Hoe toestemming vragen om te verhuren?

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)
 • Auteur
  Berichten
 • #9388
  Anoniem
  Deelnemer

   Hallo, misschien kan iemand mij helpen.

   Ik ben van plan om mijn koopwoning te verhuren. Volgens de akte van splitsing en het huishoudelijk reglement moet hiervoor aan het bestuur van de VVE om toestemming gevraagd worden. Als er geen bestuur is moet er bij 36 leden van de VVE om toestemming gevraagd worden.
   Er is momenteel geen bestuur want onze VVE voorzitter werd (helaas) bij de vorige VVE vergadering weggestemd en door een beheerder van de woningbouwcorporatie vervangen. Die heeft het recht niet om dat soort beslissingen te nemen.
   Over dat soort vraagstukken moet bij de jaarlijkse VVE vergadering gestemd worden. De volgende vergadering vind helaas pas weer begin september plaats.

   De woning staat nu al leeg en dat zou betekenen dat ik tot dan moet wachten.
   Voor een ingelaste vergadering moeten er minimaal 10 buren aanwezig zijn. Dat gaat mij denk ik niet lukken.
   Is er nog een ander manier om de andere bewoners om toestemming te vragen? Bijvoorbeeld met een brief die ik aan iedereen stuur? Misschien met een antwoordenvelop erbij? Maar wat moet er dan in staan dat het allemaal conform de regels is? En moet ik dan het akkoord van alle 36 leden hebben? Of geldt hier ook een percentage?

   Het zou heel fijn zijn als me iemand advies kan geven. Zou het zo zonde vinden om tot september te moeten wachten….

   • Dit onderwerp is gewijzigd 4 maanden, 1 week geleden door .
   #9409
   monaster
   Deelnemer

    Wat staat er in de splitsingsakte?????
    Bij ons o.a. dit:
    H. Het in gebruik geven door een eigenaar van zijn privé-gedeelte aan een gebruiker
    Artikel 2 3
    1 Een eigenaar kan zijn privé-gedeelte met inbegrip van de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken en rechten aan een ander in gebruik geven, mits hij er voor zorg draagt dat die ander het gebruik slechts verkrijgt na ondertekening van en
    afgifte aan het bestuur van een in tweevoud opgemaakte en gedagtekende verklaring
    dat hij de bepalingen van het reglement en het eventuele huishoudelijk reglement,
    alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 128 Boek 5 van het Burgerlijk
    Wetboek, voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven.
    Dus niets over toestemming door ALV

    #9411
    William
    Deelnemer

     Niet alle aktes zijn hetzelfde Monaster.
     Als er daadwerkelijk in de akte staat dat toestemming van de bestuurder/het bestuur vereist is, zou ik niet weten waarom de benoemde bestuurder, ook al is dit de beheerder van de corporatie, dit recht niet heeft.

     #9415
     monaster
     Deelnemer

      @William: dat weer ik. Ben benieuwd naar de tekst ban de akte mbt dit onderwerp.
      Meestal is in de splitsingsakte ook een mogelijkheid opgenomen om schriftelijk aan de leden een voorstel te doen. Als ALLE leden voorstemmen is er een rechtsgeldig besluit genomen.
      Misschien hier ook mogelijk?

      #9416
      William
      Deelnemer

       Correct, maar waarom zou je 36 mensen vragen, als je met een vraag aan 1 persoon volstaat?
       Bovendien, de corporatie zal ongetwijfeld eigenaar zijn in de Vve, dus zal dan links of rechtsom toestemming moeten verlenen.

       #9417
       monaster
       Deelnemer

        Waar komt de corporatie nu ineens om de hoek kijken??

        #9418
        William
        Deelnemer

         Uit de eerste post, een beheerder van een corporatie is nu bestuurder.

         #9419
         monaster
         Deelnemer

          Maar toch niet als lid van de VvE?

          #9420
          William
          Deelnemer

           Dat weet ik niet, dat was een aanname. Waarom zouden ze zich anders tot bestuurder laten benoemen?

           #9421
           monaster
           Deelnemer

            Voor het salaris.

            #9422
            William
            Deelnemer

             Dan is deze alsnog bestuurder.
             Maar goed, hoe dan ook; Als in de akte staat dat het bestuur toestemming moet verlenen voor het in gebruik geven van een appartement, is dat mijns inziens niet te omzeilen. Een VVE zonder bestuur bestaat niet, er staat altijd een bestuurder of meer ingeschreven.

             #9423
             monaster
             Deelnemer

              En daarom dus mijn vraag wat staat er precies in de AVS.
               

              #9424
              Anoniem
              Deelnemer

               Dank voor alle reacties! Hierbij nog wat aanvullende informatie:
               De corporatie heeft vrijwel geen bezit meer in deze VVE en is dus alleen beheerder. Zolang de vacature voor een voorzitter niet vervult is, is de contactpersoon van de VVE de tijdelijke bestuurder. Deze persoon kan of wil deze beslissing niet zelf nemen heeft ze telefonisch laten weten.
               Dit staat er in de splitsingsakte:
               Artikel 20 leden 1 en 2
               1. Indien een eigenaar zijn privé gedeelte bestemd tot woning met inbegrip van het medegebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken aan een ander in gebruik wil geven, zal die ander het gebruik slechts kunnen verkrijgen na voorafgaande toestemming van de woningcorporatie alsmede na ondertekening van een in drievoud opgemaakte en gedagtekende verklaring dat hij het reglement en het huishoudelijk reglement alsmede een besluit als bedoeld in artikel 876 c Burgerlijk Wetboek, voorzover die op hem betrekking hebben, zal naleven.
               2. Van de in lid 1 bedoelde verklaring behoudt zowel de gebruiker als de administrateur als de woningcorporatie een exemplaar.
               In artikel 20 lid 1 van het splitsingsreglement-Blooteigendom komt de zinsnede “na voorafgaande toestemming van de woningcorporatie” te vervallen.
               In artikel 20 lid 1 van het splitsingsreglement-Blooteigendom wordt de zinsnede “in drievoud” vervangen door de zinsnede “in tweevoud”.
               In artikel 20 lid 2 van het splitsingsreglement-Blooteigendom komt de zinsnede “als de woningcorporatie” te vervallen.
               Dit staat er in het reglement van de VVE:
               Artikel 16: Verhuur
               Indien een eigenaar een appartement wil verhuren, dan is daarvoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van het bestuur nodig. De aanvraag moet worden ingediend bij het bestuur. Bij afwezigheid kan de toestemming worden aangevraagd aan de vergadering. Na de verkregen toestemming mag de huurder het appartement eerst in gebruik nemen na ondertekening van het huishoudelijk reglement, voor zover de bepalingen op hem betrekking hebben, zal naleven.

               • Deze reactie is gewijzigd 4 maanden, 1 week geleden door .
               #9426
               Rob
               Deelnemer

                Zoals ik het lees kan je na ondertekening van de in tweevoud opgemaakte en gedagtekende verklaring je appartement gewoon verhuren.
                De benodigde toestemming van de woningcorporatie is vervallen en dus niet meer van toepassing.
                Nergens in het citaat uit jullie akte lees ik dat het bestuur daarvoor in de plaats is gekomen.
                Het artikel 16 in (ik neem aan jullie Huishoudelijk reglement)  lijkt mij in strijd met de akte.
                 

                #9435
                William
                Deelnemer

                 Ergo, het statement uit de openingspost, waar de hele bovenstaande discussie op is gebaseerd, is onjuist en voor het in gebruik geven aan derden gelden de gebruikelijke formaliteiten 🙂

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 15)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.