Dictatuur in VvE

 • Dit onderwerp bevat 12 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op Geen antwoorden door .
13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)
 • Auteur
  Berichten
 • #13150
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

  Onze VvE heeft al 2jaar een eenmansbestuur, aanmelden wordt genegeerd. Begin 2020 besloten met een meerderheid van stemmen een ALV aan te vragen. Geen Toestemming. In juli 2020 toch gehouden, nieuw bestuur met meerderheid van stemmen gekozen. Oud bestuurder door de leden ontslagen. Deze bestuurder heeft als niet eigenaar samen met zijn partner( eigenaar) namens de VvE een rechtszaak gestart. De kantonrechter keurde de ALV niet af maar vroeg ons het over te doen. De volledige regie hiervoor is in handen van het administratiekantoor. Door iedereen ondertekend en tot de ALV zouden we gezamelijk optreden. Echter is de man de Kamer van Koophandel blijven bestoken met bezwaren en heeft uiteindelijk hebben die , ook al hadden ze bewijs, alles teruggedraaid zodat hij weer alleen ingeschreven staat en zijn gang weer kan gaan. Ik lees jullie regels die gelden voor VVE’s en waaraan iedereen zich moet houden.. Niet in onze VvE. Het budget om weer te procederen is op en werkelijk niemand kan helpen.

  #13151
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

  Nicha,
  Ga niet vechten, met deze persoon.  Maar roep zelf ALV bij elkaar (bestuurder heeft alleen maar uitvoerplicht opdrachten ALV) en daarover niet te vertellen als men niet de wens van de leden volgen. Is de mogelijkheid er. Kijk in de akte van ondersplittsing of modelreglement.
  Vraag even bij een belangen organisatie hoe men dit varkentje wast.
  klik hier voor info.
  Beter zou zijn dat bestuurder tot zinnen komt, en gesprek aangaat met U (neem wel adviseur) mee in dat gesprek kost wat maar  heb je wel bindende notulen voor de rest van de leden anders gaat men maar alles verdraaien wat er bedoeld wordt enz. want je hebt erg gladde bestuurders maar op externe hulp heeft men het niet zo.
  Let op je eigen kapitaal als appartementseigenaar
  Suc6

  #35089
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

  Op 6 juli 2020 is die ALV ook gehouden. Met een meerderheid van stemmen is een nieuw bestuur gekozen. De voorzitter van die avond heeft zijn ontslagbrief opgesteld op verzoek van de aanwezige leden. Hoeft volgens Nederland VVE niet geagendeerd te zijn en kan niet worden aangevochten.
  Hij heeft bij de kantonrechter een verzoek ingediend en de ALV gaan we overdoen. Helaas door corona uitgesteld. Inmiddels heeft de KVK de inschrijving teruggedraaid en is hij weer enig bestuurder( KVK bedreigd) Hij lapt hiermee het proces-verbaal aan zijn laars maar gaat gewoon door. Ik vraag me wel steeds vaker af waar de regels voor opgesteld zijn als ze zo makkelijk overtreden kunnen worden.

  #35091
  Rob
  Deelnemer

  Als buitenstaander weten we natuurlijk lang niet alle ins- en outs wat er precies aan de hand is. Op het eerste gezicht vind ik het vreemd als een rechter zou verplichten een rechtsgeldig genomen besluit over te moeten doen, en met welke reden dan ?
  Wat stond er dan precies in het proces-verbaal van de rechter ?
  Is het besluit om een nieuw bestuur te benoemen in de ALV van 6 juli 2020 door de rechter vernietigd?
   

  #35092
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

  Partijen verklaren de geschillen in kort geding te beëindigen door navolgende vaststellingsovereenkomst. 1. Als tussentijdse oplossing voor de onzekerheid die is ontstaan in de VvE over de samenstelling van het bestuur is door partijen besloten dat op korte termijn een vergadering bijeengeroepen ‘wordt van de VvE met als agendapunt: ‘de benoeming en eventueel ontslag van bestuursleden’. Deze vergadering zal plaatsvinden half september 2020 in  Roosendaal. of een nader door het administratiekantoor te bepalen plaats indien het  niet beschikbaar is. Vanwege de onzekerheid over de samenstelling van het bestuur, wordt dit besluit hierbij genomen door zowel eisende partij [naam] als gedaagden. Dit besluit is onherroepelijk. Partijen komen overeen dat de beheerder het administratiekantoor de uitnodiging voor de vergadering zal versturen namens het bestuur. In deze brief zal een termijn worden opgenomen waarbinnen de leden zich verkiesbaar kunnen stellen voor een bestuursfunctie. Tevens zal in deze brief worden opgenomen dat machtigingen in de zin van artikel 35 van het Regelement van Splitsing toegezonden dienen te worden aan het administratiekantoor. Een medewerker van het administratiekantoor is belast met de leiding van de vergadering. Een andere medewerker van het administratiekantoor zal worden belast met het notuleren van de vergadering. Eisende partij  en gedaagden zullen gezamenlijk op het administratiekantoor een bespreking houden ten behoeve van de voorbereiding, van de vergadering met inachtneming van bovenstaande punten, uiterlijk in de laatste week van augustus 2020. 2. Partijen spreken voorts af dat indien het voorafgaand aan de hiervoor genoemde vergadering noodzakelijk is om besluiten te nemen over dringende aangelegenheden die geen uitstel dulden, partijen elkaar over deze aangelegenheid informeren en vervolgens gezamenlijk tot een besluit proberen te komen. Voor zover van toepassing zal in de eerst volgende reguliere vergadering verantwoording worden afgelegd. 3. Eisende partij zal zich inspannen om de verzoekschriftprocedure bij het kantongerecht aan te [houden in afwachting van de plaats te vinden vergadering. 4. Partijen verzoeken doorhaling van de procedure in kort geding, ieder met behoud van de

  #35093
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

  uitspraak PV . Op 9 september jl zou deze ALV al plaatsvinden. Door de ex bestuurder verzet. Verder alle regels met voeten getreden. Niet ongeldig verklaard maar als vorm van mediation ons gevraagd het over te doen. Inmiddels heeft ex bestuurder het voor elkaar met dreigementen richting KVK dat we uitgeschreven zijn.
   

  #35094
  Rob
  Deelnemer

  Partijen spreken voorts af dat indien het voorafgaand aan de hiervoor genoemde vergadering noodzakelijk is om besluiten te nemen over dringende aangelegenheden die geen uitstel dulden, partijen elkaar over deze aangelegenheid informeren en vervolgens gezamenlijk tot een besluit proberen te komen.

  In principe kan de andere partij dus niet zoveel doen zonder in overleg met jou te gaan.
  Doet hij dat toch, dan zal je naar mijn idee inderdaad toch weer bij de rechter terecht komen.
  Maar hoe gaat de beheerder om met deze onwenselijke situatie?
  Voor alle partijen lijkt het me goed als er snel duidelijkheid komt, dus de beheerder kan toch ook bemiddelen om zo spoedig mogelijk een vergadering uit te schrijven?
  Wat ik wel heel interessant vind in deze discussie is de vraag, wie juridisch gezien nu bestuurder van de VvE is in de tijd tussen de uitspraak van de rechter en de nieuwe vergadering.
  Wanneer de vergadering van 6 juli 2020 geheel conform de regelgeving is verlopen met inachtneming van alle procedures en termijnen e.d. zou ik persoonlijk denken dat het daar benoemde bestuur nu (tijdelijk) juridisch bestuurder is.

  #35095
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

  Bij mijn weten wij gezamelijk, stonden al ingeschreven bij KVK op de dag van het proces. Nergens in het PV staat dat hij ons uit moet schrijven. Dit is hem afgelopen week trouwens wel gelukt. De KVK heeft de inschrijving teruggedraaid nadat hij bezwaar is blijven maken en de feiten heeft verdraaid. We hebben bewijzen ingeleverd maar de bedreiging naar de media maakte meer indruk. Het administratiekantoor wil er ook wel vanaf maar met de coronaregels is het lastig. We hebben wel een klacht ingediend bij de KVK maar dat schiet niet op. Terug naar de rechter willen we zelf het liefst maar kost weer veel geld. We snappen nog steeds niet dat dit alles zomaar kan.

  #35096
  RonaldL
  Deelnemer

  Tsja, die KvK.
  Een aantal jaren geleden hebben ze een bedrijf (b.v.) gewoon administratief op eigen initiatief verhuisd naar een ander adres zonder op het oude adres een mededeling te doen.
  De eigenaar wist nergens van, kwam er alleen achter dat de bank, die deze info vervolgens van de KvK automatisch overneemt, de bankafschriften vrolijk ook naar dat andere adres stuurt.
  Waar blijven de afschriften nou?
  Officiele klacht ingediend, enige reactie was: we zullen nog eens naar onze procedures kijken.
  Komt die andere gemeente ook nog eens met aanslag voor belastingen, want het bedrijf staat opeens in een andere gemeente te boek.
  Hoe verzin je het.
  Dus deze actie van de KvK in dit VvE dossier verbaast me niet, is echter uitermate storend dat een officiële uitvoerder van overheidsbeleid zo eigenzinnig mag zijn.
  Staat de overheid nu ten dienste van de burger of wordt je als burger geboren om de staat te dienen?
  Maar goed, on topic.
  De rechter heeft in punt 1 aangegeven dat er onzekerheid is over de bestuurs-samenstelling. En een plan de campagne beschreven.
  Dat kan alleen maar betekenen dat in die tussenperiode er geen bestuur formele rechten heeft, en dus dat de VvE “slapend” is.
  Daarom is ook opgenomen de regel dat bij spoedeisende zaken alleen in gezamenlijkheid besluiten genomen kunnen worden met achteraf goedkeur van dan rechtmatig gehouden ALV.
  Een “slapende” VvE heeft helemaal geen KvK inschrijving omdat geen enkele persoon door de rechter als zodanig is aangewezen.
  Denk dat de KvK ook moet inzien dat ook de eigenaren los van de “oude” bestuurder naar de media kunnen met dit verhaal.
  (Die bestuurder is toch toevallig niet Tronald Dump?)

  #35097
  Rob
  Deelnemer

  Ik ben wel benieuwd waardoor die “onzekerheid” dan is ontstaan.
  Als eerste lees ik dat het bestuur is gevraagd een ledenvergadering te houden en het bestuur heeft dat destijds geweigerd.
  Daarna hebben de leden op 6 juli 2020 zelf een vergadering gehouden en daarin is een nieuw bestuur benoemd en de oude bestuurder ontslagen.
  Als die vergadering conform alle procedures en termijnen is verlopen, waar is dan de twijfel vandaan gekomen ?

  #35098
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

  Alles klopte ook voor de aanvraag van een ALV. De bestuurder is een narcist en weet met leugens en bedrog en iedereen met overvloedige mail-epistels te belagen op de 1 of andere manier toch invloed uit te oefenen. Beweerde bijv dat hij niet uitgenodigd was terwijl we foto’s hadden dat de brief in zijn bus was gedaan. Ook mailt hij steeds alleen zijn vaste clan andere leden die hij niet mag ontvangen niets ook geen uitnodiging voor een ALV. We proberen zo snel mogelijk of we met geringe kosten terug naar de kantonrechter kunnen.
   

  #35099
  Bob
  Deelnemer

  Naar mijn idee zien we in deze thread een aantal feiten onmiskenbaar bevestigd:
  1. Het probleem dat in deze VvE speelt leent zich absoluut niet voor behandeling door een voorzieningenrechter in een kort geding. Hiervoor is een bodemprocedure aangewezen.
  2. In het PV hebben beide (!!) partijen aangegeven dat er onzekerheid is over wie nu de bestuurders zijn, ondanks het feit dat gedaagden er van ovetuigd zijn dat zij bestuurders zijn (waarom dan tekenen voor twijfel ?!?!).
  3. Er wordt veel teveel waarde gehecht aan de inschrijving bij de KvK.

  #13175
  Nederlandvve.nl
  Sleutelbeheerder

  1: op korte termijn zullen we zien wat onze advocaat gaat doen.
  2; nee wij hadden geen twijfels, de tegenpartij heeft tijdens de zitting het zo gespeeld dat overleg op de gang gevraagd werd. Wij wilden op aanraden van onze advocaat ook niet onwelwillend zijn. Bovendien zijn we vrij zeker van de stemmen en dat op 9 september zou de ALV plaatsvinden. Toen ging hij afzeggen en opschuiven.
  3; op zich is de KVK niet zo belangrijk. Hij heeft nu weer een bankpas aangevraagd, neemt beslissingen tot aankoop zonnepanelen, legt boetes op. Dat wilden we juist voorkomen en eerst eens een goed MJOP opzetten voor ons oude gebouw.

13 berichten aan het bekijken - 1 tot 13 (van in totaal 13)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.