Drempelwaarde niet vastgesteld conform MR.

 • Dit onderwerp bevat 6 reacties, 2 deelnemers, en is laatst ge√ľpdatet op juni 2, 201610:31 am door .
7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
 • Auteur
  Berichten
 • #2910
  Rob
  Deelnemer

   In de modelreglementen spreekt men over diverse drempelwaardes die door de vergadering vastgesteld dienen te worden.

   Onlangs verscheen daarover een interessant artikel op VVErecht.nl van mr. Richard P.M. de Laat.

   De uitspraak in dat artikel is inmiddels wel gepubliceerd en hier te vinden.

   #2920
   Bob
   Deelnemer

    Hi Rob,
    Dank. Uitermate interessant! Op zich verbaast de uitspraak me helemaal niet.
    Wat mij echter wel verbaast is dat ik moet lezen over de rol van mr. [F], de rol die [F] speelt ten faveure van de Gemeente, en als klap op de vuurpijl wie de werkgever is van [F].
    Hebben we nu weer een aflevering van “Kanniewaarzijn” gezien?
    Of heb ik iets niet goed begrepen/gelezen?
    Vriendelijke groet, Bob.

    #2922
    Rob
    Deelnemer

     Dat heb je goed gelezen Bob. ūüôā
     Ik denk wel dat het hierbij van belang is dat de gemeente ook eigenaar is van 2 appartementsrechten.

     #2925
     Bob
     Deelnemer

      Hi Rob,
      Wanneer de Gemeente geen belanghebbende (appartementsgerechtigde) zou zijn geweest hadden ze nimmer [F] in de arm kunnen nemen (zie 2.5).
      Ik verbaas me ten zeerste over het gebruik, de inzet en de “techniek” van [F], zeker gezien de organisatie waar [F] kennelijk voor werkt in het dagelijkse leven.
      Vriendelijke groet, Bob

      #2927
      Rob
      Deelnemer

       Tja Bob, en dat allemaal in het VvE belang ;):)
       Er zijn in dit soort uitspraken altijd wel zeer interessante zaken te lezen vindt ik, zoals bijvoorbeeld de passage m.b.t. de ontvankelijkheid.
       Volgens mij wachten veel eigenaren die niet aanwezig zijn (soms onterecht) het moment af dat zij de notulen ontvangen.
       4.3 De besluiten van de VvE zijn genomen tijdens de vergadering op 21 december 2015. Noch [eisers] noch zijn gemachtigde [A] waren aanwezig op het moment dat de besluiten werden genomen. [eisers] had wel een uitnodiging gekregen voor deze vergadering en hij wist op hoofdlijnen welke onderwerpen er ter beslissing zouden voorliggen. Hij had dus op 21 december 2015 kennis kunnen nemen van de besluiten, zodat de termijn van artikel 5:130 lid 2 BW is gaan lopen op 22 december 2015. [eisers] moest dus uiterlijk op 21 januari 2016 een verzoek doen tot vernietiging van de besluiten. [eisers] heeft als productie 21 bij zijn akte producties van 15 maart 2016 een kopie overgelegd van het voorblad van zijn verzoekschrift. Hierop staat een stempel van de rechtbank waaruit blijkt dat het verzoekschrift op 21 januari 2016 is ingediend. Het verzoek is daarmee tijdig ingediend en [eisers] is ontvankelijk in zijn verzoek.
       Een ander interessant onderdeel ging over niet geagendeerde agendapunten.
       “4.12 Tussen partijen is niet in geschil dat het punt van het verstrekken van een volmacht aan het bestuur van de VvE voor het nemen van rechtsmaatregelen tegen [eisers] niet op de agenda stond die voorafgaand aan de vergadering van 21 december 2015 naar [eisers] is gestuurd. Dit is in strijd met artikel 33 lid 8 van het modelreglement, hetgeen strijdigheid oplevert met de statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen als bedoeld in artikel 2:15 lid 1 onder a BW. Derhalve is dit besluit vernietigbaar. Het betoog van de VvE dat niet per definitie alle onderwerpen op de agenda moeten staan en dat [eisers] een redelijk belang moet stellen ter onderbouwing van zijn stelling dat dit punt op de agenda had moeten worden geplaatst, wordt niet gevolgd, omdat dit feitelijk onjuist is. De kantonrechter zal het verzoek dan ook toewijzen op dit punt.”

       #2929
       Bob
       Deelnemer

        Hi Rob,
        “Tja Bob, en dat allemaal in het VvE belang ;):)” GRINNIK, GRINNIK !
        4.3 Je stelt direct daarboven mijns inziens terecht “soms onterecht”. Naar mijn idee hebben hier de feiten en omstandigheden in dit zeer specifieke geval zwaar meegewogen. Het is verder volkomen terecht dat de rechtbank tot ontvankelijk komt, hoe je het ook wendt of keert, verzoeker was op tijd (binnen de fatale termijn).
        4.12 Hier zie ik niets bijzonders. De strijd met 33 lid 8 levert automatisch “vernietigbaarheid” op, en de rechtbank constateert dat ook feilloos. Dit laat overigens onverlet dat verzoeker die vernietiging vraagt wel degelijk een belang zal moeten hebben bij het eventuele verzoek.
        Vriendelijke groet, Bob

        #2932
        Bob
        Deelnemer

         Hi Rob,
         De door jou aangehaalde uitspraak blijft me bezighouden. En natuurlijk voornamelijk vanwege het feit dat het er op lijkt dat de Stichting VvE Belang hier een rol speelde. Ik zeg nadrukkelijk “lijkt” omdat de jurist [F] in de uitspraak, om welke reden dan ook, expliciet wordt opgevoerd als zijnde een mannelijke jurist die werkzaam is bij VvE Belang. Het kan echter zo zijn dat deze jurist zuiver op persoonlijke titel de in de uitspraak beschreven rol speelde. Overigens een rol die voor mij grote vraagtekens oproept, zeker gezien de nu bekend geworden link met VvE Belang.
         Is hier (gegeven de voorgeschiedenis in deze kwestie) sprake van “powerplay” door de Gemeente, met medewerking van VvE Belang, of is dit een kwestie waar VvE Belang als Stichting niet in betrokken is (anders dan door een wat mij betreft zeldzaam onhandige keuze van √©√©n van haar juristen) en waar zij zich van zou moeten distanti√ęren? De heer mr. [F] wordt in deze kwestie zelfs tot voorzitter van de vergadering van deze VvE benoemd. Zelf ben ik van mening dat het optreden van [F] niet te rijmen is met de rol van belangenbehartiger, maar slechts met de rol van jurist die het belang van de Gemeente (betaald) dient. Wanneer hier sprake had moeten zijn van “probleemoplossend bemiddelen” zou een rol als mediator meer passen.
         Wat is hier echt gebeurd!? Ik zal in elk geval, daar ik hecht aan hoor en wederhoor, VvE Belang wijzen op deze thread, en haar uitnodigen om haar lezing in deze zaak te presenteren.
         Vriendelijke groet, Bob

        7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
        • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.