Bevoegdheden financiële commissie ?

12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)
 • Auteur
  Berichten
 • #8284
  Helene
  Deelnemer

   VvE forum redactie : Dit topic is gesplitst van deze discussie !

    

   Vraag n.a.v. opmerking Bob:

   “Een nietige bepaling in het HHR houdt overigens stand zolang iedereen zich er vrijwillig aan houdt. Gaat men voor de volle weigering dan houdt de bepaling geen stand en zal onafdwingbaar blijken.”

   Binnen onze VvE is een financiële commissie benoemd (dit is geen kascommissie) en de taakomschrijving hiervan is in het HR opgenomen:

   Op verzoek van en in overleg met het bestuur goedkeuren dan wel afkeuren van onverwacht noodzakelijke uitgaven welke niet in de begroting en/of het MJOB van dat jaar zijn opgenomen en het mandaat van het bestuur te boven gaan.

   Bestuurslid is lid van deze financiële commissie ( dus overlegt met zichzelf) en is tevens reservefondsbeheerder ( wij hebben geen vaste voorzitter van de vergadering).

   Zijn deze functies verenigbaar in 1 persoon? Wij vallen onder MR 2006 en ik lees hier iets anders.

   Ervaring is dat het bestuur nogal ruime opvattingen heeft wat onverwacht en noodzakelijk is.

   Volgens het bestuur is dit voorgelegd aan Rijssenbeek advocaten.

   • Dit onderwerp is gewijzigd 2 maanden, 2 weken geleden door .
   #8286
   Bob
   Deelnemer

    Hi Helene,
    Hier is heel erg veel over te zeggen/schrijven. In het kort het volgende.
    Deze “constructie” rammelt aan alle kanten.
    Het mandaat van het bestuur is beperkt conform hetgeen is neergeslagen in AvS en MR.
    Zodra het bestuur haar mandaat zou overschrijden is de vergadering aan het woord, en zeker niet een commissie (is ook nog eens géén orgaan van een VvE) die in de plaats wordt gesteld van diezelfde vergadering.
    Statutair is er slechts een geclausuleerde en beperkte “escape” mogelijk via een door de vergadering benoemde formele voorzitter van de vergadering.
    Deze bepaling in jullie HHR riekt aan alle kanten.
    Met vriendelijke groet, Bob

    #8287
    Bob
    Deelnemer

     Volgens het bestuur is dit voorgelegd aan Rijssenbeek advocaten.

     Dat argument heb ik vaker gehoord. 😉
     Vragen:
     Is dat gecontroleerd?
     Heeft Rijssenbeek de vraag überhaupt begrepen?
     Heeft het bestuur het antwoord überhaupt begrepen?
     Enzovoort enzovoort……

     #8291
     Helene
     Deelnemer

      Hoi Bob,
      Bedankt voor je snelle reactie. Ik wist het wel! En als ik het weet zou de kascommissie  hier toch ook van op de hoogte moeten zijn dat dit niet kan! Dat de leden toestemming hebben gegeven voor deze  constructie bewijst ook dat ze teveel vertrouwen hebben in het bestuur en de beheerder en klakkeloos het groene kaartje omhoog houden. Deze SKW gecertificeerde beheerder heeft toch ook een adviserende rol?
      Dan hebben wij ook nog een grooteigenaar (100 stemmen) in het bestuur, waarvan de vertegenwoordiger ruime kennis heeft van VvE zaken en een externe voorzitter van de vergadering die zich voorstelt als iemand met ruime ervaring binnen VvE’s, want hij is ook voorzitter van een VvE! (?) Ja, dan zit het allemaal wel snor en dan past het niet om als gewoon lid kritische vragen te stellen. Ik vraag mij weleens af of ik de enige ben die bij aankoop de statuten heb doorgeworsteld en de vergaderstukken kritisch bekijk en terugval op deze duurbetaalde statuten.
      Ik vermoed dat zij dit opgenomen hebben in het HR nadat Rijssenbeek het HR heeft nagekeken. De VvE heeft in ieder geval een factuur ontvangen en betaald voor advies betreffende het HR. Tijdens de vergadering zijn er nog wijzigingen aangebracht. Het bestuur ging akkoord met deze wijzigingen!! Op mijn opmerking dat dit niet aan het bestuur is maar aan de vergadering kreeg ik zowaar gelijk van de beheerder.
      Binnenkort meer over de ruime opvattingen van het bestuur over wat zij verstaan onder onverwacht en noodzakelijk en de rol/toestemming /bevoegdheden van de financiële commissie.
       

      #8292
      Rob
      Deelnemer

       Hoi Helene,

       Statutair is er slechts een geclausuleerde en beperkte “escape” mogelijk via een door de vergadering benoemde formele voorzitter van de vergadering.

       Kan het zijn dat in jullie VvE de voorzitter van het bestuur óók voorzitter van de vergadering is?
       Ik doel daarbij op de relatie tussen MR2006 art. 53 lid 6 en MR2006 art. 45 lid 7.
       Waarbij ik overigens, waarschijnlijk net als jullie ;), óók van mening ben dat een financiële commissie daar geen enkele rol in heeft.

       #8293
       Helene
       Deelnemer

        Hoi Rob,
        Sterker nog, binnen het bestuur is in tegenstelling tot de statuten voorschrijven geen voorzitter van het bestuur benoemd. Benoeming voorzitter van het bestuur is wel maandenlang een agendapunt geweest van de bestuursvergaderingen. Een van de bestuursleden, die inmiddels is vertrokken, is een periode ” zo goed” geweest deze functie te vervullen en noemde zich en ondertekende met voorzitter van de VvE  a.i. (?)Volgens de gegevens van de KvK is er geen bestuurslid ingeschreven met deze functie, alleen secretaris en penningmeester en algemeen lid. Het totaal ingeschreven bestuursleden bij de KvK verschilt ook nog met de benoemingen die uit de notulen en de gegevens van de beheerder blijken.
        De VvE heeft een externe voorzitter ingehuurd om de vergaderingen te leiden. En daar lijden wij onder.

        #34995
        Bob
        Deelnemer

         ( wij hebben geen vaste voorzitter van de vergadering).

         Hi Rob,
         Hieruit begreep ik dat er bij Helene geen benoemde VvdV is.
         Ik noemde die “escape” slechts voor de volledigheid.
         Met vriendelijke groet, Bob

         #8295
         Bob
         Deelnemer

          OEPS, dat is tegelijk.   Begrepen Helene, dank.  😉

          #8296
          Helene
          Deelnemer

           Hoi Bob en Rob,
           Zoals beloofd. Ik zal proberen het zo kort mogelijk te houden, maar een stukje voorgeschiedenis is handig.
           Afgelopen december werden wij geconfronteerd met een ernstige lekkage in ons appartement. Het water kwam door de gevel naar binnen. Vele onderzoeken zijn er uitgevoerd door een lekdetectie bedrijf en de uitkomsten hiervan waren op tegenschot liggende balkons waardoor het water bij ons naar binnen kwam. De klachten van op tegenschot liggende balkons, waardoor de gevels ernstig vervuilden en er water liep tussen de gevel en de balkons, zijn door mij en een aantal andere leden d.m.v. agendapunten en ingekomen stukken op vele vergaderingen onder de aandacht gebracht en geweigerd. Stelselmatig werd dit door het bestuur van tafel geveegd. En dat begrijp ik wel, want het bestuur heeft tijdens een arbitragezaak in 2014 over de vele gebreken tijdens de oplevering afspraken gemaakt met de aannemer zonder toestemming van de vergadering. Een van die afspraken was, dat de spuwers van de balkons zijn dichtgemaakt om zo de wateroverlast weg te nemen met die voorwaarden dat er geen klachten meer in behandeling werden genomen over wateroverlast.
           Het lekdetectie bedrijf heeft een bouwkundig onderzoek geadviseerd en de constructeur van het gebouw is ingeschakeld en heeft onderzoeken uitgevoerd. Uitkomst van deze onderzoeken:
           De balkons zijn niet volgens tekening uitgevoerd, balkons hangen op tegenschot en de waterkering ontbreekt. Aangenomen kan worden dat dit niet beperkt is tot de balkons waarvan ik lekkage heb. Advies van de constructeur: De balkons rondom af kitten en de balkonplaat op afschot brengen. De enige oplossing hiervoor is een nieuwe afwerklaag aan te brengen op afschot.
           Ja, de afspraken die het bestuur gemaakt heeft gaat de VvE veel geld kosten. De termijn waarop er nog beroep gedaan kan worden op gebreken is allang verstreken.
           De onderzoeken zijn begin juli afgerond. Ik heb het bestuur, gezien de ernst van de situatie, verzocht een vergadering uit te schrijven, met als enig agendapunt de problemen van de balkons. Geen reactie.
           Begin augustus informeert het bestuur de leden met een nieuwsbrief dat er problemen zijn met een aantal balkons en dat er offertes zijn aangevraagd bij gespecialiseerde bedrijven om afschot te realiseren.
           September informeert het bestuur de leden dat er inmiddels opdrachten zijn verstrekt om de problemen op te lossen. Op basis van opgedane ervaringen met een ander balkon is aan dit bedrijf de opdracht verstrekt. (De opgedane ervaring is dat de tegelzetter van een lid van de  TC, die eerder bij hem tegels heeft gelegd, de opdracht heeft gekregen!)
           En nu komt de financiële commissie in beeld. In de nieuwsbrief staat: Ter info, alle opdrachten zijn verstrekt op basis van urgentie om de problemen op te lossen en met goedkeuring van de financiële commissie .
           De urgentie om afschot te realiseren d.m.v. het aanbrengen van tegels ontgaat mij. Dit is ook niet het advies van de constructeur. De ALV is gepland op 31 oktober a.s. Het bestuur is bevoegd om de oorzaak van de lekkage weg te nemen zonder toestemming van de vergadering. Voor de aanpassing is toestemming nodig van de vergadering.
           Bovendien hebben zij met het verstrekken van de diverse onderzoeksopdrachten het mandaat overschreden. Het bestuur had de leden tijdens de vergadering in mei al moeten informeren over de problemen en kosten en een mandaat te vragen de onderzoeken uit te laten voeren tegen bekendmaking van de kosten.
           Ondanks dat de balkons (in september, dus ruim 2 maanden na uitkomst van de onderzoeken) zijn afgekit heb ik nog steeds last van lekkage. Onlangs is er weer een vochtmeting geweest, de bedoeling is dat er binnen 2 weken weer een vochtmeting wordt uitgevoerd, mits het heeft geregend. De urgentie voor het leggen van tegels ontgaat mij. Inmiddels heb ik ook al gehoord dat deze werkzaamheden pas in november plaatsvinden.
           Bij het leggen van tegels heb ik een aantal vraagtekens: Van wie is deze tegelvloer dan, wie is verantwoordelijk bij schade en betaalt hiervoor het herstel? Als het appartement verkocht wordt en de nieuwe eigenaar besluit de tegels te verwijderen hebben wij weer een probleem. Worden hier afspraken over vastgelegd?
           Bovendien dekt de opstalverzekering van de VvE de schade in ons appartement niet, omdat dit een fout in de constructie betreft en achterstallig onderhoud. Op vragen hierover krijg ik geen enkele reactie van het bestuur.
           Wellicht kan de financiële commissie hierin iets betekenen?:)
           Tot zover,
           Vriendelijke groeten, Helene
            
            

           #8298
           Bob
           Deelnemer

            Hi Helene,
            Wat een verhaal, en wat een drama. Goed dat je er zo mee bezig bent. Zie dat je je (noodgedwongen) aardig in de materie hebt verdiept.
            Met de feiten die jij hier aandraagt kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat het bestuur een geheel eigen opvatting heeft over het agenderingsrecht van de leden (wordt eenvoudig met voeten getreden), over haar eigen (financiële) mandaat en beslissingsbevoegdheid (en het buiten de vergadering om aangaan van overeenkomsten met grote (rechts)gevolgen), alsook over het begrip spoedeisend (urgentie).
            In reactie op jouw vragen het volgende.

            Van wie is deze tegelvloer dan, wie is verantwoordelijk bij schade en betaalt hiervoor het herstel? Als het appartement verkocht wordt en de nieuwe eigenaar besluit de tegels te verwijderen hebben wij weer een probleem. Worden hier afspraken over vastgelegd?

            De tegelvloer zou wat mij betreft, en zeker gezien het doel en nut van de tegels, tot de gemeenschappelijke zaken behoren (MR2006 artikel 17 lid 1.c.)
            Daarmee zijn de kosten van onderhoud, schade en herstel eveneens voor rekening van de VvE.
            Ondanks voorgaande lijkt het me,zeker gegeven de omstandigheden, wijs om e.e.a. expliciet te maken door te agenderen voor 31 oktober, onder verwijzing naar artikel 18, om het geheel toch maar vast te leggen, bijvoorbeeld in het HHR. Zekerheid boven alles.

            Bovendien dekt de opstalverzekering van de VvE de schade in ons appartement niet, omdat dit een fout in de constructie betreft en achterstallig onderhoud. Op vragen hierover krijg ik geen enkele reactie van het bestuur.

            Wat mij betreft klopt het dat de opstalverzekering niet dekt, deze kwestie valt ongetwijfeld onder de uitsluitingen.
            Je zou een poging kunnen wagen om de VvE en haar aansprakelijkheidsverzekering aan te spreken vanwege nalatigheid en ineffectief optreden, en mede vanwege nalatigheid bij het onderhoud. Heb zelf onvoldoende gegevens/feiten om te kunnen aangeven wat de kans op succes zou zijn.
            Hoop voor je dat je een eigen rechtsbijstandverzekering hebt, anders wordt het heel moeilijk zo niet te kostbaar en onmogelijk.
            Hoop dat je aan dit verhaal iets hebt.
            Met vriendelijke groet, Bob

            #8300
            Rob
            Deelnemer

             Met de feiten die jij hier aandraagt kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat het bestuur een geheel eigen opvatting heeft over het agenderingsrecht van de leden (wordt eenvoudig met voeten getreden), over haar eigen (financiële) mandaat en beslissingsbevoegdheid (en het buiten de vergadering om aangaan van overeenkomsten met grote (rechts)gevolgen), alsook over het begrip spoedeisend (urgentie).

             Helemaal mee eens !

             … Wellicht kan de financiële commissie hierin iets betekenen?:

             Ik hoop eigenlijk dat dat sarcastisch bedoeld is 😉
             Ik denk niet dat je enige waarde aan een dergelijke (in mijn ogen nutteloze) commissie moet hechten.
             Ben reuze benieuwd waaraan deze commissie zijn bevoegdheden denkt te ontlenen !

             #8303
             Helene
             Deelnemer

              Hoi Bob en Rob,
              Hartelijk dank voor jullie reacties. Natuurlijk is mijn opmerking over de financiële commissie sarcastisch bedoeld.
              Zolang wij een bestuur hebben wat niet functioneert, de regels niet in acht neemt en hierbij ondersteund wordt door de beheerder en grooteigenaar zal er niet veel veranderen. Tel daarbij de onverschilligheid van de leden die alles wel best vinden en de diverse commissieleden die denken zich alles te kunnen permitteren onder het mom van wij zijn vrijwilligers en besparen de VvE veel geld.
              De grooteigenaar bv. is verleden jaar gekozen tot kascommissielid en dit jaar als bestuurder. Deze stelt de VvE aansprakelijk voor schade in een huurwoning voor een bedrag van ruim € 9000,00. Het bestuur wijst elke aansprakelijkheid af maar besluit wel tot betalen. (gehele mailwisseling tussen grooteigenaar en bestuur gevonden in Twinq). Ik heb de beheerder en het bestuur direct dringend verzocht dit niet te betalen maar dit tijdens de vergadering aan de leden voor te leggen. Ik wil graag weten waarom ik als VvE lid aansprakelijk wordt gesteld. Jullie raden het al, de rekening is betaald en getracht zal worden dit te verhalen op de leverancier van de verwarming. Toch niet gek dat ik weinig vertrouwen heb in zijn controle van verleden jaar en genoemd bedrag zal dit jaar ook wel weer weggepoetst worden. Misschien heel toevallig, maar door een “complicatie” in Twinq heb ik geen inzage meer in de financiële administratie.
              Ervaring leert dat het niet is toegestaan tijdens de vergadering kritische vragen te stellen.
              De vergaderingen worden gedomineerd, geregisseerd en gedicteerd door het bestuur.
              Wat te denken van een voorzitter a.i.(!) die na het nemen van een  besluit, wat volgens de grooteigenaar kan worden aangevochten, de aanwezige leden vraagt na te denken over het feit dat men continue de wil wordt opgelegd door een kleine groep eigenaren. (deze kleine groep wijst alleen maar naar de reglementen) en dit in de volgende vergadering wil bespreken!! Want volgens hem is het doel van een VvE saamhorigheid en pas als het misgaat kan men terugvallen op de regels. De arrogantie ten top.
              Deze dictator is onlangs opgestapt.
              Vanwege de niet kritische houding van de leden ging en gaat er veel mis in onze VvE. En daar zal de VvE financieel de schade van gaan voelen.
              Een klein lichtpuntje: 1 dag na de nieuwsbrief van september ontvingen de leden een nieuwsbrief met als onderwerp: Bestuurscrisis. 4 van de 5 bestuursleden hebben aangegeven hun functie te willen neerleggen, zelfs per direct. Maar in goed overleg is besloten tot 31 december aan te blijven, om het blijvende bestuurslid te ondersteunen.
              Ik vrees dat ik nog een lange weg te gaan heb eer de lekkage is opgelost en ik aan herstel binnen mijn appartement kan beginnen. En waarschijnlijk een gevecht zal moeten aangaan de schade vergoed te krijgen!

             12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)
             • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.