Aangekondigde stemming van tafel geveegd?

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
 • Auteur
  Berichten
 • #45354

  Goedenavond,
  Mag een aangekondigde stemming over een voorstel, dat op de agenda staat van een ALV, tijdens de vergadering door de voorzitter tafel worden geveegd?

  De reden die, voor het niet ter stemming brengen van het voorstel is, dat de voorzitter zelf en aantal andere leden op basis van artikel 45.4 en 51.9 uit de splitsingsakte (MR 2006) wegens belangenverstrengeling hun stemrecht niet mochten uitoefenen.

  Volgens de voorzitter maakte het niet mogen meestemmen de stemming ongeldig. En dus heeft deze niet plaats gevonden.

  Kan dat of moet dit voorstel alsnog ter stemming gebracht gaan worden?

  Met vriendelijke groet,
  Martin van Dessel

  #45773
  Rob
  Deelnemer

   De reden die, voor het niet ter stemming brengen van het voorstel is, dat de voorzitter zelf en aantal andere leden op basis van artikel 45.4 en 51.9 uit de splitsingsakte (MR 2006) wegens belangenverstrengeling hun stemrecht niet mochten uitoefenen.

   Wat staat er in jullie AVS artikel 45.4 en 51.9 dan precies?
   In het modelreglement 2006 gaat art. 45.4 namelijk over het bijeenroepen van de vergadering door de leden en art. 51.9 bestaat daar niet.

   Mocht je artikel 47.4 bedoelen, het is onjuist dat een stemming ongeldig zou zijn als een eigenaar op grond van de reglementen niet zou mogen meestemmen.

   Ik ben wel benieuwd waaruit die belangenverstrengeling dan zou bestaan.
   Het gaat er m.i. dan voornamelijk om dat diegene geen direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de VvE.

   #45789
   RonaldL
   Deelnemer

    Als de betroffen eigenaars wel aanwezig waren op de ALV tellen hun stemmen gewoon mee voor het quorum.
    Dan bepaal je of er gestemd mag worden. Bij voldoende quorum wel.

    Dan wordt over het onderwerp gestemd.
    Aantal vóór moet zijn meer dan helft van de geldige stemmen.

    Dus als 10 aanwezig,maar 3 mogen niet over het onderwerp stemmen, dan zijn er 7 stemmen uit te brengen. Als 4 vóór dan aangenomen.

    Tenzij gekwalificeerde meerderheid. Dan overeenkomstig berekenen met 66% (bijvoorbeeld) grens.

    #45863

    Hallo Rob,

    In het kort: de stemming zou gaan over een door mij ingebracht voorstel voor het plaatsen van een hek tussen ons perceel en het perceel van “de buren”. Er is door de VvE geen erfdienstbaarheid verleend, maar dit wordt door de buren wel genomen. Dit veroorzaakt overlast omdat wij ons terrein niet zo kunnen gebruiken als we het wensen, door o.a. geparkeerde auto’s op ons terrein, laden en lossen van vrachtwagens etc.

    Het hek zou onze buren duidelijk moeten maken (ook al staat dat in hun eigen koopakte ook al vermeld) dat er geen erfdienstbaarheid is verleend. De buren zijn er regelmatig op aangesproken. Maar dat heeft niet tot een oplossing geleid. Vandaar een voorstel voor het plaatsen van een hek, overigens op kosten van o.a. mijzelf en niet uit de pot van de VvE.

    Het lastige is: een aantal eigenaren binnen ons bedrijfsverzamelgebouw hebben recent óók een unit in het naastgelegen pand gekocht (dus onze buren). Hieronder is ook de voorzitter van de VvE.

    Omdat o.a. een aantal VvE leden ook gebruik willen maken van ons terrein om bij hun unit aan de overkant te komen (of degenen aan wie zij hun units verhuren), hebben zij een verstrengeld belang: door te stemmen tegen het plaatsen van een hek kunnen zij (en hun huurders) nog steeds onrechtmatig gebruik maken van ons terrein.

    De voorzitter en een aantal leden is boos de vergadering uitgelopen toen er aangegeven werd dat op basis van artikel 45.4 en 51.9 een aantal leden mogelijk hun stemrecht niet zouden kunnen uitoefenen.

    Bij mij in de splitsingsakten staan die artikelen er zo:
    Artikel 45
    4. Een stemgerechtigde kan zijn stemrecht niet uitoefenen bij het nemen van besluiten waarbij aan
    hem, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwanten in de rechte lijn, of aan
    vennootschappen waarin hij, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwanten in de rechte
    lijn direct of indirect een meerderheidsbelang hebben, anders dan in hun hoedanigheid van
    eigenaar, rechten worden toegekend of verplichtingen worden kwijtgescholden.

    Artikel 51
    9. Een bestuurder kan zijn stemrecht niet uitoefenen bij het nemen van besluiten waarbij aan hem,
    zijn echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwanten in de rechte lijn, anders dan in hun
    hoedanigheid van eigenaar, of aan vennootschappen waarin hij, zijn echtgenoot, geregistreerd
    partner of bloedverwanten in de rechte lijn direct of indirect een meerderheidsbelang hebben,
    rechten worden toegekend of verplichtingen worden kwijtgescholden.

    Vraag is: klopt het dat de VvE-leden met een unit zowel in ons bedrijfsverzamelgebouw als ook één (of meerdere) units in het naastgelegen pand hun stem dan niet zouden kunnen uitbrengen?

    Groet Martin

    #45868
    RonaldL
    Deelnemer

     Klopt.
     Aan “hem” (niet als eigenaar want buurman) worden rechten toegekend (namelijk recht van overpad). En dan heb je geen stemrecht.

     #46073
     Rob
     Deelnemer

      Vraag is: klopt het dat de VvE-leden met een unit zowel in ons bedrijfsverzamelgebouw als ook één (of meerdere) units in het naastgelegen pand hun stem dan niet zouden kunnen uitbrengen?

      Ik zie eerlijk gezegd nog niet in waarom in deze situatie bepaalde eigenaren op basis van deze artikelen hun stem niet zouden mogen uitbrengen.
      In tegenstelling tot Ronald zou ik persoonlijk niet weten waarom iemand een recht van overpad, of andere rechten toegekend zou krijgen in deze situatie. Misschien dat hij dat kan toelichten.

      Indien de eigenaren op basis van deze artikelen niet zouden mogen meestemmen, is een eventuele stemming niet ongeldig zoals de voorzitter aangaf.
      In die situatie ben ik het wél weer geheel eens met hetgeen Ronald daar al eerder hierboven over schreef.

      #46150
      RonaldL
      Deelnemer

       “In tegenstelling tot Ronald zou ik persoonlijk niet weten waarom iemand een recht van overpad, of andere rechten toegekend zou krijgen in deze situatie. Misschien dat hij dat kan toelichten.”

       De hele casus gáát toch over het verlenen van het recht van overpad aan de buren?
       En 1 van die buren is X. En die X is ook eigenaar in de VvE.
       En wil dus stemmen over het verlenen van het recht van overpad aan de buren (incl X zelf). Dus X stemt in de hoedanigheid van eigenaar in de VvE over rechten van X als buurman.

       Toch?

       #46151
       Rob
       Deelnemer

        Maar X mág op grond van zijn aandeel in het eigendom van zijn units in perceel 1 als perceel 2 toch al gebruik maken van beide percelen.
        Martin geeft aan “…de stemming zou gaan over een door mij ingebracht voorstel voor het plaatsen van een hek tussen ons perceel en het perceel van “de buren”.

        Met een besluit om het hek te plaatsen, en zonder vestiging van erfdienstbaarheid, veranderd er naar mijn idee feitelijk niets in de rechten van de eigenaren die units in beide percelen hebben.

        Probleem is, en blijft, naar mijn mening dat de eigenaren die units op beide percelen hebben blijkbaar tegen het plaatsen van het hek blijven stemmen.

       8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
       • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.