ALV te laat gepland

15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 32)
 • Auteur
  Berichten
 • #850
  Bob
  Deelnemer

   Beste Henmar,
   Nu blijkt dat er in uw specifieke geval geen sprake is van één der modelreglementen kan ik slechts constateren dat uw VvE een geheel eigen (unieke) akte van splitsing heeft, of een mij niet bekend modelreglement.
   Wanneer u uw splitsingsakte niet compleet bekendmaakt is het niet mogelijk om uw stelling te bevestigen noch te ontkennen op basis van slechts één door u geciteerd artikel 24 lid 4. Ik kan niet anders dan op uw gezag aannemen dat u gelijk zou hebben.
   Met vriendelijke groet,
   Bob.

   #851
   Henmar
   Deelnemer

    Beste Bob,
    Natuurlijk heb ik gelijk in deze. Deze VvE heeft één van de eerste splitsingsaktes. Deze is inderdaad vrij uniek, maar wat er in staat is nu éénmaal datgene wat rechtsgeldig is. De splitsingsakte en splitsingstekening gaan altijd voor.
    Ik heb te maken met meerdere VvE’s, dus ik weet echt waar ik het over heb. In het specifieke reglement van deze VvE staat nadrukkelijk dathet aantal aanwezige leden meer dan de helft moet zijn want anders mogen er geen rechtsgeldige besluiten worden genomen en moet er dus een tweede vergadering worden uitgeschreven ( na 2 weken en uiterlijk binnen 6 weken en er moet nadrukkelijk bij vermeld worden dat het hier gaat om een tweede extra ledenvergadering)
    Misschien nog handig om te vermelden: Wij hebben in deze VvE een externe VvE beheerder aangenomen. En die gaat echt geen tweede vergadering uitschrijven als dit juridisch niet noodzakelijk zou zijn.

    #852
    Bob
    Deelnemer

     Beste Henmar,
     Nu u aangeeft dat uw VvE een externe beheerder heeft die naar uw overtuiging echt geen fouten zal maken op dit punt breng ik de volgende column onder de aandacht:

     Column: VvE-beheerders en wet- en regelgeving


     Leest en huivert, zelf SKW-certificering geeft geen garantie! Zelf heb ik ook net mogen meemaken dat een externe, zichzelf als professioneel afficherende, extern beheerder een onnodige tweede vergadering organiseerde. Volgens contract met deze beheerder kost dat de VvE €300,00 ex. BTW voor de extra werkzaamheden. Belangen van beheerder en de VvE zijn (lang) niet altijd (volledig) in dekking. En v.w.b. de deskundigheid kan ik zeggen dat schijn (te) vaak bedriegt.
     Vriendelijke groet,
     Bob.

     #853
     Henmar
     Deelnemer

      Beste Bob,
      Daarom zeg ik ook heel duidelijk dat de externe beheerder op dit ene punt nu geen fout maakt. Dit omdat ik hem zelf wel controleer. Ik heb hem verder al op menig andere fout moeten wijzen. Daarom ook wil ik persoonlijk aanwezig zijn op de ALV. Juist om zulke fouten te voorkomen/ te herstellen.
      En de voorbeelden uit uw column waren bekend bij mij.

      #854
      Bob
      Deelnemer

       Grinnik, het is mijn column niet, die is van Rob.
       Maar ik heb daaronder wel een goed gesprek gehad.
       Zoals ik eerder al aangaf kan ik met de mij bekende feiten geen oordeel geven over gelijk of ongelijk.
       MVG, Bob

       #856
       Henmar
       Deelnemer

        Dat is ook niet nodig. Ik weet zelf dat ik gelijk heb, want ik ken dit reglement heel goed. En ik hou me simpel aan de tekst en dus aan de feiten.

        #857
        Roel
        Sleutelbeheerder

         Beste Henmar,
         Er plopt bij mij nog een vraag op.
         1…staat de volgende zin, die je naar voren bracht in deze uitwisseling óók in jullie splitsingsakte?
         * ” En een machtiging kan enkel wanneer er duidelijk gekozen moet worden voor bijvoorbeeld een offerte.” *
         Alvast dank voor je reactie.
         * Eens met Rob, een interessante casus. Leerzaam ook. 😉
         Met vriendelijke groet,
         Carla.

         Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

         #858
         Bob
         Deelnemer

          Goedemiddag Carla,
          Het enigma van het (zeer) oude splitsingsreglement blijft mij ook boeien.
          Ik zou eigenlijk het complete werk graag inzien.
          Met behulp van Google heb ik het volgende op internet gevonden.
          Quote
          Door onze jarenlange ervaring in de vastgoedmarkt hebben wij inmiddels ook onze expertise opgebouwd in het VvE beheer.
          Unquote
          Volgens mij zijn we, als ik nu goed ben geïnformeerd, met Henmar in gesprek met een pro. Dat verklaart zijn kennis van zaken en heldere opstelling.
          Vriendelijke groet,
          Bob.

          #859
          Henmar
          Deelnemer

           @ Carla, nee deze zin staat uiteraard niet in het splitsingsreglement. Ik bedoel echter te zeggen dat je enkel een machtiging moet/kan geven voor concrete zaken zoals bijvoorbeeld de keuze uit een offerte. Of als er een duidelijk Ja/Nee situatie is voor een agenda punt. Ik maak nogal eens mee dat eigenaren zomaar een ‘carte blanche’ geven aan een andere eigenaar. Dan krijgen ze later nog wel eens spijt van de te genomen besluiten op de ALV.
           @ Bob, nee, je hebt niet met een pro van doen…. enkel een semi-pro. Wij verhuren vastgoed en daardoor komen we automatisch terecht in een aantal VvE”s.
           Wij zijn geen commerciële VvE beheerders. Een pro stuurt facturen voor zijn diensten. Wij hebben onze expertise verkregen vanwege het jarenlang verhuren van vastgoed en daardoor automatisch te maken hebben gekregen met VvE’s.
           Noem ons dus maar ‘ervaringsdeskundige’. Maar ook als ervaringsdeskundige wil je wel eens een vreemde situatie voorleggen aan andere deskundigen. En dit was een situatie die vreemd was. Een professionele VvE beheerder die buiten het splitsingsreglement omgaat, terwijl hij het reglement heel goed kent. Dan wil je, ook als ervaringsdeskundige, advies inwinnen van mensen die hier wellicht juridische ervaring mee hebben. Daarom dit topic.

           #861
           Roel
           Sleutelbeheerder

            Beste Henmar,
            Dank voor je reactie. Duidelijk, hoewel….ik denk toch dat je wat kort door de bocht gaat met je invulling ten aanzien van een machtiging. Ja, ik weet dat er mensen zijn die een ‘ carte blanche’ geven. Maar dit is nog altijd de verantwoordelijkheid van degene die de machtiging verstrekt. Ook kan ik mij voorstellen dat er wel goede afspraken gemaakt worden, zodat de wens van de machtiginggever niet wordt beschaamd door de degene die de machtiging krijgt. Dan is er nog een, voor mij, belangrijk punt….door een machtiging te geven, kan je n.l. juist wél voldoen aan het noodzakelijke quorum. En was in het onderhavige geval een tweede vergadering niet nodig geweest. Maar naar ik begrijp had je je eigen redenen om het hierop uit te laten lopen. Ik ken vanzelfsprekend de agenda niet net zo min als de inhoud van de voor jou belangrijke punten. Maar het moet me van het hart dat de geschetste gang van zaken voor mij niet echt ‘fijntjes’ voelt.
            Evengoed mijn dank voor je bereidwillig mee doen in dit door jou gestarte topic. Ook al ging het niet meer om je aanvankelijke vraag.
            En ach….wanneer de beheerder/bestuurder de vergadering voortaan plant in april, ben jij ook weer blij, toch!
            Met vriendelijke groet,
            Carla.
            @ Bob, ik deel(de) je nieuwsgierigheid. 😉
            Met vriendelijke groet,
            Carla.

            Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

            #862
            Bob
            Deelnemer

             @ Carla, ik denk dat we elkaar volledig begrijpen.

             @Henmar
             , nog slechts 2 zaken.
             1. Ik bedoelde met pro zeker niet te zeggen dat ik dacht dat je als professioneel beheerder werkzaam zou zijn
             2. Ervaring is eenvoudig de naam die wij geven aan de som van onze fouten. Oscar Wilde. 😉
             Ik ben blij met VvE-Wiki, blijft een interessant forum waarvan veel te leren is.
             Het ga jullie beiden goed en tot ziens op HET forum.

             #863
             Bob
             Deelnemer

              Toch nog even om voor een volmacht (VOL en MACHT; plenipotentia) wat puntjes op de i te zetten:
              Uit MR1992
              Artikel 36
              Ieder der eigenaars is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijke gevolmachtigde al dan niet lid van de vereniging, de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, wat dit laatste betreft met inachtneming van het bepaalde in artikel 34 derde lid en artikel 35 eerste lid.
              Voor het equivalent in de andere MR’n zie de transponeringstabel.
              http://www.vvebelang.nl/media/Transponeringstabel%20MRn.pdf

              #864
              Henmar
              Deelnemer

               @Bob mijn ervaring is zeker niet de som van mijn fouten. Maar die opmerking laat ik verder aan u.
               En Carla, het is volstrket onjuist om te concluderen dat deze situatie ‘niet fijntjes’ zou zijn. Wanneer elke VvE gewoon het splitsingsreglement volgt is er niks aan de hand en krijg je ook niet zulke moeizame discussies. En ik wil zelf aanwezig zijn op een ALV omdat je juist door de discussie tot een juist besluit kan komen. Een volmacht is voor mij geen optie. Ik heb mijn eigen beweegredenen om tot bepaalde keuzes te komen en die kunnen ook door de discussie op een ALV soms wijzigen vanwege de inbreng van een lid van de VvE. Juist daarom is het voor mij belangrijk om zelf de besluiten te nemen. Dan weet ik ook waarop ze gebaseerd zijn. Daar zou elke eigenaar beter over moeten nadenken, en dus zelf de ALV moeten bijwonen. Maar heel vaak worden volmachten afgegeven vanwege desinteresse. En dat is jammer want het gaat wel over jouw geld.

               #865
               Henmar
               Deelnemer

                En wat ik nog vergeet Carla. We hebben het hier over een VvE waarbij ik maar een gering aantal stemmen vertegenwoordig ten opzichte van het totaal. Wanneer de betrokkenheid dus zo goed zou zijn dan zou mijn afwezigheid niet het verschil maken. Als elke eigenaar aanwezig zou zijn of in ieder geval iemand zou machtigen omdat hij zich zo betrokken voelt bij wat er speelt binnen de VvE, dan zou er nooit een extra vergadering nodig zijn geweest en hadden ze de
                agenda kunnen afwerken. Dus het ligt echt niet aan mij. Wij zijn juist heel betrokken en vinden het daarom van belang om aanwezig te zijn. En ik woon ook nog niet naast de deur. Dus aan mij zal het niet liggen. Ik wens altijd het beste voor elke VvE. Dus oordeel niet dat alles niet fijntjes zou aanvoelen.

                #866
                Roel
                Sleutelbeheerder

                 Beste Henmar,
                 Ik twijfel geen moment aan je betrokkenheid. Wel aan je denk en handelswijze. Laat ik het er maar op houden dat ik je niet meer kan volgen.
                 Om 19:48 uur zeg je :” Een volmacht is voor mij geen optie. ”
                 En even later 20:29 uur : ” Als elke eigenaar aanwezig zou zijn of in ieder geval iemand zou machtigen omdat hij zich zo betrokken voelt bij wat er speelt binnen de VvE, dan zou er nooit een extra vergadering nodig zijn geweest.”
                 Deze laatste zin onderschrijf ik overigens van harte.
                 Het begon bij mij te kriebelen toen je liet weten dat waar je op hoopte ( een tweede vergadering ) ook ging gebeuren.
                 Terwijl dit te voorkomen was. Weliswaar door een machtiging van jou die je om jou moverende redenen niet wilde geven.

                 Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

                15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 32)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.