ALV notulen onwettig?

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
 • Auteur
  Berichten
 • #13000
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

   Afgelopen zomer is er digitaal gestemd via de VVE-portal voor de 3 ALV’s van onze 3 VVE’s. Echter konden niet alle eigenaren stemmen voor deze 3 ALV’s omdat de derde VVE niet zichtbaar was voor nagenoeg alle eigenaren. Alleen bij 2 eigenaren van de 10 was de derde VVE zichtbaar en kon 1 eigenaar niet stemmen ook al was deze zichtbaar in de portal. Toch zijn er notulen gemaakt voor deze ALV door onze VVE-beheerder waarbij vermeld staat dat het totaal aantal stemmen 100% is.

   In principe is het bestuur akkoord over de goedgekeurde voorstellen, echter bij elk voorstel staat de alle stemmen Voor hebben gestemd. Dit is juridisch niet correct.

   De ALV hoeft volgens het bestuur niet opnieuw gevoerd te worden aangezien.

   Mijn vraag is: Hoe nu te handelen als bestuur? De VVE-beheerder vragen de notulen te herzien met het correct aantal stemmen?
   En welk signaal af te geven richting VVE-beheerder over het opstellen van deze onjuiste notulen?

   #35068
   DikOz
   Deelnemer

    Ik vind het een merkwaardige situatie dat een e-ALV doorgaat als de ‘e’ niet werkt!
    Mijn opmerkingen:
    De voorzitter van de vergadering is verantwoordelijk voor de notulen. Deze persoon behoort die notulen ook te paraferen. Het bestuur heeft hier geen rol in. De beheerder ook niet. Tenzij, de rollen die zij hebben (bestuur, beheerder)  gecombineerd wordt met de rol van de benoemde Voorzitter van de Vergadering.
    Het bestuur heeft net zoals ieder ander lid bij een agendapunt als uiteindelijke vaststelling van de notulen de mogelijkheid opmerkingen te amenderen (niet te corrigeren).
    Als de vergadering volgens de Covid-19 spoedwet voorwaarden is gehouden, dan is o.a. een eis dat  de vergadering langs elektronische weg te volgen is (interactief). Maar dat is een zogenaamde inspanningsverplichting en er staat ook dat ‘enige afwijking’  geen gevolgen heeft voor de rechtsgeldigheid van genomen besluiten.
    Ik zet vraagtekens bij “In principe is het bestuur akkoord …” Moet dat niet zijn ‘de leden zijn akkoord?
    Maar die leden niet konden deelnemen. Dan zie ik wel als mogelijkheid de besluiten ongeldig te verklaren omdat vermoedelijk minder dan de helft (hoewel (2 van de 10) + 3 bestuur, maakt 5 van de 10) van het totaal aantal stemmen van alle eigenaars samen, ‘aanwezig waren’. In dat geval moet er een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. (MR 1992 37.5) Overigens zijn er uitzonderingen voor een paar financiële stukken.
     
     

    #13009
    Rob
    Deelnemer

     Als de vergadering volgens de Covid-19 spoedwet voorwaarden is gehouden, dan is o.a. een eis dat de vergadering langs elektronische weg te volgen is (interactief). Maar dat is een zogenaamde inspanningsverplichting en er staat ook dat ‘enige afwijking’ geen gevolgen heeft voor de rechtsgeldigheid van genomen besluiten.

     Naar mijn mening heeft de zinsnede “dat enige afwijking  geen gevolgen heeft voor de rechtsgeldigheid van genomen besluiten” uitsluitend betrekking op de artikelen 2 en 3 van artikel 6 van de tijdelijke wet Covid-19, dus op het voorafgaand, of tijdens de vergadering stellen en beantwoorden van (nadere) vragen.
     De inspanningsverplichting heeft m.i. ook uitsluitend betrekking op de mogelijkheid om op de vergadering langs elektronische weg of anderszins nadere vragen te kunnen stellen.
     Aan de quorum-eisen in de reglementen moet gewoon voldaan blijven worden en ik vraag me af of dat in de VvE vande topic starter wel in orde is.
     Ik vraag me sowieso af hoe in een elektronische vergadering is geregeld dat voldaan wordt aan de eis uit de reglementen ; “… Alle ter vergadering aanwezige stemgerechtigden zijn verplicht een presentielijst te tekenen. Deze presentielijst is bepalend voor het quorum. Een gevolmachtigde tekent de presentielijst namens de volmachtgever.”

     #35071
     DikOz
     Deelnemer

      Presentie is bij ons opgelost door elektronisch te stemmen op het onderwerp “ik neem deel aan de e-ALV”. De spoedwet ondersteunt een ALV die ‘langs elektronische weg te volgen is’. En maakt dat mogelijk  door beperkende regels op te schorten. Ik ga er vanuit dat e-stemmen voldoende is, als authenticatie geregeld is (duur woord voor inloggen), natuurlijk naast andere eisen die de spoedwet stelt.

     4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
     • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.