Bestuurskosten.

 • Dit onderwerp bevat 17 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op maart 7, 20233:04 pm door .
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
 • Auteur
  Berichten
 • #1791
  Anoniem
  Deelnemer

   Beste mensen,

   Ik ben op zoek naar de kosten die een bestuur mag maken om zijn taak te volbrengen? Is hier een overzicht of definiete van?

   Alvast dank!

   #1792
   William
   Deelnemer

    Hoi,
    Hier zul je echt wat duidelijker in moeten zijn. Een vrijwillig gekozen bestuurder mag geen salaris ontvangen hiervoor. Wel een vrijwilligersvergoeding, die is maximaal 1.500 euro per jaar.
    Maar zoals ik zei, om wat voor kosten gaat het?

    #1793
    Anoniem
    Deelnemer

     Het gaat niet om de vergoeding als bestuurslid, maar kosten die je als bestuur moet maken om iets gerealiseerd te krijgen.

     Voorbeeld: als je en nieuwe technisch beheerder zoekt dan vraag je offertes op, kom je tot een conclusie en kies je de partij uit die het best de vereniging aansluit. Maar om volledig te zijn vraag je een extern bureau om hiernaar te kijken. Valt dit dan onder bestuurskosten?
     Want welke kosten mag een bestuur of bestuurslid volgens wet of regelgeving declareren? Of is dit echt aan de leden om dit te bepalen?

     #1795
     William
     Deelnemer

      Hoi,
       
      Eigenlijk zou je er van uit kunnen gaan dat álle gemaakte kosten, door de leden worden bepaald. Ik ga er even van uit dat het boekjaar hetzelfde is als een kalenderjaar:
      – De vergadering keurt in 2014, de ‘begroting 2015’ goed en stelt deze vast
      De kascommissie moet na het boekjaar de kasstukken controleren, dus ook alle declaraties.
      De vergoeding die een extern bureau vraagt, valt niet echt onder bestuurskosten, maar onder verenigingskosten. Maar dit maakt eigenlijk niks uit, want je bestuursleden worden hier niet rijker van.
      Ik denk niet dat het wettelijk is vastgelegd welke kosten wel en niet kunnen worden gedeclareerd bij de VvE. Kun je een voorbeeld noemen van een declaratie die ingediend is?

      #1797
      Carla
      Deelnemer

       Beste VVEHL,
       In je gegeven vraag, een extern buro mee te laten kijken naar welke technisch beheerder voor jullie VvE de juiste zou zijn en daar kosten mee gemoeid zijn dan dient het bestuur daarvoor toestemming te hebben van de VvE. Dat zijn dat géén bestuurskosten.
       Met betrekking tot kosten die door het bestuur gemaakt zijn om haar werk uit te kunnen voeren geef ik je, en ook aan William, een voorbeeld uit de praktijk. Ik declareer b.v. kilometer/reiskosten, telefoonkosten, cardridges en portokosten. Overigens altijd onderbouwd én voorzien van bonnetjes.
       Daar is verder, voor zover ik weet, geen wet of regelgeving voor. Kwestie van gezond verstand, denk ik. Bij ‘misbruik’ zal de kascontrolecie. en vervolgens de VvE haar mondje wel roeren, vermoed ik. 😉
       Met vriendelijke groet,
       Carla.

       #1865
       Mara
       Deelnemer

        Hallo,
        Verplicht meebetalen aan een vrijwilligersvergoeding?
        Wij vragen ons af of een ALV wel kan besluiten om het bestuur een vrijwilligersvergoeding toe te kennen.
        De VvE is een vereniging waarvan eigenaren verplicht lid zijn en de bijdrage die ze verplicht moeten betalen is enkel bedoeld voor het beheer, het instandhouden en onderhouden van het gemeenschappelijk bezit. Onze vereniging heeft daartoe een professionele beheerder in dienst. De taak van het bestuur is dus zeer beperkt.
        Het bestuur heeft naast een vaste onkostenvergoeding ook gevraagd om een vrijwilligersvergoeding per vergadering en de ALV heeft die toegekend.
        We weten dat een vrijwilligersvergoeding niet vaak voorkomt bij VvE’s. In de splitsingsakte staan geen specifieke bepalingen die betrekking hebben op vrijwilligersvergoedingen. In de begroting zijn ze ook niet opgenomen.
        Vanwege het verplichte karakter van de eigenarenbijdrage zou onze stelling zijn dat een eigenaar niet gedwongen kan worden mee te betalen aan onverplichte uitgaven.
        De bedragen die circuleren, ook op nederlandvve.nl zijn bedragen die vastgesteld zijn door de fiscus enkel voor belastingdoeleinden. Op de website van nederlandvve.nl staat geen motivatie voor de toekenning van de vrijwilligersvergoeding.
        De vraag is dus: kan de ALV besluiten om vrijwilligersvergoedingen toe te kennen. Het gaat dus niet om onkosten.
        Mara

        #1866
        Carla
        Deelnemer

         Beste Mara,
         Goede vraag zeg!
         Je hebt je ruim  georiënteerd , merk ik.
         De vraag is dus: kan een ALV besluiten om vrijwilligersvergoedingen toe te kennen?  Uit hetgeen ik daar al eens eerder opzocht in deze, maak ik op dat dat kan.  * ”  Deze vergoeding moet door de vergadering van eigenaars vastgesteld worden: dit kan per jaar vooraf of achteraf en kan tussentijds door de vergadering gewijzigd worden. * ( VvE Nederland )
         Tegelijk ben ik het met je eens dat het in strijd is met de regelgeving om geld te onttrekken uit de algemene middelen voor privédoeleinden.
         Voor zover ik weet is hier geen jurisprudentie over te vinden. Wellicht juist vanwege het feit dat het zeer weinig voorkomt, vergoedingen ( buiten werkelijk gemaakte kosten ) toe te kennen.
         Tja, de een die doet het gewoon omdat het gedaan moet worden en heeft er wel aardigheid in. En de ander wil het wel doen ( mee besturen ) maar heeft een houding van: ‘ alleen de zon gaat voor niets op.’ 😉
         Zelf ben ik ook bestuurder en wil er onder geen beding iets voor willen krijgen. Zou ik mee moeten beslissen wanneer een ander bestuurslid wel een vergoeding wil en dit voorlegt aan de vergadering, dan zal ik tegen stemmen. Krijgt de vragensteller toch een akkoord, dan zal ik me er bij neer leggen. ‘t Zou mij de gang naar de rechter niet waard zijn.
         Ben benieuwd of er hier nog reacties komen van mensen die ook met dit bijltje hebben gehakt.
         Met vriendelijke groet,
         Carla
         p.s. ben wel nieuwsgierig hoe hoog die ‘ vaste vergoeding ‘ voor het bestuur is, waar je ook over spreekt.

         #1867
         Roel
         Sleutelbeheerder

          In onze VvE kijgt een bestuurslid voor extra werkzaamheden een vergoeding. Deze is afgestemd in de ALV. De vraag is waar de grens ligt als vrijwillig bestuur en waar er zoveel werkzaamheden worden uitgevoerd dat een vergoeding redelijk is.

          Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

          #1869
          Roel
          Sleutelbeheerder

           Mee eens VVEHL. En tegelijk is ‘t antwoord op die vraag best wel arbitrair.  Immers, van de ene kant is het allemaal vrijwilligerswerk ( niet vrijblijvend ) en aan de andere kant MOET er een bestuur benoemd worden. Daar ‘schuurt ‘ het misschien wel een beetje!

           Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

           #1870
           Roel
           Sleutelbeheerder

            Kom toch nog even terug op mijn antwoord aan Mara. Bij nader inzien……( ik reageerde misschien iets te snel ) 😉 is het toch niet onredelijk om een vergoeding toe te kennen, zeker wanneer de vraag ernaar,  nader kan worden toegelicht c.q. onderbouwd. Er zal een wezenlijk verschil zijn, in het als regel te beschouwen dat iedere vrijwilliger kan rekenen op een vergoeding,(  anders dan de werkelijk gemaakte kosten) , en……na wikken en wegen er soms uitzonderingen kunnen zijn.
            Toch ook wel weer goed dat er in elk geval door de belastingdienst grenzen worden aangegeven.;-)

            Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

            #1871
            Bob
            Deelnemer

             Even reageren op Mara en Carla.
             Al zeker vanaf MR 1973 staat er over de kosten van de VvE iets te lezen als:
             “alle overige schulden en kosten, gemaakt in het belang van de gezamenlijke eigenaars als zodanig”
             in het MR 2006 daarenboven:
             “daaronder begrepen de schulden en kosten die voortvloeien uit besluiten van de vergadering”
             Onder deze noemer kan men met droge ogen beweren dat de ALV kan besluiten tot een “vrijwilligersvergoeding”. MR 2006 maakt de beslissingsruimte ook op dit punt nog groter. Het is ook niet zo dat “gemeenschapsgeld” wordt gebruikt voor “privédoeleinden”.
             Men kan zelf talloze redenen verzinnen waarom mensen, bestuursleden, commissieleden en vrijwilligers i.h.a. een vergoeding zou kunnen worden toegekend (en zeker ook in het algemeen belang). Alle leden van de VvE betalen naar breukdeel verplicht mee, ook aan de vrijwilligersvergoedingen die rechtens correct zijn toegekend.
             Zelf zit ik anders in elkaar. Een vrijwilliger werkt om niet daar er anders wat mij betreft geen sprake meer is van vrijwilligheid. Dat men kosten declareert vind ik overigens niet meer dan normaal (wel specificeren en bonnen overleggen).
             Desondanks kan ik me heel goed omstandigheden voorstellen die het noodzakelijk maken om mensen te “motiveren” voor (bestuurs-)functies binnen de eigen VvE. De omstandigheden dicteren in dat geval de vergoedingen.
             Tot slot kan ik me niet voorstellen dat de fiscus ook maar de geringste behoefte heeft om de vrijwilligersvergoeding te maximeren. Ook vrijwilligers (als in het bestuur) mogen een hogere beloning krijgen. Maar vanaf het maximum zijn ze dan fiscaal gezien wel in loondienst van de VvE. En dat heeft de nodige consequenties, en niet alleen maar fiscaal gezien.
             MVG, Bob
              
              
              

             #1872
             Mara
             Deelnemer

              Dank Carla, VVEHL en Bob voor de reacties.
              Bob, dat zal het dan misschien zijn. Dat was voor ons ook de enige bepaling die mogelijkerwijze gebruikt kon worden.
              Onze stelling zou zijn dat een ALV, alvorens over te gaan tot het toekennen van een vrijwilligersvergoeding, zich er van zal moeten vergewissen of er geen eigenaar bereid is zonder zo’n vergoeding de taak op zich te nemen. Vanwege het verplichte karakter van de bijdrage moet je alle uitgaven die een ALV wil doen en die niet direct in het belang zijn van het onderhoud, behoud of beheer restrictief uitleggen.
              Zoals gezegd: onze beheerder doet het volledige beheer. Een VvE heeft uiteindelijk niet meer dan 1 eigenaar/bestuurder nodig in deze constructie.
              Ook vragen wij ons af of er een gekwalificeerde meerderheid voor zo’n besluit nodig is: zie artikel 52.5
              met vriendelijke groet, Mara
              Carla: 100 euro p.p

              #1873
              Bob
              Deelnemer

               Hi Mara,
               Ben het in beginsel eens met de stelling in de 2e alinea. Over dat restrictief uitleggen deel ik jouw mening ook. Wel een kanttekening daarbij. Er zijn (in elk geval tot mijn verbazing) uitspraken van de rechter bekend waarin zelfs een BBQ georganiseerd voor alle eigenaars in het belang van de VvE werd geacht. Op dat punt kun je dus stuklopen bij de (verkeerde) rechter.
               Bij de 3e alinea merk ik op dat een beheerder nooit de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid van het bestuur kan overnemen. Een beheerder is slechts beheerder en adviseur van het bestuur. De beheerder is wel verantwoordelijk voor haar adviezen en de kwaliteit,  maar het bestuur wordt aangesproken door de vergadering  en aan het bestuur wordt al dan niet decharge verleend. Het hangt dus v.w.b. de omvang van enig bestuur af hoe de beheersovereenkomst luidt. Wat mij betreft zijn taken van de beheerder niet zomaar omgekeerd evenredig met de omvang van het bestuur.
               Ja, kennelijk werken jullie onder MR 2006. Dan heb je inderdaad gelijk wanneer je stelt dat er een gekwalificeerde meerderheid vereist is in het onderhavige geval.
               Tot slot begrijp ik dat elk bestuurslid 100,00 per vergadering  vraagt en krijgt. Dat komt mij voor als wel zeer ruimhartig declareren.
               Goed weekend,  Bob

               #1878
               William
               Deelnemer

                Hoi allen,
                 
                € 100 per jaar (aangenomen dat er 1 vergadering per jaar is) is een redelijke vergoeding toch, ik ken VvE’s waarin de vergadering per jaar meer uitkeert aan meerdere bestuurleden/commissieleden. Dit omdat niemand het anders wil doen, en voor elk wissewasje toch een extern bedrijf inschakelen kost meer.
                Afhankelijk van hoeveel een bestuur doet, en hoeveel een beheerder uitvoert, vind ik een vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden ook niet echt verbazingwekkend.

                #1879
                Bob
                Deelnemer

                 Hi William,
                 Wanneer jouw veronderstelling juist is zou ik met je meegaan.
                 Echter, ik lees in het antwoord van Mara dat het bestuur een vaste onkostenvergoeding (niet de daadwerkelijk gemaakte kosten?) krijgt en daarnaast een vergoeding per vergadering en per persoon van € 100,00. Voorts is niet aangegeven voor welke vergaderingen het bestuur een vaste vergoeding vraagt. In MR 2006 moet het bestuur tenminste 4 maal per jaar vergaderen.
                 Vijf vergaderingen per jaar maal € 100,00 p.p. maal 5 (?) bestuursleden geeft naast een vaste onkostenvergoeding een heel ander bedrag.
                 Ben benieuwd hoe het echt zit.
                 MVG, Bob

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.