stemmetjes aan de grillen overgeleverd van een vriendje (Vve-beheerd) van een miljonair (groot-eigenaar)?
            wat is de worst en best case scenario in deze casus?
             
             

            #2992
            Bob
            Deelnemer

             Hi Pascal,
             Met wat je nu vertelt wordt me duidelijk dat mijn hoop op goede trouw zijdens de groot-eigenaar waarschijnlijk niet terecht zal blijken.
             Nu zit ik met nog een tweetal vragen voordat het hele plaatje bekend is.
             Ik heb het idee dat ik een beetje naar de bekende weg vraag, maar doe het voor alle zekerheid toch maar.
             Is er een eindige termijn gesteld aan de benoeming zoals die in de akte is gedaan?
             Is de beheerder door de groot-eigenaar aangewezen toen die nog enig eigenaar was van alle appartementsrechten?
             Vriendelijke groet, Bob

             #2995
             Bob
             Deelnemer

              P.S.
              Quote
              De Vereniging van Eigenaars heeft thans geen andere —– schulden of verplichtingen dan die uit hoofde van de —- normale lasten en belastingen terzake van het gebouw met daarbij behorende grond en de exploitatie, verzekering en administratie daarvan. ———————————–
              Unquote
              Met de administratie wordt naar mijn idee het bestuur/beheer van de VvE bedoeld.
              MVG, Bob

              #2996
              vanHemert
              Deelnemer

               Hoi Bob,
               om het plaatje compleet te maken:
                
               Er is geen eindige termijn gesteld aan de benoeming in de akte. Er staat slechts ‘voor de eerste maal wordt benoemd xxxxx’
               Is de beheerder door de groot-eigenaar aangewezen toen die nog enig eigenaar was van alle appartementsrechten?
               Dat weet ik (nog) niet. Maar ik ga ervan uit van wel, aangezien de VVE is ingeschreven bij de kvk op het moment dat groot-eigenaar nog alle 6 de rechten in bezit had. Bovendien is de VVE-beheerder tevens de vastgoed-beheerder van groot-eigenaar. De eigenaar is iemand met veeeeel meer panden, die worden verhuurd. Dat vastgoed wordt allemaal beheerd door deze tussenpersoon. De eigenaar zelf zal verder weinig bemoeienis wensen met al die verveleden VVE-lidjes! En laat alles over aan die tussenpersoon. Op zich zou ik het niet erg vinden als deze tussenpersoon namens de eigenaar de vergadering bij zal wonen, alleen wil ik zelf (met de andere eigenaren de administratie en het beheer willen voeren). En dan zou de groot-eigenaar uit eigen zak de bemiddeling dienen te bekostigen en hoeft er vanuit de VVE geen beheerskosten te hoeven worden betaald.
               Lijkt mij dat aan mijn voorstel toch alleen maar positieve kanten zit. Alleen de rotte 50/50 verhouding.
               Gaarne je advies.
                

               #2998
               Bob
               Deelnemer

                Hi Pascal,
                Allereerst natuurlijk dank voor de antwoorden. Met de benoeming van het bestuur in de akte bestaat er bij mij geen twijfel meer. Het bestuur en de beheerder hebben volkomen legaal hun positie ingenomen.
                Mijn conclusie op dit punt is dat je helaas niet te maken hebt met een “onhandige” groot-eigenaar, maar een (veel te) slimme. De 3 particuliere eigenaars hebben samen het probleem dat zij met hun 3 stemmen nimmer een volstrekte (laat staan een versterkte) meerderheid zullen halen. Zie de artikelen 50 en 52 lid 5 van het vigerende MR2006.
                Gelukkig betekent dat niet dat je helemaal niets kunt uitrichten tegen de (onwillige) groot-eigenaar. Redelijkheid en billijkheid regeren ook de VvE. Worst case gaat alles wat de groot-eigenaar niet welgevallig is wel via de rechter lopen. Het is niet anders. Hoe je het ook wendt of keert, je zult altijd een vergaderbesluit moeten uitlokken om vervolgens naar de rechter te kunnen. Het zal dan meestal gaan om zaken waarbij je de groot-eigenaar kunt aanpakken voor misbruik van zijn meerderheid aan stemmen.
                In jouw geval zou ik eerst een poging wagen om de groot-eigenaar een door de 3 particuliere eigenaars gedragen “offer he can’t refuse” voor te leggen. Zet daartoe het plan op papier waarbij hem duidelijk wordt dat hij er alleen maar (financieel) beter van wordt wanneer jij het beheer (kosteloos?!) op je neemt.
                Mocht de groot-eigenaar gaan voor de “volle weigering” dan is het tijd voor de volgende stap. Je zou in dat geval het bestuur moeten verzoeken om een vergadering te houden. Mocht het bestuur die vergadering niet willen houden dan kom je vanzelf terecht bij artikel 45 leden 3 en 4. Met 10% van de stemmen (jullie samen hebben 50%) moet het bestuur wel vergaderen, en anders mag je die vergadering zelf organiseren. Zorg dat je helder geformuleerde en goed beargumenteerde/gedocumenteerde agendapunten aandraagt. Zo krijg je linksom of rechtsom een vergaderbesluit. Dat besluit is of conform de wensen van de particuliere eigenaars, of het is (met een beroep op redelijkheid/billijkheid) voor vernietiging voor te leggen aan de kantonrechter (ik laat hier mogelijke nietigheid even buiten beschouwing).
                Voor de volledigheid wijs ik hier nog even op de mogelijkheid dat de groot-eigenaar met zijn 3 stemmen uit een vergadering wegblijft. Dan kan er over bepaalde zaken niet besloten worden (geen 2/3 en 2/3), maar dan heb je de 2e vergadering conform artikel 52 lid 6 (en dan moet de groot-eigenaar er wel zijn, tenzij hij er voor kiest om in de verdediging te zitten en te constateren dat hij op zijn beurt de door jullie genomen besluiten zal moeten aanvechten bij de rechter).
                Voor nu wil ik het hier even bij laten. Dit is het (mijn) verhaal op hoofdlijnen. Er zijn over deze kwestie boeken vol te schrijven, maar ik heb liever dat je gerichte vragen stelt wanneer er iets niet duidelijk is, of dat je gericht nadere uitleg vraagt in het voorkomende geval. Feel free! Ik heb trouwens de indruk dat je ook zonder hulp al heel ver komt/zou komen. 😉
                Tot slot nog even een opmerking waar jij het had over het opbouwen van het reservepotje. Het is een wettelijke plicht voor VvE’s om te reserveren voor toekomstig (groot) onderhoud. Dat gebeurt maar al te vaak niet, maar bij het van kracht worden van de nieuwe Wet Verbetering Functioneren VvE’s (naar verwachting 2017; het voorstel moet beide Kamers nog door) kun je zeker met 3 eigenaars de VvE eenvoudig(er) dwingen om afdoende te reserveren/sparen. Het is een erg lastige positie waar je nu in zit, maar het is niet alleen maar kommer en kwel.
                Hoor wel als je vragen en/of opmerkingen hebt.
                Vriendelijke groet, Bob

                #2999
                vanHemert
                Deelnemer

                 Hoi Bob,
                 Erg bedankt voor je heldere en uitgebreide uitleg.
                  
                 De juridische kant van Vve-perikelen is toch iets geheel anders dan puur het beheer en de administratie voeren.
                 Ik denk inderdaad dat de groot-eigenaar het slim aanpakt en waarschijnlijk deze constructie in veel meer van zijn huurpanden uitvoert. Als hij echt niet akkoord wil gaan met ons voorstel, daarnaast nauwelijks reserve wilt opbouwen en niets tot weinig aan onderhoud wenst te doen is dit toch wel een kwalijke zaak. Dit lokt verpaupering uit en de kwaliteit van de wijk komt dit niet ten goede. Beetje misbruik van de wet.
                 Vastgoedbeheerder (tevens VVE beheerder) lijkt mij dan de kwade genius in het hele verhaal, die zoveel mogelijk huuromzet probeert te genereren voor cliënt.
                 Nog één vraag:
                 Zo’n beheerdersovereenkomst kan toch niet oneindig zijn? Er moet toch op een gegeven moment over worden gestemd of de overeenkomst al dan niet wordt voorgezet? Kan het dan niet zo zijn dat de situatie zich voordoet dat groot-eigenaar dan stemt voor voortzetting en de andere 3 tegen, zodat er geen meerderheid is en de voortzetting wordt beëindigd.
                 Of ligt het dan aan waarop de stelling wordt verwoord. Bijvoorbeeld: wie is voor het stopzetten van de overeenkomst, Wij zijn voor, hij is tegen. Geen meerderheid, dus overeenkomst wordt niet stopgezet??
                  
                  
                  
                  

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.