Eerste vergadering van het jaar

11 berichten aan het bekijken - 16 tot 26 (van in totaal 26)
 • Auteur
  Berichten
 • #2221
  William
  Deelnemer

   Ik denk eerder dat Wies er geen brood meer van kan bakken omdat Wies een halve dag nodig heeft om alleen dit topic te lezen. Overigens ís het antwoord in deze kwestie echt niet zo moeilijk en had Wies het met 5 minuten ‘googlen’ ook kunnen vinden.

   #2224
   Rob
   Deelnemer

    Hoi William,
    Persoonlijk lijkt mij een forum de aangewezen plek om met elkaar van gedachte te wisselen over vragen van andere VvE leden en denk ik ook dat er op veel vragen ook geen pasklaar antwoord mogelijk is. Dat blijkt al uit deze vraag 😉
    Het makkelijkst en eenvoudigst zou een simpele verwijzing naar het bepaalde artikel in het modelreglement zijn, maar of daar dan alles mee gezegd is !?
    Ik ben het dan ook wel eens met de reactie van Bob.
    Ook jouw eerste reactie in dit topic gaf aan dat er kennelijk soepel met die regel omgegaan kan worden.
    Ik wordt dan erg nieuwsgierig naar de achtergronden en redenen daarvan.
    Je schreef ook: “Bij sommigen heeft een najaarsvergadering nou eenmaal de voorkeur, vraag me niet waarom.
    Ik zou juist wél willen weten waarom !
    Zelf heb ik ook zat voorkeuren, maar zo werkt het in een VvE nu eenmaal niet.
    Je haalt ook een ander belangrijk punt aan, namelijk : “Voor beheerders, of medewerkers van corporaties/grooteigenaars is het wel logisch om een behoorlijk aantal vergaderingen per jaar, te spreiden over dat jaar, zodat men er niet 30 à 40 in drie maanden tijd heeft”
    Ik denk dan dat daar zeker een kern van waarheid in zit, maar vraag me dan eveneens af of we het probleem van die beheerders e.d. dan op de VvE moeten afschuiven?
    Ook al heb ik met regelmaat een andere mening over dingen, toch vind ik het heel fijn om de meningen van Carla, Bob, Jou en anderen over dergelijke vragen te horen en denk ik toch vaak weer even na over die andere meningen en standpunten.
    En persoonlijk zou ik heel graag zien dat ook veel andere lezers mee zouden doen in de discussies en hun standpunten en/of meningen kenbaar zouden maken !
     

    #2226
    William
    Deelnemer

     Hai,
     Laten me eerst zeggen dat we over het algemeen op één lijn zitten 😉 , en dat ik nu mee ga doen aan het verlengen van dit topic hehe. Ik hoop dan ook dat Wies zijn/haar antwoord inmiddels heeft gevonden. En nu, om te reageren op je post:
     “Ook jouw eerste reactie in dit topic gaf aan dat er kennelijk soepel met die regel omgegaan kan worden.
     Ik wordt dan erg nieuwsgierig naar de achtergronden en redenen daarvan.”
     Soepel bedoelde ik niet, ik bedoelde alleen dat als iedereen in de VvE het er mee eens is, waarom dan geen najaarsvergadering? Ik denk dat deze regel bestaat om te voorkomen dat bestuurders er tijden over kunnen doen om een jaarrekening op te stellen, om wellicht het een en ander te verbloemen of laten verjaren. Maar, een VvE met verstandige leden zal gewoon in het zelfde kalenderjaar alsnog vergaderen.
     Zelf heb ik ook zat voorkeuren, maar zo werkt het in een VvE nu eenmaal niet.'”
     Mee eens, ik weet dan ook niet waarom. Wellicht gewenning, er wordt al jaren in het najaar vergaderd, de opstartvergadering is ooit in het najaar geweest en men wil die gewoonte houden, of de beheerder verzoekt hierom (uiteraard met toestemming van de ALV) om redenen die ik hieronder uitleg.
     “Ik denk dan dat daar zeker een kern van waarheid in zit, maar vraag me dan eveneens af of we het probleem van die beheerders e.d. dan op de VvE moeten afschuiven?”
     Ja en nee. Uiteraard moet dit niet het probleem van de VvE worden, de VvE beslist dan ook altijd zelf wanneer de ALV wordt gehouden. Maar het is ook denkbaar dat de beheerder in zo’n geval het begrip van de VvE’s in zijn/haar portfolio vraagt. Een beheerder heeft doorgaans 20 tot 50 VvE’s in beheer, afhankelijk hoe de taken/rollen zijn verdeeld in de beheerorganisatie. BV; bij sommige kantoren doet één beheerder álle werkzaamheden voor zijn/haar VvE’s, terwijl de taken bij andere kantoren zijn verdeeld in algemeen/bestuurlijk beheer, administratief en technisch beheer. Om per VvE alles te doen (de ALV te organiseren, bijwonen, uitvoeren actiepunten en besluiten etc.), is het wenselijk dit over een langere periode uit te smeren.
     “Ook al heb ik met regelmaat een andere mening over dingen, toch vind ik het heel fijn om de meningen van Carla, Bob, Jou en anderen over dergelijke vragen te horen en denk ik toch vaak weer even na over die andere meningen en standpunten.
     En persoonlijk zou ik heel graag zien dat ook veel andere lezers mee zouden doen in de discussies en hun standpunten en/of meningen kenbaar zouden maken !”
     Mee eens!
     Tot slot nog de vraag aan jullie: Welke redenen (anders dan ‘het zijn de regels’) zien jullie om de ALV (er van uitgaande dat een VvE er doorgaans één per jaar heeft) per sé in de eerste 6 maanden te houden?
     Of: Wat is er op tegen om dit in juli/augustus/september te doen?

     #2228
     William
     Deelnemer

      Euw zo is het niet leesbaar heh, en ik heb geen idee hoe ik dat aan moet passen. Redactie?
      Nog even terugkomend op hierboven:
      Stel dat de ALV wordt gehouden na die 6 maanden, op welke grond kan een lid de besluiten dan laten vernietigen?

      #2229
      Roel
      Sleutelbeheerder

       Beste William, helaas wordt, waarschijnlijk door knippen en plakken soms ook de html code meegekopieerd. Het is nog niet duidelijk hoe we dat kunnen voorkomen en hebben ondertussen handmatig de html code uit je bericht verwijderd !

       Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

       #2233
       Roel
       Sleutelbeheerder

        Sluit me graag even bij je aan @ Rob. De een gebruikt wat meer woorden, de ander wat minder. Echter de intentie van een ieder is, meedenken met de vragensteller. Daarin ontkom je niet aan de diverse interpretaties én het nooit volledig kennen van de geboden casus.
        Laten we de ruimte, die hier gegeven wordt ( met dank ) ook blijven benutten om met elkaar in gesprek te blijven. Zonder elkaar daarin de maat te nemen. Ook voor mij is het leerzaam om andere, dan mijn eigen opvattingen, hier te lezen. Altijd weer stof tot nader beschouwen.
        Het VvE recht blijft een boeiend fenomeen.
        Het moge inmiddels wel duidelijk zijn 😉 dat ik graag de gegeven regelgeving hanteer. Misschien niet altijd even pragmatisch, maar dáárvoor wel mijn verantwoordelijkheid dragend.
         

        Ik weet niet alles, maar daar weet ik dan wel alles van...

        #2235
        Peter
        Deelnemer

         @ Williamrozeboom,
         De rechtsgrond voor vernietiging van een besluit zoals ik het bedoel is het niet naleven van de reglementen. (voornamelijk 2.15.1.c)

         Artikel 130 BW 5

         1
         In afwijking van artikel 15 lid 3 van Boek 2 geschiedt de vernietiging van een besluit van een orgaan van de vereniging van eigenaars door een uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin het gebouw of het grootste gedeelte daarvan is gelegen, op verzoek van degene die de vernietiging krachtens dit lid kan vorderen
         Artikel 15 BW 2
         1
         Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
         a
         wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen;
         b
         wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 8 worden geëist;
         c
         wegens strijd met een reglement.
         3
         Vernietiging geschiedt door een uitspraak van de rechtbank van de woonplaats van de rechtspersoon:
         a
         op een vordering tegen de rechtspersoon van iemand die een redelijk belang heeft bij de naleving van de verplichting die niet is nagekomen, of
         b
         op vordering van de rechtspersoon zelf, ingesteld krachtens bestuursbesluit tegen degene die door de voorzieningenrechter van de rechtbank is aangewezen op een daartoe gedaan verzoek van de rechtspersoon; in dat geval worden de kosten van het geding door de rechtspersoon gedragen.
         #2236
         William
         Deelnemer

          Hoi Peter,
          Ik snap wat je bedoelt, alleen ik denk echt dat in dit geval deze vlieger niet op gaat.
          Even uitgaande van een reguliere ALV, alleen gehouden na de inmiddels bekende 6 maanden. Daarin wordt de jaarrekening goedgekeurd, planmatig onderhoud voor de komende periode vastgesteld, de begroting en daaruit voortvloeiende bijdrage goedgekeurd etc. etc.
          Een lid zou dan de rechter kunnen verzoeken om alle, of bepaalde besluiten hieromtrent te vernietigen omdat deze niet op tijd zijn genomen? En dan, de jaarrekening MOET een keer worden goedgekeurd, de begroting zal moeten worden vastgesteld etc. Zou dit dan twee maanden later wel rechtsgeldig kunnen?
          Een eigenaar die dit soort besluiten zal willen laten vernietigen, zal (let op: naar mijn mening) toch echt met een beter, of met meerdere, argumenten moeten komen dan alleen het feit dat deze besluiten niet binnen 6 maanden na het eindigen van het boekjaar zijn genomen. En we kunnen immers nog niet tijdreizen, dus de besluiten alsnog nemen volgens het splitsingsreglement kan niet.
          Nogmaals, natuurlijk ben ik van mening dat een VvE gewoon zoals het hoort binnen de termijn moet vergaderen. Ik ben alleen van mening dat iemand achteraf geen gegronde reden heeft om besluiten aan te vechten, alleen omdat er in het najaar vergaderd is. Tevens zie ik echt geen probleem als men met zijn allen besluit om een ALV in bijvoorbeeld augustus te houden.

          #2238
          Rob
          Deelnemer

           Hoi William,
           Helaas kan ik je niet zo snel een andere reden, buiten de regelgeving geven 😉
           Ik ben ook wel erg nieuwsgierig naar de theorie achter die termijn !
           Belangrijkste voor mij is dat je als VvE al het mogelijke zou moeten doen om ervoor te zorgen dat zaken tegen je gebruikt kunnen worden in eventuele rechtszaken.
           Afwijken van de regels moet je daarom mijn inziens tot het minimum beperken en lijkt me in het geval van de jaarvergadering ook niet nodig.Dat beheerders wellicht teveel VvE’s in hun bestand hebben is hun probleem, vindt ik 😉
           Een niet ondenkbaar scenario is bv dat er één of meerdere eigenaars met schulden zijn in de VvE.
           Wanneer die schulden na een bepaalde termijn, na vaststelling in de jaarvergadering nog niet voldaan zijn zullen deze schulden omgeslagen dienen te worden over de andere eigenaren, even afgezien van het feit dat ook die regel massaal genegeerd wordt door VvE’s !
           Uit de uitspraak die ik eerder in dit topic heb geplaatst blijkt dat iemand die zijn appartement koopt na de termijn van omslag een financieel belang erbij heeft dat a) de omslag ook daadwerkelijk plaatsvindt en b) de vergadering ook op tijd heeft plaatsgevonden.
           Naar mijn idee bij uitstek weer een reden of moment voor eigenaren om naar de rechter te stappen en waarbij het niet houden aan de juiste termijn wellicht weer tegen je zou kunnen gaan werken.

           #2240
           Peter
           Deelnemer

            Het gaat mij ook niet zo zeer om wat de reden voor vernietiging is van welk besluit dan ook. Als de rechtsgrond voor vernietiging er is en een eigenaar daar mee naar de rechter stapt heb je onnodige problemen die je niet kunt negeren.  Dus kun je ze beter voorkomen.

            #2241
            William
            Deelnemer

             Ik denk dat de termijn is gesteld om eigenaren er toe te bewegen uberhaupt te gaan vergaderen, wat mij betreft had de termijn ook ‘het volgende boekjaar’ kunnen zijn, of 12 i.p.v. 6 maanden.
             Ik durf te wedden dat er nog nooit, en nooit iemand, naar de rechter stapt met alleen het argument ‘de ALV is te laat gehouden’.
             Een zelfde voorbeeld vindt ik de aankomende wetgeving op het gebied van het opbouwen van een reservefonds. Een stap in de goede richting, maar zolang er geen controle en/of sancties aanhangen, is het alleen voor de vorm in de hoop dat VvE’s die het nu nog niet doen, alsnog gaan doen.

            11 berichten aan het bekijken - 16 tot 26 (van in totaal 26)
            • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.