artikel 18 splitsingsreglement

 • Dit onderwerp bevat 30 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op mei 15, 20191:08 pm door .
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 31)
 • Auteur
  Berichten
 • #9077
  Anoniem
  Deelnemer

   In het splitsingsreglement van onze VvE staat ook een artikel 18. De tekst daarvan luidt :
   “Indien er twijfel bestaat of een gedeelte van het gebouw of de grond dan wel een zaak al dan niet tot de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken behoort, wordt hierover beslist door de vergadering.”

   Ik vind dit een merkwaardig artikel, omdat ik van mening ben dat je in een voorkomend geval de twijfel moet wegnemen door bij een deskundige te rade te gaan ( bijv. notaris of jurist). Ik neem een voorbeeld dat speelt in onze VvE. Er is verschil van mening of de ramen in de gevel van ons appartementengebouw gezamenlijk eigendom zijn of privé-bezit (dit in verband met de verantwoordelijkheid voor het onderhoud). Ik ben van mening, en vele met mij, dat er duidelijk staat in het reglement (artikel 17) dat het gemeenschappelijk is, maar daar wordt dus door sommige aan getwijfeld. Moet je nu gebruik maken van artikel 18 en de vergadering laten beslissen of moet je de twijfel wegnemen door daar bijv. eerdere publicaties over te raadplegen of naar de opsteller van het reglement te gaan (notaris) en zijn interpretatie als waarheid aan te nemen.

   Wie wil en kan hier iets wijs over zeggen en ook – voor mijn begrip – een fictief voorbeeld noemen waarin je WEL gebruik zou moeten maken van het bewuste artikel 18. Alvast hartelijk dank voor elke reactie.

   • Dit onderwerp is gewijzigd 3 maanden, 2 weken geleden door .
   #9078
   pakkans23
   Deelnemer

    of het wijs is wat ik ga zeggen weet ik niet, maar allez, als in de splitsingsakte staat dat iets gemeenschappelijk is dan valt daar niet aan te tornen zonder die akte te wijzigen.
    maar, zou het kunnen dat je, bij voorbeeld, keukens en badkamers gemeenschappelijk maakt om te voorkomen dat sprake is van onderverzekerde opstal? (daar zijn overigens speciale verzekeringen voor)
    of: als tijdens de bouw een eigenaar een sterk van het bestek afwijkend element (denk aan op afstand bedienbare zonwering of een dure schuifpui i.p.v. ‘gewone ‘ deur naar balcon) heeft laten aanbrengen en de overige eigenaars voor het (dure) onderhoud gaan opdraaien
    recent is bepaald door een (rijdende?) rechter dat screens niet gemeenschappelijk zijn

    #9079
    Bob
    Deelnemer

     Klik HIER
     Ziehier een thread waar sprake is van onduidelijkheid over het al dan niet gezamenlijk zijn van (een deel van) de waterleiding.
     De vergadering zou hierover kunnen beslissen onder artikel 18 zoals door jou aangehaald. Kennelijk werkt jouw VvE onder MR2006. Let op, in deze thread komt ook een artikel 18 voorbij, maar uit MR1992 (geldt niet voor jou).
     Merk op dat het raadplegen van een (vermeend deskundige) notaris geen enkel soelaas biedt, de onduidelijkheid is nu net ontstaan door een schrijvende deskundige. Voorts; wanneer deskundigen de enig juiste interpretatie zouden kennen, en de wijsheid in pacht zouden hebben, zouden er nimmer rechtszaken nodig zijn. Dat is slechts zo in Utopia. 😉

     #9080
     Bob
     Deelnemer

      Overigens, uitgaand van de veronderstelling dat in jouw VvE het MR2006 van kracht is verklaard, en er in de AvS geen wijziging op MR2006 is opgenomen, is er geen enkele twijfel mogelijk. Het glas als omschreven in artikel 17.1.d. is gemeenschappelijk. Waarop baseren (enkele) andere leden hun afwijkende mening?

      #9094
      Rene
      Deelnemer

       Artikel 18 is bedoeld om dingen die niet benoemd zijn in de AvS ter stemming te brengen in de ALV. En niet (verkeerde?) interpretatie van artikel 17 dan maar per stemming op te lossen.
       Wij hadden flink wat discussie over de resterende houten ramen 10% van de appartementen. Heel veel mensen hadden het in het verleden op eigen initiatief (met toestemming) vervangen door kunststof. Die vonden het oneerlijk dat de resterende 10% nu uit noodzaak door de VVE vervangen werd.
       Ook daar werd voorgesteld om te stemmen om de kosten bij de bewoners te leggen. Maar op basis van de AvS kon dat dus niet, want algemeen. En kan je dus niet even van afwijken zonder aanpassing van de AvS.
       En een aanpassing van de AvS moet je zien als een aanpassing van de grondwet. Dat doe je niet zomaar eventjes.

       #9095
       Bob
       Deelnemer

        Artikel 18 is bedoeld om dingen die niet benoemd zijn in de AvS ter stemming te brengen in de ALV.

        Deze stelling is onjuist. 😉
        Ook over zaken die benoemd zijn in AvS en MR kan onduidelijkheid/twijfel bestaan.
        De vergadering heeft alsdan de mogelijkheid om over die zaken te beslissen.

        #9098
        Rob
        Deelnemer

         Ook over zaken die benoemd zijn in AvS en MR kan onduidelijkheid/twijfel bestaan. De vergadering heeft alsdan de mogelijkheid om over die zaken te beslissen.

         Ik vraag me af of de vergadering kundig genoeg is een dergelijk besluit te nemen.
         Oók de vergadering zal bij die beslissing moeten kijken naar de bedoeling van de partij die tot splitsing is overgegaan. Die bedoeling moet objectief worden vastgesteld en blijken uit de omschrijvingen in de splitsingsakte en uit de splitsingstekening.
         Wanneer je het niet eens bent met de beslissing van de vergadering kan je alsnog de rechter verzoeken het besluit te vernietigen.
          

         #9099
         Bob
         Deelnemer

          Ik vraag me af of de vergadering kundig genoeg is een dergelijk besluit te nemen.

          Deze opmerking doet niets af aan het feit dat de vergadering de bevoegdheid heeft in voorkomend geval te beslissen.
          Ik begrijp de toegevoegde waarde van de opmerking dan ook niet.

          #9100
          Rob
          Deelnemer

           Hoi Bob,

           Oók de vergadering zal bij die beslissing moeten kijken naar de bedoeling van de partij die tot splitsing is overgegaan. Die bedoeling moet objectief worden vastgesteld en blijken uit de omschrijvingen in de splitsingsakte en uit de splitsingstekening.

           In een ander topic schreef je eens dat een dergelijk vergaderbesluit in het gemeen zal standhouden, ook bij toetsing door de rechter.
           Dat zal naar mijn mening uitsluitend zo zijn als het besluit genomen is op basis van bovenstaande quote en sorry, daar zie ik persoonlijk de meeste VvE’s niet toe in staat.
           Ik ben er van overtuigd dat veel VvE’s een dergelijk besluit zullen nemen op verkeerde gronden,  zoals bijvoorbeeld de ‘wens’ van de meerderheid.
            

           #9101
           Bob
           Deelnemer

            In een ander topic schreef je eens

            Wat ik in een ander verband ooit zou hebben opgemerkt zegt mij weinig ….. Ik heb ook geen idee waar op wordt gedoeld.
            Wat ik in een ander topic behandelde of schreef lijkt me hier off-topic. Kan en zal dan ook niet verder (kunnen) reageren.
            Wat mij betreft was hier slechts aan de orde of de vergadering op grond van genoemd artikel kan/mag beslissen, en die vraag lijkt me afdoende beantwoord, en wel met ja, i.t.t. wat Rene beweerde.

            #9102
            Rob
            Deelnemer

             Wat ik in een ander verband ooit zou hebben opgemerkt zegt mij weinig ….. Ik heb ook geen idee waar op wordt gedoeld. Wat ik in een ander topic behandelde of schreef lijkt me hier off-topic.

             Het gaat om onderstaande qoute uit deze discussie.
             Hetzelfde artikel, alleen een ander reglement, dus zeker niet off-topic.

             Hi Danny, Om netjes af te ronden nog even het advies uit mijn eerste post in deze thread.

             Tot slot geef ik mee dat de vergadering er mijns inziens verstandig aan zou doen om via artikel 10 voor eens en voor altijd duidelijk te maken of het glas al dan niet door haar als gemeenschappelijk wordt bepaald.

             Als de vergadering een beslissing in deze zaak neemt, en natuurlijk op reglementaire wijze, is voor iedereen, wat ook de keuze zal zijn, voor eens en altijd duidelijk gemaakt wat de leden bepalen (nu er voldoende grond is voor twijfel, zoals ik ook al direct aangaf). Een dergelijk vergaderbesluit houdt in het gemeen zeker stand, ook bij toetsing door de rechter. Veel.succes gewenst, vriendelijke groet, Bob

             Ja, de vergadering heeft de bevoegdheid een dergelijk besluit te nemen en nee, de gemaakte keuze is niet bijvoorbaat voor eens en altijd duidelijk !
              

             #9103
             Bob
             Deelnemer

              Géén idee wat je probeert te zeggen/bewijzen/beweren/stellen. Sorry, ik haak af.  😉

              #9106
              pakkans23
              Deelnemer

               vreemd dat nu plots gesproken wordt over glas daarvoor over ramen!
               is er qua ramen een analogie te vinden met een huurwoning? als een huurder op eigen kosten zijn ramen (kozijnen incl glas) zou vervangen zal de juridische eigendom desondanks bij de verhuurder blijven.
                
               de ramen zullen in begin(sel) gemeenschappelijk zijn (geweest) en blijven dat
               het kan m.i. niet zo zijn  dat er door gedragingen van mede-eigenaren een overdracht plaatsvindt van alle gemeenschappelijke ramen naar niet-gemeenschappelijk
               de tekst van AvS is bepalend; de ALV is hierin niet competent. enkel een wijziging van AvS kan hierin verandering brengen.

               #9107
               William
               Deelnemer

                Wanneer is er sprake van ‘twijfel’ zoals geschreven in het artikel?
                Is dit als er verschillende interpretaties zijn over een ander artikel in de AVS? Is dit als één lid een afwijkende mening heeft over gebouwgedeelten?

                #9108
                Bob
                Deelnemer

                 Ik twijfel of ik nog een poging zal wagen om het uit te leggen. 😉

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 31)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.