Is een ALV besluit definitief als notulen nog niet zijn goedgekeurd?

 • Dit onderwerp bevat 4 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op Geen antwoorden door .
5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
 • Auteur
  Berichten
 • #39035
  sparerib
  Deelnemer

  Sinds ruim een jaar ben ik eigenaar van een appartement dat onderdeel uitmaakt van een complex van 25 woningen. De 1e eigenaar heeft destijds een van de twee balkonhekjes verwijderd om zodoende o.m. toegang te krijgen tot een gemeenschappelijk gedeelte van waaruit de ramen van mijn appartement kunnen worden gewassen.
  Dat balkonhekje heeft een latere eigenaar teruggeplaatst en ik ruim een jaar geleden weer weggehaald.
  Nu heeft de VvE tijdens een vergadering besloten dat ik het hekje moet terugplaatsen op straffe van een boete van 35€ per dag met een maximum van 2500€.
  NB tijdens de vergadering was ik niet aanwezig en het agendapunt over mijn hekje is tijdens de vergadering op de agenda geplaatst, uiteraard zonder mijn medeweten.
  De vergadering beroept zich op “de gemeenschappelijke delen van de vereniging uniform dienen te blijven, zodat
  het aanzicht en uitstraling van het complex in stand wordt gehouden, zoals ontworpen door de architect en er
  geen storend aanzicht ontstaat.”
  Er zijn nog 9 andere appartementen waarbij eigenaren wijzigingen hebben aangebracht aan hun balkons, door o.m. opbouwframes van screens, verplaatsing van hekjes, windschermen etc. Kennelijk mag dat wel ondanks dat de ook hier sprake is van aantasting aanzicht en uitstraling.
  Voorafgaand aan de bedoelde vergadering is nimmer een boetebedrag vastgesteld voor welke overtreding dan ook van de regels. Het boetebedrag staat in een nieuw huishoudelijk reglement dat op deze vergadering is aangenomen.
  De notulen van de vergadering zijn nog niet goedgekeurd, dat gebeurt naar alle waarschijnlijkheid in de komende ALV over 3 maanden.
  Los van het feit dat ik de opgelegde boete disproportioneel vind en discriminerend van aard vraag ik me af of een dergelijke boete kan worden opgelegd voordat de notulen zijn geaccordeerd.
  Graag verneem ik jullie reactie en tips om eea aan te vechten.
  Groeten,
  Sparerib

  #39037
  Rob
  Deelnemer

  Een besluit staat in principe vast vanaf het moment dat het in de vergadering is genomen.
  Daarvoor hoeven de notulen niet eerst geaccordeerd te zijn.
  Een eventueel verzoekschrift tot vernietiging van een VvE-besluit moet binnen één maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen, worden ingediend bij de kantonrechter.

  Wat staat er in jullie splitsingsakte omschreven m.b.t. overtredingen van het reglement of van het eventuele huishoudelijk reglement?
  Daar staan de stappen die het bestuur moet nemen voordat er een boete opgelegd kan/mag worden.

  #39039
  sparerib
  Deelnemer

  Dag Rob,
  Bedankt voor je snelle antwoord. Helder.
  Gisteren vond ik de brief van de beheerder in mijn bus vergezeld door de notulen van september j.l. die vandaag in het complex bij alle VvE-leden in de brievenbus is gedaan.
  En, nee, de brief was niet aangetekend zoals het modelreglement voorschrijft.
  “Bij overtreding of niet-nakoming van een der bepalingen van de wet, van het reglement of van het
  eventuele huishoudelijk reglement, hetzij door een eigenaar, hetzij door een gebruiker, zal het bestuur
  de betrokkene een schriftelijke waarschuwing doen toekomen per aangetekende brief en hem wijzen
  op de overtreding of niet-nakoming.”
  Ik kan dus het hierop laten aankomen. Gewoon de brief negeren, simpelweg omdat hij niet aangetekend is verstuurd en ik dus niet heb getekend voor ontvangst. Of zitten daar weer risico’s aan?

  Wat ik wel vreemd vind is dat er nooit boetes zijn geheven, dat dit in het verleden expliciet is besproken en 12 jaar terug is bepaald dat “De vergadering besluit hierover om nog geen boetebedrag vast te stellen”.
  Op dezelfde ALV waarop een nieuw huishoudelijk reglement is vastgesteld MET boete (tot max 2500€) is ook het besluit genomen mij een boete te geven. Dat besluit kwam VOOR het aannemen van het nieuwe huishoudelijk reglement (agendapunt 6) dat de facto nog niet actief was bij het nemen van het boetebesluit aan mij (agendapunt 4).
  Is daar nog wat mee te doen qua geldigheid?

  Groeten,
  Sparerib

  #39040
  sparerib
  Deelnemer

  Nog een toevoeging. Ik zie net in de Akte van Splitsing:
  In artikel 29 lid 2 van het modelreglement wordt de boete die ingeval van overtreding van een der bepalingen van de wet, van het reglement of van het huishoudelijk reglement verbeurd wordt, voor iedere overtreding gesteld op één duizend gulden (f 1.OOO,OO).
  Hieruit maak ik op dat de boete in het nieuwe huishoudelijk reglement ongeldig is, immers de AVS gaat boven een huishoudelijk reglement…

  #39052
  Rob
  Deelnemer

  Staat er bij jullie niets is artikel 29 over een termijn waarbinnen een eigenaar gevolg kan geven aan een waarschuwing?

  Art. 29 lid 2 in jullie akte is inderdaad interessant.
  Daarmee lijkt mij inderdaad dat de tekst in het huishoudelijk reglement in strijd is met de akte.

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.