Beheerder verstrekt opdracht zonder mandaat vergadering

10 berichten aan het bekijken - 16 tot 25 (van in totaal 25)
 • Auteur
  Berichten
 • #3757
  Rob
  Deelnemer

   Hoi Matthijs,
   Altijd weer interessant als bij navraag blijkt dat zaken toch weer even anders liggen.
   Ik doel daarbij op de verklaringen van de mede-eigenaren die kennelijk als bijlage bij het verzoek aan de bestuurder aanwezig waren.
   Persoonlijk zou ik er denk ik wel voor gekozen hebben om de namen van de eigenaren op het daadwerkelijke verzoekformulier te plaatsen.
   Op het eerste gezicht vindt ik de verklaringen persoonlijk duidelijk genoeg.
   Nu echter de bestuurder, bekend met de verklaringen, kennelijk de samenhang tussen het verzoek en de verklaringen betwist zal een rechter daar zo nodig een uitspraak over doen.
   Uiteraard ben ik dan zeer nieuwsgierig naar de eventuele uitkomst daarvan !
   In relatie tot deze extra vergadering wil ik graag nog even refereren naar een uitspraak in het topic over het bestuur en beheer in de VvE.
   Je schreef daar:
   … Je moet er toch niet aan denken (alsof het nog niet ingewikkeld genoeg is) dat we zouden moeten werken met twee voorzitters: eentje van de ALV en een van het bestuur. En daarnaast dan ook nog het administratiekantoor, ofwel de beheerder
   Als jij destijds formeel benoemd zou zijn als voorzitter van de vergadering (welke in jouw VvE geheel los moet staan van het bestuur) had je op basis van die functie het recht gehad om zonder alle poespas van hierboven zelfstandig en onmiddelijk een reglementaire vergadering bijeen te roepen.
   Deze casus maakt naar mijn idee goed duidelijk waarom het verstandig zou kunnen  zijn, ook voor andere VvE’s, om de functie Voorzitter van de vergadering apart te houden van de  functie voorzitter van het bestuur.
   Daarom hecht ik zoveel waarde aan een goede en correcte invulling en benoeming (en benaming 😉 ) van alle organen binnen de VvE !
   Voor het overige blijf ik bij al hetgeen ik hier geschreven heb !
   Of het verstandig is om onder al deze omstandigheden deze zaak zonder jurist aan te gaan is uiteraard geheel jullie eigen keuze? Ik zou het in ieder geval niet doen.
   Tenslotte zou ik het enorm waarderen als je een eventuele uitspraak over deze kwestie met ons hier zou willen delen.
   Succes !!!
    

   #3758
   Matthijs_ZH
   Deelnemer

    Bob, dank voor de correctie (dat de omvang van het fonds niet wordt voorgeschreven).
    Het wetsvoorstel “verbetering functioneren VvE’s” ligt thans voor behandeling in de Tweede Kamer. In die wet vind je de aanstaande wettelijke norm voor de hoogte van de jaarlijkse reservering.
    Die wet bedoelde ik. Wat ik ervan begreep, is dat er ook wordt voorgesteld dat VvE’s leningen mogen gaan afsluiten t.b.v. onderhoud; dit lijkt mij niet echt verstandig. Ik las een tijdje geleden ook een uitgebreid deskundigenadvies dat met  het voorstel de vloer aanveegde.

    #3759
    Carla
    Deelnemer

     Dag Matthijs,
     Je vroeg naar de omvang van de VvE waar ik deel van uit maak…..
     De VvE telt 86 appartementen. Allen in eigendom. ( en een ondergrondse parkeer kelder alwaar de parkeerplaatsen eveneens in eigendom zijn.)
     Het bestuur bestaat uit 5 leden van de VvE, allen benoemd en geregistreerd bij de KvK.
     De vergadering heeft een benoemde voorzitter. In ons geval is dat tevens de voorzitter van het bestuur. ( dit is toegestaan in ons Modelreglement 1992 )
     De VvE heeft een overeenkomst met een extern beheer en administratiekantoor. Het bestuur vergaderd 4 keer per jaar met het externe kantoor. Het bestuur komt, indien nodig, tussentijds bij elkaar ten huize van één van de bestuurders. De VvE vergaderd 2 maal per jaar.
     Zelf ben ik een groot voorstander van het strikt houden aan de gegeven regelgeving. En natuurlijk stuit dat wel eens op weerstand in een ledenvergadering of daar buiten. Echter…..het zo goed mogelijk laten verlopen van zaken binnen een VvE, staat of valt, m.i., met een duidelijke, vriendelijke,transparante communicatie en soms veel uitleggen. Daar waar de regelgeving om opheldering vraagt, dit aan te leveren aan wie daarom vraagt. ( taak zowel van het bestuur als van het externe kantoor )
     Met vriendelijke groet,
     Carla.

     #3760
     Matthijs_ZH
     Deelnemer

      Hoi Carla, jouw VvE is dus nog groter dan de onze.
      Wel mooi zoals je het beschrijft. Goed dat het allemaal zo soepel verloopt.
      Kennelijk hebben jullie een VvE met eigenaren die behoorlijk gemotiveerd zijn om actief aan de vereniging mee te werken.
      Eén puntje valt me op:
      De vergadering heeft een benoemde voorzitter. In ons geval is dat tevens de voorzitter van het bestuur. ( dit is toegestaan in ons Modelreglement 1992)
      Werd dit hier niet gisteren nog als onaanvaardbaar betiteld? Dat de voorzitter van de vergadering tevens deel uitmaakt van het bestuur (weet niet meer wie dat schreef: Rob, Bob of William).
      In ons MR van 1973 is formeel de (gekozen) voorzitter van de vergadering ‘ambtshalve’ ook voorzitter van de raad van commissarissen.
       

      #3761
      Matthijs_ZH
      Deelnemer

       Rob schreef:
       Persoonlijk zou ik er denk ik wel voor gekozen hebben om de namen van de eigenaren op het daadwerkelijke verzoekformulier te plaatsen. Op het eerste gezicht vindt ik de verklaringen persoonlijk duidelijk genoeg. Nu echter de bestuurder, bekend met de verklaringen, kennelijk de samenhang tussen het verzoek en de verklaringen betwist zal een rechter daar zo nodig een uitspraak over doen.
       Uiteraard ben ik dan zeer nieuwsgierig naar de eventuele uitkomst daarvan!
       Heb je (hierboven) het formulier dat ik had gemaakt wel goed bekeken? De namen van de eigenaren stonden op alle formulieren, met hun adres, handtekening en de datum. In de brief werd de samenhang met de verzoeken duidelijk vermeld, en ze waren allemaal bijgevoegd. Hier kan dus geen discussie over zijn.
       Of het verstandig is om onder al deze omstandigheden deze zaak zonder jurist aan te gaan is uiteraard geheel jullie eigen keuze? Ik zou het in ieder geval niet doen.
       Ik denk dat we inderdaad wel een goede (gespecialiseerde) jurist zullen inzetten. Ik was nog wel benieuwd naar wat jullie vinden van het idee om te bezien of we een schikking kunnen treffen, om daarmee een tijdrovende rechtszaak te vermijden.
       Tenslotte zou ik het enorm waarderen als je een eventuele uitspraak over deze kwestie met ons hier zou willen delen.
       Dat zal ik zeker doen!
        

       #3762
       Carla
       Deelnemer

        Dag Matthijs,
        Het was Rob.:-) Hij heeft echter niet gezegd dat de voorzitter van het bestuur die tevens voorzitter is van de vergadering onaanvaardbaar is of zou zijn, maar in zijn optiek lijkt het hem verstandiger dit niet te doen.
        Voor onze VvE is het Modelreglement van 1992 geldend van toepassing en daarin staat dat het is toegestaan. Onder de voorwaarde dat het bestuur uit meer dan 1 persoon bestaat. Welnu, het zijn er 5.
        Mijn ervaring is dat het de communicatie vereenvoudigd.
        Voor alle duidelijkheid……ook binnen onze VvE zijn er wel eens zaken die heel veel uitleg nodig hebben hoor. Mijn ervaring is dat mensen  moeten leren om in een appartement te wonen. Het hebben en beslissen over een eigen huis, tuin en opbergschuur is voorbij.Het individuele belang soms opzij  moeten zetten vanwege het algemeen belang valt niet altijd in goede aarde voor een ieder. Ook hier komt wel  voor, wat je in de hele maatschappij tegenkomt…..ik wil, ik vind, ik wil…….( en er is geld genoeg! ) Dat komt omdat de meeste mensen de regels niet kennen. Daarom vind ik een goed bestuur én een betrouwbare partner ( extern kantoor ) die elkaar verstaan en open communiceren van groot belang. (af en toe vinden ze mij best een ‘lastige voorzitter’  hoor. ) 🙂
        Met vriendelijke groet,
        Carla.

        #3763
        Rob
        Deelnemer

         Hoi Matthijs,
         Zoals ik al zei, voor mij lijken de verklaringen duidelijk.
         Maar wanneer dit punt onderwerp mocht worden in een eventuele rechtszaak, dan heb je niet met mij te maken maar met de administrateur.
         Zolang die een ander standpunt inneemt is er discussie en zal een rechter daar een uitspraak over doen.
         Afhankelijk van het schikkingsvoorstel zou je moeten bekijken wat verstandiger is.
         Ik kan en durf je daar geen advies in te geven.
         Er zijn zoveel dingen zaken die daarbij meespelen.
         Wegen de kosten van een rechtszaak op tegen de baten?
         Is de rechtszaak een haalbare zaak?
         enz. enz.Wellicht dat de jurist jullie daarin kan adviseren.

         #3764
         Matthijs_ZH
         Deelnemer

          Rob schreef:
          Zoals ik al zei, voor mij lijken de verklaringen duidelijk. Maar wanneer dit punt onderwerp mocht worden in een eventuele rechtszaak, dan heb je niet met mij te maken maar met de administrateur. Zolang die een ander standpunt inneemt is er discussie en zal een rechter daar een uitspraak over doen.
          Is dat wel zo?
          De administrateur heeft de oproep tot de bijzondere ledenvergadering geaccepteerd (en was zelf aanwezig). Als ze die had willen verhinderen, had ze – vooraf, of bij aanvang van de vergadering – een ‘motie van orde’ kunnen indienen, om de vergadering onrechtmatig te verklaren. Of had hierover bij de kantonrechter een verklaring voor recht kunnen vragen, maar dat had dan toch binnen 30 dagen gemoeten? Ik had haar in de uitnodiging zelfs expliciet uitgenodigd om desgewenst voorstellen in te dienen.
          En geldt dat niet ook voor alle andere besluiten waar mevrouw niet zo gelukkig mee was? Nu ze geen verweer heeft gevoerd in de vergadering, deze door een onafhankelijk notulist is vastgelegd en de notulen in de daaropvolgende jaarvergadering (april 2016) zijn goedgekeurd, lijkt mij toch dat er voor haar geen beroepsmogelijkheid meer is?
          Je kunt toch niet meer dan een jaar na dato alsnog opeisen dat besluiten van de ALV worden teruggedraaid?
          Wegen de kosten van een rechtszaak op tegen de baten?
          Is de rechtszaak een haalbare zaak?
          enz. enz.Wellicht dat de jurist jullie daarin kan adviseren.
          O ja, die stap zullen we zeker niet overslaan.
           

          #3766
          Rob
          Deelnemer

           Hoi Matthijs,
           … De administrateur heeft de oproep tot de bijzondere ledenvergadering geaccepteerd (en was zelf aanwezig). Als ze die had willen verhinderen, had ze – vooraf, of bij aanvang van de vergadering – een ‘motie van orde’ kunnen indienen, om de vergadering onrechtmatig te verklaren.
           Ik ben geen jurist Matthijs en weet gewoonweg even niet wat de administrateur in deze fase wel of niet het beste had moeten doen.
           Ik begrijp dat ze een brief heeft gestuurd waarin ze kenbaar heeft gemaakt dat het aantal verzoekers niet voldoende is geweest.
           Daarnaast kan ik me wel indenken dat ze toch aanwezig wilde zijn, het draait tenslotte allemaal om haar.
           Wellicht zijn het allemaal feiten en omstandigheden die door de rechter meegewogen worden !?
           Heel even uitgaand van een ‘worst scenario’
           Stel…. de rechter zou het met de administrateur eens zijn en het verzoek is niet geldig.
           In dat geval zou de hele extra vergadering naar mijn idee ongeldig, en dus nietig zijn.
           De 30 dagen waar jij op doelt is alleen van toepassing op vernietigbare besluiten !
           Is de extra vergadering echter wel volledig conform de reglementen bijeengeroepen, dan ga ik er even vanuit dat ook alle besluiten op die vergadering rechtsgeldig genomen zijn.
           Wanneer de administrateur dan een besluit wilde laten vernietigen had ze inderdaad binnen die 30 dagen moeten blijven.
           Over de wijze waarop de notulen tot stand zijn gekomen kan ik alleen nog zeggen dat ik het persoonlijk allemaal een zeer bijzondere gang van zaken vindt.
           Meer durf ik daar eigenlijk niet over te zeggen 😉
            

           #8148
           Rogier
           Deelnemer

            En, nu bijna 2 jaar later, wat is er uit gekomen? Ben zeer nieuwsgierig!

           10 berichten aan het bekijken - 16 tot 25 (van in totaal 25)
           • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.