Is netbeheerder echt eigenaar van de gasleiding in het gebouw?

13 berichten aan het bekijken - 31 tot 43 (van in totaal 43)
 • Auteur
  Berichten
 • #12371
  Bob
  Deelnemer

   Dank voor de extra informatie, is weer heel wat.
   Om te voorkomen dat we off-topic raken beperk ik me op bepaalde punten. Wil je daarmee verder dan geef ik aan dat het voor de overzichtelijkheid van het forum beter is daarvoor een nieuw topic te starten. Het staat je natuurlijk vrij.
   De warmtepompinstallatie is kennelijk aangelegd zonder expliciete toestemming van de vergadering. Blijkbaar is het probleem ook niet beperkt tot één eigenaar. De regels zijn dus al met voeten getreden. Niet goed, maar je legt je erbij neer begrijp ik.
   Uit jouw reactie maak ik op dat er in de AvS over onderhavige kwestie niet is afgeweken van het modelreglement (MR) 1992. Er zijn géén aanpassingen geschreven t.o.v. het MR. Is dat correct ?
   Verder lees ik over galerij en atrium, naast een brandmeldinstallatie. Kennelijk ligt het complex rond een binnentuin, met overkapping (en dientengevolge een rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA)) en een (binnen)galerij rond het atrium. De woningen worden betreden en verlaten via voornoemde galerij. Kloppen die aannames van mij ?
   Plaatsen van obstakels op vluchtroutes is niet toegestaan, ongeacht de breedte van de vluchtroute. Zo je verder wilt hierovr graag een nieuw topic starten.
   Op het hoofdonderwerp kom ik terug nadat mijn vragen zijn beantwoord.
   Mochten mijn aannames kloppen dat is de meest logisch constructie van de gasleidingen dat er een ring rond het gebouw (en atrium) loopt, waaruit per 2 (gestapelde) appartementen één opgaande leiding bestaat waarop per appartement een eigen aansluiting met meter is gemaakt. Als die ring er ligt dan kan je dat zien/controleren a.d.h.v. de afgedekselde afsluiters per set van 2 apprtementen rond het gebouw.
   Hoor wel of we de goede kant opgaan.
   Vandaag drukke dag, dus mijn reacties komen wat trager. 😉

   #12372
   Bob
   Deelnemer

    P.S. Ik begrijp het verhaal/de lezing van de beheerder wel, maar de conclusie is niet correct. De “denkfout” is zo te zien (inschatting) wel gebaseerd op jurisprudentie (die onjuist wordt toegepast, wat overigens vaker gebeurt). Kom ik ook later nog op terug als het “plaatje” me helemaal helder is.

    #12373
    Anoniem
    Deelnemer

     … Blijkbaar is het probleem ook niet beperkt tot één eigenaar. De regels zijn dus al met voeten getreden. Niet goed, maar je legt je erbij neer begrijp ik ….

     Het ging om een ouder echtpaar, hij is 3 jaar geleden overleden en zij 2 maanden geleden. En ik kom er nu dus pas achter. Ik zie het ook niet als mijn taak om hier voor politie agent te spelen: als mensen vragen hebben dan mogen ze gerust langskomen maar ik zie het als bestuurder als mijn taak om er voor te zorgen dat afspraken die bij de VVE vergadering zijn gemaakt worden nagekomen. Verder niet. Wel heb ik de afgelopen jaren een aantal mensen gevraagd hun auto niet op de oprit te plaatsen maar in de berm en fietsen niet op te laden in de vluchtroute in geval van brand. De nooddiensten moeten natuurlijk wel ten alle tijde toegang hebben. Maar of ze illegaal een schilderijtje ophangen of een plantenbak plaatsen welke verder niemand in de weg staat, het zal me worst wezen. In beide gevallen ging het om een huurder dus eigenlijk had ik hier de woningcorporatie als eigenaar op aan moeten spreken maar het is natuurlijk handiger om iemand even vriendelijk te vragen als je ze toevallig in het gebouw tegenkomt.
     Waar ik me wel zorgen over maak is dat enkele huurders de noodverlichting te fel vinden en die met plastic zakken en zelfgemaakte kleedjes hebben afgedekt. En dat is gevaarlijk als er brand ontstaat. Ik heb daar een opmerking over gemaakt maar ze weigeren dit te verwijderen. Dus de woningcorporatie op aangesproken als eigenaar maar die doet er blijkbaar ook niks mee. Komt dus weer als onderwerp terug bij de eerstvolgende vergadering volgende maand.
     De eerste reflex van de beheerder is altijd om zich te beroepen op de splitsingsakte, dat de netbeheerder daarin geen enkele partij is daar denken ze blijkbaar niet over na.
     Nee, er is geen binnentuin, alleen een brede galerij met een grote glaswand tot aan het dak. Noemen we atrium maar ik weet niet of dat de juiste benaming is. Warmte terugwin installaties (WTW) zitten afzonderlijk in ieder appartement, net als de cv installatie.
     Voor wat dit onderwerp betreft is er geen verschil met het MR dat klopt. Hier hadden ze m.i. juist de boel moeten aanpassen omdat genoemde zaken (CV en WTW) overal individueel geregeld zijn en dus nergens gemeenschappelijk. Ik had destijds het MR uitgeprint en met een markeerstift aangegeven waar de verschillen zaten. Helaas kan ik dat document niet vinden. Om dat weer helemaal opnieuw te doen is niet handig, ik zal nog eens goed zoeken: heb het vast niet weggegooid, moet ergens in een doos zitten.
     Ook heb ik ca. 3 jaar geleden een specifieke (duurdere) brandmelder voor mijn appartement aangeschaft, was een heel gezoek op internet om de juiste te vinden, omdat deze een stekker met extra draden heeft die naar de centrale brandmeldinstallatie gaan. Een paar weken na het plaatsen kwam ik er via de onderhoudsinstallateur achter dat de individuele melders nooit fysiek aan het systeem zijn aangesloten. Ik had dus net zo goed een van een tientje met batterijtje bij de Gamma kunnen kopen.
     Het gebouw is L vormig en ik woon op het kort pootje van de L, ik denk dat je gelijk hebt en dat de buis bij mijn benedenbuurman naar boven loopt naar mijn gasmeter.

     • Deze reactie is gewijzigd 3 weken, 3 dagen geleden door .
     #12375
     Anoniem
     Deelnemer

      Schoot me nog te binnen maar doe het even in apparte reactie: de filters en het onderhoud van de afzonderlijke WTW installaties bij de huurders word door de woningcorporatie geregeld. Tijden één van de vergaderingen, kort nadat ik dit appartement overnam dus na 2010, werd ons verteld dat de eigenaren dit zelf moesten regelen. De beheerder en woningcorporatie gaan er dus blijkbaar vanuit dat de WTW installatie eigendom is van de betreffende eigenaar. Zal later nog eens kijken of ik hierover wat in de notulen kan vinden. Is me nu te warm… 😉
      In het beginstadium was de woningcorporatie de grootste eigenenaar, de penningmeester en tevens de beheerder. Het heeft ons als mede-eigenaren een dreiging met een gang naar de rechter gekost om eindelijk medezeggenschap in de VVE te krijgen. Heeft een paar jaar geduurd. Is een verhaal op zich maar nu zijn de beheerder en woningcorporatie, tenminste op papier, gescheiden. Maar als ik een verzoek betreffende het beheer mail dan komt het nog steeds voor dat iemand van de woningcorporatie reageert. (en andersom) Maar goed, dat is een verhaal op zich, de relaties tussen eigenaren/tevens bewoners en de woningcorporatie zijn nu redelijk goed dus dat is al een hele vooruitgang.

      • Deze reactie is gewijzigd 3 weken, 3 dagen geleden door .
      #12378
      RonaldL
      Deelnemer

       Ik lees dat er onduidelijkheid is(was) over art. 9b:
       CV installaties zijn gemeenschappelijk incl. leidingen en radiatoren als het gehele complex 1 ketel heeft dat alle appartementen van warmte voorziet.
       In dit draadje gaat het over appartementen die elk een eigen ketel met leidingen en radiatoren heeft. Of warmtepomp. Dat is dan NIET gemeenschappelijk.
       Ten minste voor zover het standaard model bijvoorbeeld 1992 van toepassing is.

       #12379
       Bob
       Deelnemer

        Neen, het was niet zeker of in de AvS het artikel 9.b. van MR1992 al of niet is aangepast/gewijzigd. Dat is nu wel zeker, artikel 9.b. is conform standaard MR1992.
        Dit maakt dat het antwoord op de vraag van Herman als volgt luidt.
        Als reeds eerder uitgelegd is het netwerk voor gas tot aan de meter (leverpunt) in de meterkasten van de respectieve appartementen (juridisch) eigendom van de netwerkbeheerder.
        Met het (ongewijzigde) artikel 9.b. in de AvS is alles wat zich na de gasmeter bevindt, gasleidingen, CV-ketel en het daaraan weer gekoppelde systeem van leidingen met kranen en radiatoren alleen maar dienstbaar aan één appartement. Dat maakt dat alle genoemde zaken niet gemeenschappelijk zijn (“alles voor zover die installaties niet uitsluitend ten dienste van één privé gedeelte strekken”).
        De VvE kent (intern en onderling) slechts gemeenschappelijke en niet-gemeenschappelijke zaken.
        Bij gebrek aan informatie over de exacte uitvoering van de aansluitng(en) resteert het volgende.
        Zoals aangegeven loopt voor gas de leiding (waarschijnlijk vanuit de kruipruimte onder het complex) eerst naar de begane grond en vervolgens naar het appartement op de 2e verdieping. Verder loopt (wederom waarschijnlijk, bij gebrek aan zekere informatie) de gasaansuiting van de hoofdleiding (Liander, buiten het VvE-perceel) naar de kruipruimte waar verder wordt gesplitst en afgetakt. Binnen de VvE (tussen leden onderling) kan deze installatie, die alle appartementen dient tot de eigen meters, nimmer privé zijn, maar hooguit gemeenschappelijk. Het is en blijft natuurlijk eigendom van de netwerkbeheerder, die ook verantwoordelijk is voir onderhoud en eventuele vervanging, maar de respectieve eigenaars binnen de VvE kunnen de verbinding tussen hoofdleiding en eigen meter niet als privé zien, ook niet v.w.b. het stukje wat boven het beton uitsteekt (mening beheerder). Zie ook mijn eerdere opmerking dat de conclusie dat de VvE hier niets mee te maken zou hebben voorbarig en te kort door de bocht was/is.
        Als er nog vragen zijn Herman, of wanneer de loop van de gasleidingen anders is/blijkt dan hierboven dan hoor ik dat wel.

        #12380
        Anoniem
        Deelnemer

         … Als er nog vragen zijn Herman, of wanneer de loop van de gasleidingen anders is/blijkt dan hierboven dan hoor ik dat wel.

         Helemaal duidelijk Bob, voor zover ik kon nagaan klopt je informatie helemaal. Maar het maakt de reactie van Liander nog onbegrijpelijker.
         Je verwees eerder naar een link waarin Liander refereert naar uitspraken van de Geschillencommissie Energie welke in het voordeel van Liander waren. Deze gaan echter allemaal over consumenten welke op dat moment een transportovereenkomst hadden voor gas bij Liander en welke een dienst hebben aangevraagd via hun website. En natuurlijk moet daarvoor betaald worden. De uitspraak van de Geschillencommissie was in dat opzicht te verwachten. Buurman X heeft dat sinds 2015 echter niet meer, zijn meter is destijds verzegeld en de transportovereenkomst ontbonden. Hij betaald sindsdien ook geen netwerkkosten voor gas meer via zijn energierekening.  Hij heeft in reactie op de recente brieven zelf een aantal brieven gestuurd waarop niet is geantwoord en nu dreigt Liander met een juridisch proces.
         De vraag is dus eigenlijk: kan Liander een burger (welke geen klant van hun is) verplichten om toch een dienst van haar af te nemen, in dit geval het verwijderen of opnieuw aansluiten van de gasaansluiting? In hun brieven stellen ze dat de buurman hiertoe verplicht zou zijn maar geven niet aan waar dit in de wet staat, en als hij reageert met een brief en vraagt waar dit staat aangegeven krijgt hij geen reactie.
         En volgens mij is het antwoord daarop: Nee, Liander kan niet zomaar willekeurige burger welke geen klant is verplichten tot het afnemen van diensten. En al helemaal niet nu blijkt dat dat deel van die leidingen ook nog eens eigendom zijn van de netbeheerder zelf. Als buurman X een transportovereenkomst had gehad met Liander, en op hun website daartoe expliciet opdracht had gegeven dan was de situatie natuurlijk heel anders was geweest. Je bent ergens klant, je neemt iets af: ja, dan moet er natuurlijk voor betaald worden. De spijtoptanten, welke er later achterkwamen dat zij hiertoe achteraf gezien wettelijk misschien niet verplicht waren geweest als ze niet hadden gereageerd hebben helaas pech: ze hebben de opdracht gegeven en er zal voor betaald moeten worden. Maar dat geldt voor buurman X niet, hij is wettelijk niet verplicht om Liander opdracht te geven hun eigen netwerk veilig te houden, dat zullen ze zelf moeten regelen. Ik hoop dat hiermee duidelijk is wat ik eerder bedoelde en de buurman heeft er goed aan gedaan niets op hun website in te vullen. Ik vermoed dat je het wel met mij eens bent.

         #12381
         Bob
         Deelnemer

          Zekerheid kan ik je, bij gebrek aan kennis van de briefwisseling en gebezigde argumenten, niet geven, maar met wat ik nu lees heeft Liander een slordige 5 jaar geleden een stomme fout gemaakt en jarenlang nagelaten die fout te herstellen. Buurman heeft een punt. 😉
          Mocht jouw buurman een second opinion willen (hij heeft kennne!ijk geen rechtsbijstandverzekering) dan kan hij nog even aankloppen bij het juridisch loket.

          #12383
          Anoniem
          Deelnemer

           Ik kan me ook alleen maar baseren op wat hij me heeft laten lezen. We wachten af, ik vind dat Liander eerst maar eens op zijn brieven moet reageren. Dat ze dat niet hebben gedaan maakt hun zaak erg zwak en ik denk dat het dan ook niet tot een rechtszaak komt. Vermoedelijk bluf in de hoop dat hij uit angst voor een rechtszaak alsnog iets invult op hun website zodat ze alsnog de kosten bij hem kunnen neerleggen. Ze weten je geboortedatum en ouderen zijn helaas altijd een makkelijk doelwit. Ik laat deze pagina bij m’n favorieten staan, als er nieuwe ontwikkelingen zijn laat ik het hier nog even weten. Hartelijk dank voor je hulp!

           #12384
           Bob
           Deelnemer

            Graag gedaan, groet, Bob

            #12385
            Anoniem
            Deelnemer

             Dit zal je misschien interesseren Bob, dit is toevallig net gepubliceerd en volgens mij de eerste keer dat een rechter zich er over heeft gebogen en schept dus een precedent: “Netbeheerder vordert van consument kosten voor het verwijderen van de gasaansluiting nadat hij zijn aansluit- en transportovereenkomst voor gas (ATO) heeft opgezegd. De vordering wordt afgewezen. De consument heeft geen opdracht gegeven om de gasaansluiting te verwijderen en de Algemene Voorwaarden van de Netbeheerder die daarover gaan rechtsgeldig vernietigd omdat deze niet tijdig zijn verstrekt. Artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas zoals die ten tijde van de ATO en de verwijdering gold, schept geen rechtstreekse verplichting voor de consument om die verwijderingskosten te betalen.”
             De rechter stelt consument op alle punten in het gelijk, netbeheerder Rendo moet zelf de kosten dragen voor het verwijderen en kan de consument daartoe niet verplichten. Misschien had de netbeheerder middels zijn algemene voorwaarden nog een kans gehad maar die worden je altijd achteraf toegestuurd als de levering al is ingegaan.
             Link naar de uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2020:2734

             #12386
             Bob
             Deelnemer

              Leuk, ook voor buurman. Tx !
              “Aan de opmerking van Rendo dat de netbeheerder bij verzegeling recht houdt om de periodieke tarieven in rekening te brengen voor het in stand houden van de aansluitingen de meetinrichting, wat uiteindelijk voor (Consument) tot hogere kosten zou kunnen leiden, zal verder niet in worden gegaan, nu die vordering niet voorligt.”
              En dat doet Liander al (ruim) vijf jaar ook al niet, zo begreep ik. 😉

              #12387
              Anoniem
              Deelnemer

               Klopt, ik denk dat de buurman helemaal gebeiteld zit, ik had hem de link al gestuurd. En de tarievencode gas is een richtlijn voor de netbeheerders. Maar die doen naar hun klanten toe alsof die daar als consument aan gebonden zijn en dat is natuurlijk niet zo.
               Aanvulling; de buurman heeft de afgelopen 5 jaar niks hoeven te betalen en heeft de netbeheerder erop gewezen dat ze de gasmeter konden ophalen. Hebben ze nooit gedaan.
               Ik vraag me af hoe dringend en onveilig het straks nog is als de netbeheerder weet dat hij zelf de kosten moet dragen?

               • Deze reactie is gewijzigd 3 weken, 3 dagen geleden door .
              13 berichten aan het bekijken - 31 tot 43 (van in totaal 43)
              • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.