Eerste vergadering van het jaar

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 26)
 • Auteur
  Berichten
 • #2182
  Wies
  Deelnemer

   Wanneer vinden de eerste vergaderingen van het jaar over het algemeen plaats? Zijn hier regels of richtlijnen voor? Of is dit voor elke VvE verschillend?

   #2183
   Colin
   Deelnemer

    De algemene regel luidt dat een vergadering binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar moet worden gehouden. Verplichte onderwerpen in die vergadering zijn het vaststellen van de jaarrekening over het voorgaande boekjaar en de begroting voor het volgende boekjaar.
    Onze VvE houdt zich niet aan deze regel. Wij vergaderen altijd in het najaar, dus niet binnen 6 maanden. Niemand heeft daar bezwaar tegen.

    #2189
    William
    Deelnemer

     Jullie besluiten in principe zelf wanneer je de vergadering houdt. Zoals Colin zegt moet dit normaliter binnen 6 maanden na het aflopen van het vorige boekjaar. En net zoals bij Colin, als niemand bezwaar heeft is een moment later in het jaar niet zo’n een probleem.

     #2199
     Rob
     Deelnemer

      Apart !! … Er is regelgeving die bepaalt dat de vergadering binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar moet plaatsvinden, maar waarom zouden we ons aan die lastige regels houden, nee…… we doen het op onze eigen manier en als niemand bezwaar maakt is het goed…. Toch !!!!!
      En dat kan natuurlijk heel lang goed gaan, tot het moment dat er iemand eens een besluit wil laten vernietigen of om andere redenen mogelijk gebruik gaat maken van tekortkoming(en)  in de opvolging van de regelgeving.
      Waarom is het toch zo moeilijk om je aan de geldende regelgeving te houden????

      #2200
      William
      Deelnemer

       Rob,
       Ik ben het helemaal met je eens dat men zich aan de geldende regelgeving moet houden. Alleen in zo’n geval als dit, wat is er op tegen om in het najaar te vergaderen? En; Op welke grond wil iemand besluiten laten vernietigen omdat de vergadering niet binnen 6 maanden na het boekjaar is gehouden? Er kan immers niet worden geëist om deze besluiten alsnog in de goede periode te houden.
       Nogmaals, helemaal met je eens betreft het houden aan de regelgeving, alleen in de praktijk blijkt deze regel nog al eens ‘lastig’.

       #2201
       Peter
       Deelnemer

        In het topic wat ik gisteren heb geplaatst “voorzitter daagt als lid VvE voor kantonrechter”. Wil de voorzitter een besluit laten vernietigen op grond van het houden van een alv binnen acht dagen. Dit terwijl hij zelf de termijn van de alv heeft bepaald en alle leden hebben ingestemd.
        Dus voor het bestwil van de VvE en jezelf houd je aan de geldende regelgeving!!!
        Mvg Peter.

        #2202
        William
        Deelnemer

         Even los van het feit dat hij de ALV zelf heeft georganiseerd, is dit een regel die logischer te verklaren is. Afhankelijk van je (model)splitsingsreglement is hier een termijn aan gesteld om de leden een redelijk tijd te geven zich voor te bereiden, agendapunten toe te kunnen voegen en eventueel hun planning aan kunnen passen.

         #2203
         Peter
         Deelnemer

          De rechtsgrond voor verzoek tot vernietiging blijft hetzelfde.

          #2204
          Bob
          Deelnemer

           Van mijn kant zeker geen pleidooi om je, als VvE zowel als persoonlijk, niet aan de regels te houden. De regels dienen een hoger doel, dat niet altijd even eenvoudig te duiden is. Het uitgangspunt binnen de VvE zou moeten zijn dat de regels worden gevolgd.
           Desalniettemin breng ik in dit topic/geval op dat er redenen kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld overmacht of andere moverende redenen) die het strikt opvolgen van de regels in de weg staan, zo niet onmogelijk maken. In de modelreglementen worden weliswaar termijnen genoemd als binnen 5 of 6 maanden na afloop van het boekjaar, echter, BW 2:48 lid 1 – in rangorde gesteld boven de modelreglementen – stelt het volgende (vet en onderstreept door mij):
           “Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.”
           De vergadering kan dus, ingevolge het BW, de termijn van (5/) 6 maanden waarbinnen de genoemde stukken door het bestuur moeten worden gepresenteerd verlengen. Daar is dus helemaal niets mis mee, aldus de wet. Wanneer de vergadering (zeker als het unaniem wordt gevonden/besloten) de termijn verlengt is daar weinig tegen in te brengen.
           Ik zie met bovenstaande in gedachten, in tegenstelling tot Rob, dan ook geen problemen ontstaan. De termijn voor vernietiging van besluiten zit immers aan de vergadering (of kennisname) vast en niet aan het modelreglement, en daarnaast kan ik niet zien dat iemand (afwijkende ) rechten zou kunnen claimen na een volgens het BW toegelaten verlenging waar de (hele) vergadering achter staat.
           Voor wat betreft de casus van Peter stel ik voor dat we die discussie hier niet off-topic gaan voeren maar onder de door Peter gestarte thread. Anders wordt het steeds onoverzichtelijker en kan niemand de “ontspoorde” discussie nog volgen. Deze thread gaat over de (jaar)vergadering van de VvE. 😉

           #2209
           Bob
           Deelnemer

            Voor mijn reactie op de casus van Peter zie aldaar ;D

            #2212
            Rob
            Deelnemer

             Persoonlijk lees ik uit het inmiddels bekende boek van mr. Rijssenbeek niet dat de “aanvulling” uit 2:48BW automatisch van toepassing is op de artikelen uit het modelreglement.
             Daarin wordt deze “aanvulling” genoemd als suggestie om MR2006 aan te passen en daarmee bijvoorbeeld uitspraken als deze te voorkomen.

             #2217
             Bob
             Deelnemer

              Zoals ik in mijn eerdere reactie al schreef is de wet (het BW, dat in rangorde is gesteld boven de modelreglementen) in dit geval en op dit punt flexibeler dan het MR. De wet laat expliciet toe dat de vergadering de termijn kan verlengen.
              De modelreglementen zijn dus op dit punt onnodig beperkend voor de VvE. Daarmee staat voor mij vast dat in de hier aan de orde zijnde gevallen, en onder verwijzing naar het BW, de vergadering kan besluiten later te vergaderen dan binnen 6 (of 5) maanden na afloop van het boekjaar.
              Met rigide en dogmatisch vasthouden aan (onnodig/te) beperkende regelgeving maakt men het zichzelf alleen maar moeilijker dan strikt noodzakelijk. Wanneer de leden van enige VvE (unaniem zoals door posters is aangegeven) besluiten tot het verlengen van de termijn kan ik me niet voorstellen dat de rechter (onnodig) strenger zal zijn dan het BW voorschrijft. Ik ben voorstander van de pragmatische aanpak, het gaat er uiteindelijk om het te bereiken doel.

              #2218
              Rob
              Deelnemer

               Bob, toen ik de eerste keer jouw reaktie las had ik eerlijk gezegd ook het idee “daar zit wat in, dat is ook een mogelijkheid
               Toen kende ik echter nog niet de inhoud van het boek van mr. Rijssenbeek.
               Ik neem aan dat de aanbevelingen/suggesties van dhr. Rijssenbeek gebaseerd zijn op jurisprudentie en zijn jarenlange kennis m.b.t. VvE aangelegenheden.
               Ik kan me niet voorstellen dat een jurist een aanbeveling doet om de tekst “behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering” in het modelreglement op te nemen als diezelfde verlenging van die termijn al mogelijk zou zijn binnen de huidige wetgeving.
               Hij zou dan simpelweg hebben kunnen volstaan met de aanbeveling zoals jij aangeeft, die vele malen makkelijker te realiseren is.
               Nu hij dat niet gedaan heeft ben ik persoonlijk van mening dat het dan ook niet mogelijk is op die manier.
               Daarnaast wil ik nog wel opmerken dat men bij het vaststellen van de termijn van 6 maanden ook vast een doel voor ogen heeft gehad.
               Tevens gaat het hier ook gewoon om VvE’s, waarin de boekhouding nu ook weer geen raketwetenschap is.
               Naar mijn idee zou het toch goed mogelijk moeten zijn voor VvE’s om binnen die termijn de stukken voor elkaar te hebben!

               #2219
               William
               Deelnemer

                @Rob&Bob,
                Uiteraard moet het voor een VvE mogelijk zijn om binnen die eerste 6 maanden een vergadering te beleggen. Bij sommigen heeft een najaarsvergadering nou eenmaal de voorkeur, vraag me niet waarom. Voor beheerders, of medewerkers van corporaties/grooteigenaars is het wel logisch om een behoorlijk aantal vergaderingen per jaar, te spreiden over dat jaar, zodat men er niet 30 à 40 in drie maanden tijd heeft.
                 
                Los daarvan,vind ik dat er vaak te veel wordt afgedwaald van het originele onderwerp. Mensen die hier hun vraag stellen, hopen volgens mij op kort, simpel advies in reactie op hun vraag. Niet op heen en weer geslinger van jurisprudentie en argumenten, ook al zijn het soms leuke en interessante discussies.
                De vraag van de poster is: Wanneer vinden de eerste vergaderingen van het jaar over het algemeen plaats? Zijn hier regels of richtlijnen voor? Of is dit voor elke VvE verschillend?
                Het volgens mij simpele antwoord is: Door de regel moet de (eerste) ALV binnen 6 maanden na het eindigen van het vorige boekjaar. Ja hier zijn regels voor, zie je splitsingsreglement. De VvE (dus jij en de mede-eigenaren) bepalen verder in principe op welke datum de ALV plaats vindt.
                 

                #2220
                Bob
                Deelnemer

                 @William,
                 Naar mijn overtuiging stellen de bezoekers van het forum vragen omdat ze hopen op een correct en volledig antwoord. Simpele antwoorden, zoals jij die kennelijk graag ziet, bestaan in VvE-land (helaas) bijna nooit. Daarnaast zijn de simpele antwoorden meestal onvolledig en ook nog eens incorrect.
                 Voorts is het in mijn beleving zo dat de bezoekers ook graag horen wat de (bij het correcte en volledige antwoord horende) regels en argumenten zijn, zodat ze met alle regels, feiten en argumenten hun eigen mening kunnen vormen.
                 Helaas zie ik in de diverse fora heel erg vaak simpele en onvolledige (en daarmee tot overmaat van ramp ook nog eens foute) adviezen en antwoorden. Dat is niet goed, en het zet de bezoekers (juridisch gezien) regelmatig op het verkeerde been. Dat kan voor de vragenstellers enorm vervelende en kostbare verrassingen opleveren, zeker wanneer er wordt geëscaleerd en er rechtszaken volgen. Als je denkt dat mensen echt geholpen zijn met een (te) simpele voorstelling van zaken dan deel ik die mening zeker niet. Einstein zei al: “Zaken moeten zo eenvoudig mogelijk worden voorgesteld, maar niet eenvoudiger dan dat!”. Dat ben ik volledig met hem eens. Oversimplificeren geeft heel makkelijk (onherstelbare) fouten.
                 Tot slot ben ik niet met je eens dat ik in deze thread off-topic zou zijn gegaan.
                 Vanuit mijn perspectief heb ik het idee dat Wies nu een goed beeld heeft van de feiten en argumenten betreffende haar oorspronkelijke vraag, en wel zodanig dat zij haar eigen plan kan trekken nu ze het bovenstaande op een rijtje heeft.

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 26)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.