Bestuur neemt ontslag

15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 42)
 • Auteur
  Berichten
 • #1784
  Carla
  Deelnemer

   Tja, William……volgens de regels dus wel!  En dat kan zeker als ‘zuur’ worden ervaren. Toch ook, regels zijn regels, en die zijn er niet voor niets. Zeker wanneer je kijkt naar de tekenbevoegdheid en het feit dat er in de meeste VvE’s  veel geld rond gaat.  Bij het hebben van één bestuurder ( meestal is dan het meeste uitbesteed aan een technisch en administratief buro ) komen ook weer andere regels boven water. Want bij drie of vijf bestuursleden kan de voorzitter van het bestuur ook de voorzitter zijn van de VvE vergadering. Wanneer er maar één bestuurder is, mag dat niet. Dan dient er door de VvE een voorzitter van de vergadering benoemd te worden.  😉 ( Modelreglement 1992 ).
   Met vriendelijke groet,
   Carla.

   #1785
   William
   Deelnemer

    Leuk heh, het appartementsrecht 🙂

    #1786
    Carla
    Deelnemer

     Hihi…..ja hoor, toch wel. Incl. the struggles! Soms. 😉

     #1794
     Bob
     Deelnemer

      Het bestuur heeft binnen haar mandaat en opdracht wel degelijk beslissingsbevoegdheid. Het bestuur zal mogelijkerwijze niet altijd unaniem kunnen beslissen. Alleen al om die reden kan het handig zijn om een oneven aantal leden te hebben in het bestuur.
      Zelf ben ik van mening dat in beginsel altijd aan de regelen der kunst moet worden voldaan. Denkend in oplossingen, en niet dogmatisch maar pragmatisch, zou ik bij een niet aan te vullen even aantal bestuursleden wel kiezen voor een formele reductie van het aantal bestuursleden naar een oneven aantal. Nergens is echter  verboden dat het bestuur zich in alle bestuursvergaderingen laat helpen en bijstaan door een oud-bestuurslid. Zo kan het vertrekkende bestuurslid wel blijven functioneren binnen het bestuur , maar zonder een officiële benoeming en dus ook zonder recht om binnen het bestuur te stemmen en/of te beslissen, en ook zonder eindverantwoordelijkheid te dragen voor het door het bestuur gevoerde beleid.

      #1796
      William
      Deelnemer

       Dat is inderdaad een oplossing 🙂

       #1798
       Carla
       Deelnemer

        Toch plaats ik een aanvullende opmerking bij de oplossing, door Bob geboden.
        Zowel de VvE als het bestuur kan/mag zich laten bijstaan door commissies. Ik pleit ervoor om wanneer de constructie, zoals hierboven beschreven, wordt gehanteerd, deze te laten vastleggen, na akkoord VvE, in de notulen. Zie ook: http://www.vvecentraal.nl/2012/07/26/organen-functies-en-commissies-de-hierarchie-van-de-vve/
        Met vriendelijke groet,
        Carla.

        #1799
        Bob
        Deelnemer

         Of in het HHR onder het kopje “instructie aan het bestuur”.
         Een HHR is voor iedereen kenbaar en dat zijn notulen niet.
         Houd ook rekening met bewaartermijnen en cumulatieve besluitenlijsten.

         #1800
         Carla
         Deelnemer

          @ Bob, wat bedoel je met: ‘ Een HHR is voor iedereen kenbaar ? ‘

          #1801
          Bob
          Deelnemer

           Kenbaar als in DvD: waarvan men kennis kan verkrijgen.
           Zie bijvoorbeeld MR2006 art 59 lid 6:
           “Het bestuur is verplicht het huishoudelijk reglement en de wijzigingen daarvan te publiceren in de openbare registers.”
           Daarmee is het HHR voor iedereen (als bijvoorbeeld kopers en leveranciers) kenbaar hoe binnen de VvE wordt gehandeld/gewerkt.
            
            

           #1802
           Carla
           Deelnemer

            Bedankt Bob, voor je snelle reactie.
            Toch ook maar weer even een praktijkervaring.
            Nu even met MR 1992 in gedachten, waarin het nog niet verplicht is een HHR in te laten schrijven bij het Kadaster. Na het tot stand komen van een volledig nieuw HHR binnen onze VvE is overwogen om het wél te doen.
            Echter…..Het Kadaster verlangt een notariële akte bij inschrijving van het HHR. Dit nu mag ook een onderhandse vorm zijn, een notariële verklaring. De notaris wilde, vanzelfsprekend, deze verstrekken voor een dikke € 700.00. Daarbij komt dat elke wijziging in de toekomst in het HHR een nieuwe verklaring vereist is en dus weer een flinke kostenpost. We hebben het niet gedaan.
            Bij nader consult bleek dat er mogelijk sprake is dat de regel, nu gesteld in het MR 2006 in de hiernavolgende weer verdwijnt.
            Met vriendelijke groet,
            Carla.

            #1803
            Rob
            Deelnemer

             Ik zie ook al discussies ontstaan in de VvE’s waarin bestuursleden een vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden.
             Ben benieuwd of het bestuurslid dat “gedwongen” moet aftreden daarna zich kosteloos op dezelfde wijze  voor de VvE blijft inzetten.
             Wat mij betreft zou het bestuur van een VvE uit een oneven aantal mogen bestaan.
             Ik zou niet zo snel weten welke zware beslissingen op het pad van het bestuur terecht zouden komen waar het bestuur onderling niet uit zou komen.
             En mocht zich onverhoopt toch een dergelijke situatie voordoen, kan men altijd de mening van de vergadering daarover vragen.

             #1804
             Carla
             Deelnemer

              Tja Rob, dat is nu eenmaal toegestaan. Zij het gebonden aan maxima i.v.m. de belastingdienst. Naast die maxima mag er niet nog eens met bonnetjes gedeclareerd worden.
              Ik ben er ook wel eens op geattendeerd, vanwege de vele uren die ik er in steek. Maar persoonlijk wil geen vergoeding, buiten de gemaakte kosten. ( worden de verwachtingspatronen van de leden nóg groter…..want je wordt ervoor betaald ) 😉
              Verder ben ik van mening dat alle leden van de VvE, met elkaar verantwoordelijk zijn voor het benoemen van een bestuur. 1. 3 of 5, allemaal prima. Tot heden is er bij ons nog nooit iemand geweest die zich spontaan heeft aangemeld. Nieuwe bestuursleden zijn er altijd nog gekomen door de inzet van het huidige bestuur. ( lees 1 persoon ) Wanneer die lobby geen vrucht meer draagt, dan denk ik heel simpel…….oké, we moeten een bestuur hebben beste VvE, dus…..dan maar een extern en mopper niet over de kosten!!
              Tot heden heeft ons bestuur nog nooit een zelfstandige beslissing genomen, anders dan in een noodgeval. Ik pleit er voor om altijd de VvE te laten meebeslissen. Ook al lijkt het soms ‘pietluttig ‘ en is een co te voorspellen. Daarmee voorkom je m.i. de gedachte van: ‘ jullie ( het bestuur ) doen maar ! ‘ 😉
              Met vriendelijke groet,
              Carla.

              #1805
              Bob
              Deelnemer

               Een nieuw MR vervangt en wijzigt het MR2006 niet. Bij een nieuw MR blijft voor betreffende VvE’s het MR2006 onverkort van kracht.
               De vergadering kan iedere vrijwilliger een passende vergoeding toekennen die voor het slechts formeel vertrekkende bestuurslid gelijk zou zijn aan die van de echte bestuursleden. Zie hier geen enkel probleem.
               Inderdaad, het bestuur mag van mij ook uit een oneven aantal leden bestaan, sterker nog het moet zelfs volgens de reglementen.

               #1806
               Rob
               Deelnemer

                Je hebt gelijk dat de vergadering iedere vrijwilliger een passende vergoeding mag toekennen.
                Toch begeef je je naar mijn mening in een financieel moeras wanneer je ook leden die niet formeel benoemd zijn tot bestuur of commissie een vergoeding gaat toekennen.
                Persoonlijk ben ik geen voorstander van vergoedingen aan bestuur en commissieleden, behalve de onkosten uiteraard en sluit ik mij geheel aan bij de mening van Carla.
                PS. ik bedoelde uiteraard te schrijven : “wat mij betreft zou het bestuur van een VvE uit een even aantal mogen bestaan.”

                #1807
                Bob
                Deelnemer

                 Ok Rob, helemaal begrepen.
                 Grappig dat je, waar je anders zo op de letter van de wet en regelgeving bent, wanneer het jou uitkomt je geen enkele moeite hebt om de regelgeving niet te volgen.    ;))

                15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 42)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.