Fietsen, scooters in VvE Parkeergarage

10 berichten aan het bekijken - 16 tot 25 (van in totaal 25)
 • Auteur
  Berichten
 • #6683
  Bob
  Deelnemer

   Nabrander:
   Quote
   Op mijn vraag wat er met toekomstige scootereigenaren gaat gebeuren die zien dat er wel degelijk scooters in de garage staan en dus vinden dat zij dan ook rechten hebben.. Het antwoord was: dan zeggen we dat er geen plaatsen meer vrij zijn.
   Unquote
   Wat mij betreft een idioot plan dat in de nabije toekomst gegarandeerd tot ellende gaat leiden. Wie maakt uit dat er geen parkeerplaatsen meer zouden zijn, waar ook nu al geen enkele parkeerplaats bestaat of is aangegeven/aangewezen.
   Absoluut niet te handhaven, en dit gaat leiden tot chaos en eigenrichting.
   Met zo’n voorzitter/bestuur heb je wat mij betreft geen vijanden meer nodig.
   Vriendelijke groet, Bob.

   #34979
   melne1550
   Deelnemer

    Hi Bob,
    Hartelijk wederom voor je tijd en je antwoord.
    quote:
    In het algemeen is het absoluut niet toegestaan om wat dan ook te plaatsen of parkeren buiten de ruimtes waarvoor een exclusief gebruiksrecht geldt. Stallen in algemene ruimten is daarmee absoluut niet toegestaan. Dat zeggen ook enkele artikelen die je zelf al aanhaalt. De VvE moet op dit punt handhaven.
    Als hij dit toch wil doordrukken, kan ik dat dan alleen via de juridische weg bevechten?
    Zoals het bij mij overkwam is hij beslist van plan het op deze wijze te spelen. Je weet zelf dat van de eigenaren er slechts 5% weten wat hun rechten en plichten zijn en wat er in de diverse akten staat. De overige eigenaren lopen met de kudde mee. De doelstelling van een VvE is toch het behartigen van de GEMEENSCHAPPELIJKE belangen van de eigenaars en het Beheer over de Gemeenschappelijke gedeelten en de Gemeenschappelijke zaken? Ik heb echt het gevoel dat ik tegen de stroom moet oproeien. Moeilijke zaak waar je energie flink wat te verduren krijgt.
    Nogmaals hartelijk dank Bob.
    Groetjes
    Melne1550

    #6686
    Bob
    Deelnemer

     Hi Melne,
     Graag gedaan.
     Als hij dit toch wil doordrukken, kan ik dat dan alleen via de juridische weg bevechten?
     Correct genomen vergaderbesluiten kun je alleen maar voorleggen aan de rechter.
     In dit geval zou ik de gemeente (bevoegde autoriteit) inschakelen en een verzoek om handhaving doen, zodat de gemeente de VvE gaat aanschrijven en verbieden.
     Ik heb echt het gevoel dat ik tegen de stroom moet oproeien.
     Van harte welkom in een club die meer leden heeft dan je denkt! 😉
     Helaas het is niet anders.
     Vriendelijke groet, Bob.

     #6731
     melne1550
     Deelnemer

      Hi Bob,
      Graag wil je nog enkele vragen voorleggen.
      De voorzitter is ook bezig zich in te dekken met gebruikmaking van sommige artikelen in de aktes.
      1.
      <Artikel 20.4 van de Hoofdsplitsing, ondersplitsing en onder-ondersplitsingsaktes
      De vergadering kan besluiten om (een deel van) een gemeenschappelijk gedeelte of een gemeenschappelijke zaak in gebruik te geven – al dan niet tegen een vergoeding – aan een eigenaar of gebruiker van een appartementsrecht of aan een derde. De eventuele baten van het in de vorige zin bedoelde gebruik geven komen uitsluitend toe aan die appartementsrechten waarvan de eigenaar bijdraagt in de schulden en de kosten van het desbetreffende gemeenschappelijke gedeelte of de desbetreffende zaak.>
      2.
      <De voorzitter schrijft: “Ik zal nog verder uitzoeken of op basis van artikel 20.4 de ALV kan besluiten om ons voorstel aan te nemen. Mocht er toch sprake zijn van een “verandering in de gemeenschappelijke gedeelten” dan biedt artikel 22.2 ruimte om hiervoor (informeel) toestemming te verkrijgen via de ledenvergadering van de ondersplitsing A-11 Dus ook dan lijkt een wijziging van de splitsingsakte of splitsingstekening niet nodig. Ik ga dit verder checken.>
      Onderstaand laat ik de artikelen volgen welke hij bedoelt.
      3.Onder-ondersplitsing A-13.
      Artikel 22.3 De eigenaars en gebruikers mogen zonder toestemming van de vergadering (onder-onder splitsing A-13), vergadering I (hoofdsplitsing Complex, en vergadering II, ondersplitsing A-11, geen veranderingen aanbrengen in de gemeenschappelijke gedeelten of gemeenschappelijke zaken, ook als deze zich in privé bevinden.
      4. Artikel 22.2. idem zie 3. Alleen wordt er hier uiteraard gesproken over vergadering(ondersplitsing A-11) en vergadering I(Hoofdsplitsing Complex).
      5. Artikel 22.4 (hoofdsplitsing Complex). De eigenaars en gebruikers mogen zonder toestemming van de vergadering (hoofdsplitsing) geen veranderingen aanbrengen in de gemeenschappelijke gedeelten of zaken, ook als deze zich in de privé gedeelten bevinden.
      Zoals je ziet weet hij niet waar hij over praat. Wat mij wel bevreemdt is artikel 20.4, omdat ik daar een tegenstelling proef in vergelijking met de eerder genoemde artikelen t.w. de artikelen 22.2 t/m 22.4. Het is maar net hoe je dit interpreteert.
      Het is allemaal gecompliceerd omdat ik vecht tegen onwil en “ik weet het beter”.
      Ik wens je verder een prettige dag.
      Groet,
      Melne1550

      #6732
      melne1550
      Deelnemer

       Hi Bob,
       Door haast vergeet ik mijn vraag te stellen. Kan de ALV onder-ondersplitsing 20.4 gedogen, zonder rekening te houden met hetgeen ik geciteerd heb uit de diverse aktes.
       Wederom groet,
       Melne 1550

       #6734
       Bob
       Deelnemer

        Hi Melne,
        Hier wreekt zich weer (echte beperking op dit forum) het feit dat ik de AvS niet in zijn geheel kan lezen. Ik mis de context, en moet mij daarmee baseren op de artikelen die je “eruit” trekt.
        Zoals het er nu uitziet kan de vergadering onder artikel 20.4 gemeenschappelijke gedeeltes aan wie dan ook in gebruik geven.
        Let op; wanneer de vergadering hiertoe zou besluiten (zonder akte geen idee over vereist quorum en vereiste stemverhouding) kun je het besluit altijd nog binnen de fatale termijn voor vernietiging aan de rechter voorleggen. Ik ken de situatie ter plekke niet, maar onder andere zou belemmering van vrije doorgang en/of vluchtwegen, alsook hinder voor de overige gebruikers, naast (bij ruime belangstelling voor ingebruikname) precedentwerking en dreigende willekeur bij gunning en toewijzing, goede argumenten voor vernietiging kunnen geven.
        Los daarvan geef ik nog maar een keer aan dat je, zeker in een parkeergarage, zeker vanwege brand- en vluchtveiligheid, de bevoegde autoriteit moet betrekken. Het gaat niet alleen om rechten en plichten onderling, maar ook om publiekrechtelijke vergunningen.
        De tegenstelling die je proeft is er wat mij betreft niet.
        Artikel 20.4 staat de vergadering iets toe, en de 22-serie verbiedt de eigenaars en gebruikers iets. Eigenaars en gebruikers als losse elementen wordt een verbod opgelegd, de vergadering (hoogste orgaan binnen VvE) wordt iets toegestaan.
        Van gedogen van onvergund parkeren in algemene ruimte kan zeer waarschijnlijk geen sprake zijn. Ergens in de AvS zal zonder twijfel een artikel (of meerdere artikelen) zijn opgenomen waarin het bestuur wordt opgelegd op te treden tegen overtredingen. Daar staat dan iets als het bestuur zal.
        Hoop dat je weer iets verder bent, vragen hoor ik wel.
        Vriendelijke groet, Bob.

        #9010
        melne1550
        Deelnemer

         L.S.,
         We zijn nu zoveel maanden verder en hebben in september een ALV gehad waarbij een stemming uitgebracht mocht worden waar de fietsen moeten worden gestald. In de garage bij de auto’s of in de fietsenbergingen behorende bij de appartementsrechten.
         Stemming: met een meerderheid van de aanwezigen werd gestemd voor het stallen van de fietsen in de daarvoor bestemde fietsenbergingen.
         De volgende stemming heeft eveneens plaats gevonden. : Geven de leden toestemming dat de scooters mogen worden gestald in de vrije ruimten van de algemene vrije ruimte in de garage, waarbij dan door loting zal worden aangewezen wie welke parkeerplek krijgt, waarvoor een kleine huur zal moeten worden betaald aan de beheerder. De parkeerplaatsen mogen uitsluitend verhuurd worden aan appartementseigenaren van appartementen in ons complex, die tevens een privé parkeerplaats hebben in deze garage..
         Een en ander zal gehandhaafd moeten worden waarvoor wij een HHR speciaal voor de garage hebben en waar wordt gesproken dat bij overtredingen art 39 van de onder-ondersplitsing zal worden toegepast met een minimum boete van € 250 bij overtreding na 2 waarschuwingen. Mijn vraag. De asp. huurder, tevens eigenaar van een appartement tekent de huurovereenkomst. Kan ik dan in de huurovereenkomst schrijven dat art. 39 (Overtredingen) van toepassing is volgens de splitsingsakte, of dat deze eveneens leidend is voor de huurders van het toegewezen parkeervak. Let wel: de huurder is tevens eigenaar van een appartement in ons complex en valt dus onder de reglementen van de splitsingsakte.
         Graag antwoord.
         Bij voorbaat dank,
         Melne1550

         #9017
         Rob
         Deelnemer

          De volgende stemming heeft eveneens plaats gevonden. : Geven de leden toestemming dat de scooters mogen worden gestald in de vrije ruimten van de algemene vrije ruimte in de garage, waarbij dan door loting zal worden aangewezen wie welke parkeerplek krijgt, waarvoor een kleine huur zal moeten worden betaald aan de beheerder. De parkeerplaatsen mogen uitsluitend verhuurd worden aan appartementseigenaren van appartementen in ons complex, die tevens een privé parkeerplaats hebben in deze garage..

          Ik vraag me ten zeerste af of het in deze situatie wel is toegestaan om individuele eigenaars een exclusief gebruiksrecht te geven van een stukje gemeenschappelijk gedeelte. Het lijkt mij in strijd met de wetgeving !
          Dat men een gedeelte aanwijst voor het plaatsen van scooters kan ik me nog enigszins indenken maar daar zou naar mijn mening iedereen gebruik van moeten kunnen maken.
           

          #9018
          Bob
          Deelnemer

           Hi Melne,
           Lang niet gezien. 😉

           Het lijkt mij in strijd met de wetgeving !

           Ik verwijs op dit punt naar artikel 20.4.

           <Artikel 20.4 van de Hoofdsplitsing, ondersplitsing en onder-ondersplitsingsaktes
           De vergadering kan besluiten om (een deel van) een gemeenschappelijk gedeelte of een gemeenschappelijke zaak in gebruik te geven – al dan niet tegen een vergoeding – aan een eigenaar of gebruiker van een appartementsrecht of aan een derde. De eventuele baten van het in de vorige zin bedoelde gebruik geven komen uitsluitend toe aan die appartementsrechten waarvan de eigenaar bijdraagt in de schulden en de kosten van het desbetreffende gemeenschappelijke gedeelte of de desbetreffende zaak.>

           Het komt me overigens voor dat de baten niet ten gunste van de beheerder moeten komen, maar ten gunste van de VvE die betreffende plekken tot haar algemene gedeelten mag rekenen.
           Als de hele zaak in het aan te passen HHR goed wordt geregeld is een verwijzing naar het HHR in de huurovereenkomst voldoende.
           Laat verder onverlet wat ik in mijn eerdere reacties al schreef.
           Met vriendelijke groet, Bob

           #9019
           Rob
           Deelnemer

            Hoi Bob,

            Ik verwijs op dit punt naar artikel 20.4.

            Daar heb je volkomen gelijk in !
            Ik heb daar overheen gelezen 😉
             

           10 berichten aan het bekijken - 16 tot 25 (van in totaal 25)
           • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.