Is het belangrijke artikel 19a van toepassing? (BW 2:19a)

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
 • Auteur
  Berichten
 • #943
  ottovr
  Deelnemer

   Art. 19a van het BW Boek 2 bevat uiterst belangrijke bepalingen, o.a. over de consequenties wanneer er geen bestuur is; het is daarom essentieel te weten of dit artikel op de VVE van toepassing is. Volgens art. 124 van boek 5 is art. 19 niet van toepassing. Ik neem aan dat art. 19a uitdrukkelijk genoemd zou zijn als dit ook niet van toepassing was maar ik wil het graag zeker weten:
   “Afdeling 2. De VVE / Artikel 124 /lid 1. [ ] / lid 2. Titel 1 van Boek 2 is van toepassing behoudens de artikelen 4, 6, 13 lid 2, 17, 18, 19 leden 1-3, lid 4, tweede zin, lid 6, tweede zin, en lid 7, 20, 21 en 22 [ ].”

   #946
   Rob
   Deelnemer

    Beste Ottovr,
    Op https://www.nederlandvve.nl/doc-en-handleidingen/boek-2-bw/ kunt u lezen dat art. 19a niet van toepassing is op een VvE.

    #954
    ottovr
    Deelnemer

     Bedankt Rob! Ik had mij tot nu toe niet gerealiseerd dat als de wet een wetsartikel noemt, ook de artikelen bedoeld zijn met hetzelfde nummer maar aangevuld met een letter. Ik neem aan dat ‘NederlandVVE’ 19a (en 22a) alleen maar voor de volledigheid noemt.

     #36221
     ottovr
     Deelnemer

      “Beste Ottovr,
      Op https://www.nederlandvve.nl/doc-en-handleidingen/boek-2-bw/ kunt u lezen dat art. 19a niet van toepassing is op een VvE.”

      In de tekst onder die link staat: “Artikel 19a:(Dit artikel gaat over de ontbindingsgronden van een in het handelsregister ingeschreven naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, een in het handelsregister ingeschreven vereniging of stichting. Het is niet van toepassing op een VvE, hoewel Boek 5 titel 9 BW dit niet aangeeft).”
      Waarop is deze constatering gestoeld?

      #36224
      Bob
      Deelnemer

       Zeer terechte vraag. 😉
       Zonder correcte onderbouwing is het slechts een bewering.
       Ben benieuwd of er een correcte uitleg gaat komen waarom het bij een VvE desondanks anders is. 😉

       #36225
       Rob
       Deelnemer

        Citaat uit dit rapport van de werkgroep modernisering appartementsrecht.

        “… Toepasselijkheid artikel 2:19a lid 2 / artikel 2:22a BW
        Iets anders is dat strikt genomen ook buiten de door het eerste lid van artikel 147 bestreken gevallen ontbinding van de VvE mogelijk is.
        Het tweede lid van artikel 124 verklaart Titel 1 van Boek 2 (over rechtspersonen in het algemeen) met enkele uitzonderingen geheel van toepassing.

        Daardoor zijn de artikelen 19a en 22a van Boek 2 ook van toepassing op VvE’s.
        Deze artikelen voorzien in de mogelijkheid dat de Kamer van Koophandel een vereniging ontbindt indien – kort gezegd – de vereniging in gebreke blijft een bestuurder ingeschreven te hebben dan wel de nschrijvingskosten te betalen ( artikel 19a van Boek 2 BW). Dit artikel is in 1994 in Boek 2 ingevoegd en vermoedelijk is destijds over het hoofd gezien dat voor de VvE een uitzondering gemaakt had moeten worden. De VvE is immers verplicht bij iedere splitsing in appartementsrechten, zodat een ontbinding krachtens artikel 19a van Boek 2 BW niet mogelijk is.
        Het verdient daarom aanbeveling deze uitzondering alsnog op te nemen in Titel 9 van Boek 5 BW en wel in het vierde lid van artikel 147.

        Ditzelfde geldt voor artikel 22a van Boek 2 BW. Dit artikel voorziet in een mogelijkheid om de beschikking over aandelen in een bv of nv te bevriezen in het kader van een verzoek van het Openbaar Ministerie tot ontbinding van de desbetreffende vennootschap. Omdat artikel 22a van Boek 2 BW alleen voor bv’s en nv’s geldt en mitsdien niet voor verenigingen zoals de VvE, kan het ontbreken van een uitsluiting van toepasselijkheid van artikel 22a van Boek 2 BW in artikel 124 overigens ook niet tot problemen leiden. Om echter enige rechtsonzekerheid te voorkomen verdient het daarom aanbeveling om artikel 22a van Boek 2 BW uit te zonderen in het vierde lid van artikel 147.”

       6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
       • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.