Besluitvorming GSM mast

3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Auteur
  Berichten
 • #11243
  Rob
  Deelnemer

   Onlangs kreeg ik weer eens een zeer interessante kwestie onder ogen waaruit naar mijn mening maar weer blijkt dat je NOOIT blindelings het bestuur moet volgen.
   Als eigenaar doe je er m.i goed aan ALTIJD kritisch te blijven kijken.
   Ook, of misschien wel vooral, als men in de notulen aangeeft dat een gang naar de rechter feitelijk zinloos is.

   Wat is het geval.
   Bij een VvE was een verzoek van een telecomprovider binnengekomen voor het plaatsen van een GSM-mast op het complex.

   Uit de notulen van de vergadering blijkt dat de belangrijkheid van de informatie en de besluitvorming in over deze hebben geresulteerd heeft in een grote opkomst tijdens de ALV.
   Iedere eigenaar is in de gelegenheid gesteld om zijn vragen betreffende het antennebesluit te stellen vooraf aan de vergadering dan wel tijdens vergadering.

   Door het bestuur wordt aangegeven dat het een besluit betreft, dat rechtsgeldig is met een volstrekte meerderheid van stemmen (de helft +1 van de aanwezige stemmen).
   Uiteindelijk stemt een (kleine) meerderheid vóór de plaatsing van een GSM mast.
   In de notulen is te lezen;

   Citaat notulen “… De vergadering gaat middels deze stemming akkoord met de plaatsing van een antenne op het dak als reeds voorgelegd middels de verstrekte informatie. Het bestuur krijgt de bevoegdheid om namens de vergadering verder te handelen in deze.”

   Citaat notulen “… Eigenaren hebben het recht om het genomen besluit nietig te laten verklaren door de kantonrechter op basis van gegronde redenen.
   Dit dient aanhangig te worden gemaakt binnen 30 dagen na de dag van de ALV.
   Gezien de wijze van informatieverstrekking, besluitvorming en de uitvoerige discussie en informatie in deze van Rijssenbeek Advocaten, specialist in VvE zaken, ligt het niet in de lijn van verwachting dat een kantonrechter dat zal toekennen.”

   Ten eerste geldt de termijn van 30 dagen natuurlijk alleen voor een verzoek tot vernietiging van een besluit en niet t.a.v. nietigheid.
   Ten tweede kan je je afvragen of het juist is dat het hier een besluit betreft waar slechts een volstrekte meerderheid voor nodig zou zijn.

   Eind 2009 is er namelijk door het hof een uitspraak gedaan over een hoger beroep in een soortgelijke kwestie.
   In die zaak kwam aan de orde de vraag of een GSM mast beschouwd moest worden  als een nieuwe installatie zoals bedoeld in MR1973 art. 37 lid 5.
   In tegenstelling tot de rechtbank oordeelt het hof dat er wél sprake is van een nieuwe installatie en dat er op grond van MR1973 art. 37 lid 5 een gekwalificeerde meerderheid nodig was voor het besluit.
   Nu dat niet het geval was heeft het hof het besluit tot plaatsen van de GSM mast nietig verklaard.

   Citaat uit de uitspraak van het hof ; “…  Met [geïntimeerde] moet worden aangenomen dat schending van artikel 37 lid 8 juncto artikel 37 lid 5 Modelreglement meebrengt dat het besluit op de voet van artikel 2:14 lid 1 juncto artikel 5:129 BW nietig moet worden verklaard.”

   In de VvE uit dit topic is MR2006 van toepassing.
   Behalve de merknaam van de provider zie ik persoonlijk geen enkel ander verschil tussen deze kwesties en zou er in dit geval dus sprake zijn van een installatie zoals bedoeld in MR2006 art. 52 lid 8 en waarvoor op grond van MR2006 art. 52 lid 5 een gekwalificeerde meerderheid nodig van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen nodig is.

   Nu ook hier het besluit slecht met een kleine meederheid is genomen lijkt het mij zeer aannemelijk dat ook in deze kwestie een nietig besluit genomen is met alle mogelijke gevolgen en problemen van dien.
   Ook toekomstige eigenaren kunnen zich op de nietigheid van het besluit beroepen.
   De stellingname dat een rechtsgang weinig kans van slagen heeft lijkt mij zeer dubieus.

   Saillant detail; de gemachtigde van de VvE uit de zaak van 2009 was eveneens Rijssenbeek. 😉

    

   #11244
   DikOz
   Deelnemer

    Enige opmerking die ik kan maken is dat de nieuwe installatie geen bouwkundige vernieuwing is voor de leden, maar misschien is financieel voordeel ook onder het artikel te scharen?

    #11247
    Rob
    Deelnemer

     Hoi @DikOz,
     Ik snap niet helemaal wat je precies wil zeggen.
     Het gaat er hier om dat het hof heeft bepaald dat een GSM mast beschouwd moet worden als een nieuwe installatie zoals bedoeld in de artikelen in de modelreglementen.
     Voor een dergelijke installatie is een besluit nodig met een gekwalificeerde meerderheid.
     Het maakt niets uit of iemand wél of geen voordeel heeft.
      

    3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
    • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.