Inzagerecht en AVG

9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
 • Auteur
  Berichten
 • #11221
  RonaldL
  Deelnemer

   Voor wie nog meer wil lezen:
   https://avvr.nl/actueel/artikelen/vve-recht-op-inzage-administratie-niet-absoluut

   • Dit onderwerp is gewijzigd 3 maanden, 3 weken geleden door .
   #11223
   DikOz
   Deelnemer

    Interessant artikel, dank je voor de verwijzing. Twee zaken vallen mij daarin op gezien discussies eerder op dit forum.
    Strikt genomen zou dit dossier [ed. arbeidsovereenkomst huismeester] kunnen worden gerekend tot de administratie van de VvE, maar tegelijkertijd is ook het privacy belang van de werknemer in het geding.”  Vermoedelijk is ook dit artikel van van voor mei 2018, anders had de privacy invalshoek meer aanknopingspunten kunnen vinden in de AVG. Nu hangt de hele redenering aan de uitleg van begrip administratie.
    Ik vond pas nog een EU stuk waarin de rangorde van de AVG duidelijk wordt: “Verordeningen bevatten regels die direct gelden in alle lidstaten van de Europese Unie. Dit wordt ‘rechtstreekse werking’ genoemd. Verordeningen hebben daarmee een vergelijkbare status als nationale wetten in de lidstaten, maar in geval van strijdigheid gaat de verordening boven de nationale wet.”
    (Off topic) Ik was verheugd met de mening “Uit deze bepalingen onderlinge samenhang bezien volgt mijns inziens, dat het bestuur een zekere discretionaire bevoegdheid toekomt bij de uitvoering van haar taken. “. Dan zou een bestuur dus iets onafhankelijker kunnen besturen (los van het feit dat veel wel degelijk door de ALV besloten wordt). Onlangs is zo’n bevoegdheid op dit forum genoemd: MR 1992.39.2 (overeenkomsten met regelmatig terugkerende verplichtingen).

    #11224
    Rob
    Deelnemer

     Vermoedelijk is ook dit artikel van van voor mei 2018, anders had de privacy invalshoek meer aanknopingspunten kunnen vinden in de AVG.

     Ook nu doe je het voorkomen alsof er in de AVG een verbod zou bestaan waardoor het verstrekken van persoonsgegevens of inzage daarin onmogelijk zou zijn geworden.
     De AVG geeft enkel de regels aan waarmee een organisatie rechtmatig met persoonsgegevens om mag gaan.
     Een VvE heeft gewoon een wettelijke grondslag om persoonsgegevens te mogen verwerken en o.g.v. de modelreglementen heeft iedere eigenaar een inzagerecht.
     Nogmaals, daar doet de AVG helemaal niets aan af !

     maar in geval van strijdigheid gaat de verordening boven de nationale wet

     Je hebt ook nog steeds nergens aangegeven WAAR dan de strijdigheid in de VvE regelgeving aanwezig zou zijn !

     (Off topic) Ik was verheugd met de mening “Uit deze bepalingen onderlinge samenhang bezien volgt mijns inziens, dat het bestuur een zekere discretionaire bevoegdheid toekomt bij de uitvoering van haar taken. “. Dan zou een bestuur dus iets onafhankelijker kunnen besturen

     Het verbaasde me geenszins dat jij verheugt zou zijn met die mening 😉
     Hoewel ik wel vrees dat jij daar een verkeerde betekenis aan geeft.

     Dan zou een bestuur dus iets onafhankelijker kunnen besturen

     Hoezo, en waarom zou je dat willen ? (graag in een nieuw topic ! )
      

     #11226
     DikOz
     Deelnemer

      Onder kascommissie controle  staat een duidelijk stappenplan dat aangeeft of er wel of niet strijdigheid is. Maar, nieuw onderwerp, nieuwe kansen.
      Als een VvE persoonsgegevens verwerkt, verplicht de AVG een VvE  o.a. tot

      • het maken een verwerkingsregister (formeel ‘Register van de verwerkingsactiviteiten’, art. 30).
      • het maken van een Privacyverklaring. Dit is volgt uit AVG art 12-14 AVG en de verklaring is een gebruikelijke uitwerking.

      Als die 2 documenten een bepaald persoonsgegeven niet uitdrukkelijk noemt en de VvE verwerkt dat gegeven toch, dan houdt de VvE zich niet aan de wet. In dit geval is de wet een Europese verordening.
      Als in nationale wetten  (Appartementsrecht) of reglementen (Model Reglement) staat dat het betreffende persoonsgegeven verwerkt mag worden en dat gebeurt zonder te voldoen aan de AVG, is dat deel van die wet buiten werking gesteld door de AVG.
      Als het persoonsgegeven wel expliciet in die 2 VvE documenten staat, dan nog is het voor sommige privacy gevoelige gegevens (zie hierna) m.i. niet voldoende de grondslag aan te voeren ‘het staat in de wet’ . Die grondslag is te ruim, ontkracht de AVG en stamt uit een tijdperk dat privacy minder belangrijk werd geacht.
      De nieuwe kans is dat een bestuur de AVG nu kan ‘positief’ kan inzetten om privacy te beschermen door rationeel te beslissen welke gegevens door welke personen met welk doel en op welke grondslag verwerkt worden. En de rest dus niet. Verwerken is ook inzien, raadplegen etc. Zelf zou ik over zaken die hier onlangs voorbij gefietst zijn het volgende beslissen.
      – betalingsachterstanden met naam en toenaam (verwerking toestaan door bestuur en mogelijk kascontrole)
      – arbeidscontract met een huismeester (verwerking toestaan door bestuur)
      – bankrekeningnummmer (afstemmen met beheerder?)
      – Inzage presentielijst en machtigingen (mooi huiswerk)

      #11232
      RonaldL
      Deelnemer

       Als die 2 documenten een bepaald persoonsgegeven niet uitdrukkelijk noemt en de VvE verwerkt dat gegeven toch, dan houdt de VvE zich niet aan de wet
       Dan zijn die 2 documenten fout: aanpassen en klaar.
       Als het persoonsgegeven wel expliciet in die 2 VvE documenten staat, dan nog is het voor sommige privacy gevoelige gegevens (zie hierna) m.i. niet voldoende de grondslag aan te voeren ‘het staat in de wet’ . Die grondslag is te ruim, ontkracht de AVG en stamt uit een tijdperk dat privacy minder belangrijk werd geacht.
       Het is niet aan een burger om te besluiten zich niet aan de wet te houden. Als de wet zegt dat je een persoonsgegeven moet gebruiken, dan heb je dat maar te doen en zet je dat in de 2 documenten. Vervolgens kan een belanghebbende een klacht indienen bij de AP, die daar dan een uitspraak over zal doen. Wij, burger, mogen geen eigen rechter spelen immers.
       betalingsachterstanden met naam en toenaam (verwerking toestaan door bestuur en mogelijk kascontrole)
       Betalingsachterstand is een economisch delict en kan zelfs tot rechtzaak leiden. Die rechtsvervolging wordt door de ALV besloten. Maar blijkbaar mag de ALV niet weten wie het is? De doelstelling van de AVG is in ieder geval niet om rechtsverhoudingen tussen partners in het zakenrecht ten principale te wijzigen.
       Inzage presentielijst en machtigingen (mooi huiswerk)
       Er zijn geen anonieme eigenaars binnen een VvE. Presentielijsten en machtigingen moeten ter inzage zijn ten behoeve van het recht op verzet bij de rechter omtrent aangenomen besluiten wellicht op basis van vernietigbaarheid (of hoe dat ook heet). Ook hier zal de AVG toch niet de rechtsverhoudingen tussen partners willen aanpassen?
       Maar ja, wie ben ik? Geen D66 rechter in ieder geval.

       #11236
       Rob
       Deelnemer

        Het stappenplan bepaalt niet of een artikel wel of niet strijdig is.
        Een bepaald artikel is simpelweg, of wel, of niet, strijdig met de AVG.
        “… Als het persoonsgegeven wel expliciet in die 2 VvE documenten staat, dan nog is het voor sommige privacy gevoelige gegevens (zie hierna) m.i. niet voldoende de grondslag aan te voeren ‘het staat in de wet’ . Die grondslag is te ruim, ontkracht de AVG en stamt uit een tijdperk dat privacy minder belangrijk werd geacht.”
        Een grondslag is een grondslag, daar bestaat geen mate in.
        Het zou niet te best zijn als iedereen daar zelf maar een invulling aan mag geven.
        In het appartementsrecht heeft het bestuur met opzet (gelukkig) maar zeer beperkte bevoegdheden gekregen.
         

        #11708
        Anoniem
        Deelnemer

         Indien je twijfelt raad ik je aan om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ik heb een klacht in augustus 2019 daar neergelegd over de wens om camerabeelden van het bewakingssysteem in te zien. Is destijds door het VvE bestuur geweigerd. Gelukkig sta ik in mijn recht… waarschijnlijk moet ik naar de Kantornrechter om mijn gelijk te krijgen

         #39532
         Mary
         Deelnemer

          Wij hebben met acht leden het vertrouwen opgezegd in het bestuur van de VVE.
          We willen inzage recht in de hele administratie vanaf 2013
          Het bestuur wil inzage geven, maar zegt informatie die terug te leiden is naar personen af te plakken in het kader van de AVG.
          Welke informatie mag ze wel afplakken en welke moet ze aanbieden?
          Gekozen bestuursleden werden nooit ingeschreven, we willen weten namen ze deel aan vergaderingen? Of beslisten twee bestuursleden terwijl dat er 5 moesten zijn?
          Welke handelingen verrichtte de penningmeester tussen 1 januari 2017 en 11 april 2022 terwijl hij nooit ingeschreven stonden bij d eKvK als bestuurslid/penningmeester?
          Twee bestuursleden vertegenwoordigen de andere leden bij onderhandelingen bij de Gemeente t.a.v. een pilot permanente bewoning, in mei liggen er eisen als boete clausules, planschade en hoge verplaatsingsvergoedingen voor twee leden, wij willen weten wie wat heeft voorgesteld en waar komen eisen vandaan en hoe anticipeerde het bestuur hierop

          Dus wie kan de AVG simpel uitleggen in dit verhaal.

          #39538
          Rene
          Deelnemer

           Ik lees pilot permanente bewoning. Daar trek ik de conclusie uit dat ‘t om een vakantie-/recreatiepark gaat.
           Altijd lastig omdat de belangen nog wel eens ver uit elkaar liggen. Bijvoorbeeld omtrend permanente bewoning.

           “de hele administratie vanaf 2013” dat komt bij mij over dat je wil gaan lopen zoeken net zolang tot je iets hebt waarmee je iets te klagen hebt. Dat betekend als ‘t goed is dat er al 9 ALV’s zijn gehouden en er al negen keer decharge is gegeven voor het gevoerde beleid.

           Dus ik vraag me dan af, wat is je doel van tien TIEN(!) jaar administratie? Waar ben je naar opzoek?
           Of is dit frustreren van het bestuur met een aanvraag die zeer intensief en veel expres veel te ruim geformuleerd is.

           Je kan onmogelijk elke situatie met vijf man aanpakken. Vaak pakken één of twee bestuursleden het innitieel op. De rest van ‘t bestuur vertrouwd daarop. En wanneer ze dat niet doen, dan roepen ze het bestuur bij elkaar om het gezamelijk te bespreken. Dus als één of twee leden vanuit ‘t bestuur overleggen met de gemeente, dan is dat prima.
           Maar als ze geen ruggespraak houden met de rest, dan zijn er vijf man fout. Niet twee.
           Of het bstuur unaniem, 4 tegen 1 of 3 om 2 heeft gestemd over een besluit. En of Pietje voor of tegen was is in deze is m.i. irrelevant.
           Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid.

           Hoewel de inschrijving wel verplicht is, is vastlegging van titel en/of rolverdeling voor zover ik weet niet verplicht. En dan nog vind ik de aanstelling op de vergadering velen malen belangrijker dan een KVK register.
           Dus is de aanstelling op de ALV gebeurd?

           Je hebt met acht leden het vertrouwen opgezegd. Acht van de hoeveel? Acht leden zegt niet zoveel. Wat is de consensus op de ALV? Als de meerderheid van de ALV gewoon nog achter de benoeming staat, dan heeft dat weinig impact.

           Informatie om individuelen af te zonderen van de kudde (bestuur), om daar je peilen op te richten is niet wenselijk. Je bezwaar richt zich op ‘t bestuur. Dat is aan ‘t bestuur om samen verantwoordig af te leggen, of iemand af te zonderen bijvoorbeeld als die echt op eigen houtje zijn boekje te buiten is gegaan.

          9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
          • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.