Bestuursverkiezing, hoe word je gekozen?

11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)
 • Auteur
  Berichten
 • #11172
  Anoniem
  Deelnemer

   Onze statuten zijn van 1996, maar ik vind er niet in terug volgens welk mr ze zijn opgesteld.
   Het huidige bestuur, al jaren bestaand uit slechts 2 personen, treedt af. Het mooiste zou zijn als er 5 mensen in het nieuwe bestuur komen. Als er slechts 5 kandidaten zijn, komen die dan automatisch in het bestuur, ook als er niemand op hen stemt? Of heeft een kandidaat een (welk?) minimum aantal op hem/haar uitgebracht aantal stemmen nodig?
   Bij een eerdere – afgedwongen – bestuursverkiezing heeft het huidige bestuur niet meegedaan en de leden vóór of tégen de kandidaten laten stemmen. Het huidige bestuur heeft de stemming toen zo beïnvloed dat elke kandidaat meer tegen- dan voorstemmen kreeg. Vervolgens is het huidige bestuur (zonder herverkiezing) gewoon blijven zitten. Wat hoort er op het stembiljet te staan? Kun je inderdaad vóór of tégen iemand stemmen? Of geef je een cijfer aan de kandidaten? Of hoe anders?

   #11180
   Rene
   Deelnemer

    Statuten van 1996, dus ik vermoed op basis van modelreglement 1992.
    Daarin staat ‘t uitgelegd in artikel 41.
    in ‘t kort:
    – Bestuurders worden voor onbepaalde tijd en bestuurders kunnen ten alle tijden ontslagen worden.
    – Bestuur dient te bestaan uit oneven aantal
    – Elke aanstelling (of ontslag) gaat met meerderheid van stemmen op de ALV.
    Je kan dus voor een zittend bestuurder dus elke ALV stemmen of hij mag aanblijven of niet.
    En het is handig om voorafgaande van de ALV bekend te maken dat je je verkiesbaar stelt. Dan kan dit op de agenda opgenomen worden en is voor eenieder bekend wat er besproken gaat worden.
     
     

    #11181
    Anoniem
    Deelnemer

     Hoi Rene, bedankt voor je bericht. Wat je in ‘t kort uitlegt, begrijp ik, maar is geen antwoord op mijn vragen. Kun je daar nog antwoord op geven, de praktische kant van de verkiezingen / stembiljetten? Dank!

     #11182
     RonaldL
     Deelnemer

      Artikel 37 lid 2 en 3
      Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij stemming over personen geen hunner de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen verkrijgt, wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigd hebben.
      Indien meer dan twee personen de meeste stemmen verkregen hebben, wordt door loting uitgemaakt, welke twee van hen voor herstemming in aanmerking komen.
      Indien het grootste aantal stemmen slechts door één persoon is verkregen, zal worden herstemd tussen die persoon en een persoon die een aantal stemmen verkregen heeft welk het dichtst bij het grootste aantal stemmen ligt, en indien meer personen in dit laatste geval verkeren, zal door het lot worden beslist, wie van hen voor herstemming in aanmerking komt. Bij deze tweede stemming is alsdan gekozen hij, die de meeste stemmen op zich verenigd heeft, terwijl ingeval bij deze tweede stemming de stemmen staken het lot beslist.
      3. Blanco stemmen zijn slechts van betekenis ter bepaling van het quorum
      Kortom, de procedure aangaande stemmen op personen ligt vast.
      Zonder minstens 1 stem kan niemand gekozen worden. Maar uiteindelijk kan ook iemand gekozen worden met minder dan volstrekte meerderheid.
      Belangrijk dat stemonthoudingen niet meetellen in het percentage.
      Kleine VvE stemt gewoon met handopsteken. De voorzitter van de vergadering tekt en stelt vast.
      Bij grote VvE zullen wel met stembriefjes gewerkt worden.
      Elke individuele eigenaar kan 1 stem geven met een gewicht zoals bepaald in de AvS. Vaak afhankelijk van oppervlak appartement.
      Elke stem is natuurlijk gebaseerd op hetzij voor hetzij tegen. Er moet eerst een voorstel waarover gestemd wordt, voorliggen natuurlijk. Dus meneer A stekt zich beschikbaar als bestuurslid, ben je voor of tegen? Dan kan je als volgt stemmen: voor of tegen of blanco.
      Het is dus in eerste instantie wel maatgevend of iemand neer dan 50% stemmen krijgt, maar in 2e stemronde gaat het alleen om diegene die de meeste voor-stemmen krijgt. Tegenstemmen tellen dan niet. Tenminste zo lees ik de artikelen in MR1992.
      Als mijn interpretatie juist is, is het besluit in jullie ALV onwettig tot stand gekomen.

      #11183
      Carla
      Deelnemer

       Vermoedelijk Modelreglement 1992, daaruit wordt ook geciteerd. Maar let wel op dat er wijzigingen kunnen zijn op de geciteerde regels. Doe staan dan weer in de Splitsingsakte.
       @ Ariette, de voor jullie VvE van toepassing zijnde Splitsingsakte kan je opvragen bij het Kadaster.

       #11184
       Anoniem
       Deelnemer

        Beste allemaal, dank voor de reacties. Wij hebben wel statuten, maar geen splitsingsakte. Het gaat niet om een appartementencomplex, maar een vm recreatiepark.
        Mijn zorg zit erin dat als je vóór of tégen een kandidaat kan stemmen, het zittend (nu in zijn geheel aftredend) bestuur de stemming zal beïnvloeden, zodat er geen enkele nieuwe kandidaat gekozen zal worden. Gevolg zal zijn dat er óf géén bestuur zal zijn óf dat het zittend (nu aftredend) bestuur zal zeggen: zie je wel, er is niemand die vertrouwen heeft in iemand buiten ons, dus wij zullen (zonder herverkiezing) voor het zoveelste jaar met z’n tweetjes verder besturen (zucht). Dat dat wettelijk en conform de statuten niet mag, is helder, maar in deze VVE gebeurt dat gewoon.
        Dus de vraag blijft: stel, je hebt (maar) 5 kandidaten, hoe stem je dan? Stem je vóór of tégen iemand? Of kunnen die 5 – bij gebrek aan keuze uit kandidaten – ‘gewoon’ benoemd worden? En als je wel keuze hebt uit bijv. 10 kandidaten, stem je dan vóór of tegen of stem je op 5 uit die 10 kandidaten en de 5 kandidaten met de meeste stemmen worden benoemd? Het mooiste is natuurlijk als je (ruim) keuze hebt uit kandidaten, maar ik vrees dat het er max. 5 zullen zijn. Dus, stem je dan vóór of tégen een kandidaat, stem je op een kandidaat of worden de kandidaten benoemd zonder stemming?
        Dank voor opheldering en/of tips in deze!

        #11185
        RonaldL
        Deelnemer

         Wat staat er dan WEL in de statuten over stemmen in de ALV en in het bijzonder over stemmen op personen?

         #11186
         Anoniem
         Deelnemer

          Hoi Ronald, er wordt inderdaad over personen schriftelijk gestemd en zonodig opnieuw gestemd en uiteindelijk bepaalt het lot zonodig. Maar ik vind geen procedure voor de verkiezing zelf. Ik lees wel dat de ALV bepaalt hoeveel bestuursleden er moeten komen.

          #11191
          RonaldL
          Deelnemer

           Een nadere procudure, die meer regelt als in de statuten staat, is er niet tenzij een eerdere ALV zulks heeft vastgesteld.
           Zulk een procedure kan je voorstellen in de volgende ALV.
           Het lijkt erop dat de stemming over personen bij jullie geregeld is min of meer conform de MR1992.
           Eerst zou de ALV het aantal bestuursleden moeten vaststellen.
           Vervolgens kandidaten zich laten melden.
           Dan stemmen (schriftelijk met stembriefjes blijkbaar).
           Als elke stem zelfde gewicht, dan is het simpel stembiljetten tellen.
           Als gewogen stem (bijvoorbeeld afhankelijk bungalow grootte), dan moeten het gepersonificeerde stembiljetten zijn, omdat je dan de gewichten per biljet moet optellen.
           Eerste stemronde is klaar als het aantal benodigde kandidaten ieder 》 50% heeft behaalt.
           Anders 2e stemronde, waarbij die 50% eis niet meer geldt.
           Een stem kan zijn voor, tegen of blanco. Blanco stemmen tellen alleen mee voor het quorum, niet voor de %.
           Het aantal voor-stemmen tel je en je berekent het %.
           Overigens: eerst moet nog het oude bestuur afgetreden zijn. Dit kunnen ze zelf doen. Maar de ALV kan dat ook zelf vaststellen. Een bestuur kan te allen tijde door de ALV weggestuurd worden.
           Dan het nieuwe bestuur kiezen. Het oude bestuur kan zo niet uit zich zelf terug komen onder het mom van nou waar is nu je nieuwe bestuur? Want ze zijn al naar huis gestuurd,

           #11203
           Anoniem
           Deelnemer

            Bedankt, Ronald, hier heb ik echt wat aan, fijn!

            #12920
            Anoniem
            Deelnemer

             Bedankt voor bovenstaande informatie. Bij ons is er geen maximum gesteld aan het aantal VvE bestuursleden. En er wordt gestreefd naar een oneven aantal. Nu stel ik me kandidaat voor een minderheidsgroep. Bij stemmen (niet formeel geregeld) stemt men voor of tegen. Dus komt de minderheid nooit aan de bak. In de Tweede Kamer tel je toch ook stemmen zonder voor/tegen de kandidaat?
             Anderzijds als iedereen zich kandidaat zou stellen zou in een niet gelimiteerd bestuur iedereen, desnoods met 1 stem gekozen zijn en is de verkiezing onnodig.
             Wat is de manier om de minderheid toch in het bestuur te laten komen?
             We werken met een licht aangepast mr2006

            11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)
            • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.