Fietsen, scooters in VvE Parkeergarage

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 25)
 • Auteur
  Berichten
 • #6424
  melne1550
  Deelnemer

   In ons geval speelt het volgende. Wij hebben een gemeenschappelijke parkeergarage- onder-ondersplitsing Parkeerplaatsen A,– waarin 222 parkeerplaatsen en 2 motorstallingparkeer plaatsen. De eigenaren van de privéparkeerplekken zijn de bewoners van de Ondersplitsingen Appartementsrechten 1,2,3,4,5 en 6, waartoe behalve het appartement ook de FIETSENBERGINGEN toe behoren zoals vermeld in de Hoofdsplitsingsakte. Uitsluitend bestemd voor 2 fietsen! Nu worden er ook fietsen, motoren (meer dan 2) en scooters neergezet in de parkeergarage willekeurig op eigen privé parkeerplek en/of op de stukken algemene ruimten en looppaden volgens de tekening.
   Het bestuur van de VvE Parkeergarage is nu met een werkgroep bezig om de algemene gedeelten te gaan gebruiken voor het stallen van fietsen/scooters, waartoe vrije parkeerplekken moeten worden aangekocht om een parkeerplek vrij te maken en op de Algemene ruimte een hek te plaatsen om de fietsen en/of scooters af te schermen. Naar mijn mening mag dit niet zo maar. Kunt u me daarin helpen om de pogingen van de werkgroep een halt toe te roepen. Het gaat ongeveer om 15 scooters en 20 fietsen. In onze Hoofdsplitsing Appartementsrechten staat dat er bij iedere ondersplitsing 6 stuks een fietsen berging aanwezig is voor plaatsing van 2 fietsen. M.i. is het verboden in de parkeergarage überhaupt (brom)fietsen, scooters en motoren te plaatsen, alsmede de bestemming parkeerplaatsen te wijzigen, volgens hoofsplitsingsakte. De werkgroep wil hun zin doordrijven door op de ALV een stemming te laten plaatsvinden. Moet hiervoor eigenlijk dan niet de hoofdakte worden gewijzigd, middels stemming van alle eigenaren? Een hoog kostenplaatje trouwens. 4/5 van de stemmen moeten dan voor zijn.

   • Dit onderwerp is gewijzigd 2 maanden, 1 week geleden door .
   #6439
   Bob
   Deelnemer

    Hi Melne,
    Het is n.m.m. welhaast onmogelijk om hier, op basis van de door jou verstrekte informatie, tot een sluitende conclusie te komen, zonder de volledige AvS te kennen.
    In het algemeen zou ik zeggen dat het in de 6 (woon)ondersplitsingen beschikbaar hebben van fietsenbergingen op zich geen verbod inhoud voor een andere (parkeer)ondersplitsing. Het toegestane/geoorloofde gebruik van de parkeergarage/parkeerplekken wordt in beginsel alleen beheerst door de ondersplitsing zelf, en de daar in de AvS voorgeschreven bestemming (het voorgeschreven en/of toegestane gebruik).
    Voorts is de ruimte buiten de voor exclusief gebruik ingerichte parkeerplaatsen algemeen, en naar alle waarschijnlijkheid is er enig MR van kracht dat plaatsing en/of stallen van wat dan ook in algemene ruimten verbiedt. De AvS is daar “heilig”.
    Los van bovenstaande is misschien het volgende een leuke beer voor jou om op de weg van de werkgroep te gooien.
    Ik heb het vermoeden dat er voor de parkeergarage een strikte (gebruiks)vergunning zal gelden. Dit i.v.m. de brand- en vluchtveiligheid, en i.c.m. rookbeheersingssystemen en/of branddetectie- en brandblusinstallaties.
    De bouwtekening en het ontwerp is terug te halen uit het bouwarchief, en het is al even eenvoudig om de bevoegde autoriteit op de hoogte te brengen van de “snode plannen” van de werkgroep.
    De bevoegde autoriteit is gebonden aan het bouwbesluit en zal niet snel geneigd en of genegen zijn om toe te geven op de vereiste brand-en vluchtveiligheid, en al helemaal niet zonder extra en kostbare voorzieningen te eisen.
    Laat het systeem voor je werken en laat het bevoegde gezag onnodig maken dat er ook nog eens een formele wijziging van de AvS moet komen.
    Beren zat zou ik zeggen. 😉
    Succes, en vriendelijke groet, Bob.

    #6444
    melne1550
    Deelnemer

     Hi Bob,
     Hartelijk dank voor je snelle reactie. Vanavond heb ik de bespreking met de werkgroep. Allemaal dominante mannen. Dankzij jouw antwoord voel ik me weer sterker met de toegevoegde kennis.
     Inderdaad, beren genoeg. Ik moet me er nog verder in verdiepen. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is om precies te begrijpen hoe het hier geregeld is.
     Er bestaan hier 12 VvE’s. 1 Hoofd VvE, 8 ondersplitsingen, zijnde de appartementen met de fietsenbergingen en 1 Hoofd VvE Parkeren, 3 onder-ondersplitsingen, de parkeergarages, waarvan onze parkeergarage de grootste is.(222 privé parkeerplaatsen en 2 motorstallingsplaatsen) Misschien dat je het nu beter begrijpt. ? In de Hoofdsplitsing Appartementsrechten staan gespecificeerd per ondersplitsing het aantal woningen met het aantal fietsenbergingen.
     Het gebruik van een privé gedeelte mag niet in strijd zijn met de bepalingen van de BESTEMMING, en art. 25. lid 25.1: Iedere eigenaar is verplicht het privé gedeelte te gebruiken overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming t.w. parkeren voor gemotoriseerde voertuigen voor personenvervoer zijnde 1 auto of 2 motoren.
     Art. 21 lid 21.1. Het is iedere eigenaar verboden om voertuigen en of obstakels te plaatsen op plaatsen welke hiervoor niet bestemd zijn.
     Mocht je nog iets te binnen schieten houd ik me aanbevolen.
     Nogmaals hartelijk dank voor je tijd. Duim je voor me?
     Groet
     melne 1550

     #6445
     Bob
     Deelnemer

      Hi Melne,
      Allereerst dank voor de nadere toelichting.
      Het blijft ondoenlijk om je volledig sluitend te antwoorden zonder de akte te kunnen bestuderen. Ik houd mijn reactie algemeen.
      Met de artikelen die je aanhaalt zou modelreglement 2006 van kracht zijn, maar dat is niet absoluut zeker.
      Houd in elk geval goed voor ogen dat er 2 kanten aan deze kwestie zitten, de publiekrechtelijke (bevoegde autoriteit) en de VvE-kant (de splitsing).
      Het is in dit geval dubbel op. Bij verbouwing/herindeling van de parkeergarage moet het bevoegde gezag worden betrokken voor toestemming en nadere eisen v.w.b. de brand- en vluchtveiligheid. De VvE heeft niets in te brengen op dat gebied en is “lijdend voorwerp”, het bevoegde gezag bepaalt en stelt (aanvullende) eisen.
      Naast toestemming van het bevoegde gezag speelt de VvE-kwestie. In de AvS ligt de indeling van de parkeergarage vast, zie ook de splitsingstekening. De AvS geeft helder aan welke ruimte algemeen is, en welke ruimten zijn voor exclusief gebruik. Die indeling kan je in beginsel nooit wijzigen zonder daadwerkelijk de AvS zelf te wijzigen (en dat is kostbaar en niet eenvoudig). In beginsel kan de VvE dus zonder wijziging van de AvS de indeling algemeen/privé niet zomaar veranderen. De vergadering is hooguit bevoegd om een afwijking van de bestemming (per ruimte bestemd voor exclusief gebruik) toe te staan, maar dat is heel iets anders dan de indeling algemeen/privé wijzigen.
      Uit jouw verhaal lees ik dat de bestemming van de parkeerplekken redelijk nauw is geformuleerd, en dat het gaat om gemotoriseerde voertuigen. Dat zou bijvoorbeeld fietsen (zonder elektromotor) uitsluiten.
      Kort: wijzigen indeling parkeergarage kan waarschijnlijk in jouw geval niet zonder wijziging AvS, en daarnaast is ook toestemming van het bevoegde gezag vereist.
      Zou je graag beter en minder algemeen adviseren, maar daar is de AvS voor nodig.
      Wens je in elk geval veel succes vanavond, en als er nieuws of aanvullende vragen zijn dan hoor ik dat wel.
      Vriendelijke groet, Bob.

      #6447
      Bob
      Deelnemer

       Aanvullende vraag:
       Wat is exact de in de AvS omschreven bestemming van de parkeerplaatsen?
       Vriendelijke groet, Bob.

       #6448
       melne1550
       Deelnemer

        Beste Bob,
        Wederom hartelijk dank voor je uitgebreide antwoord. In de AvS omschreven bestemming van de privéparkeerplaatsen luidt als volgt: art.5
        Voor de appartementsrechten met index 11 en 12 : parkeerplaatsen voor personenauto’s en motoren (Resp. in onze garage  222 p.p. en 2 stallingplaatsen voor motoren, met bijbehorende voorzieningen.) Een gebruik dat afwijkt van deze bestemming is slechts geoorloofd met toestemming van de vergadering. De vergadering kan aan het verlenen van de toestemming voorwaarden verbinden, waaronder dat de verleende toestemming weer kan worden ingetrokken. Wat betreft de appartementsrechten met indice 11 en 12 geldt voorts dat de opslag/stalling van caravans, aanhangwagens en vergelijkbare voertuigen niet is toegestaan.
        Art. 2 lid 2.2. Een eigenaar of gebruiker mag geen onredelijke hinder aan de andere eigenaar of gebruiker toebrengen. Het gebruik van een privégedeelte mag niet in strijd zijn met de bepaling van de BESTEMMING.
        Nogmaals hartelijk dank. Ik denk dat we elkaar nog wel meer zullen “spreken”.
        Groet
         
        melne1550
         
         
         

        #6449
        Bob
        Deelnemer

         Hi Melne,
         Gelezen, maar moet zo weg.
         Helemaal begrepen. Gebruik beperkt tot personenauto’s en motoren. Daar kan alleen met een formeel vergaderbesluit van worden afgeweken.
         De indeling van privé en algemeen kan door de vergadering niet zonder wijzigen AvS worden gewijzigd.
         Ben alleen tussen 5 en 6 nog even thuis. Zo ik je niet meer spreek veel succes gewenst.
         Tot horens, vriendelijke groet, Bob.

         #6452
         melne1550
         Deelnemer

          Hi Bob,
           
          Vandaag niet eerder tijd gehad om je te schrijven. Gisterenavond lange vergadering gehad met de werkgroep. De voorzitter opende de vergadering door iedere aanwezige een stem te laten uitbrengen van 0 – 10, om aan te geven wat hij de voorgestelde plaatsen voor scooters en fietsen waard vond. Voorts zei hij dat hij   de uitkomst van de stemmen in de ALV zal voorleggen en dan een Vergaderbesluit zal laten nemen. Ik heb toen het woord gevraagd en uitgelegd dat we eigenlijk bezig zijn met een verloren wedstrijd, d.w.z. dat zijn voorstel niet conform de artikelen van de Hoofdakte kunnen plaats vinden. Ik heb er nog enkele artikelen tegenaan gegooid  waarom niet en de aanwezigen keken beteuterd en vroegen zich af wat zij daar eigenlijk deden. Ik moet zeggen dat er ook niet echt vriendelijk naar mij gekeken werd, maar dat terzijde.  Voorstel van de voorzitter, die een goed spreker is, was om de waarderingen toch plaats te laten vinden, zodat we weten waar de meeste voorkeur naar uitgaat. Ondertussen zou hij zich ook laten informeren en mocht ik gelijk hebben, dan ging het hele feest niet door. Vooral heb ik gewezen op het onttrekken van de bestemming van de algemene ruimte en de parkeerplaatsen en de daaraan gekoppelde investeringen zoals aankoop nieuwe parkeerplaatsen, indien geruild zou moeten worden enz. en verplaatsen deuren e.d.
          Ik wacht nu het verslag af en vervolgens vroeg de voorzitter of ik hem wilde helpen om e.e.a. verder uit te zoeken.
          E.e.a. is pending en kan ik weer even rustig achterover gaan zitten. Mocht ik nog verdere vragen hebben mag ik je dan weer raadplegen. Je hebt er wel toe bijgedragen dat ik me zekerder ben gaan voelen waarvoor ik je nogmaals bedank.
          Groet en fijne avond,
           
          Melne 1550

          #34973
          Bob
          Deelnemer

           Hi Melne,
           Leuk om te horen dat je zo blij/tevreden bent. 😉
           Je bent natuurlijk altijd welkom met nieuwe vragen en verdere ontwikkelingen. Dit is n.m.m. ook interessant voor alle meelezers.
           Veel succes, en mogelijk tot schrijfs,
           Vriendelijke groet, Bob

           #6585
           melne1550
           Deelnemer

            I.v.m. het feit dat onze complex uit behalve deHoofd VvE (Naam van het totale complex),meerdere Ondersplitsingen bestaande uit diverse appartementengebouwen met ieder hun eigen ondersplitsingsacte en VvE  en de Hoofd VvE Parkeren eveneens met eigen ondersplitsingsacte en dan de  Onder- ondersplitsingen bestaande uit 4 parkeergarage gedeelten met ieder hun eigen onder-ondersplitsingsacte en VvE wordt er telkens gesproken in de diverse actes over vergadering I en/of II en reglement I en/of II. Welke vergaderingen/reglementen worden hier nu mee bedoeld?  I.v.m. wijziging van acte door 4/5 van de eigenaren, wordt zowel gesproken in de hoofdakte (1000 stemmen), Ondersplitsing Parkeergarage (150 stemmen) en onder-ondersplitsingsakte (met 52 stemmen). Wat is nu de juiste routing om wijziging van akte te vragen, c.q. te organiseren. Het gaat hier nog steeds over het willen plaatsen van scooters en fietsen op privégedeelten en gemeenschappelijke gedeelten in de parkeergarage met 52 stemmen, zelfs wordt geopperd om de reserves aan te spreken (of een lening aan te gaan!) om extra parkeerplaatsen te kopen zodat daar scooters kunnen staan!!
            Zou iemand,  mij op weg kunnen helpen om dit in het juiste perspectief te behandelen, te beargumenteren op de eerstvolgende ALV van de onder-ondersplitsing.
            Bvd
            Groet Melne1550
             

            #6588
            Bob
            Deelnemer

             Hi Melne,
             Het wordt zo wel een puzzel. Niet eenvoudig zonder de AvS te kennen.
             Vraag: In jouw eerdere post geef je (als ik je goed begrijp) aan dat er in jouw onder-ondersplitsing sprake is van 222 plus 2 parkeerplaatsen. In bovenstaande post zie ik slechts 52 stemmen (voor 224 afzonderlijke parkeerplekken?).
             Hoe zit dat?
             Misschien helpt het volgende.
             De bestemming (het gebruik) van de parkeerplaatsen is geregeld in maar één van de vele aktes. De AvS waar de bestemming daadwerkelijk staat beschreven is de AvS die zal moeten worden gewijzigd. Voor het wijzigen van die AvS is (bij medewerking van het bestuur van die splitsing!) tenminste 80% van de voor die splitsing geldende stemmen benodigd.
             Dat betekent dat wanneer de bestemming van de parkeerplaatsen in de AvS met 1000 stemmen is neergelegd er tenminste 800 stemmen voor een wijziging van de AvS moet stemmen, maar wanneer de bestemming van de parkeerplaatsen in de AvS met 52 stemmen is neergeschreven geldt dat tenminste 42 van de 52 stemmen voor moeten zijn.
             Hoop dat je hiermee verder kunt, en natuurlijk onder voorbehoud dat ik je goed moet hebben begrepen.
             Merk ook nog even op dat de wijziging in de aan te passen AvS geen strijdigheden mag opleveren met een hoger liggende AvS.
             Vriendelijke groet, Bob.

             #6592
             melne1550
             Deelnemer

              Hi Bob,
              Ik zal proberen zo duidelijk mogelijk e.e.a. te verklaren.
              </Vraag:In jouw eerdere post geef je (als ik je goed begrijp) aan dat er in jouw onder-ondersplitsing sprake is van 222 plus 2 parkeerplaatsen. In bovenstaande post zie ik slechts 52 stemmen (voor 224 afzonderlijke parkeerplekken?).
              Hoe zit dat?>
              Ondersplitsing Hoofd VvE Parkeren heeft Index 11, zijnde 150 breukdelen,d.w.z. verhoudingen aandelen in de gemeenschap
              Antw.:
              1. 224 parkeerplaatsen is juist in onze onder-ondersplitsing, verhouding aandelen in de gemeenschap 52
              2. 153 parkeerplaatsen Commercieel, is ook onder-ondersplitsing, verhouding aandelen in de gemeenschap 35
              3. 211 parkeerplaatsen , is weer een aparte parkeergarage, is ook onder-onder splitsing, verhouding aandelen in de gemeenschap 49
              4. 59 parkeerplaatsen, is een kleine parkeergarage, is ook onder-ondersplitsing, verhouding aandelen in de gemeenschap 14
              Totaal 150 breukdelen, verhoudingen in de totale gemeenschap van de ondersplitsing Parkeren.
              Vraag
              <De bestemming (het gebruik) van de parkeerplaatsen is geregeld in maar één van de vele aktes. De AvS waar de bestemming daadwerkelijk staat beschreven is de AvS die zal moeten worden gewijzigd. Voor het wijzigen van die AvS is (bij medewerking van het bestuur van die splitsing!) tenminste 80% van de voor die splitsing geldende stemmen benodigd.>
              Antw.:
              Het gebruik van de parkeergarage is zowel geregeld in de HOOFDsplitsing van het totale complex, zijnde totaal 1000 breukdelen , als in de ondersplitsing Hoofd VVE Parkeren, 150 breukdelen, zijnde een index die valt ook onder het totaal van 1000 breukdelen (Hoofdsplitsing), als in de onder-ondersplitsing van onze garage zijnde 52 breukdelen van het geheel, onderdeel van de hoofdsplitsing en van de ondersplitsing Hoofd VvE Parkeren.
              Hoe ingewikkeld kun je het maken. Ik heb er ook echt op moeten studeren om het een beetje duidelijk te krijgen.
              Nu komt de hamvraag. Moet er een wijziging komen in de Hoofdsplitsing (1000 breukdelen) of in de ondersplitsing Parkeren 150 breukdelen of in de onder-ondersplitsing 52 breukdelen.
              Onze garage is dus 52/150 deel van de ondersplitsing Parkeren of 52/1000 ste van de Hoofdsplitsing totale complex. Wat gewijzigd moet worden staat in alle drie de aktes. Ik begrijp echter dat de Hoofdakte van het complex regeert.
              Ik hoop echter dat ik het je een beetje duidelijk heb kunnen maken.
              Groet Melne 1550

              #6594
              Bob
              Deelnemer

               Hi Melne,
               Dank voor de nadere uitleg.
               Als ik het nu goed begrijp staat de bestemming, te weten “parkeren voor gemotoriseerde voertuigen voor personenvervoer zijnde 1 auto of 2 motoren”, letterlijk in en de hoofdsplitsing, alsook in de hoofdsplitsing parkeren, alsook in de eigen ondersplitsing parkeren (224 plaatsen (222 plus 2)).
               Dan ben ik geneigd om (onder enig voorbehoud, immers ik kan de AvS niet napluizen) het probleempje in drieën te knippen.
               Ten eerste de bestemming van de parkeerplaatsen.
               Uit jouw posts, die ik opnieuw bestudeerde, lees ik dat de AvS (in alledrie gevallen) afwijken van de vastgelegde bestemming mogelijk maakt, met toestemming van de vergadering. Wanneer dat zo is kan men volstaan met het in de hoofdsplitsing, en ook de hoofdsplitsing parkeren, toestaan (met een formeel vergaderbesluit) van afwijkend gebruik, en dan hoeven die 2 Aktes niet te worden gewijzigd. In beginsel kan ik me niet voorstellen dat een van deze 2 splitsingen een steekhoudend eigen belang kent om in redelijkheid en billijkheid dit afwijkende gebruik te frustreren.
               Rest de eigen ondersplitsing waar (met eigen vastgelegde stemverhouding die ik nog niet ken) het van bestemming afwijkend gebruik eveneens moet worden toegestaan met een formeel (vergader)besluit. (Vraag: Hoe is de stemverhouding tussen de 224 appartementsrechten in de eigen ondersplitsing vastgesteld?)
               Indien het afwijkend gebruik binnen de eigen ondersplitsing ook is toegestaan is er (nog) geen reden om de eigen AvS (ondersplitsing) te wijzigen.
               Ten tweede de indeling van de eigen parkeergarage (omvang 224 plaatsen).
               Hier wordt het al een stuk ingewikkelder. Zeker wanneer de eigen ondersplitsing ook plaatsen wenst aan te kopen van een andere ondersplitsing. Daarnaast wenst de eigen ondersplitsing kennelijk de indeling van het eigen “terrein” ingrijpend te wijzigen. Daardoor zal in elk geval de goederenrechtelijke situatie, en ook de splitsingstekening, wijzigen, en dat maakt een wijziging van de eigen AvS (ondersplitsing) noodzakelijk.
               Afhankelijk wat de eigen ondersplitsing op dit punt exact wil doen is over deze kwestie nog (heel veel) meer te schrijven.
               Ten derde de brand- en vluchtveiligheid.
               Op dit punt verwijs ik kortheidshalve naar mijn eerder post daarover.
               Hoop dat je weer een stukje verder bent. Ik vind het jammer dat ik de Aktes niet kan bestuderen, en dat ik niet meer zekerheid kan verschaffen.
               Zijn er nog vragen, dan stel je ze gewoon.
               Vriendelijke groet, Bob.

               #6680
               melne1550
               Deelnemer

                Hi Bob,
                Na een lange onderbreking deze week wederom vergadering gehad met de werkgroep fietsen en scooters. Ik heb ze wel aan het denken gezet. De fietsen en scooters zijn geteld om een idee te krijgen wie er belang bij hebben bij het plaatsen daarvan in onze parkeergarage. 26 scooters en 60!! fietsen. Het probleem fietsen is opgelost, omdat men mij eigenlijk gelijk moest geven dat die gestald moeten worden in de bestemming <FIETSENBERGINGEN>. Het kopen van een parkeerplaats voor het stallen van de scooters/fietsen is ook van de tafel, gezien, hetgeen ik naar voren heb gebracht, nogal gepaard gaat met grote kosten door eigenlijk maar 1`vraag te stellen, wie gaat dit betalen? <Niet de VvE!!>. Alle motoren die nu in de garage staan gaan ook verdwijnen m.u.v. 2, waarvoor een betaalde p.p. is voor 2. Succes heb ik dus al kunnen boeken. Nu blijft het probleem het gedogen van de scooters. Gedogen is wat de voorzitter nu voor ogen heeft om de scootereigenaren van dienst te zijn.
                Zijn plan is om scooterplaatsen aan te wijzen op de gemeenschappelijke gedeelten in de parkeergarage op looppaden en rijstroken langs de kant van een muur en op stukjes ongebruikte vloer bij pilaren. Dat laatste met gevaar voor omvallen op de daarnaast geparkeerde auto’s.
                Onderstaand laat ik wat artikelen volgen die ik van de week heb voorgelezen, doch de voorzitter wil toch de eerstvolgende ALV vergadering van onze parkeergarage, zijnde onder- ondersplitsing, 222 p.p. en 2 motorplaatsen, een voorstel voorleggen om te <gedogen> dat op deze plaatsen scooters worden geplaatst, zodat, zo zegt hij, er dan geen aktewijziging behoeft plaats te vinden. Een stemming gaat dan volgen van de <AANWEZIGE EIGENAREN>. Meestal komen niet alle eigenaren op een gewone ALV dus hoe dit uitpakt weet ik niet. Mijn vraag is wel mag dit allemaal??
                Ik zal onderstaand enkele relevante artikelen plaatsen uit onze AvS, zodat je daar toch iets uit kunt halen.
                Hoofdsplitsing: Hoofd VvV Totale complex
                Ondersplitsing: Hoofd VvE Parkeren 647 p.p.
                Onder-onder splitsing: zijnde 224 p.p. van de totaal 647 p.p.
                <Relevante artikelen>
                1. Hoofdsplitsing: Artikel 5. Lid 1 t/m 6. App. Index 2 t/m 6. Per Index wordt aangegeven het aantal FIETSENBERGINGEN met BESTEMMING: FIETSENBERGINGEN
                2. Artikel. 45. Onder- ondersplitsing lid 45.6. DE VERGADERING KAN GEEN BESLUITEN NEMEN DIE STRIJDIG ZIJN MET REGLEMENT I, II., Vergadering I en II (zijnde Hoofd- en ondersplitsing, en HHR I of II) . zoals:
                • Onder-ondersplitsing A-13. Artikel 25 , lid 1. Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht het privégedeelte te gebruiken overeenkomstig de daaraan gegeven BESTEMMING, t.w.: parkeerplaats voor de gemotoriseerde voertuigen voor personenvervoer.
                • Ondersplitsing A-11: idem
                • Hoofdsplitsing: 25.1: Iedere eigenaar of gebruiker is verplicht het privégedeelte te gebruiken overeenkomstig de daaraan gegeven BESTEMMING T.W.:
                o Voor de appartementsrechten met indices 2 t/m 10. Woningen met FIETSENBERGINGEN en bijbehorende voorzieningen
                o Voor de woningen appartementsrechten met indices 11 en 12: Parkeerplaatsen voor personenauto’s en motoren
                Onder-ondersplitsing A-13, Artikel 17.1 en ondersplitsing A-11
                Tot de Gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken worden o.m. gerekend:
                a) Galerijen, loopgebieden, rijstroken, kolommen, vloeren e.d.
                b) In- en uitrit hellingbaan op niveau -1 en de overige zaken die op de tekening als gemeenschappelijk zijn aangegeven.
                7. Onder-ondersplitsing A-13, Artikel 21.3, ondersplitsing A-11, Art.21.3 en Hoofdsplitsing 21.4
                •Uit het oogpunt van veiligheid is het niet toegestaan om op enigerlei wijze de doorgang door de gemeenschappelijke gedeelten, in het bijzonder vluchtwegen, door het plaatsen van voorwerpen of andere obstakels, (voertuigen daaronder begrepen), te belemmeren.
                8.Hoofd- Onder- en onder-ondersplitsing Artikel 22.3.
                De eigenaars mogen zonder toestemming van de vergadering, vergadering I en II geen veranderingen aanbrengen in de Gemeenschappelijke gedeelten of aan Gemeenschappelijke zaken, ook als deze zich in Privé gedeelten bevinden.
                10.In onder-ondersplitsing A-13, Artikel 2, lid 2.2 , onder splitsing A-11, art. 2.2 en Hoofdsplitsing Artikel 2.2 vermeldt dat een eigenaar of gebruiker geen onredelijke hinder aan de andere eigenaars en gebruikers mag toebrengen
                In Hoofd- Onder- en Onder-ondersplitsing.
                11.Lid 2.3. Iedere eigenaar en gebruiker is verplicht alle handelingen na te laten waardoor schade kan worden toegebracht aan de belangen van andere eigenaars, ook die van de overige in de hoofdsplitsing betrokken appartementsrechten
                Tot zover de artikelen die van toepassing zijn.
                Op mijn vraag wat er met toekomstige scootereigenaren gaat gebeuren die zien dat er wel degelijk scooters in de garage staan en dus vinden dat zij dan ook rechten hebben.. Het antwoord was: dan zeggen we dat er geen plaatsen meer vrij zijn.
                Bob. Een heel verhaal. Als het je teveel tijd kost om hieraan te besteden, kan ik dat best begrijpen. Ik wacht dus rustig je antwoord af, De eerstvolgende ALV is maart, datum nog onbekend.
                Groet en bij voorbaat dank voor je tijd.
                Melne 1550

                #6681
                Bob
                Deelnemer

                 Hi Melne,
                 Leuk te horen dat je succes boekt.
                 Quote
                 Zijn plan is om scooterplaatsen aan te wijzen op de gemeenschappelijke gedeelten in de parkeergarage op looppaden en rijstroken langs de kant van een muur en op stukjes ongebruikte vloer bij pilaren. Dat laatste met gevaar voor omvallen op de daarnaast geparkeerde auto’s.
                 Unquote
                 Zonder de hele AvS zelf te kunnen bestuderen kan ik je geen definitief en 100% sluitend antwoord geven.
                 In het algemeen is het absoluut niet toegestaan om wat dan ook te plaatsen of parkeren buiten de ruimtes waarvoor een exclusief gebruiksrecht geldt. Stallen in algemene ruimten is daarmee absoluut niet toegestaan. Dat zeggen ook enkele artikelen die je zelf al aanhaalt. De VvE moet op dit punt handhaven.
                 Daar het waarschijnlijk ook om vluchtroutes gaat kun je de gemeente (bevoegde autoriteit) in voorkomend geval verzoeken om handhavend op te treden tegen overtreding (plaatsen voertuigen buiten de aangewezen vakken). De gemeente kan niet weigeren te handhaven.
                 Het enige wat mogelijk zou kunnen worden toegestaan door de vergadeting is dat de eigen parkeervakken worden gebruikt in afwijking van de vigerende bestemming. Dit kan wanneer het reglement toestaan van afwijking van bestemming door vergadering (besluit) mogelijk maakt, maar oook weer hangende toestemming van de bevoegde autoriteit.
                 Hoop dat je weer wat verder komt met bovenstaande.
                 Vriendelijke groet, Bob

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 25)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.