ALV opzet nieuwe stijl vanwege de NOODWET?

 • Dit onderwerp bevat 14 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op mei 28, 202011:47 am door .
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)
 • Auteur
  Berichten
 • #11729
  Anoniem
  Deelnemer
   1. Er wordt een aangepaste agenda gemaakt met noodzakelijke besluitvoorstellen;
   2. Er wordt een duidelijke agendatoelichting geschreven met onderbouwing van het besluitvoorstel;
   3. Er wordt tot 5 dagen voor de ALV de mogelijkheid geboden om schriftelijk vragen hierover te stellen;
   4. Er wordt tot 2 dagen voor de vergadering schriftelijk antwoord gegeven op de gestelde vragen;
   5. Er wordt een overzicht gemaakt van vraag + antwoord en deze is als vergaderdocument beschikbaar;
   6. Er wordt bij elk agendapunt de mogelijkheid geboden om digitaal in te stemmen op de besluitvoorstellen;
   7. Er wordt bij elk agendapunt de mogelijkheid geboden om op papier te stemmen op de besluitvoorstellen;
   8. De stemmen die op papier zijn uitgebracht worden bij het bestuur van de VvE ingeleverd;
   9. De stemmen die zowel digitaal als op papier zijn ontvangen worden geteld en conform de bepalingen uit de splitsingsakte worden besluitvoorstellen als “aangenomen” of “afgewezen” verwerkt;
   10. De stemmen worden vastgelegd in de notulen van de vergadering die bestaat uit de toelichting, de gestelde vragen +  antwoorden en de bijbehorende stemuitslag.

   Democratische controle is nihil… ideaal voor het VvE bestuur en niet voor de ALV-leden

   • Dit onderwerp is gewijzigd 3 maanden, 2 weken geleden door .
   #11739
   DikOz
   Deelnemer

    Gaan jullie dit nog aanpassen nu de wet een feit is? Volgens mij voldoet het schema niet aan de noodwet. Ik zie bijvoorbeeld niet hoe dit voldoet aan art 6.1.a en 6.1.b.  En er moet wel een vergadering ‘gehouden’ worden, de voorzitter moet deze dus openen en sluiten. Komt jouw democratische controle niet overeen met art 6.3?

    #11885
    Anoniem
    Deelnemer

     Vooralsnog hebben zowel het VVE bestuur als professionele VVE beheerder de communicatie over hoe nu verder stilgelegd. Je zou een ouderwetse vergadering medio september kunnen plannen.
     Digitaal vergaderen en digitaal stemmen is een irreële optie en gaat niet werken met de vele oudere bewoners. Daarbij speelt er nog veel meer binnen de VVE. De administratie en jaarrekeningen over 2018 en 2019 kloppen niet.
     Komende ALV vergadering, oude stijl, zal veel onrust veroorzaken omdat twee Kascommissies de boekhouding hebben afgekeurd EN dat het VVE bestuur de boekhouding niet wil corrigeren. Een externe registeraccountant heeft gezegd dat de boekhouding een puinhoop is en dat het niet voldoet aan de wettelijke richtlijnen.

     • Deze reactie is gewijzigd 3 maanden, 2 weken geleden door .
     #11887
     Rob
     Deelnemer

      Komende ALV vergadering, oude stijl, zal veel onrust veroorzaken omdat twee Kascommissies de boekhouding hebben afgekeurd…

      In de wet staat “… De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin van lid 1, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.”
      Waar staat dat een kascommissie de boekhouding kan/mag afkeuren ?
       

      #11888
      Anoniem
      Deelnemer

       Wanneer de administratie en jaarrekening niet kloppen dan mag elke kascommissie beide afkeuren. Heel simpel. De kwaliteit van de administraties en opgestelde jaarrekening is beneden alle peil. Zij voldoen niet aan de wettelijke eisen. Zeer opmerkelijk zijn de vele negatieve bedragen op de balans. Dat hoort en mag gewoon niet. Dit is voor elke professionele boekhouder een doodzonde. Dus moet het VvE bestuur en VvE beheerder hun huiswerk opnieuw over maken.
       De Kascommissie heeft goed werk verricht door bloot te leggen welke processen niet correct zijn verlopen. Mandaat, offerteaanvraag, opdrachtbevestiging met eventuele aanvullingen, facturering en tenslotte betaling… Alleen op deze wijze zijn dingen te controleren voor alle leden. Immers het VvE bestuur handelt ook met -veel- geld van derden.

       • Deze reactie is gewijzigd 3 maanden, 2 weken geleden door .
       #35038
       Rob
       Deelnemer

        De taak van de kascommissie is controle uitvoeren op de administratie en verslag van die controle uitbrengen aan de leden ALV, gevolgd door een eventueel advies.
        Er is maar één partij die de jaarrekening kan goed- of afkeuren en dat is toch echt de ALV.
        Wat zijn de wettelijke eisen waaraan een administratie van de VvE moet voldoen?
        Als ik kijk naar jaarrekeningen van VvE’s die uit Twinq komen zie ik wel vaker negatieve bedragen in de balans staan en betekend m.i. niet automatisch dat de administratie niet zou kloppen.
         

        #11894
        Anoniem
        Deelnemer

         In Twinq kan een Kascommissie daadwerkelijk een administratie en jaarrekening af- of goedkeuren. Natuurlijk geeft de Kascommissie tijdens de ALV een dwingend advies. In feite mag je een kascommissie kenmerken als een raad van commissarissen. En het is echt niet zo dat een VvE bestuur dit advies van een Kascommissie naast zich neer kan leggen of terzijde schuiven. Doet zij dit toch dan ontstaat er een interessante casus. En ja… elke ALV kan en mag een administratie vaststellen. Ook al klopt ie niet. Dat is dubieus en een gat in de wetgeving. Wij signaleren al twee jaar een niet kloppende administratie ten aanzien van uitgaven. Iemand zal zich toch moeten verantwoorden… zeker ten aanzien van de uitgaven richting leveranciers die niet gedekt zijn door contracten of offertes… dat willen we nu eens tijdens de eerstkomende ALV aan de orde stellen… komen we er niet uit dan zal de kantonrechter zich hierover uit moeten spreken… het riekt naar valsheid in geschrifte… dat is wel een interessant iets… we zijn er zeker nog niet klaar mee. En ja… ook de overheid stelt eisen aan elke administratie… fraude is strafbaar

         #11895
         Bob
         Deelnemer

          In Twinq kan een Kascommissie daadwerkelijk een administratie en jaarrekening af- of goedkeuren.

          Neen, de KCC geeft een advies, ook volgens Twinq zelf.
          Uit de handleiding digitale kascontrole van Twinq:
          Quote
          3. Advies kascontrolecommissie
          Na de controle gaat u In het “menu” naar de optie “Advies kascontrole”
          Op de volgende pagina ziet u de onderstaande nummers terug.
          Hier kiest u weer het juiste boekjaar (1).
          Bij advies kiest u voor ‘Akkoord’, ‘Akkoord, onder voorwaarden’ of voor ‘niet akkoord’ (2).
          U kunt eventueel er voor kiezen een toelichting (3) te schrijven op uw advies.
          U heeft de mogelijkheid om een verklaring uit te brengen namens de gehele kascommissie op basis van de uitgevoerde controle of namens uzelf.
          Dit kunt u doen uit naam (4) van uzelf, maar ook uit naam van uw collega kascommissieleden mocht u de controle samen hebben uitgevoerd.
          Deze verklaring wordt altijd verzonden naar de VvE beheerder en naar alle leden van de kascommissie. U heeft de mogelijkheid om deze verklaring ook te verzenden naar andere bestuurs- of commissieleden (5) binnen de VvE.
          Onderaan de pagina kunt u de verklaring verzenden.
          Unquote
          De KCC controleert en adviseert, niets anders.

          #11898
          Bob
          Deelnemer

           Natuurlijk geeft de Kascommissie tijdens de ALV een dwingend advies.

           Deze misser moet even worden rechtgezet voor alle lezers.
           Het advies van de KCC is en blijft een advies, niet meer en niet minder.
           De vergadering, ALLE leden, dragen gėėn bevoegdheden over aan de KCC. Als het advies DWINGEND zou zijn (des neen) heeft de vergadering daarna niets meer te zeggen. Alle MR’n bepalen dat de vergadering de jaarrekening vaststelt/goedkeurt, niet de KCC.
           De bewering van steller is daarmee dus …..
           Klinkklare nonsens! 😉

           #11899
           Bob
           Deelnemer

            valsheid in geschrifte

            fraude

            Grote woorden!
            Ik ben uiterst geïnteresseerd in gedetailleerder feiten, veel minder in louter beweringen! 😉
            Zou je eens wat meer details kunnen geven, algemene stellingen kan ik niet zoveel mee. Beweringen leiden tot niets.
            Geef eens inzicht in wat er nu precies door de KCC is vastgesteld. Aan vage en niet onderbouwde klachten heeft niemand op dit forum iets.

            #11900
            Rob
            Deelnemer

             Ik ben het geheel met Bob eens.
             Het is ook bijzonder jammer dat ik soms een ‘Twinq-handleiding’ tegenkom waarin de beheerder schrijft ; “Indien u de controle heeft afgerond is er de mogelijkheid om de jaarrekening goed- of af te keuren.”
             Dat klopt gewoon niet en veroorzaakt helaas vaak onnodige verwarring.

             En ja… elke ALV kan en mag een administratie vaststellen. Ook al klopt ie niet. Dat is dubieus en een gat in de wetgeving.

             Binnen de VvE wordt de jaarrekening door de vergadering goed- of afgekeurd op basis van de adviezen van de kascommissie.
             Helaas is het wel zo dat de ene kascommissie de andere niet is en roep daarom al jarenlang dat toegang tot de gehele financiële administratie niet beperkt zou moeten zijn tot bestuur en kascommissie.
             In een VvE van honderd leden zouden er wat mij betreft 99 ‘kascomissieleden’ kunnen/moeten zijn 😉
              

             #11901
             RonaldL
             Deelnemer

              In een VvE van honderd leden zouden er wat mij betreft 99 ‘kascomissieleden’ kunnen/moeten zijn
              De wet zegt “tenminste 2” dus wat let je het in de ALV voor te stellen!

              #11902
              Rob
              Deelnemer

               In een VvE van honderd leden zouden er wat mij betreft 99 ‘kascomissieleden’ kunnen/moeten zijn De wet zegt “tenminste 2” dus wat let je het in de ALV voor te stellen!

               Hoi Ronald, dat is niet wat ik wilde bewerkstelligen.
               Het woord kascommissieleden had ik niet voor niets tussen aanhalingstekens geplaatsts 😉
               Wanneer ieder lid gewoon toegang heeft tot de gehele financiele administratie kan ieder lid  zijn eigen beoordeling daarover maken.
               In theorie zou je dan geen eens een kascommissie nodig hebben.
                

               #11908
               Bob
               Deelnemer

                Wat zijn de wettelijke eisen waaraan een administratie van de VvE moet voldoen?

                Op een ander forum waar TS ook postte zag ik het antwoord op jouw vraag.
                De ook bij jou al lang bekende eisen uit 2:10 BW en 2:48 BW. Niets bijzonders dus!
                Hieronder de link die wordt aangevoerd.
                https://www.verenigingen.nl/414/wettelijke-eisen-jaarrekening.htm#rijtje

                #11910
                Anoniem
                Deelnemer

                 Toch is het jammer dat zo weinig mensen aandacht schenken aan deze eisen…
                 Het is ook niet byzonder… er moet alleen wat meer mee gedaan worden…
                 Zodra ik binnen onze VvE hierover vragen stel zie ik alleen maar vraagtekens op de voorhoofdjes… helaas

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.