Betekenis Clausule verplichting vanuit MR 2006

11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)
 • Auteur
  Berichten
 • #12885
  mako724
  Deelnemer

   In MR2006 staat bij artikel 15 onderstaande tekst.

   Wat betekend dit in Jip en Janneke taal ?

   Het bestuur dient ervoor te zorgen, dat de verzekeringsovereenkomsten als bedoeld in de eerste zin van het eerste lid de volgende clausule bevatten:

   “Zolang de eigendom van het hierbij verzekerde gebouw ge­splitst is in appartementsrechten, gelden de volgende aanvullende voorwaarden.
   Een daad of verzuim van een eigenaar, welke  krachtens de wet of de verzekeringsvoorwaarden gehele of ge­deeltelijke ongehoudenheid van ondergetekenden tot uitkering van de schadepenningen tot gevolg zou hebben, laat de uit deze  polis voortvloeiende rechten onverlet.
   Niettemin zal de maatschappij in zodanig geval gerech­tigd zijn, mits zij voor de uitkering de wens daartoe te kennen heeft gegeven, een aandeel in de schadepenningen overeenko­mende met het aan­deel waarin de desbetreffende eigenaar in de gemeen­schap gerechtigd is, van deze terug te vorderen. Ingeval van toepas­sing van artikel 5:136 vierde lid van het Burgerlijk Wetboek zal de uitkering van het aandeel in bedoeld geval in plaats van aan de eigenaar geschieden aan de maatschappij.
   Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van elfduizend driehonderd vijfenveertig euro (€ 11.345,-) te boven, dan geschiedt zij op de wijze te bepalen door de vergadering van eigenaars, zulks blij­kende uit een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering.
   Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden dezer polis zal de maatschappij tegenover alle belanghebbenden volledig zijn gekweten”.

   #12888
   Rob
   Deelnemer

    Deze clausule zorgt ervoor dat,  wanneer een van de eigenaren opzettelijk schade zou veroorzaken en de verzekeraar daarom schadevergoeding zou kunnen weigeren, bijvoorbeeld bij brandstichting, de verzekeraar krachtens deze clausule toch verplicht is tot schadevergoeding aan de gezamenlijke eigenaren.
    De verzekeraar heeft nog wel een verhaalsrecht op de eigenaar die de schade heeft veroorzaakt maar dat verhaalsrecht is beperkt tot een bedrag welk gelijk is aan het breukdeel van de betreffende eigenaar.
    Zodra de schade-uitkering een bedrag van € 11.345 te boven gaat, moet er een vergadering bijeen geroepen worden  die de wijze van uitkering moet vaststellen.
     

    #12892
    mako724
    Deelnemer

     Helemaal helder Rob, ik snap nu ook waarom dit er in moet komen. Volgens mij staat deze clausule er nu niet in. Goed om hier achter aan te gaan, al kan ik met niet voorstellen dat verzekering in door jouw geschetste situatie niet zou uitkeren. Alhoewel verzekeringen zijn dol op de uitsluitsels

     #12894
     Bob
     Deelnemer

      Hierbij voor alle duidelijkheid, en om misverstanden bij de lezers te voorkomen, even een kanttekening bij de “vertaling” naar Jip en Janneke.

      wanneer een van de eigenaren opzettelijk schade zou veroorzaken

      Hier wordt wat mij betreft geheel ten onrechte het woord “opzettelijk” gebruikt, en daarmee eveneens ten onrechte toegevoegd aan de tekst uit het MR.
      Het gaat om iedere handeling (opzettelijk maar net zo goed bijvoorbeeld per ongeluk) of juist het niet handelen/optreden van een eigenaar, en opzet komt in het hele artikel betreffende de appartementsclausule niet voor.
      Iedere eigenaar die iets doet of nalaat waardoor de verzekeraar niet hoeft uit te keren kan het haasje worden/zijn, daar is opzet niet voor nodig.

      #12895
      Rob
      Deelnemer

       …. Volgens mij staat deze clausule er nu niet in. Goed om hier achter aan te gaan

       Inderdaad heel goed om daar achteraan te gaan @mako724
       Het bestuur is tenslotte verplicht ervoor te zorgen dat die clausule in de verzekeringsovereenkomst opgenomen wordt.
        

       #12896
       monaster
       Deelnemer

        Ik heb veel respect voor de door Bob telkenmale geplaatste op- en aanmerkingen op Posts.
        Ik vind het wel jammer dat Bob meestal alleen maar reageert en (meestal) niet zelf het voortouw neemt.

        #35061
        Bob
        Deelnemer

         Misschien komt het omdat “je hier net komt kijken”, maar zelf ben ik van mening dat ik met bijna 1900 posts en nog wat eigen threads in de afgelopen bijna vijfenhalf jaar, gekoppeld aan de hulp die ik al heb geboden, dit commentaar niet verdien.

         #12898
         Rob
         Deelnemer

          Niemand verdient het eveneens om door jouw reacties op vaak zeer negatieve wijze weggezet te worden als “domme” jongen.
          Ook ik heb je al eerder gezegd bewondering te hebben voor jouw kennis maar moeite heb met de wijze waarop je die etaleert.
          In dit topic schreef ik bijvoorbeeld letterlijk “Deze clausule zorgt ervoor dat,  wanneer een van de eigenaren opzettelijk schade zou veroorzaken en de verzekeraar daarom schadevergoeding zou kunnen weigeren, bijvoorbeeld bij brandstichting, de verzekeraar krachtens deze clausule toch verplicht is tot schadevergoeding aan de gezamenlijke eigenaren.”

          Ten eerste was het niet bedoeld als “vertaling” en ten tweede is de inhoud van die regel feitelijk ook nog eens geheel correct.
          Je had dus ook simpelweg kunnen reageren met, “de tekst van Rob is op zich juist maar het het is van toepassing op iedere schade, niet slechts op opzettelijke”.
          c’est le ton qui fait la musique.
          Tenslotte heeft Monaster m.i. ook niet helemaal ongelijk.
          Je loopt niet voorop met het beantwoorden van vragen maar reageert vaak pas op het moment dat een andere reageerder iets schrijft dat niet helemaal correct is.
          Niemand hier is onfeilbaar en het heeft geen enkele toegevoegde waarde om wie dan ook af te branden !
           

          #12900
          Bob
          Deelnemer

           Wat mij betreft heel kinderachtige en niet inhoudelijke reactie. Maar ik begrijp in jouw geval wel dat wanneer je op de inhoud niet kunt “winnen” je gaat voor het spel op de man.
           Zoals ik je al eerder eens aangaf zingt ieder vogeltje zoals gebekt. Met jouw overgevoeligheid is het mogelijk een betere optie om helemaal niet te reageren. Maar wanneer je post, en fouten maakt, zal je op een forum moeten accepteren dat er wordt gecorrigeerd. Wen daar maar aan. Het gaat immers om het feit dat posters en forumbezoekers juiste en zo volledig mogelijke informatie krijgen. Wie kaatst zoals je net deed (en al eerder) moet de bal verwachten.

           #12901
           Bob
           Deelnemer

            Aanvullend: Waar wil je heen?
            Is het misschien beter als ik mijn reacties en antwoorden eerst aan jou voorleg, zodat jij mijn reacties kunt redigeren en aanpassen, zodat de reacties naar jouw smaak en zin zijn?
            Wie ben jij, en waar haal je vandaan dat jij de norm bent.
            Jij neemt daarenboven ook weinig het voortouw, er staan meerdere vragen open op het forum. Maar ik zie van jou, noch van monaster actie, dus bespaar me het pot-verwijt-de-ketel-verhaal.
            Reflecteer op jouw eigen optreden en ga niet de woordkeuze en toon van andere posters beoordelen. Het is hier een forum voor VvE-zaken, en niet voor psychologen.

            #12902
            Rob
            Deelnemer

             Tja, als je alleen wilt denken in termen als “winnen” en “gelijk hebben” dan houdt het denk ik op.
             We zitten hier toch echt op een forum en niet in de rechtbank.
             Dus a) ik heb of hoef helemaal niets te winnen, b) heb ik echt niet de indruk dat een vragensteller door een (mogelijk) onjuist antwoord naar de rand van de afgrond wordt gebracht en c) zou ik wederom niet weten waarom ik nu overgevoelig zou zijn.
             Een forum is niet meer dan een plaats waar mensen online samenkomen om berichten te plaatsen of te lezen, bestanden te delen en om te discussiëren met andere leden.
             Zoals gezegd is niemand hier op het forum onfeilbaar en dus kan en mag ook iedereen fouten maken, of niet?
             Ja, het is fijn als posters en forumbezoekers juiste en zo volledig mogelijke informatie krijgen en ik denk dat iedere reageerder daar een bijdrage aan kan leveren.
             Het is echter simpelweg nooit te vermijden dat er onjuistheden in een reactie komen te staan, wat overigens ook geldt voor het hele internet, of is alles wat daar staat gegarandeerd juist ?
             Uiteraard is het dan ook geheel niet erg als men andere posters wijst op eventuele fouten, waarbij we ons nog wel kunnen afvragen of iedere “fout” ook daadwerkelijk fout is.
             Daarnaast blijft het ook altijd mogelijk dat eventuele correcties onjuist zouden kunnen zijn, of niet?
             Het enige waar ik heen wil is dat iedereen bij het geven van reacties de andere reageerders in hun waarde laat, ook als hun mening niet overeenkomt met de jouwe, en dat lijkt mij niets teveel gevraagd !

            11 berichten aan het bekijken - 1 tot 11 (van in totaal 11)
            • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.