Huishoudelijk reglement automatisch voor de nieuwe eigenaar?

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
 • Auteur
  Berichten
 • #4036
  Berend
  Deelnemer

   Misschien al eens beantwoord, maar kan het niet vinden. De vraag is of een huishoudelijk reglement, vastgesteld door de vergadering VvE en ondertekend (is dat nodig??), automatisch overgaat op een nieuwe eigenaar. En mag in dat geval de VvE er van uitgaan dat dat door de verkoper aan de koper overhandigd is?

   #4038
   Bob
   Deelnemer

    Hi Berend,
    Het door de vergadering vastgestelde huishoudelijk reglement geldt onverkort voor de nieuwe eigenaar.
    De verkoper behoort de koper in te lichten over het bestaan van een huishoudelijk reglement.
    Met ingang van modelreglement 2006 bestaat er daarnaast een plicht om een eventueel huishoudelijk reglement te publiceren in de openbare registers.
    Welk modelreglement is bij jouw VvE van kracht?
    Vriendelijke groet, Bob

    #4039
    Berend
    Deelnemer

     Bedankt voor je antwoord Bob, Ik had al zo’n vermoeden, maar beter save than sorry. Wij hebben een reglement uit 1983. Misschien nog een aanvulling op mijn vraag….. kan een aanvulling op het huishoudelijk reglement of een wijziging ervan op een ALV goedgekeurd worden op de wijze zoals in het modelreglement is vastgelegd? Dus geen ondertekening, hetgeen wij ooit deden, maar dan direct van toepassing?

     #4040
     Bob
     Deelnemer

      Hi Berend,
      Voor het antwoord op jouw aanvullende vraag citeer ik lid 2 van artikel 44 van het MR1983.
      2. Het huishoudelijk reglement kan door de vergadering slechts worden vastgesteld, gewijzigd en aangevuld met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is dat tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen. Artikel 38 vijfde lid is van overeenkomstige toepassing.
      Hiermee is het antwoord dus ja.
      Over wie wat ondertekent staat het volgende geschreven in lid 3 van het hierboven aangehaalde artikel.
      3. Bij vervreemding van een appartementsrecht is de verkrijger, die het privé gedeelte zelf in gebruik wil nemen, verplicht een verklaring te tekenen dat hij de bepalingen van het huishoudelijk reglement zal naleven.
      Mogelijk begrijp ik jouw vraag verder niet goed. Direct van kracht is in beginsel waar, zodra het besluit rechtsgeldig (lid 2 art. 44) is genomen. Je moet je echter wel realiseren dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een nietig en/of vernietigbaar besluit dat nog kan worden aangevochten. Kun je me aangeven waar je met het direct van kracht naar toe zou willen?
      Vriendelijke groet, Bob.

      #4041
      Berend
      Deelnemer

       Bob,
       Nou ja, direct dus zonder dat de individuele appartementseigenaar daar een verklaring voor ondertekend heeft. Dat deden we ooit in het begin bij de vaststelling van het reglement wel, maar daar niet meer. De oorspronkelijk ondertekende verklaringen zijn dan nog wel/niet van kracht.
       Ik word dan wel wat in verwarring gebracht door wat jij aangeeft bij 3. Dat zou betekenen dat elke nieuwe eigenaar weer een nieuwe verklaring zou moeten ondertekenen. Wat als dat niet gebeurd  is? Of een formaliteit?
       Uiteraard zal het zo zijn dat ze van kracht worden zolang ze niet aangevochten zijn of misschien in strijd met het modelreglement.

       #4042
       Bob
       Deelnemer

        Hi Berend,
        Iedere eigenaar is zonder meer gebonden aan het huishoudelijk reglement wanneer de vergadering haar besluit heeft genomen. Het is niet nodig dat alle respectieve eigenaars daar ook nog eens een handtekening onder zetten. Het (rechtsgeldige) vergaderbesluit bindt alle eigenaars.
        Lid 3 zegt slechts iets over de verkrijger (een nieuwe eigenaar) die na vervreemding van het appartementsrecht het appartement in gebruik neemt. De verklaring stelt zeker dat de nieuwe eigenaar op de hoogte is met het vigerende huishoudelijk reglement.
        Vriendelijke groet, Bob.

        #34927
        Berend
        Deelnemer

         Prima, dank je. De laatste is dus meer een formele stap, maar niet noodzakelijk om het sluitend te krijgen. Is hij/zij daarover niet door de verkopende eigenaar geïnformeerd en wenst men ergens zijn/haar gram te halen dan is het daar.

         #4044
         Bob
         Deelnemer

          Hi Berend,
          Wat mij betreft correct.
          De nieuwe eigenaar heeft zich, net als alle andere eigenaars, gewoon te houden aan het huishoudelijk reglement zoals dat van kracht is, en hij of zij kan zich niet verstoppen achter het (vermeende) feit dat de oude eigenaar hem of haar iets niet heeft verteld.
          Vriendelijke groet, Bob.

          #4045
          Carla
          Deelnemer

           Beste Berend,
           Gezien regel drie en ook om misverstanden te voorkomen lijkt het mij niet alleen handig maar ook gewenst, en dit zeker wanneer een vorige eigenaar het Huishoudelijk Reglement niet heeft overhandigd aan de nieuwe eigenaar ( en de nieuwe eigenaar deze ook niet kent of zou kunnen kennen uit de openbare registers ) om te zorgen dat iedere nieuwe eigenaar een exemplaar van het bestaande Huishoudelijk reglement ontvang en ook tekent voor die ontvangst.
           Ik zie dat als een taak van het bestuur of van een eventueel extern administratiekantoor.

           #4046
           William
           Deelnemer

            Veelal vraagt de verkopend makelaar een eventueel Huishoudelijk Reglement al op, om die (naar ik aanneem) bij de stukken te doen als er een overdracht plaats vindt.

            #4047
            Berend
            Deelnemer

             We moeten ook zeker niet meer administratie maken dan werkelijk noodzakelijk is, maar het is mijn ervaring als administrateur en als (hypotheek)adviseur dat er inmiddels om veel meer gevraagd wordt dan voorheen, maar zeker niet een huishoudelijk reglement.
             Heel vaak is het alleen maar wat de financier vraagt, of een verkopend dan wel aankopend makelaar er iets mee doet is mij geheel onduidelijk, terwijl ook de inhoud van een huishoudelijk reglement belangrijk kan zijn.

             #34928
             Carla
             Deelnemer

              @ Berend, ik ben van mening van je er als bestuurder van een VvE alles aan moet doen ( zelf of opgenomen in de overeenkomst met het adminisratiekantoor ) om de nieuwe eigenaar van de vaak broodnodige informatie te voorzien.
              De notaris is verplicht om de Splitsingsakte te verstrekken bij overdracht.
              In onze VvE is het zo geregeld dat het administratiekantoor na de overdracht een welkom brief stuurt tegelijk met het formulier welke de nieuwe eigenaar in dient te vullen t.b.v. van de ledenadministratie én het huishoudelijk reglement. ( waar ook voor getekend dient te worden )
              Met deze wijze van werken voorkom je dat een ieder, ten alle tijden op de hoogte is hoe de hazen lopen in VvE land. En naar mijn bescheiden mening voorkom je hier ook mee dat mensen handelingen  gaan verrichten ( in hun onwetendheid /onschuld ) die niet zijn toegestaan, zoals in het huishoudelijk reglement beschreven staat.
              ( ik kwam erop te gaan reageren naar aanleiding van je opmerking eerder vandaag….’ over ergens gram te willen gaan halen ‘  ?

              #4049
              Berend
              Deelnemer

               @ Carla, Misschien wel zo goed. Veel appartementseigenaren gedragen zich vaak als een soort huurder. Die denken dat alles wel geregeld is, maar dan moet je wel binnen de lijntjes kleuren. Omdat ze eigenaar zijn kan/mag veel, tenminste…. denken ze, als het ze zo uitkomt. Ik zal het plaatsen op het stukje internet wat ik voor de leden van de VvE gereserveerd heb, daar staan ook alle polissen, jaarverslagen, etc.
               Bedankt voor al jullie bijdragen. Mooi dat velen bereid zijn om hier te delen. Dat is wel eens anders.

               #4050
               Bob
               Deelnemer

                Hi Berend,
                Graag gedaan.
                Wat mij betreft goed om het huishoudelijk reglement op internet te plaatsen zodat alle eigenaars het vigerende stuk kunnen inzien. Ruime bekendheid en eenvoudig raadpleegbaar is nooit weg.
                Merk wel op dat je met deze wijze van publiceren naar de letter niet hebt voldaan aan het door mij eerder geciteerde artikel 44 lid 3 van MR1983.
                Vriendelijke groet, Bob.

                #4051
                Berend
                Deelnemer

                 Bob,
                 Het woord publiceren komt hier niet in voor. Je zult bedoelen “laten ondertekenen”.

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.