Decharge verlenen bij tweede vergadering?

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
 • Auteur
  Berichten
 • #36182

  Stel, op een ALV zijn te weinig stemmen aanwezig om besluiten te nemen, bijvoorbeeld decharge verlenen aan het bestuur. Dan zal een tweede vergadering, op de voorgeschreven wijze, worden belegd. Als op deze tweede vergadering decharge verleend moet worden en de aanwezige stemmen zijn beperkt tot bijvoorbeeld alleen het bestuur en de kascommissie, kan dat dan? Ik stel deze vraag om de eigenaren in onze VVE er van te overtuigen dat het van belang is dat iedere eigenaar betrokken is en om te tonen en wat de gevolgen kunnen zijn bij een gebrek aan deze betrokkenheid. Benieuwd naar antwoorden en opmerkingen, waarvoor alvast mijn dank.
  Martin

  #36184
  monaster
  Deelnemer

   Als de bestuursleden en leden van de kascommissie VvE-leden zijn dan kan dat natuurlijk.
   Waarom niet?

   #36248
   Rene
   Deelnemer

    Is de eerste vergadering verder wel gehouden incl. stemmingen ook al hebben deze geen rechtsgeldigheid?
    Want ook zonder ‘t halen van een quorum kan de 1e vergadering wel een signaal afgeven.
    Zeg dat ‘t quorum 2/3e is en die avond is er 60 van de 100 man. Zeg dat 50 van de 60 decharge afgeven.
    Dan zegt dat wel iets over ‘t gevoerde beleid door ‘t bestuur. Ook al is het (nog) niet rechtsgeldig.

    Zo doen wij ‘t wel regelmatig als er geen spannende dingen ter vergadering komen.
    Dan bieden we de uitslag van de eerste vergadering en bieden aan deze uitkomst als hamerstuk op de 2e vergadering in klein comité te bekrachtigen.

    Dat scheelt een hoop mensen het zware offer van nog een vrije avond.

    Wat niet kan is de tweede vergadering expliciet besloten maken voor bestuur en kascommissie. Onze 2e vergadering is dus uitsluitend een voorstel om ‘t zo af te handelen.

    Hoewel ik als bestuurslid voor betrokkenheid ben, vind ik de tweede vergadering een vloek en een zege.
    Ondanks een lage opkomst (hoewel wij elk jaar weer dichter bij ‘t quorum komen), geef je als bestuur toch openheid van zaken en iedereen een tweede kans om na aanleiding van de notulen van de 1e vergadering. Bij de tweede vergadering aanwezig te zijn.

    Maar daar loert voor mij ook ‘t grootste gevaar. Men haakt vaak af voor de tweede vergadering als men al op de eerste is geweest. Het gevolg is dat op de 2e vergadering vaak met nog minder mensen beslist wordt als dat er voor de 1e vergadering aanwezig waren. Een gehaaid personage zou met het ronselen van wat stemmen al heel snel tot een meerderheid van stemmen kunnen komen door de lage opkomst zeker op de 2e vergadering.

    #36250
    Rob
    Deelnemer

     @Rene, begrijp ik nu goed dat er bij jullie in een tweede vergadering dus feitelijk goedkeuring wordt gevraagd voor een eerdere stemming over een ongeldig besluit ?
     Ik begrijp de problemen m.b.t. een tweede vergadering maar persoonlijk zet ik toch wel vraagtekens bij jullie oplossing.
     Hebben jullie deze constructie al eens juridisch laten onderzoeken?

     #36252
     Rene
     Deelnemer

      Bij onvoldoende quorum kan alleen op de tweede vergadering besloten worden. Maar er dient echter wel over vergaderd te zijn op de 1e vergadering. Er mogen dus geen nieuwe onderwerpen besproken worden op de tweede vergadering.

      Zijn er wel nieuwe onderwerpen, dan is dat weer de 1e vergadering voor dat onderwerp met wederom de quorum eisen m.b.t. de opkomst. en eventueel een tweede vergadering voor dat onderwerp.

      Bij ons wordt bij de tweede vergadering dus uitsluitend de onderwerpen van de eerste vergadering ter tafel gebracht.
      En ons voorstel naar de leden is dus, als u niet komt op de tweede vergadering, dan houden wij ons aan de besluiten van de eerste vergadering en maken daar een rechtsgeldig besluit over. (in lijn met de uitkomst van de 1e vergadering).

      Aangezien de onderwerpen al besproken zijn, kan je op de tweede vergadering beginnen per onderwerp vragen:
      1. Het besluit van de 1e vergadering was X. zijn er mensen die hier nog op of aanmerkingen over hebben of andere inbreng willen geven?
      2. Wie is er eens met besluit X
      3. wie is er oneens met X

      Als niemand op de tweede vergadering wat inbrengt op de 1e vraag, dan kan je redelijk snel met vraag 2 en 4 verder “afhameren”. Het is aan de aanwezigen van de tweede ALV om de vorm van de vergadering te bepalen. Dus ik zie niet

      Overigens is het besluit van de eerste vergadering niet “ongeldig”. Het is “vernietigbaar”.
      Wat ik daarmee wil aangeven is dat besluiten nog steeds democratisch met meerderheid van stemmen genomen kunnen worden. Echter alleen de rechtsgeldigheid ontbreekt door ‘t ontbreken van quorum.
      M.i. is er dus weinig mis mee om dat snel af te wikkelen.

      Nogmaals, we doen dit alleen voor de “standaard” onderwerpen. Groot onderhoud, zoals bijvoorbeeld balkonhekken, daar doen we zelfs aparte ALV’s voor. Zodat we ons op één ding kunnen focussen. Dit komt de opkomst ook ten goede.

      #36253
      Bob
      Deelnemer

       begrijp ik nu goed dat er bij jullie in een tweede vergadering dus feitelijk goedkeuring wordt gevraagd voor een eerdere stemming over een ongeldig besluit ?

       Overigens is het besluit van de eerste vergadering niet “ongeldig”. Het is “vernietigbaar”.

       Noch “ongeldig”, noch “vernietigbaar”!

       Bij niet voldoen aan de quorumeis is sprake van een fundamenteel totstandkomingsgebrek, en daarmee van een nietig besluit !

       #36254
       Rob
       Deelnemer

        Bij onvoldoende quorum kan alleen op de tweede vergadering besloten worden. Maar er dient echter wel over vergaderd te zijn op de 1e vergadering. Er mogen dus geen nieuwe onderwerpen besproken worden op de tweede vergadering.

        Zijn er wel nieuwe onderwerpen, dan is dat weer de 1e vergadering voor dat onderwerp met wederom de quorum eisen m.b.t. de opkomst. en eventueel een tweede vergadering voor dat onderwerp.

        Bij ons wordt bij de tweede vergadering dus uitsluitend de onderwerpen van de eerste vergadering ter tafel gebracht.

        Tot zover ben ik het geheel met je eens.
        Maar daarna schrijf je “En ons voorstel naar de leden is dus, als u niet komt op de tweede vergadering, dan houden wij ons aan de besluiten van de eerste vergadering en maken daar een rechtsgeldig besluit over. (in lijn met de uitkomst van de 1e vergadering).”

        In het reglement is bepaald dat er in een vergadering GEEN geldig besluit kan worden genomen indien er niet voldoende stemmen uitgebracht kunnen worden.
        Er bestaat naar mijn mening in dat geval dus ook geen besluit dat je mee zou kunnen nemen naar een tweede vergadering.

        1. Het besluit van de 1e vergadering was X. zijn er mensen die hier nog op of aanmerkingen over hebben of andere inbreng willen geven?

        Aangezien er geen sprake kan zijn van enig besluit lijkt mij dit dus geen mogelijke oplossing.

        #36256
        Rene
        Deelnemer

         Hi Rob,

         de eerste keer quote je ‘t juist. geen geldig besluit. Met de nadruk op geldig. Maar je kan elk onderwerp op de 1e vergadering bespreken èn ter stemming brengen. En dus wel peilen wat de betrokken leden vinden die op de 1e ALV er van vinden. Noem ‘t een peiling, mening, advies, signaal of ongeldig besluit. Het enige wat ‘t niet is, is geldig.
         .

         Ik kan me vergissen, maar volgens mij moet je een onderwerp besproken hebben op de 1e vergadering wil je op de 2e ALV zonder opkomst quorum kunnen beslissen.

         Het is geen regel, het is een gentlemen’s agreement bij ons.
         Dat advies, signaal, etc. nemen wij mee naar de tweede vergadering.
         Bij de tweede vergadering komt de opkomst quorum te vervallen. En dus kunnen de aanwezigen op de 2e ALV een geldig besluit nemen over de onderwerpen van de 1e vergadering.

         Als de tweede ALV unaniem besluit het advies, signaal etc. over te nemen, dan valt dat binnen de regels naar mijn idee.

         Het is iedereen vrij om op de tweede vergadering te komen, te spreken en een stem uit te brengen.
         Wij geven alleen maar aan dat als iedereen er (stilzwijgend) mee instemt, wij op de tweede ALV in overeenstemming met de eerste vergadering te stemmen.

         Dit doen we alleen met makkelijke onderwerpen, waarbij de 1e vergadering duidelijk eensgezind is.

         #36258
         Rob
         Deelnemer

          Hoi Rene,

          Het is niet noodzakelijk dat de onderwerpen eerst besproken moeten zijn in de eerste vergadering.
          Stel dat er uitsluitend punten op de agenda staan waar een gewone meerderheid voor nodig zou zijn, maar er zijn niet voldoende eigenaren aanwezig, dan zou de voorzitter de vergadering in principe weer direct kunnen sluiten en aangeven dat er een tweede vergadering gaat komen.
          Er zijn zelfs ook (helaas) nog slinkse vve’s/beheerders die een fictieve eerste vergadering houden en direct een tweede vergadering beleggen.
          Uiteraard mág je de onderwerpen wel in de eerste vergadering bespreken, maar een stemming heeft naar mijn mening geen enkele toegevoegde waarde.
          Je zou de uitslag van een dergelijke stemming wellicht nog in de tweede vergadering kunnen benoemen waarna het aan de aanwezige eigenaren is om die uitslag in hun besluitvorming over het agendapunt wel of niet mee te nemen.
          Een besluit over een agendapunt vind ik persoonlijk iets anders dan een besluit over de stemverhouding mbt het agendapunt uit een eerdere vergadering.
          Ik heb het idee dat je je dan een beetje in een juridisch moeras gaat begeven.

         9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
         • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.