Onduidelijkheid in splitsingsakte

 • Dit onderwerp bevat 65 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op juli 2, 20239:29 pm door .
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 66)
 • Auteur
  Berichten
 • #36195
  B. de Vries
  Deelnemer

   Ter aanvulling en verduidelijking tekst uit notulen:
   14. De punten Actualisatie en toelichting MJOP 2022 en Begroting en Servicekosten 2022 worden behandeld in de vergadering van 19 oktober a.s.

   Is het verstandig om van te voren protest aan te tekenen tegen de begroting en servicekosten 2022 omdat ik daar
   de naar mijn mening onjuiste kosten verdeling wordt toegepast.

   mvg
   Bob

   #36196
   Bob
   Deelnemer

    Het agendapunt mbt de VvE verg. luidde : Verzoek fam. de Vries tot vermindering bijdrage aan kosten lift en trappenhuizen, danwel voorstel aanpassen Akte van Splitsing

    Prima, je hebt dus gevraagd om vermindering (hanteren correcte breukdeel) of wijziging AvS. Keurig volledig.

    Merk hier op dat de vergadering niet besluit op jouw primaire vraag/voorstel. Onthouden voor de rechter.

    Je hebt de boot zeker niet gemist, de aan te vechten besluiten worden pas in de/een volgende vergadering genomen. Niets loos dus.

    #36197
    Bob
    Deelnemer

     De jaarrekeningen 2019 en 2020 moeten eerst door de vergadering worden vastgesteld alvorens de vergadering op grond van de vastgestelde jaarrekening de definitieve bijdragen 2019 en 2020 kan vaststellen. De definitieve bijdragen komen daarna in plaats van de reeds betaalde voorschotbijdragen.

     De definitieve bijdragen worden naar jouw stellige overtuiging vastgesteld op basis van gehanteerde onjuiste breukdelen, dit onder verwijzing naar de kennelijke fout in de vigerende AvS.
     De besluiten tot vaststelling van de beide voornoemde jaarrekeningen alsook de op grond daarvan vastgestelde definitieve bijdragen moeten ter vernietiging aan de kantonrechter worden voorgelegd. Op mogelijke nietigheid kom ik later terug, mijn avondmaaltijd staat klaar. ;))

     #36198
     Bob
     Deelnemer

      Ik moet me overigens nauwkeuriger uitlaten. Waar ik hierboven spreek over breukdelen moet vanzelfsprekend worden gelezen kostenverdeling. Iets te gehaast gepost. 😉
      Tot later.

      #36200
      Bob
      Deelnemer

       Naar ik begrijp is in april 2019 voor het laatst vergaderd. In die vergadering zal de begroting 2020 zijn vastgesteld, samen met de voorschotbijdrage 2020. De begroting 2021 zal met dat gegeven naar alle waarschijnlijkheid ook nog moeten worden vastgesteld in de komende vergadering. Op basis van die begroting zou de voorschotbijdrage 2021 moeten worden vastgesteld.

       In de komende vergadering zal daarmee worden besloten tot vaststelling van de begroting voor het lopende jaar, alsook de hoogte van de voorschotbijdrage voor 2021.
       Die beide besluiten meenemen in het verzoekschrift en eveneens ter vernietiging voorleggen. Hiermee niet wachten totdat de vergadering volgend jaar gaat besluiten over de jaarrekening 2021.

       Tot slot zal de begroting 2022 aankomende vergadering ter besluitvorming voorleggen. Ook de hierover genomen besluiten (vaststelling begroting 2022 en vaststelling voorschotbijdrage 2022) in hetzelfde verzoekschrift voorleggen aan de kantonrechter.

       Vier vliegen in één klap.

       #36201
       Bob
       Deelnemer

        Voor de verzoekschriftprocedure zie de volgende link:

        https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Civiel-recht/Kantonrechter/Procedures/Paginas/Verzoekschriftprocedure.aspx#c0946cee-6c53-4404-bd6f-091432cc5a362c299b02-3e11-4352-bd51-55908fa6600247

        Je zou voorafgaand aan komende vergadering het bestuur kunnen inlichten dat je het er onder geen enkel beding bij zal laten zitten, en voornemens bent om naar de kantonrechter te stappen.
        Voorts zou je het bestuur kunnen wijzen op deze thread op het forum. Geen noodzaak voor, keuze is naar jouw smaak..

        Een verzoekschriftprocedure kan en mag je helemaal zelf doen, géén advocaat of iets dergelijks benodigd. Desondanks zou ik je aanraden om iemand met verstand van zaken en appartementsrecht in de arm te nemen. Denk ook aan een juridisch loket.

        Let bij de totstandkoming van de besluiten in de komende vergadering ook goed op of de juiste procedure en termijnen zijn gehanteerd, en zeker ook of het eventueel benodigde quorum is gehaald en tevens een voldoende stemmenmeerderheid.

        #36202
        Bob
        Deelnemer

         Wordt vervolgd. Tot later, of morgen. 😉

         In mijn post van 20.21 uur staat “Tot slot zal de begroting 2022 aankomende vergadering ter besluitvorming voorleggen.”, met dank aan de “hulp” van mijn tablet. Daar moet natuurlijk staan “voorliggen “!

         #36203
         B. de Vries
         Deelnemer

          Ik hoop dat uw avondmaaltijd u goed gesmaakt heeft !

          En zeer bedankt voor uw hulp in mijn situatie !

          Als op 19 okt. as de begroting 2022 aan de orde komt en de meerderheid accoord gaat met de definitieve jaarrekeningen 2020 en 2021 moet ik dan ter plekke protest aantekenen tegen de in mijn ogen onjuist gehanteerde kostenverdeling en tegenstemmen ? En moet ik achteraf binnen een maand schriftelijk protest aantekenen ?

          Mijn vraag is dus concreet wat ik effectief moet doen voor tijdens of na de komende VvE vergadering.

          Mvg
          Bob de Vries

          #36205
          Bob
          Deelnemer

           Ik hoop dat uw avondmaaltijd u goed gesmaakt heeft !

           En zeer bedankt voor uw hulp in mijn situatie !

           Als op 19 okt. as de begroting 2022 aan de orde komt en de meerderheid accoord gaat met de definitieve jaarrekeningen 2020 en 2021 moet ik dan ter plekke protest aantekenen tegen de in mijn ogen onjuist gehanteerde kostenverdeling en tegenstemmen ? En moet ik achteraf binnen een maand schriftelijk protest aantekenen ?

           Mijn vraag is dus concreet wat ik effectief moet doen voor tijdens of na de komende VvE vergadering.

           Mvg
           Bob de Vries

           Je hoeft alleen maar als enige tegen te stemmen en aan te geven dat naar jouw stelligste overtuiging een onjuiste kostenverdeling wordt gehanteerd. Daarna binnen een maand, en wacht zeker niet tot de laatste dag(!), naar de kantonrechter met een verzoekschrift, zie mijn eerder geposte link.

           #36206
           B. de Vries
           Deelnemer

            In de wet (artikel 5:130 lid 1 BW) is bepaald dat je binnen één maand na de dag dat je kennis hebt genomen of hebt kunnen nemen van een besluit van de VvE, aan de kantonrechter kunt verzoeken dat besluit te vernietigen.

            #36208
            Bob
            Deelnemer

             In de wet (artikel 5:130 lid 1 BW) is bepaald dat je binnen één maand na de dag dat je kennis hebt genomen of hebt kunnen nemen van een besluit van de VvE, aan de kantonrechter kunt verzoeken dat besluit te vernietigen.

             Bingo !! 😉

             #36209
             Bob
             Deelnemer

              Er is meer, volgt later!

              #36210
              B. de Vries
              Deelnemer

               hartelijk dank alvast !

               #36211
               Bob
               Deelnemer

                Nog even over de nietigheid. Nietigheid volgt uit strijd met wet- en regelgeving, inclusief de AvS. Een correcte uitleg van de AvS zou, indien de kennelijke fout in de AvS (ook door de rechter) wordt meegewogen en bevestigd, leiden tot nietigheid van aangevochten besluiten in verband met strijdigheid met de AvS.

                Vóór aankomende vergadering hoef je niets te doen. Je kunt naar wens wel nog wat “met je kettingen rammelen” indien je dat wilt (zie eerdere posts).
                Merk op dat je je reeds eerder duidelijk en genotuleerd hebt uitgesproken over deze kwestie.

                In de komende vergadering is, zoals reeds eerder geschreven, voldoende om bij voorkeur in persoon aanwezig te zijn en tegen te stemmen.

                Kort na de vergadering, maar (bij voorkeur ruim) binnen de termijn, moet jouw verzoekschrift naar de rechter. Zie eerder aangehaalde link. Bij het bestuur tijdig een overzicht opvragen van alle leden van de VvE, daar zal de rechter/griffie om vragen.

                Verzoekschrift als volgt inkleden.

                Primair.
                Verzoek vernietiging van de besluiten betreffende de jaarrekeningen van 2019 en 2020, samen met de bijbehorende besluiten ter vaststelling van de definitieve bijdragen voor 2019 en 2020.
                Tevens verzoek tot vernietiging van de besluiten waarbij de begrotingen voor 2021 en 2022 worden vastgesteld, samen met de bijbehorende besluiten waarmee de voorschotbijdragen voor 2021 en 2022 worden vastgesteld.
                Verzoek tot vernietiging baseren op strijd met redelijkheid en billijkheid gegeven de feitelijke situatie én onder verwijzing naar de kennelijke fout in de AvS.

                Subsidiair.
                Verklaring voor recht dat de voornoemde besluiten allen in strijd zijn met de (correcte) uitleg van de AvS en daarmee nietig.

                Vergeet niet om de rechter te vragen om een kostenveroordeling waarbij de VvE voor alle kosten (van en door de procedure) opdraait, én de kostenveroordeling te laten gelden voor alle leden, behalve jouzelf.
                Vraag een vonnis dat uitvoerbaar is bij voorraad.

                #36217
                B. de Vries
                Deelnemer

                 Goedendag, dat moet ik even op mij laten inwerken !

                 Zeer bedankt voor uw uitgebreide heldere uiteenzetting en de tijd die u heeft willen besteden
                 aan mijn zaak !

                 Ik kan waarschijnlijk niet een concept verzoekschrift op deze site ( privacy) plaatsen , maar dat zal wel lukken.

                 Vraag mij alleen nog even af of ik juridische hulp zal inhuren of het zelf zal doen, die twijfel is er omdat je maar één kans krijgt.

                 Mochten er ontwikkelingen zijn dan hou ik u op de hoogte als dat mag,

                 mvg

                 Bob de Vries

                15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 66)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.