De Vereniging van Eigenaars (VvE) en (al) haar "Voorzitters".

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
 • Auteur
  Berichten
 • #3375
  Bob
  Deelnemer

   Lectori Salutem,

   Met enige regelmaat zie ik, op de diverse VvE-gerelateerde fora, het onderwerp “Voorzitter” terugkeren. Er is naar mijn overtuiging veel onduidelijk(-heid) over de Voorzitter. Voldoende reden om een poging te doen om deze kwestie de wereld uit te helpen.

   Een VvE kent wettelijk gezien (limitatief) 4 organen. Dat zijn 1. Vergadering, 2. Bestuur, 3. Voorzitter van de Vergadering (verder VvdV), en 4. KasControleCommissie (verder KCC). Meer “smaken” zijn er echt niet, en merk op dat er maar één Voorzitter wordt genoemd.

   De Vergadering is het “hoogste orgaan” van elke VvE. De Vergadering bestaat uit ALLE leden van de VvE tezamen.

   De Vergadering benoemt een Bestuur, en daarnaast een VvdV (en ieder jaar een KCC). Het Bestuur en de VvdV kennen ieder hun (geheel) eigen statutaire taken. De respectieve taken van Bestuur en VvdV vindt u in het BW, de akte van splitsing en (eventueel) het vigerende Modelreglement (MR). In beginsel staan Bestuur en VvdV geheel “los” van elkaar, maar onder voorwaarden kan de VvdV deel uitmaken van het Bestuur.

   Met bovenstaande is er dus één Voorzitter (van de Vergadering) die de statutaire plicht heeft (naast andere taken) om de vergaderingen voor te zitten. De VvdV zit de (algemene leden-)vergaderingen (ALV’n) voor, en (de rest van) het Bestuur zit (net als alle andere leden) gewoon als lid in de zaal.

   Het Bestuur heeft (intern) een eigen voorzitter om de bestuursvergaderingen te leiden (er is altijd iemand die de leiding heeft/neemt).
   De voorzitter in/binnen het bestuur is daarmee nog géén VvdV! Immers, de VvdV wordt separaat door de Vergadering benoemd (vergaderbesluit vereist).

   Wordt er een Vergadering gehouden, dan wordt die per definitie voorgezeten door de VvdV (en zeker niet door het (voltallige) bestuur). Wanneer de VvdV niet aanwezig/beschikbaar is voorziet de Vergadering zelf in haar eigen leiding, en dat kan zomaar ieder willekeurig lid van de VvE zijn (of een “derde”).

   In de dagelijkse praktijk komt u verder allerhande (fictieve) “functionarissen” tegen, zoals bijvoorbeeld de “dagvoorzitter”, de “tijdelijke voorzitter”, de “voorzitter van de VvE” of een andere willekeurige (zelf verzonnen) aanduiding. Al die (belangrijke) titels hebben geen enkele (juridische) betekenis/relevantie. Al deze functionarissen hebben wel één ding gemeen, ze scheppen slechts verwarring!

   Voor wat betreft de vergadering geldt dus; OF men is de benoemde VvdV, OF men is degene die de vergadering (bij gelegenheid en naar keuze van de Vergadering) voorzit. In het geval dat de VvdV tevens lid (bijvoorbeeld voorzitter) van het Bestuur is geldt dat de VvdV de vergadering voorzit (leidt) en niet de bestuursvoorzitter (en zeker niet samen met de/alle overige bestuursleden).

   Met vriendelijke groet, Bob.

   P.S. Omwille van de duidelijkheid heb ik de vroegere en reeds vervallen benamingen uit het oude BW hier niet genoemd. Deze oude benamingen komen echter en vanzelfsprekend nog wel voor in de oudere akten van splitsing en modelreglementen.

   #3402
   Matthijs_ZH
   Deelnemer

    @ Bob Ik denk dat er maar weinig VvE’s zijn waar het zo gaat als jij het hier beschrijft.
    Een VvE kent wettelijk gezien (limitatief) 4 organen. Dat zijn 1. Vergadering, 2. Bestuur, 3. Voorzitter van de Vergadering (verder VvdV), en 4. KasControleCommissie (verder KCC). Meer “smaken” zijn er echt niet, en merk op dat er maar één Voorzitter wordt genoemd.”
    In onze akte (MR 1973) staat uitdrukkelijk ook genoemd: ‘de commissarissen’ (in aantal 3 dan wel 5). De KCC kan daar onderdeel van zijn.
    Waar ik nu wel benieuwd naar ben, zijn de tussentijdse taken van de VvdV door het jaar heen, dus tussen twee jaarvergaderingen. Ik kan daarover niets vinden in het MR.
     

    #3403
    Bob
    Deelnemer

     Hi Matthijs,
     Je stelt;
     Ik denk dat er maar weinig VvE’s zijn waar het zo gaat als jij het hier beschrijft.
     Nog los van de vraag of dat zo is merk ik op dat daarmee, in het voorkomend geval, het wettelijk kader nog niet is gewijzigd.
     Jouw AvS is gebaseerd op MR1973, en daarop is kennelijk het nodige aangevuld. Zonder verdere input (complete tekst van de aanvullingen en wijzigingen) van jouw kant is daarover verder niets zinnigs te zeggen.
     De taken van de VvdV vind je in achtereenvolgens BW5 titel 9, de vigerende Akte en het vigerende MR1973.
     Met vriendelijke groet, Bob.

     #3544
     Huismeester
     Deelnemer

      Helemaal mee eens, ook ik erger me al jaren aan de onkunde van velen. Er is alleen een voorzitter ALV en  bij een meerkoppig bestuur een bestuurvoorzitter.

      #3545
      Huismeester
      Deelnemer

       Commissarissen zijn commisieleden ( kascommissie, technische commissie, commissie reservefonds etc. )
        

       #4064
       Bob
       Deelnemer
        #5446
        Rob
        Deelnemer

         Je zou denken dat een bedrijf dat houvast geeft aan het waarborgen van kwaliteit er alles aan zal doen om de juiste benamingen te gebruiken wanneer het gaat om organen binnen de VvE.
         Of toch niet,  ………. ook SKW certificatie kent gewoon een “voorzitter van de VVE”
         citaat BRL 5013
         “… 4.3 Voorzitter en Bestuur van de Vereniging van Eigenaars
         De Vereniging van Eigenaars kent een voorzitter. De voorzitter van de VvE kan in bepaalde situaties een taak hebben naast de bestuurder, bijvoorbeeld indien spoedeisend onderhoud noodzakelijk is ter hoogte van een bedrag hoger dan opgenomen in respectievelijk de Splitsingsakte, de goedgekeurde begroting of in de volmacht van de bestuurder. In een dergelijke situatie kan het Splitsingsreglement bepalen dat het bestuur toestemming dient te vragen aan de voorzitter en in andere gevallen aan de ‘Vergadering van Eigenaars’. Tevens heeft de voorzitter naast de bestuurder(s) de bevoegdheid om
         een ‘Vergadering van Eigenaars’ uit te schrijven. Ter voorkoming van belangenverstrengeling dienen de functies van voorzitter en bestuurder helder gescheiden te zijn. Voor het certificaat worden derhalve de volgende eisen gesteld:
         4.3.1.
         De voorzitter van de VvE en bestuurder(s) van de VvE mogen niet één en dezelfde persoon zijn noch tot hetzelfde huishouden behoren indien de VvE uit negen (9) of meer appartementen bestaat.”

         #7501
         @alex
         Deelnemer

          Er is dus één Voorzitter (van de Vergadering) die de statutaire plicht heeft (naast andere taken) om de vergaderingen voor te zitten. Voor zover bekend is de ALV voorzitter tekengevolmachtigde van het reservefonds. Zijn er ook andere taken ? Kan hij met toestemming van de vergadering taken met de bestuurder delen c.q. overnemen? Agendapunten samenstellen. Het onderhoud van algemene ruimten  behandelen in overleg met de bestuurder. Overleg plegen met de bestuurder en commissies over allerlei zaken, assisteren bij calamiteiten. ??

         8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
         • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.