Kascommissie: kan ik met volmacht toetreden tot kascommissie

15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 32)
 • Auteur
  Berichten
 • #2071
  Mister Gold
  Deelnemer

   Beste Allemaal,

   ik heb een getekende volmacht van de eigenaar & ben gekozen voor de kascommissie. Ik heb zelf wat onderzoek gedaan, en daaruit blijkt dat:

   -moet de vergadering van eigenaars jaarlijks uit haar midden een (kas)commissie van tenminste twee leden benoemen

   Aangezien de VVE vergadering alleen uit VVE leden bestaat (externen mogen daar niet zijn, maar wel de diegene met een volmacht), is mijn interpretatie dat ik gewoon benoemd kan worden voor de kascommissie. Gaarne op- aanmerkingen indien dit niet juist is….

   Mvg,

   Mihaly

   • Dit onderwerp is gewijzigd 2 maanden, 2 weken geleden door .
   #2081
   Joost H.
   Deelnemer

    Alleen leden mogen als kascommissie worden benoemd. Dat staat hier: https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/wie-mag-welke-functie-uitoefenen-in-de-vve/
    en op dezelfde site is daarover ook een juridische uiteenzetting van het hoe en waarom: https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/samenstelling-kascommissie-vve/
    Succes
    Joost

    #2083
    Mister Gold
    Deelnemer

     Beste Joost,
     dat had ik ook gelezen. Ik zag in de onderstaande zin mogelijkheden om toch met een volmacht gekozen te kunnen worden.
     “Artikel 2:48 lid 2 BW bepaalt dat de vergadering van eigenaars jaarlijks uit haar midden een (kas)commissie van ten minste twee leden moet benoemen.” – See more at: https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/samenstelling-kascommissie-vve/#sthash.64BDKOHT.dpuf
     Als gemachtigde mag ik de vergadering bijwonen & stemmen. Ik val dus ‘uit haar midden’, daarnaast staat er ‘vergadering van eigenaars’: die vergadering is voor leden en personen met een volmacht.
     Ik ben benieuwd of dit hout snijdt. Ik ben geen jurist, maar ik zie hier zeker een opening voor mijn interpretatie.
     mvg & dank voor je reactie,
      
     Mihaly
      

     #2087
     Carla
     Deelnemer

      Beste Mihaly,

      Artikel 2:48 lid 2 van het BW is ontleent aan artikel 5:135 van het BW.
      In beide artikelen wordt niet verwezen naar ‘ uit haar midden’.  Waaruit je de conclusie zou kunnen en mogen trekken dat de wet toestaat dat ook een kascontrole commissie mag bestaan uit niet leden.
      Er is echter eerder een uitspraak geweest, welke helaas niet gepubliceerd is maar wel voorkomt in enkele boeken waarin dit onderwerp besproken wordt door juristen, waarin blijkt dat de Rechtbank in Amsterdam , sector kanton zich heeft uitgesproken dat het wel ‘ uit haar midden’ dient te zijn. Ondanks dat dit geen grond vindt in de wet.
      De bij jullie geldende statuten ( modelreglement/splitsingsakte ) zou wél voor kunnen schrijven dat de kascontrolecommissie ‘uit haar midden’ ( VvE-leden ) gekozen dient te worden. Daar heb je je wel aan te houden.
      De machtiging speelt hierbij geen rol. Die geeft je alleen het recht iemand anders te vertegenwoordigen tijdens de VvE-vergadering. Hetzij éénmalig, hetzij doorlopend.
      Met vriendelijke groet,
      Carla.

      #2091
      Bob
      Deelnemer

       Hi Mihaly,
       2 oktober 2015 schreef mr. mevrouw van der Vleuten:

       Moet een kascommissie uit louter VvE-leden bestaan?


       Zij onderschrijft de duidelijke mening van een erkend expert t.w. mr. Rijssenbeek (zijn manuscript is van juni het boek van juli 2015)
       Het lijkt me volkomen duidelijk.
       Wanneer er geenVvE-leden zijn die zich kandideerden zie ik geen vuiltje aan de lucht. Degene die achteraf nog bezwaren zou hebben had zelf kandidaat moeten zijn, zo lijkt mij.
       Na verloop van de fatale termijn is een vergaderbesluit jou aan te wijzen in elk geval onaantastbaar.
       MVG, Bob.

       #2093
       Bob
       Deelnemer

        Aanvulling op mijn post hierboven:
        Zie ook MR 2006 artikel 58 lid 2 indien dit MR van kracht is en vergeet de eigen akte van splitsing niet.

        #2094
        William
        Deelnemer

         Ik ken een VvE met 166 appartementen (!) waar al jaren op rij niemand in de kascommissie wil. Dit zorgt er voor dat er elk jaar een accountant moet worden ingeschakeld om de kascontrole te doen. Kosten: € 1.500.
         Dat even terzijde, ik sluit me aan bij Bob.

         #2095
         Mister Gold
         Deelnemer

          Beste allen,
          misschien is het goed om iets meer te vertellen over mijn huidige situatie. We hebben een externe beheerder, die tot mijn benoeming de rol van de kascommissie op zich nam(vanaf 2013, toen de oude kascommissie ermee gestopt is). Dit is naar mijn mening zeer onwenselijk (volgens mij zelfs strafbaar), en dat hebben ze ook toegegeven. De slager die zijn eigen vlees keurt.  Daarom heb ik mij kandidaat gesteld (als huurder met volmacht van de eigenaar) om die rol op mij te nemen (met volledige steun van de alle VVE leden). Aangezien de kans erg groot is dat ik de jaarrekening van 2014 niet ga goedkeuren naar aanleiding van mijn bevindingen, wil ik niet achteraf in de problemen komen met mijn eventuele onrechtmatige aanstelling tot lid van de kascommissie.
          – de jaarrekening van 2013 is goedgekeurd op de VVE vergadering, echter zonder kascommissie. Kan dit vernietigd verklaard worden, omdat er geen goedkeuring heeft plaatsgevonden van de kascommissie. Ik zie op websites dat dat kan.
          – er lijkt meer mis, zoals het aanvragen van meerdere offertes bij grote investeringen (ik ben dat nu zelf aan het doen)
          – facturen met enorme reiskosten/ niet gespecificeerde facturen van hoge bedragen
          De kans is redelijk groot dat er een aanvaring komt met de beheerder & ik wil daarin zo sterk mogelijk staan (mbt mijn juridische positie als kascommissie).
           
          Groet & dank!!
          mihaly
           

          #2096
          Joost H.
          Deelnemer

           De kantonrechter was in de uitspraak uit 2013 duidelijk:
           “Bij gebrek aan animo bij de leden van de VvE zitting te nemen in de (kas)commissie had het op de weg van de VvE gelegen een accountant te benoemen teneinde de getrouwheid van de stukken over 2011 en 2012 te (laten) onderzoeken.”
           En de mening van mr. Rijssenbeek zoals uiteengezet in zijn boek uit 2015 wijkt af van de ‘heersende leer’. Zie de diverse overwegingen en uiteenzetting hier: https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/samenstelling-kascommissie-vve/ waar ook die verschillende (en afwijkende) meningen aan de orde komen.
           Het klopt dat het modelreglement de woorden ‘uit haar midden’ niet kent, maar de wet wel en die staat boven de reglementen.
           Wel ben ik het ermee eens dat het zeer onwenselijk is dat alleen leden van de VvE deel mogen uitmaken van de kascie. Dat leidt namelijk tot hoge kosten bij gebrek aan animo (of zelfs: bij gebrek aan leden).
           Dus: alleen leden van de vve mogen lid zijn, maar het zou beter zijn als de wet op dat punt zou wordn veranderd

           #2097
           Joost H.
           Deelnemer

            NB: in het boek van Rijssenbeek staat dat de uitspraak van 5 november 2013, waar ook Mechteld van Vleuten het over heeft, niet gepubliceerd zou zijn. Dat istie echter wel; http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2013:9950

            #2098
            Bob
            Deelnemer

             Hi Mihaly,
             Goede zaak dat je wat meer vertelt. Als je de vragen niet goed stelt en niet goed toelicht krijg je automatisch de verkeerde antwoorden.
             Uit jouw verhaal is mij niet duidelijk of de KC wel uit tenminste 2 leden bestaat. Let op: dat is wel dwingend vastgesteld in het BW.
             Wanneer de vergadering volgens de regelen der kunst het bestuur decharge heeft verleend over 2013 is dat een vast gegeven. Daar is niets meer aan te doen, de vergadering moet dan vooral naar zichzelf kijken.
             Let ook op het volgende. Je geeft als KC alleen maar een advies aan de (leden) vergadering. Je keurt als KC niets zelfstandig goed, maar laat de vergadering het resultaat van jouw onderzoek en nasporingen weten. De vergadering kan alles wat de KC vindt naast zich neerleggen.
             Zie voorts mijn eerdere posts.
             MVG, Bob.

             #2099
             Carla
             Deelnemer

              Beste Joost Haarsma,
              Dank voor je aanvullende bijdrage. Leerzaam. Wellicht was de bewuste uitspraak, ten tijde van het schrijven van het boek, nog niet openbaar.
              Mee eens dat de wet het laatste woord heeft. Er staat echter nergens in de door mij eerder genoemde wetgeving ( zie mijn eerder bijdrage ) dat de kascontrole commissie ‘ uit haar midden’ genomen dient te worden.
              Je hebt wel gelijk, en daarom verwees ik ook reeds eerder naar de uitspraak van de kantonrechter, dat op de letter genomen de VvE een accountant in had moeten schakelen.
              Dat de heer Norbert Rijssenbeek de bewuste uitspraak zelf onbegrijpelijk noemt, snap ik wel. De kantonrechter heeft blijkbaar de letter van de wet gevolgd en geen gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om deze kwestie met redelijkheid en billijkheid tegemoet te treden.
              Vandaar ook dat er hier geen harde adviezen gegeven kunnen worden aan de vragensteller, in deze.
              Met vriendelijke groet,
              Carla.

              #2100
              Carla
              Deelnemer

               Beste Mihaly,
               Nu je nog meer inzage geeft in hoe e.e.a. is verlopen binnen jullie VvE, adviseer ik je contact op te nemen met b.v. de firma Rijssenbeek. Nadere gegevens kan je vinden via internet.
               Ik ben van mening dat zij je welwillend te woord willen staan.
               Zoals gezegd, een hard advies valt hier niet te verwachten.
               Wens je veel sterkte en waardeer enorm je inzet.
               Met vriendelijke groet,
               Carla.

               #2101
               Bob
               Deelnemer

                Het mag duidelijk zijn dat de meningen verdeeld zijn over de samenstelling van de KC. Daarover nog even het volgende, mede vanwege de reactie van Joost.
                Ten eerste is op de site van vve-recht de eerste zin dat de uitspraak van 2013 op 16 juni 2015 (alsnog) is gepubliceerd. Dat had dus iedereen kunnen lezen/weten.
                Ten tweede presenteert Joost de mening die op vvenederland wordt geventileerd als (juridisch) vaststaand feit. Zoals al eerder gezegd lopen de meningen uiteen en er is maar één  (aanvechtbare?!) uitspraak.  Nederlandvve publiceerde hetgeen gesteld wordt op haar site meer dan een jaar geleden. Vandaar dat ik even aangaf dat van der Vleuten en Rijssenbeek hun mening (nogmaals) ventileerden medio 2015. Het recht en de heersende opinie zijn altijd in beweging en niets is veranderlijker dan het recht (-sgevoel).
                Ten derde. Ook de wet kent de woorden “uit haar midden” niet!
                Voor Mihaly nog het volgende.
                Goed dat je nog even aanvult. Wanneer je onvolledige en verkeerde (verkeerd begrepen) vragen stelt krijg je automatisch de verkeerde antwoorden.
                Zit je alleen in de KC? Dat wordt me uit jouw verhaal niet duidelijk. Het BW schrijft voor tenminste twéé leden. Let daar in elk geval wel op.
                Merk ook op dat je als KC niet (zelfstandig) goed- of afkeurt. Je adviseert de vergadering, en die kan (gehoord de KC) alles wat jij vindt naast zich neerleggen en alsnog decharge verlenen, ondanks jouw relaas.
                Wanneer de vergadering decharge heeft verleend over 2013 (volgens de regelen der kunst) dan is daar niets meer aan te doen als een dergelijk besluit de fatale termijn heeft overleefd. Dan moet de vergadering vooral kritisch naar zichzelf kijken.
                MVG, Bob.

                #2106
                Joost H.
                Deelnemer

                 Klopt Bob, ik vergiste me: de wet kent die woorden ook niet, maar de uitspraak van de kantonrechter wel (NB: zowel Nederlandvve.nl als Vleuten en Rijssenbeek bespreken dezelfde uitspraak). Duidelijk is in elk geval dat er discussie mogelijk is (vandaar dit draadje natuurlijk), en dat er zowel in rechtspraak als literatuur verschillende standpunten zijn.
                 Het zou tijd worden dat een gerechtshof of hoge raad er iets verstandig over zegt..

                15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 32)
                • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.