Eigen risico Glasverzekering

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 47)
 • Auteur
  Berichten
 • #8693
  wijnants_d
  Deelnemer

   Goedemorgen,

   Vanwege de kou is bij een van de leden de ruit in het kozijn van de buitengevel gebarsten.

   De VvE heeft een gezamenlijke opstal- plus glasverzekering afgesloten en is volgens het splitsingsreglement 1983 artikel 17.6 verantwoordelijk voor de reparatie.
   Hiermee draagt mijn inzien de VvE ook de kosten van het eigen risico.

   Maar in de splitsingsakte zijn aanvullingen en wijzigingen aangebracht op het model reglement. Het artikel:
   …omtrent de uitvoering, de materiaalkeuze en het kleurenschema, de kosten van onderhoud, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden en vernieuwing van de balkons, de balkonconstructie, de erfafscheiding, de kosten van onderhoud, het herstel, de reparatie en eventuele vernieuwing en vervanging van raamkozijnen en deuren, ook wanneer deze zich in de buitengevels bevinden, voor rekening van de betrokken appartementseigenaar.

   Slaat dit artikel nu ook op het glas in de raamkozijnen, waardoor de kosten van het eigen risico voor de appartementseigenaar zijn?

   Tevens: Wie is er verantwoordelijk voor de kosten wanneer de verzekering vanwege een clausule de schade niet vergoed?

   Alvast bedankt!
   Groeten Danny

   • Dit onderwerp is gewijzigd 2 maanden, 1 week geleden door .
   #8695
   Rene
   Deelnemer

    Je verhaal bevat voor mij net te weinig informatie om te achterhalen welk artikel er precies is aangepast.
    Als dat artikel 9.1.a is, dan is dat uiterst vreemd, want dit artikel is juist bedoelt om de algemene delen te benoemen…. waaronder….. raamkozijnen incl. glas.
     

    #35001
    wijnants_d
    Deelnemer

     Bedankt voor de reactie; hierbij de aanvullende informatie:
     Splitsingsakte:
     2.  In het model Reglement worden de volgende aanvullingen en wijzigingen aangebracht:
     a. Artikel 2 lid 1 dient te worden gelezen als volgt:
     “Ieder van de eigenaars is voor het in de omschrijving van zijn appartementsrecht
     genoemde aandeel in de gemeenschap gerechtigd”
     b. Conform het bepaalde in artikel 2 lid 3 van het Model Reglement worden de gemeenschappelijke kosten en schulden door de eigenaars gedragen in verhouding, waarin zij tot de gemeenschap zijn gerechtigd.
     In afwijking van het bovenstaande komen, onverminderd de bevoegdheid van de vergadering tot beslissing omtrent de uitvoering… (zie vorig bericht).
     Wederom bedankt!
     Groeten Danny

     #8697
     Rob
     Deelnemer

      Los van de aanvulling/wijziging in jullie reglement ben in van mening dat het eigen risico op grond van artikel 17 voor de individuele eigenaar is.
      Dat de VvE de verzekering afsluit wil niet zeggen dat de VvE ook altijd het eigen risico zou moeten dragen.
       

      #8700
      Bob
      Deelnemer

       Hi Danny,

       De VvE heeft een gezamenlijke opstal- plus glasverzekering afgesloten en is volgens het splitsingsreglement 1983 artikel 17.6 verantwoordelijk voor de reparatie.
       Hiermee draagt mijn inzien de VvE ook de kosten van het eigen risico.

       Wat mij betreft is jouw interpretatie van artikel 17 lid 6, zeker nu er een verzekering in de zin van artikel 8 is, geheel correct. De VvE “hangt” voor de reparatie, en daarmee ook voor het eigen risico.
       In het MR1983 horen “raamkozijnen met glas” standaard/normaliter tot de gemeenschappelijke zaken. Daarmee is het glas dus een gemeenschappelijke zaak.
       Echter heeft de splitser het artikel 2 lid 3 doelbewust aangepast. Jouw citaat uit de AvS maakt dat (o.a.) de raamkozijnen en deuren (ook in de buitengevel) nadrukkelijk niet als gemeenschappelijk moeten worden gezien, en daarmee niet naar breukdeel ten laste van de VvE zouden moeten komen. Met dat gegeven zou het glas, net als in de standaardsituatie, gemeenschappelijk blijven, immers het glas wordt in de uitgebreide aanpassing/wijziging van artikel 9 in de AvS (doelbewust?) geheel niet genoemd. Grammaticaal/letterlijk blijft daarmee het glas in de kozijnen gemeenschappelijk, en ook op die grond zou de VvE hangen voor reparatie en dus ook het eigen risico.
       Met bovenstaande is de kous niet zonder meer af. “Men” zou ook kunnen beweren dat er sprake is van een kennelijke vergissing waar in de aanpassing in de AvS het glas niet wordt genoemd, en dat het zo op het oog, gegeven de uitgebreide uitzondering die op artikel 9 wordt gemaakt, het de nadrukkelijke bedoeling van de splitser moet zijn geweest om ook het glas niet-gemeenscappelijk te maken (met als eindresultaat dat het eigen risico voor rekening van betreffende appartementsgerechtigde zou komen). Deze andere conclusie zou enkel en alleen kunnen worden getrokken door een rechter, zekerheid ga je hier op het forum naar mijn stellige overtuiging niet krijgen.
       Merk tot slot op dat “het onderhoud” uit artikel 17 een veel minder verstrekkend begrip is dan hetgeen wordt geschreven in artikel 3, en in de aanvulling/wijziging in de AvS. Daar worden tot kosten van de VvE onder meer gerekend de kosten van niet alleen onderhoud, maar ook van herstel, vervanging en reparaties, alsook vernieuwing.
       Met passeren van artikel 17 lid 6 concluderen dat artikel 17 voor het overige zonder twijfel zou betekenen dat het eigen risico voor de appartementsgerechtigde zou komen lijkt mij met bovenstaande iets te kort door de bocht.
       Wat mij betreft zou ik alles overziend kiezen voor het betalen van het eigen risico door de VvE.
       Tot slot geef ik mee dat de vergadering er mijns inziens verstandig aan zou doen om via artikel 10 voor eens en voor altijd duidelijk te maken of het glas al dan niet door haar als gemeenschappelijk wordt bepaald.
       Met vriendelijke groet, Bob

       #8701
       Rob
       Deelnemer

        Citaat uit dit artikel van Rijssenbeek :  “…. Het eigen risico komt alleen voor rekening van de VvE indien de VvE aansprakelijk is voor de ontstane schade.”
        Wanneer je art. 10 zou gaan gebruiken om te bepalen of iets wel of- niet gemeenschappelijk is zal die “keuze” wel gebaseerd moeten zijn op objectieve gronden en niet op “wat de meerderheid vindt”.
         

        #8702
        Bob
        Deelnemer

         Hi Rob,
         Het artikel van Rijssenbeek dat je “gebruikt” gaat over schade aan de OPSTAL, en niet over schade aan het glas bij de (aanvullende) “glasverzekering”.
         Voor het eigen risico van de glasverzekering is voldoende dat de eigenaar het glas moet repareren/vervangen/vernieuwen.
         Glasverzekering/-dekking hoort niet tot de standaard opstal(verzekering).
         Ik houd mijn reactie onverkort overeind.
         Met vriendelijke groet, Bob

         #8703
         Rob
         Deelnemer

          Hoi Bob,
          Waarom zouden voor het eigen risico van de glasverzekering andere regels gelden dan voor het eigen risico van de opstalverzekering?
          Ik zie daar geen enkele reden voor.
          Daarnaast lees is artikel 17 zo dat glasschade in of aan een privégedeelte voor rekening van de eigenaar komt indien de schade niet gedekt wordt door een verzekering van de VvE.
          En het eigen risico is daar wat mij betreft een onderdeel van.

          #35002
          Bob
          Deelnemer

           Hi Rob,
           Kortheidshalve mag ik naar mijn 1e reactie verwijzen (en gegeven nuancering).
           De eigendom van het (gemeenschappelijke) glas ligt bij de VvE.
           Het glas moet worden vervangen, en wel dor de VvE alsook op kosten van de VvE.
           De VvE kan die kosten verhalen op haar verzekering, maar het eigen risico niet. Het eigen risico blijft voor rekening van de VvE.
           Ik respecteer dat jij daar kennelijk anders over denkt, maar ik houd mijn visie volledig overeind.
           Met vriendelijke groet, Bob

           #8705
           William
           Deelnemer

            Ik ben het met Rob eens.

            #8706
            Bob
            Deelnemer

             Ik niet, en ik geef daarvoor argumenten.

             #8707
             William
             Deelnemer

              Dat is goed, maar mijns inziens snijden deze geen hout. TS (Danny) zou ook eerst even kunnen kijken of artikel 9 niet ook is aangepast ten opzichte van het MR.

              #8708
              Bob
              Deelnemer

               Hi Danny,
               Tot slot geef ik je nog het volgende mee.
               De splitser heeft in het in de AvS gewijzigde artikel 2 lid 3 een afwijkende kostenverdeling tot stand willen brengen/gebracht.
               Het is en was niet nodig om daarvoor ook de eigendomstoestand (artikel 9) te wijzigen. De eigendom blijft bij de VvE, maar met de wijziging van artikel 2 lid 3 worden de kosten (de verdeling) afwijkend van het breukdeel vastgesteld (waarbij in de wijziging de kozijnen wel, en het glas niet, expliciet worden genoemd).
               Merk ook op dat de vergadering volledige zeggenschap houdt omtrent de uitvoering, de materiaalkeuze en het kleurenschema van die gemeenschappelijke zaken (aldus het gewijzigde artikel 2 lid 3).
               Met vriendelijke groet, Bob

               #8711
               wijnants_d
               Deelnemer

                Goedemiddag,
                Bedankt voor alle reacties! Het is een behoorlijke discussie geworden. :O
                Volgens het model reglement 1983 is de VvE aansprakelijk, aangezien er een gezamenlijke verzekering voor opstal en glas is afgesloten.
                Volgens mij staat dit duidelijk omschreven in artikel 17 lid 6 i.c.m. artikel 8.
                Mijn twijfel ligt meer in de afwijkingen die in het splitsingsreglement van de VvE zijn opgenomen m.b.t. artikel 2 lid 1 en 3 van het model reglement 1983.
                Het artikel van Rijssenbeek omschrijft een situatie waarbij iemand aansprakelijk kan worden gesteld. Dat gaat in deze situatie (weersomstandigheden) niet op.
                Is dit wel het geval dan kan de verzekerde (de VvE) het eigen risico verhalen, lijkt mij.
                Bij de eerstvolgende vergadering maar bespreken hoe om te gaan met toekomstige situaties. In dit geval lijkt me het eerlijk dat de VvE het eigen risico draagt, aangezien deze de verzekerde is en er geen schuldige partij is om de kosten op te verhalen.
                Indien de verzekering de kosten niet vergoed vanwege een mogelijke clausule, dan is er geen glasverzekering voor het specifieke voorval en vervalt artikel 17 van het model reglement 1983. Dus dan zijn de volledige kosten toch voor de bewoner zelf?
                Groeten Danny
                p.s. Artikel 9 kent geen aanpassing in het splitsingsreglement.

                #8713
                Bob
                Deelnemer

                 Hi Danny,
                 Graag gedaan.  😉
                 In het laatste geval hangt het voor mij niet op artikel 17 lid 6, maar op het feit dat de ramen nog steeds gezamenlijke eigendom zijn waarvoor ingevolge de aanpassing van artikel 2 lid 3 géén afwijkende kostenverdeling is vastgesteld.
                 De eigenaar, de VvE, moet haar eigendom herstellen, en de kosten drukken dan naar breukdeel op alle eigenaars, lees de VvE. De VvE heeft dan de pech dat de verzekering die er wel degelijk nog steeds is niet dekt.
                  
                 Met vriendelijke groet, Bob

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 47)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.