Bestuur, beheer en toezicht in de VvE

15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 49)
 • Auteur
  Berichten
 • #3411
  Bob
  Deelnemer

   Hi Matthijs,
   Dank voor jouw reactie en nadere toelichting.
   Met alles wat je tot nu toe hebt geschreven krijg ik een steeds beter beeld van de situatie. Het plaatje in echter niet compleet. Indien mogelijk zou ik graag de letterlijke tekst zien die de Raad van Commissarissen (RvC) behandelt. Kun/wil je die letterlijk voor me overtypen? Alternatief kan zijn een foto van betreffende artikelen te maken en die te plaatsen: Foto plaatsen op forum
   Kennelijk is MR1973 als basis gebruikt voor jouw Akte van Splitsing (AvS), maar aan de nummering te zien is er het nodige aangepast. Vergeet in dat geval het MR maar even. Voor jouw splitsing gelden het BW en de (volledig uitgeschreven) AvS.
   Voor de VvE zijn die samen de wet.
   Kortheidshalve verwijs ik je nog even naar mijn topic over de VvE en al haar voorzitters. Daar is vooral het organenverhaal belangrijk. Ook jouw splitsing kent die 4 organen. Wat mij betreft zit HET misverstand in de kreet administrateur. In de AvS wordt opgelegd dat een administrateur wordt benoemd. Lees daar voor administrateur “Bestuur” (het orgaan). Een beheerskantoor kan in het voorkomende geval en in de breedste zin van het woord wel de administratie doen, maar daarmee is de administrateur nog absoluut géén Bestuur!
   Kennelijk ben je zelf correct door de Vergadering tot Voorzitter van de Vergadering (VvdV) benoemd. Daarmee ben je als ik jouw uitleg goed begrijp volgens de AvS ook direct lid van de RvC (1 van de 3 of 5 commissarissen).
   Onder voorbehoud van de vigerende artikelen is de RvC (ook) Kascontrolecommissie (KCC). Dat orgaan hoeft de Vergadering dus niet meer in te stellen.
   Hoop dat je hier iets mee kunt. Vriendelijke groet,
   Bob

   #3413
   Bob
   Deelnemer

    Hi Matthijs,
    Vandaag hier heel erg druk, maar ik ben er weer even. Ik realiseer me dat ik mogelijk wat dwingend overkom, maar dat is niet mijn bedoeling. Ik schrijf slechts met wat ik als oplossing zie voor ogen.
    Zoals gezegd, een Vergadering en een Bestuur hebben jullie al. So far, so good. De AvS schrijft een RvC voor. Je geeft aan dat jullie (3) dat zelf (lees ook) zijn. Dat is niet echt de bedoeling. Zo zou het toezichthoudende orgaan toezicht houden op zichzelf. Naast het Bestuur zou de vergadering dus nog een drie- of vijfkoppige RvC moeten benoemen (lees dan ook meteen en impliciet een KCC).
    Ook hier maak ik nog even een voorbehoud omdat de letterlijke tekst van de complete AvS, en zeker de artikelen betreffende de RvC, niet bekend zijn. Het blijft vooralsnog even een oplossingsrichting!
    Vriendelijke groet, Bob

    #3414
    Bob
    Deelnemer

     P.S. De beheerder doet slechts opgedragen werk op contractsbasis en is géén orgaan van de VvE. Hij draagt “slechts” professionele verantwoordelijkheid en kan daarop zonder meer worden aangesproken. Hij of zij heeft zicht “slechts” te houden aan wat in de overeenkomst is neergeslagen.

     #3421
     Matthijs_ZH
     Deelnemer

      Dag Bob,
      Dank weer voor je uitgebreide commentaren. Ik zal de complete artikelen over de Raad van Commissarissen nog wel voor je uittypen, maar ik vrees dat dit weinig zal toevoegen. De echt relevante passages had ik al geciteerd.
      Niet om je te kritiseren, maar ik heb de indruk dat je jezelf nog verder in de war maakt. De materie werkt dat ook in de hand. Zie mijn reactie op jouw alinea hier:
      Wat mij betreft zit HET misverstand in de kreet administrateur.
      Dat is dus precies wat ik zelf ook steeds heb beweerd!
      In de AvS wordt opgelegd dat een administrateur wordt benoemd. Lees daar voor administrateur “Bestuur” (het orgaan).
      Ook daar wees ik al op, dit staat er zelfs letterlijk: de administrateur vormt het bestuur. Waarop ik concludeerde dat dit dus nooit een bestuur kan zijn van leden, met een voorzitter.
      Een beheerskantoor kan in het voorkomende geval en in de breedste zin van het woord wel de administratie doen, maar daarmee is de administrateur nog absoluut géén Bestuur!
      Aha! Nu zie jij het dus ook ; -) Dit beweerde ik al van het begin af aan. Maar… het staat wel zo in de akte van splitsing! En dus zijn we – zeker volgens jou – daaraan gebonden.
      Misschien heb ik het niet duidelijk genoeg uitgelegd, want je schreef verder:
      Zoals gezegd, een Vergadering en een Bestuur hebben jullie al. So far, so good. De AvS schrijft een RvC voor. Je geeft aan dat jullie (3) dat zelf (lees ook) zijn. Dat is niet echt de bedoeling. Zo zou het toezichthoudende orgaan toezicht houden op zichzelf. Naast het Bestuur zou de vergadering dus nog een drie- of vijfkoppige RvC moeten benoemen (lees dan ook meteen en impliciet een KCC).
      Dit is dus een (inmiddels hardnekkig) misverstand. Je redenering is volledig correct, maar gebaseerd op een foutief beeld. Het is niet zo dat wij én een bestuur én (tevens) een raad van commissarissen zijn. In tegendeel, het is puur een semantische kwestie. Laat ik het tot de kern terugbrengen:
      * Onze AvS zegt: het bestuur bestaat uit de administrateur.
      – Wij zeggen: neen, de administrateur is een ingehuurde dienstverlener.
      * Onze AvS zegt: de controle op het bestuur berust bij de raad van commissarissen.
      – Wij zeggen (in een lange traditie): Die RvC heet bij onze VvE ‘het bestuur’.
      Daarnaast hebben wij besloten om de KCC en de TC afzonderlijk te benoemen, en dus geen deel uit te laten maken van het bestuur (formeel de RvC). Dit juist met als doel om ongewenste vermenging van functies en belangen te voorkomen.
      Eerlijk gezegd denk ik dat we met deze verbeterde structuur een veel betere (en veiliger) werkwijze hebben dan die welke het (i.c. ons) reglement biedt. Maar als ik jou goed begrijp (en ik vrees dat je gelijk hebt) zijn die afspraken binnen onze VvE dus van nul en generlei waarde, omdat de wet/de rechter uitsluitend kijkt naar de letterlijke tekst van de AvS en het BW.
      Dan zouden we dus een compleet nieuwe akte moeten nastreven? Omdat de huidige een rommeltje is? Ook mogen we geen definities aanpassen? – zoals het hernoemen van een administratiekantoor tot ‘leverancier’ en de RvC tot ‘bestuur’? Weet je dat echt zeker?
      Eerder had ik al gewezen op de achterhaalde historische mandaatbedragen (f 500, f 1000, f 2500) die dus een hilarisch anachronisme zijn in deze tijd, maar niet mogen worden aangepast. Ook de definities van begrippen als ‘bestuur’, ‘administrateur’ en ‘raad van commissarissen’ moeten kennelijk als in beton gegoten worden beschouwd?
      Ik snap langzamerhand nauwelijks meer dat er nog mensen bereid zijn om binnen een VvE een vrijwillige taak op zich te nemen…
      (…ware het niet, dat er bij de overgrote meerderheid van VvE’s nauwelijks enig besef is van deze problematiek. Onze bovenstaande discussie gaat zowel VvE-leden als ook de meeste administratiekantoren ver boven hun pet. Eerlijk gezegd mag je dat ook niet met goed fatsoen van mensen vragen, om hier volledig in te duiken. Lijkt toch meer iets voor juri-fetisjisten zoals jij en ik ; -)
       
       
       
       

      #3423
      Bob
      Deelnemer

       Hi Matthijs,
       “Even” reageren op hetgeen je schreef.
       Dank dat je de artikelen betreffende de RvC nog gaat delen. Naar mijn idee is dat wel nuttig en kunnen forumbezoekers hiervan leren en er hun voordeel mee doen. De RvC werd in het verleden vaker benoemd/genoemd, maar met name aanvullend op de MR’n.
       Naar aanleiding van hetgeen je aangaf in jouw post wil ik een suggestie doen om uit de impasse te komen.
       Je schreef:
       Ook daar wees ik al op, dit staat er zelfs letterlijk: de administrateur vormt het bestuur. Waarop ik concludeerde dat dit dus nooit een bestuur kan zijn van leden, met een voorzitter.
       En 4 dagen geleden:
       Art. 42.1: “Het bestuur van de vereniging berust bij de administrateur, die benoemd wordt door de vergadering.”
       Hiermee stel ik dat er dus wel degelijk een ledenbestuur kan worden gevormd. Het is gewoon zaak dat de Vergadering de beschikbare leden (jijzelf en de 2 anderen) formeel tot administrateur benoemt.
       Dit is wat er mijns inziens in jouw VvE zou moeten/kunnen gebeuren.
       De Vergadering benoemt jou en de 2 andere leden tot administrateur, dan zijn jullie het “ledenbestuur”.
       De vergadering besluit om ter ondersteuning van het bestuur een beheerskantoor te contracteren. De beheersovereenkomst beschrijft wat de beheerder, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, voor de VvE moet doen.
       De Vergadering benoemt het in de AvS verplicht gestelde aantal commissarissen, en als ik de door jou geciteerde AvS goed heb gevat heb je met 1 van de 3 commissarissen ook meteen een VvdV, en de KCC is ook direct gevormd (onder voorbehoud van inhoud van de artikelen betreffende de RvC).
       Zo hebben jullie alle 4 de organen gerealiseerd binnen de eigen VvE en voldoen aan alle regelgeving. De VvdV hoeft overigens de vergaderingen niet te leiden, voor te zitten en te notuleren, dat kun je de gecontracteerde beheerder laten doen.
       De uitleg over jouw VvE en de feitelijke organisatie kan ik begrijpen, maar de realiteit is dat de rechter zich zal houden aan de wet en de voor iedereen kenbare AvS. Dat kan ook niet anders vanwege de rechtszekerheid van de leden en ook anderen. De rechter zal naar mijn stellige overtuiging niet veel op hebben met zelf verzonnen alternatieve interpretaties en organisaties, ook niet wanneer die (op het oog) beter zijn dan wat de AvS bepaalt.
       Moest overigens nadrukkelijk grinniken om jouw juri-fetisjisten, die mag wat mij betreft het groene boekje in. 😉
       Vriendelijke groet, Bob

       #3469
       Bob
       Deelnemer

        Redactie VvE-forum.nl wordt hartelijk bedankt voor het oplossen van het probleem bij plaatsen van mijn post! 😉

        #3472
        Rob
        Deelnemer

         Hoi Matthijs en Bob,
         Ik denk dat de verwarring rondom de term “administrateur” inderdaad erg groot is in deze kwestie.
         Misschien wordt het ietsjes duidelijker als we de tekst een beetje aanpassen:

         Een beheerskantoor kan in het voorkomende geval en in de breedste zin van het woord wel de administratie doen, maar daarmee is het beheerskantoor nog absoluut géén administrateur (lees bestuurder!)”
         Wellicht is in dat kader dit artikel ook nog even leuk om te lezen.

         #3473
         Bob
         Deelnemer

          Hi Rob,
          Dank voor het linkje. Dat bevestigt hetgeen ik al schreef. 😉
          Vriendelijke groet, Bob.

          #3474
          Matthijs_ZH
          Deelnemer

           Hi Rob, ik heb het artikel waarnaar je verwees gelezen.
           Ik vind het zeer verhelderend, al blijven er nog enkele ‘losse eindjes’ die tot juridische fijnslijperij en dus beschaafde veldslagen kunnen leiden.
           Ik zou de term beheerskantoor niet gebruiken; het gaat niet om beheersen, maar om het beheer van de VvE. Liever ‘beheerkantoor’ dus.
           Dan nog blijft er een verschil – dat wordt terecht goed duidelijk gemaakt – tussen een benoemde administrateur, resp. beheerder, resp. bestuurder, en een kantoor dat de administratie verzorgt en waarmee de VvE een zakelijk contract sluit. Wij hebben het administratiekantoor altijd gezien in die laatste rol, dus niet als een orgaan van de VvE. Vandaar ook een uitvoerige omschrijving van de te leveren diensten/werkzaamheden in de overeenkomst.
           Ik kom hierop terug in  mijn volgende post, met ook een reactie op Bob.
            

           #3475
           Matthijs_ZH
           Deelnemer

            Dag Bob,
            Ik ga je eerst even de beloofde passages laten zien uit onze akte 1973. Daarna zal ik nog apart reageren op jouw laatste bericht.
            III. Het bestuur van de vereniging.
            Artikel 42.
            1. Het bestuur van de vereniging berust bij de administrateur, die benoemd wordt door de vergadering. Deze zal ook een plaatsvervangend administrateur kunnen benoemen.
            2. De administrateur en de plaatsvervangende administrateur worden benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijde worden ontslagen.
            3. De administrateur beheert de middelen van de vereniging en draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de besluiten van de vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 33.
            4. Hij behoeft de machtiging van de commissarissen voor het instellen van en het berusten in rechtsvorderingen en het aangaan van dadingen alsmede voor het aangaan van rechtshandelingen en het geven van kwijtingen een belang van ƒ 500 te boven gaande. Hij behoeft geen machtiging om verweer te voeren in kort geding.
            5. Voorzover in verband met de omstandigheden het nemen van spoedeisende maatregelen, welke uit een normaal beheer kunnen voortvloeien, noodzakelijk is, is de administrateur zonder opdracht van de vergadering hiertoe bevoegd, met dien verstande dat hij voor het aangaan van verbintenissen een belang van ƒ 500 te boven gaande de machtiging nodig heeft van de voorzitter van de vergadering en voor het aangaan van verbintenissen een belang van ƒ 2.000 te boven gaande de machtiging van de commissarissen.
            6. De administrateur is verplicht aan iedere eigenaar alle inlichtingen te verstrekken betreffende de administratie van het gebouw en het beheer van de fondsen, welke die eigenaar mocht verlangen, en hem op zijn verzoek inzage te verstrekken van alle op die administratie en dat de heer betrekking hebbende boeken, registers en bescheiden; hij houdt de eigenaars op de hoogte van zijn woonplaats en telefoonnummer.
            7. De administrateur geeft de toestemmingen als bedoeld in artikel 20, lid één en artikel 27, lid 1 en 2 niet dan na verkregen goedkeuring van de commissarissen. De commissarissen zullen de vorenbedoelde goedkeuring slechts verlenen met instemming van de meerderheid van: de eigenaren van het “portiek” waarin de woning waarvoor toestemming wordt gevraagd is gelegen en die van het aan het betreffende appartement grenzende “halve portiek”.
            Artikel 43.
            De administrateur legt een register aan van eigenaars en gebruikers.
            Na kennisgeving als bedoeld in de artikelen 875 p lid 2 en 875 q lid 4 van het Burgerlijk Wetboek wordt het register door hem bijgewerkt.
            Artikel 44.
            De administrateur is verplicht de kasmiddelen van de vereniging te plaatsen op een giro- of bankrekening ten name van de vereniging.
            IV. Het toezicht op het bestuur.
            Artikel 45.1.
            Het toezicht op het bestuur berust bij drie of vijf commissarissen. De vergadering beslist hoeveel commissarissen er zullen zijn. De voorzitter van de vergadering is ambtshalve lid en voorzitter van het college van commissarissen.
            2. De overige commissarissen worden benoemd door de vergadering. Zij treden volgens daartoe op te maken rooster af, doch zijn terstond herkiesbaar. Zij worden gekozen uit de eigenaars of hun echtgenoten en defungeren zodra zij ophouden eigenaars casu quo echtgenoten van eigenaars te zijn.
            3. Commissarissen besluiten bij gewone meerderheid van stemmen.
            4. Commissarissen zijn te allen tijde bevoegd, de administrateur te schorsen. In dat geval dient binnen een maand een vergadering te worden bijeen geroepen waarin zal worden beslist over ontslag van de administrateur dan wel opheffing van de schorsing.
            De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
            [….]
            Datum: 27 september 1974

            #3476
            Matthijs_ZH
            Deelnemer

             Bob, jij meent dat een ledenbestuur wel degelijk mogelijk is en deed deze interessante suggestie:
             Dit is wat er mijns inziens in jouw VvE zou moeten/kunnen gebeuren.
             De Vergadering benoemt jou en de 2 andere leden tot administrateur, dan zijn jullie het “ledenbestuur”. De vergadering besluit om ter ondersteuning van het bestuur een beheerskantoor te contracteren. De beheersovereenkomst beschrijft wat de beheerder, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, voor de VvE moet doen.
             Je bedoelt hier met ‘administrateur’ een pars pro toto: die functie staat niet voor één persoon, zoals het reglement zegt, maar een ‘instituut’ (vergelijkbaar met de ‘Nationale Ombudsman’, waar ook tientallen medewerkers zijn). Een (leden)bestuur bestaat echter uit VvE leden (of hun echtgenoten) en met een door de vergadering aangewezen voorzitter. En laat dat nou juist de omschrijving zijn van de commissarissen.
             Daar kom je dus mee in de knel, als je vervolgens schrijft:
             De Vergadering benoemt het in de AvS verplicht gestelde aantal commissarissen, en als ik de door jou geciteerde AvS goed heb gevat heb je met 1 van de 3 commissarissen ook meteen een VvdV, en de KCC is ook direct gevormd (onder voorbehoud van inhoud van de artikelen betreffende de RvC).
             Het blijft hoe dan ook een hybride toestand. We hebben namelijk een contract met het ondersteunend kantoor, waarin staat opgesomd wat het kantoor voor onze VvE doet. Daarnaast staat echter in de akte vermeld wat de ‘administrateur’ (ofwel de bestuurder) allemaal geacht wordt te doen, en dat is geen pretje (een ‘bestuur’ van vrijwilligers zou hier bijna een dagtaak aan hebben). Zouden wij ons dus als (fictieve) ‘administrateur’ laten benoemen, dan zouden we een last op onze rug nemen die je echt niet van leden/eigenaren mag eisen (nog afgezien van de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid).
             Helaas ontstaat er door jouw plannetje een extra ‘laag’, want ons reglement schrijft ook een ‘college van commissarissen’ voor, als toezicht op het bestuur.
             Maar als wij zelf het bestuur worden (al dan niet onder één paraplu met het beheerkantoor) dan moeten er dus nóg meer leden actief worden (als commissarissen, dus ten minste drie). Ik zie dat echt niet gebeuren in onze VvE.
             Ten slotte schreef je:
             Zo hebben jullie alle 4 de organen gerealiseerd binnen de eigen VvE en voldoen aan alle regelgeving. De VvdV hoeft overigens de vergaderingen niet te leiden, voor te zitten en te notuleren, dat kun je de gecontracteerde beheerder laten doen.’
             Of het in onze akte inderdaad om vier ‘organen’ gaat, zal ik nog eens opnieuw bekijken. Het leiden van de ALV gebeurt conform reglement door de VvdV, tenzij. Notuleren mag het kantoor doen, de leiding van de vergadering houd ik liever zelf in de hand (wij hebben onze bekomst gehad van een kantoor dat – nogal manipulatief – de vergaderingen voorzat).
             Nu we er zo diep ingedoken zijn, valt het mij op dat aan de ‘administrateur’ c.q. ‘beheerder’, c.q. ‘bestuurder’ geen bijzondere eisen worden gesteld. Dit mag een lid van de VvE zijn, maar ook een (eventueel commerciële) buitenstaander. Echter wat betreft de commissarissen geldt wél dat zij (of hun echtgenoten) eigenaren binnen de VvE moeten zijn. Kortom: dit is feitelijk precies de omschrijving zoals die moet luiden voor een ‘ledenbestuur’.
             Ik zou denken: noem het dan ook zo.
              

             #3480
             Bob
             Deelnemer

              Hi Matthijs,
              Dank je wel voor de getikte kopie van jouw AvS !
              Aan mijn eerdere post hoef ik naar mijn overtuiging niet verder te sleutelen.
              Ben zo vrij volgende LINK even aan te reiken. Ik heb voorkeur voor beheerskantoor.
              Met vriendelijke groet, Bob.

              #3483
              Matthijs_ZH
              Deelnemer

               Hi Bob,
               Altijd leuk, taalfitties. Maar… op een forum als dit, waar juridisch heel precies wordt gemeten en gewogen, naast ‘leuk’ ook vooral belangrijk.
               Formeel zijn beide mogelijkheden toegestaan. Ik heb het gesuggereerde googletestje even gedaan:
               * beheerkantoor: 9800 maal
               * beheerskantoor: 6830 maal
               Kijk ook eens naar deze naburige link: https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/beheerplan-beheersplan waarin we o.a. lezen: “De regels voor het schrijven van de tussen-s zijn erg vrij: we schrijven een tussen-s als we hem ook horen en uitspreken. Wie geen tussen-s hoort en uitspreekt in een samenstelling, mag hem ook achterwege laten.”
               Ik gebruik daarnaast nog een criterium: goed en duidelijk schrijven. Dat wil zeggen: wees zo specifiek en zo eenduidig mogelijk in je woordkeuze. Alleen afgaan op de klank (‘of je een s hoort’) vind ik een te armoedige benadering. Zoals Onze Taal aangeeft: kijk ook naar het stamwoord. ‘Beheren’ is toch echt niet synoniem met ‘beheersen’.
               Ik voeg daar een ander voorbeeld aan toe. ‘Kruit’ klinkt hetzelfde als ‘kruid’, maar deze homofone woorden hebben verschillende betekenis, wat duidelijk wordt in de samenstellingen: kruitfabriek versus kruidentuin (of kruidnagel).
               Bij een VvE-administratiekantoor is voor iedereen duidelijk dat het hier niet gaat om be-heersen (dat zou niet zo best zijn!) maar om beheer.
               Daarom vind ik dat ‘beheerkantoor’ heersend zou moeten zijn (wat het in de praktijk ook is ; -)
                
                

               #3485
               William
               Deelnemer

                Matthijs,
                Ik werk voor een VvE-beheerder, en wij gebruiken beheerkantoor, beheerder, beheerovereenkomst etc. Allemaal zonder tussen-s ;). Een beheerder beheert, en beheerst niet, afhankelijk van de animo in de VvE uiteraard.
                En over je laatste zinsnede wil ik wel discussiëren 😛

                #3629
                Redactie VvE-Forum.nl
                Sleutelbeheerder

                 Originele posting van Matthijs_zh
                 @ Williamrozeboom: Aan wie was jouw laatste posting gericht? Aan GJ (vanwege zijn studenten?) of aan mij (inzake ledenbestuur versus beheerkantoor?).
                 Wat dat laatste betreft: een VvE-bestuur kán bestaan uit leden/eigenaren, maar dat hoeft niet. De ALV kan ook een externe bestuurder aanwijzen (doorgaans een administratiekantoor). Die blijft aan tot wederopzegging.
                 Ik herhaal nog maar eens wat ons reglement (uit 1974, gebaseerd op MR 1973) hierover bepaalt in hoofdstuk III: Het bestuur van de vereniging.
                 Art. 42:
                 1. Het bestuur van de vereniging berust bij de administrateur, die benoemd wordt door de vergadering. Deze zal ook een plaatsvervangend administrateur kunnen benoemen.
                 2. De administrateur en de plaatsvervangende administrateur worden benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijde worden ontslagen.
                 (Dan volgen lid 3 t/m 7 en vervolgens nog art. 43 en 44, waarin alle taken van de administrateur – en dat zijn er vele – nauwkeurig worden omschreven.)
                 Dan komt – logischerwijs! – hoofdstuk IV: het Toezicht op het bestuur.
                 Art. 45:
                 1. Het toezicht op het bestuur berust bij drie of vijf commissarissen. De vergadering beslist hoeveel commissarissen er zullen zijn.
                 De voorzitter van de vergadering is ambtshalve lid en voorzitter van het college van commissarissen.
                 2. De overige commissarissen worden benoemd door de vergadering (dan volgt een passage over het aftredingsschema en nog twee artikelen over de bevoegdheid de administrateur te schorsen en dat de commissarissen besluiten bij gewone meerderheid).
                 [Ik had overigens al deze artikelen al eens volledig uitgetypt en hier geplaatst op verzoek van Bob.]
                 Nogmaals wijs ik op de logica van deze verdeling: hoofdstuk 3 ‘Het bestuur’ en hoofdstuk 4 ‘Toezicht op het bestuur’. Die dualiteit is niet voor niets expliciet geregeld!
                 Jij schrijft:
                 “Een VvE kan uitstekend een vrijwilligersbestuur hebben én een externe beheerder. Dit is zelfs ideaal, als de VvE er voor kiest een externe beheerder aan te stellen.”
                 Zo hadden wij het ook geregeld, maar dit blijkt dus in strijd met het reglement. Want hier is de externe beheerder slechts een van de ‘leveranciers’, net als een dakdekker, een rioleringsbedrijf, een verzekeraar. Terwijl de taak van een administrateur (‘bestuur’) anders van aard is en heel wat verder gaat. Je moet er niet aan denken dat een ledenbestuur (feitelijk de commissarissen) al die taken van een administrateur zou moeten doen zoals in het reglement omschreven. Die mensen zouden gillend gek worden. Je zou geen enkel lid meer bereid vinden om vrijwillig in zo’n ‘bestuur’ plaats te nemen.
                 Essentieel is volgens mij, dat er tussen twee jaarvergaderingen door – dus doorlopend – controle moet zijn (namens de ledenvergadering) op het handelen van de administrateur (= bestuurder). Die taak ligt bij de commissarissen, die namens de ALV de boel in de gaten houden. Zij leggen daarover verantwoording af op de jaarvergadering (bekendste voorbeeld: verslag van de kascommissie over de controle van de jaarrekening).
                 Het behoeft geen betoog waarom er een instantie moet zijn die toezicht houdt op een externe bestuurder die ‘slechts een leverancier van diensten’ is. In zo’n verenigingsjaar kan er heel wat mis gaan en kan heel veel geld uit de verenigingskas verdwijnen, gezien of ongezien.

                 ——————————————————————————————————

                 Bovenstaande reactie is verplaatst uit een ander topic om te voorkomen dat daar te veel off-topic wordt gegaan !

                 Met vriendelijke groet,
                 Redactie VvE-forum

                 • Deze reactie is gewijzigd 3 maanden, 4 weken geleden door .
                15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 49)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.