Appartements- recht

 • Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op mei 4, 20175:18 pm door .
8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
 • Auteur
  Berichten
 • #4396
  Jan Berents
  Deelnemer

   Wij wonen in een gebouw met 30 appartementen 3 koop en 27 van de woningstichting.

   De kopers hebben een modelsplitsingsreglement 2006 en een H.R notarieel vastgelegd.

   Maar de woningstichting beweert dat voor haar huurders de algemene huurvoorwaarden voldoende zijn.

   De vraag is dit geoorloofd??

    

   #4397
   Bob
   Deelnemer

    Hi Jan,
    Ook/zelfs de verhurende groot-eigenaar, woningbouwvereniging of niet, is via de Akte van Splitsing en het vigerende MR 2006 gebonden aan artikel 35 (zie aldaar).
    Wat men daarnaast en daarenboven doet met de eigen huurders is voor de groot-eigenaar vrij, als het maar niet strijdig is met de statuten van de VvE.
    Vriendelijke groet, Bob.

    #4407
    Jan Berents
    Deelnemer

     Dag Bob
     Dat betekend ??
     Ondertekenen van de gebruikers verklaring zodat men verklaard dat men op de hoogte is van de regels in en om het gebouw.
     En wat als de woningvereniging zegt wij hebben onze eigen algemene huurvoorwaarden
     Graag corrigeren waar nodig, want ik zou het op prijs stellig voor een duidelijk antwoord .
     vr.gr Jan

     #4409
     Bob
     Deelnemer

      Hi Jan,
      Aan dit artikel is de woningbouwvereniging verplicht te voldoen.
      Artikel 35
      1. Een eigenaar kan de aan zijn appartementsrecht verbonden gebruiksrechten door een ander laten uitoefenen, mits hij er voor zorgdraagt dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en afgifte aan het bestuur van een in tweevoud opgemaakte en gedagtekende verklaring dat hij de bepalingen van het reglement en het eventuele huishoudelijk reglement, alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven. Een eigenaar wordt geacht aan het in dit lid gestelde te hebben voldaan indien het in de vorige zin van dit lid bepaalde is opgenomen in de overeenkomst waarbij het privé gedeelte met inbegrip van het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken aan een ander wordt verhuurd of op andere wijze in gebruik wordt gegeven en een kopie of een uittreksel van deze overeenkomst in tweevoud aan het bestuur is ter hand gesteld en deze kopie of dit uittreksel door het bestuur voor akkoord is ondertekend.
      2. Van de in het eerste lid bedoelde verklaring respectievelijk kopie of uittreksel van de overeenkomst behoudt zowel de gebruiker als het bestuur een exemplaar.
      3. De in het eerste lid bedoelde verklaring wordt geacht ook betrekking te hebben op besluiten en bepalingen die eerst na die verklaring worden genomen respectievelijk vastgesteld, tenzij een beroep op die besluiten en bepalingen jegens de gebruiker in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Artikel 5:128 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
      4. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing op gebruikers ten tijde van de totstandkoming van de splitsing, tenzij de kantonrechter op de voet van artikel 5:128 tweede lid van het Burgerlijk Wetboek anders beslist.
      5. Het bestuur zal de gebruiker van iedere aanvulling of verandering van het reglement of het eventuele huishoudelijk reglement, alsmede van eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek, op de hoogte stellen.
      6. Niettegenstaande de ingebruikgeving van een privé gedeelte aan een ander, blijft de eigenaar aansprakelijk voor de verplichtingen die uit het reglement voortvloeien en voor de gedragingen van de gebruiker van zijn privé gedeelte. De eigenaar en de gebruiker kunnen gezamenlijk schriftelijk aan het bestuur mededelen dat de door de eigenaar verschuldigde definitieve en voorschotbijdragen door de gebruiker zullen worden voldaan, onverminderd de verplichtingen van de eigenaar tot betaling.
      Vriendelijke groet, Bob

      #4410
      William
      Deelnemer

       Een woningcorporatie en/of grooteigenaar doet er naar mijn mening verstandig aan om in de algemene (huur)voorwaarden standaard te verwijzen naar een eventueel geldend splitsings- en huishoudelijk reglement.
       Volgens mij voorkomt men dan dat er bij elke mutatie een nieuwe verklaring getekend moet worden.

       #4411
       Jan Berents
       Deelnemer

        Mijne heren
        Bedankt voor de duidelijke uitleg
        Vr.gr. Jan

        #4412
        Bob
        Deelnemer

         Geen dank, graag gedaan. 😉
         Vr.gr. Bob.

         #5213
         Jan Berents
         Deelnemer

          Het bovenstaande is een ALV besproken, de notulen net ontvangen waarin duidelijk gesteld wordt dat de woningstichting  het een en ander regelt direct in de huurovereenkomst. Einde verhaal.
          Groet Jan

         8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
         • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.