Toekomst van vergaderen in de VVE !?

Digitaal vergaderen is de toekomst

You must be logged in to participate.
 • eens
 • oneens
 • Dit onderwerp bevat 7 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op mei 11, 20204:34 pm door .
8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
 • Auteur
  Berichten
 • #11769
  Rob
  Deelnemer

   Gisteren verscheen op NederlandVVE dit artikel over ‘het nieuwe vergaderen’.
   De afsluitende zin luidt : “…Dat is het vergaderen van de toekomst: een vergadering met digitale ondersteuning. Wij zijn er klaar voor. Nu de politiek nog.”

   Ik zou eerder zeggen, nu de VvE nog.
   Want, moeten we dit als VvE eigenlijk wel willen?
   Zien we alleen ‘het gemak’ of zitten er ook nadelen aan?

   Vanuit het oogpunt van de programmeur kan ik me voorstellen dat men dit graag zou willen, maar is het ‘digitaal vergaderen’ echt een uitkomst voor de VvE ?
   Zou de betrokkenheid van de leden er echt door vergroot worden?
   Ik heb zo mijn bedenkingen eerlijk gezegd.

   Ben benieuwd wat andere eigenaren vinden van deze vorm van vergaderen.
   Zien jullie daar toekomst in?

    

   #11776
   Alexander
   Deelnemer

    Ik denk dat het voor kleine VvE’s (minder dan ± 10 appartementsrechten) zeker de toekomst is, zeker als niet alle eigenaren op het VvE-adres woonachtig zijn. Mensen zullen dan ook minder (reis)tijd kwijt zijn en mijn ervaring is dat het veel efficiënter vergadert; het zogenaamde “sociale praatje” met de buren blijft achterwege. Die vergadering moet niet een jaarlijks uitje zijn. Gewoon kort en bondig de agenda volgen; in een kleine VvE hoeft zo’n vergadering echt niet langer dan een uur te duren, hooguit als er enorme onderhoudskwesties besproken worden. In dat geval hoop ik alleen maar dat mensen door het jaar heen ook al communiceren en niet wachten totdat er 1x per jaar wordt vergaderd. Ik heb net als Rob mijn bedenkingen over een grotere betrokkenheid bij digitaal vergaderen; ik denk het ook niet. Veel mensen betalen hun servicekosten en zijn verder niet geïnteresseerd in wat er binnen de VvE gebeurt. Ze worden pas actiever als ze lekkages o.i.d. hebben. De manier van vergaderen verandert dat volgens mij echt niet. In mijn VvE (6 appartementsrechten) werkt digitaal vergaderen heel goed; we hoeven niet speciaal in de buurt te zijn om de vergadering bij te wonen. Tijdwinst en een zeer effectieve oplossing; ik zeg doen!

    #11783
    Joost H.
    Deelnemer

     Eens!

     #11784
     RonaldL
     Deelnemer

      Voortuitgang is niet tegen te houden, dus die digitale vergadering komt er wel (ooit).
      Maar of dat een gewenste vooruitgang is?
      Juist daar waar de eigenaren in een VvE een zeer divers pluimage is (ik hoef alleen maar naar de 2 VvE’s te kijken waar ik bij betrokken ben), is een goede invulling van de taak van de voorzitter van het grootste belang. Hoe de belangen van een werknemer van een sociale werkplaats te matchen met die van een directeur van een middelgrote onderneming. Hoe de fysieke en mentale mogelijkheden en beperkingen van de diverse eigenaren te wegen tijdens een vergadering en mogelijk zelfs voor of na de vergadering (voorzorg en nazorg).
      In hoeverre een digitale vergadering kan voorzien in deze belangen afweging is slechts gissen.
      Nu weet ik ook wel dat de VvE niet verantwoordelijk is voor de individuele eigenaren en dat eigenaren die ondersteuning behoeven daar in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn, lees zich laten vertegenwoordigen bijvoorbeeld, maar toch, het lijkt mij ook een zaak van redelijkheid en billijkheid als wanneer een besluit voor een eigenaar nadelig uitvalt en de VvE dat had kunnen en moeten weten, het juist de voorzitter is die tijdens het proces van besluitvorming daar acht op moet slaan,

      #11785
      Carla
      Deelnemer

       ‘ Moeten we dit als VvE eigenlijk wel willen?’ Ik zou willen zeggen…laten we dát eerst eens inventariseren.
       ‘ Zien we alleen ‘het gemak’ of zitten er ook nadelen aan?’ Vooral voor een wat grotere VvE, vind ik het een nadeel. In een grote VvE zijn de een of twee jaarlijkse ontmoetingen, niet als uitje, toch ook belangrijk. Uitsluitend je betrokkenheid tonen via de digitale weg wordt dan wel erg kil.
       Het idee om je stem al voorafgaand aan de vergadering uit te kunnen brengen, vind ik een onzalig plan. Want tijdens een discussie , gaande de vergadering, zou je wel eens heel anders over het ingebrachte idee kunnen gaan denken.
       Verder ben ik van mening dat het digitale vergaderen nog heel wat voeten in de aarde zal hebben, mocht dit in permanente wetgeving worden verankerd. Neem alleen al de gedachte dat je keurig bent ingelogd, en de techniek laat je in de steek op het moment dat je wilt stemmen. 😉
       Ik denk in deze ook aan de VvE’s, en daar getuigen sommige bijdragen op dit forum van, die een niet zo sterk gekwalificeerd bestuur hebben? Nog even los van een wel of niet deskundige beheerder? De informatie naar de leden zal meer moeten behelzen dan alleen een agenda, om maar wat te noemen.
       Nee, voorlopig ben ik tegen. De toekomst zal het uitwijzen.
       Twinq en zie ook: https://www.nederlandvve.nl/online-vve-vergadering/, zie ik als een proeftuin in dit Corona tijdperk.
       Wel een beetje lastig nu….wanneer je eerst een akkoord van de vergadering  moet hebben, als bestuur, om de benodigde software aan te mogen schaffen. 😉

       #11788
       Rob
       Deelnemer

        Ik ben het met Alexander eens dat het voor (zeer) kleine VvE’s wellicht een goede en/of eenvoudige oplossing zou kunnen zijn.
        Voor de grotere VvE’s geloof ik daar nog niet zo in.
        Ik zou graag de ervaringen eens willen horen van VvE’s die inmiddels al digitaal vergaderd hebben.
        In dit topic schreef Joost

        … En ik zeg altijd maar zo, de mens heeft space-shuttles gebouwd, dus waarom zou iets technisch en juridisch simpels als dit dan zo moeilijk zijn… Dat het kan, bewijst de noodwet al.

        Ik ben ervan overtuigd dat het technisch inderdaad allemaal best mogelijk zal zijn.
        Of het allemaal wel zo simpel is (zeker ook op juridisch gebied) durf ik nog even te betwijfelen.
        Zo zou ik nog graag horen op welke wijze de verplichte en noodzakelijk identificatie van leden en/of gevolmachtigden wordt gewaarborgd.
        Wat gebeurt er als iemand (al dan niet met opzet) na aanvang van de vergadering pas inlogt ?,  denk hierbij bijvoorbeeld aan het quorum.
        Of zoals Carla al aangaf;
        Wat als tijdens de vergadering de beeld en/of geluidsverbinding wegvalt en stemmen onmogelijk is?
        Wat als je inderdaad vooraf je stem hebt uitgebracht en lopende de vergadering je een ander inzicht heb gekregen en je stem zou willen veranderen?
        En dit nog even allemaal los van de AVG, waar men uiteraard ook nog aan gehouden is.
         

        #11795
        Bob
        Deelnemer

         Zie deze DISCUSSIE.
         Zoals in die discussie reeds uitgelegd behoort digitaal vergaderen/videoconferencing in plaats van de fysieke vergadering niet tot de mogelijkheden/gevolgen.
         Ook de daar benoemde “combinatie” is géén gevolg van de “noodwet”.
         Kennisnemen van en deelname aan de vergadering zijn al jaren mogelijk, gegeven de breed gedragen visie en alle betreffende jurisprudentie. Wat er (al jaren) allemaal kan en mag is meegenomen en neergeslagen in het nieuwste MR2017, ik citeer:
         MR2017 artikel 53.2 De stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van een door de Vergadering gekozen elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter Vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De Vergadering kan bepalen dat bovendien is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. Stemmen die voorafgaand aan de vergadering, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die vergadering, via het door de Vergadering bepaalde elektronische communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met ten tijde van de vergadering uitgebrachte stemmen. De Vergadering kan nadere voorwaarden stellen voor het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.
         Kennelijk hebben meerdere posters die feitelijkheid over het hoofd gezien.
         De posters die argumenten geven om mogelijk te maken wat al lang mogelijk is hebben ook zonder noodwet al jaren wat ze willen hebben. 😉
         Als men even nadenkt zal men zich realiseren dat om de wens in vervulling te laten gaan de wensers het deelnemen op elektronische wijze zelf mogelijk zullen moeten maken, en natuurlijk ook zelf zullen moeten bekostigen. Eens kijken of de animo dan nog steeds zo groot is.
         Gegeven bovenstaande heeft de noodwet dus geen gevolgen, en na afloop van de noodwet gaan we gewoon weer “terug naar het oude normaal”.

         #11844
         Rob
         Deelnemer

          Op de site van VvECentraal zie ik onderstaand lijstje staan.

          Ik vraag mij af of deze ‘oplossingen’ wel voldoen aan de eisen voor een online vergadering in de VvE ?
          Met name op het punt van het verificatievereiste.
          Over de privacy dan nog maar even helemaal niet te spreken.
           

         8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
         • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.