Geschil met bestuur VVE

8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
 • Auteur
  Berichten
 • #12453
  Anoniem
  Deelnemer

   Beste leden,

   Ik zit momenteel midden in een geschil met het bestuur van mijn VVE. Ik heb namelijk een split-airco in mijn slaapkamer willen plaatsen. Tijdens de installatie werd ik er door mijn buurman op gewezen dat wij geen aanpassingen mogen maken aan de schil/gevel van de flat. Ik heb de werkzaamheden direct gestaakt maar ik had al een boorgat onder de vensterbank van mijn slaapkamer naar het balkon (dus door de gevel) gemaakt om de koelleidingen e.d. te leggen. Er zit nu dus een gat in de muur. Ik ging er vanuit dat dit mocht omdat mijn onderbuurman ook een zelfde split-airco op zijn balkon heeft staan. Schijnbaar heeft hij dit ooit geïnstalleerd voordat de splitsingsakte is aangepast, waarna dit niet meer mocht.

   Ik heb dit direct gemeld bij de voorzitter/secretaris van onze VVE en het in eerste instantie over het reglement gehad in de hoop dat ik mijn airco toch mocht plaatsen als ik een bouwtechnische oplossing zou verzorgen die de isolerende en geluidsdempende werking van de gevel niet zou inperken.

   Dit verzoek werd ten eerste afgewezen. Oké mijn fout, prima. Echter, wil het bestuur nu een Bouwadviesbureau laten komen om de “schade” te inventariseren en advies te geven aan het bestuur, en vervolgens willen zij een apart bouwbedrijf laten komen die de schade gaat herstellen. Ik moet dan volgens hun ook opdraaien voor al deze kosten.

   Het gaat letterlijk om een boorgat in een rij bakstenen in een niet-dragende muur. Kortom, makkelijk om zelf 1 baksteen waar het gat in zit te vervangen en opnieuw te voegen zodat het weer in originele staat terugkeert. Echter, probeert het bestuur mij nu te dwingen om het op deze manier te doen en op mijn aangedragen oplossing waarin ik uitleg dat ik het prima zelf kan herstellen wordt niet gereageerd. De vraag die ik heb: mogen zij dit van mij eisen? Om het op deze manier te doen waarin de kosten naar mijn mening onnodig hoog op zullen lopen?

   Vast ontzettend bedankt voor jullie advies.

    

   #12454
   Rob
   Deelnemer

    Ik zou aangeven dat je één en ander in een ledenvergadering besproken wil hebben.
    Dan kan je ook alsnog toestemming van de vergadering vragen om de airco te mogen plaatsen.
    Het is niet aan het bestuur om daarover te beslissen.
     

    #12455
    mako724
    Deelnemer

     Ik sluit me helemaal aan bij Rob, redelijkheid en billijkheid zijn ook regels die gelden binnen de VvE. Lijkt me wat overdreven om een bouwadviesbureau in te huren.
     Denk dat niet ter zaken doet maar. Je schrijft dat de eerste airco geplaatst is voor de akte van splitsing is aangepast. Weet je zeker dat dit om de akte van splitsing gaat? De AvS aanpassen is niet gemakkelijk en best ingrijpend. Je schrijft dat na het aanpassen van AvS airco’s niet meer toegestaan zouden zijn? Hoe staat dit omschreven in de AvS ?

     #12459
     Anoniem
     Deelnemer

      Bedankt voor jullie reactie en advies!
      Dit staat in de AvS wat mogelijk van toepassing is:
      Artikel 17
      2. Bij huishoudelijk reglement kan het gebruik van de privé gedeelten nader geregeld worden.
      Artikel 21
      1. Alle privé gedeelten, met uitzondering van de zich daarin bevindende gemeenschappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken, zijn voor rekening en risico van de betrokken eigenaars.
      2. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor schade die veroorzaakt is door een evenement dat buiten de betrokken privé gedeelten heeft plaatsgehad. In dat geval komt de schade voor de eigenaars gezamenlijk, onverminderd hun verhaal op degene die voor de schade aansprakelijk is.
      3. Alle zich in het privé gedeelte bevindende gemeenschappelijke gedeelten en/of gemeenschappelijke zaken zijn voor rekening en risico van de eigenaars gezamenlijk, onverminderd hun verhaal op degene die voor de schade aansprakelijk is.

      En dit staat in het huishoudelijk reglement:
      Artikel 18. Ventilatoren enz
      a. Het is niet toegestaan ventilatoren in de buitenwanden van het privé-gedeelte aan te brengen
      Artikel 26. Doorbraken dragende muren en aanpassingen aan de gevel
      Onder verwijzing naar artikel 14 van het Modelreglement bij splitsing is met ingang van 3 mei 2004 het doorbreken van dragende muren niet toegestaan
      Onder verwijzing naar artikel 9 van het Modelreglement bij splitsing is het met ingang van 1 juni 2011 niet toegestaan om aanpassingen in de gevel te doen welke de geluidisolerende werking inperkt. Daarnaast is het niet mogelijk de geluidsisolerende voorzieningen te verwijderen
      Artikel 27. Boetebepalingen
      a. Hetgeen in strijd met reglementen of bepalingen is geplaatst of aangebracht kan op kosten van de betreffende gebruiker door het bestuur worden verwijderd, indien verwijdering niet binnen een maand na schriftelijke waarschuwing heeft plaatsgevonden
      b. Indien een gebruiker een verboden handeling of toestand niet binnen één maand na schriftelijke aanzegging door het bestuur heeft beëindigd, wordt een boete opgelegd van honderd euro (€ 100,00) per dag die de verboden handeling of toestand nadien voortduurt.
      _______________________________
      Dit laatste artikel voeg ik nog toe om jullie ook advies te vragen over mogelijk consequenties wanneer een eigenaar zich niet aan het reglement houdt. Mocht het over aansprakelijkheid gaan en ik ben aansprakelijk voor de “schade” (gat in de muur), heb ik dus toch de kans om dit zelf op te lossen?

      #12470
      Rob
      Deelnemer

       Ik vraag me af of een dergelijke boete op deze wijze wel is toegestaan.
       Bij mijn weten moet er dan ook een maximumbedrag zijn vastgesteld.
       Daarnaast vind ik het persoonlijk ook een zeer onduidelijke bepaling, want wat is precies een verboden handeling of toestand, ook gezien het feit dat bij jouw buurman een gelijke situatie aanwezig is.
       Tenslotte dienen het bestuur en de eigenaren zich naar eisen van redelijkheid en billijkheid jegens elkaar te gedragen.
       Het op kosten jagen van een eigenaar lijkt mij daar niet bij passen.
        

       #12472
       Anoniem
       Deelnemer

        Bedankt voor je reactie Rob. Ik heb nu reactie per mail terug dat “het bestuur het momenteel niet heeft over boetebepalingen, maar slechts over de oplossing”.
        Alleen kost die oplossing wel heel veel geld aangezien zij twee firma’s willen inschakelen voor het dichten van een gat in de gevel.
        Ook stond de secretaris vanavond aan mijn voordeur met het dwingende verzoek om foto’s te willen maken van de gevel. Ik heb aangegeven dat ik de gang van zaken tot nu toe niet vertrouw, ik het gevoel heb dat mij een oor aangenaaid wordt en ik eerst rustig wil bekijken wat hierin een juiste gang van zaken is. Hij gaf ook aan dat hij de foto’s wilde maken om vervolgens aan het bouwadviesbureau voor te leggen. Ik heb toen direct aangegeven dat ik deze kosten absoluut niet ga vergoeden en zij, wanneer zij hiervoor een bouwadviesbureau inschakelen, deze kosten zelf moeten betalen.
        Ik vertrouw deze gasten voor geen meter en ben erg op mijn hoede. Nog tips en adviezen hoe hiermee om te gaan in deze specifieke situatie? Vast bedankt.

        #12480
        mako724
        Deelnemer

         Weet je zeker dat je in een draagmuur geboord hebt? een muurtje onder een raamkozijn is voor mijn gevoel geen draagmuur. Ook vraag ik me af of er spraken is van aantasting van de geluids isolerende werking van de gevel door een gat.

         Ik zou even Google en op precedent werking, het kan natuurlijk niet zo zijn dat jij geen airco mag en een buurman wel omdat hij toevallig deze had aangelegd voordat er wijzigingen kwamen in het huishoudelijk reglement.
         Jullie Hr rammelt ook, je kan nooit een algemene boetebepaling in het Hr opnemen. Je moet voor iedere overtreding apart benoemen hoe hoog de boete is.

         Ik zou voorstellen de situatie op de agenda van de ALV te laten zetten en als nog toestemming vragen op basis van precedent werking.

         #12481
         Anoniem
         Deelnemer

          Beste Mako724,
          Bedankt voor je reactie en nuttige adviezen, ik ga me er in verdiepen!
          In mijn bericht geef ik trouwens aan dat het gaat om een niet-dragende muur. Ik vraag me inderdaad ook af of de (geluids)isolerende werking überhaupt wordt aangetast.

         8 berichten aan het bekijken - 1 tot 8 (van in totaal 8)
         • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.